Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Acrobat DC og Acrobat Reader DC advarer deg når du prøver å åpne en URL-adresse (nettsted) eller et filvedlegg som bruker en filtype som ikke er tillatt. URL-adresser og filtyper som ikke er tillatt kan være farlige fordi de kan overføre eller kjøre programmer, makroer eller virus som kan skade datamaskinen. EXE og ZIP er eksempler på filer som ikke er tillatt.

Dokumenter kan sikres på flere måter. Hvis du vil vise sikkerhetsinnstillingene for et dokument, velger du Fil > Egenskaper i Acrobat eller Reader. Klikk på fanen Sikkerhet fra dialogboksen Dokumentegenskaper. Hvis du har problemer med å åpne et PDF-dokument, eller hvis du hindres i å bruke enkelte funksjoner, kontakter du forfatteren av PDF-dokumentet.

Passordbeskyttet

Et passordbeskyttet PDF-dokument krever et passord for å åpne det, eller et passord for å endre eller fjerne begrensede operasjoner. Hvis et dokument har begrensede funksjoner, er verktøy og alternativer for disse funksjonene nedtonet.

Sertifisert

Sertifisering av et dokument bekrefter for mottakeren at dokumentet er ekte. Sertifiseringssignaturer inneholder også informasjon for å tillate eller forhindre bestemte handlinger, for eksempel utfylling av skjemaer og endring av dokumentet. Når du sender et sertifisert skjema, kan du være sikker på at det kommer tilbake til den riktige forfatteren. Et dokument med et gyldig sertifikat viser et ikon med blå sløyfe . En PDF-portefølje med et gyldig sertifikat viser et signaturmerke.

PDF-portefølje med en sertifiseringssignatur
En PDF-portefølje med en sertifiseringssignatur

Konfigurert Adobe LiveCycle Rights Management ES

Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) lar deg administrere kontoer og konfigurere sikkerhetspolicyer for organisasjonen din. Med ALCRMS kan du bruke en policy for dokumenter det ikke trengs digitale signaturer og sertifikater for.