Brukerveiledning Avbryt

Alternativer for filformat for PDF-eksport

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Filformatalternativer for PDF-eksport i Acrobat

Når du eksporterer PDF-filer til andre filformater med Eksporter PDF-verktøyet i Acrobat, inkluderer hvert filformat unike konverteringsinnstillinger. For å vise de forskjellige formatene, eksporterer du PDF-filen i Acrobat og går til Alle verktøy > Eksportere en PDF-fil.

Adobe PDF-innstillinger (Acrobat Pro)

Du kan lagre PDF-filer på nytt som optimaliserte PDF-filer med innstillingene i dialogboksen PDF-optimalisering. PDF-optimalisering lar deg endre kompatibilitetsversjonen til PDF-filene slik at de kan vises ved hjelp av eldre versjoner av Acrobat eller Acrobat Reader. Når du endrer kompatibilitetsinnstillingen, kan det hende nyere funksjoner blir utilgjengelige i PDF-filen. Hvis du vil ha en forklaring til hver kompatibilitetsinnstilling, kan du se PDF-kompatibilitetsnivåer.

Merk:

Hvis du vil bruke de samme innstillingene hver gang du konverterer PDF-filer til et bestemt format, angir du disse innstillingene i dialogboksen Innstillinger. Velg et filformat fra listen, og klikk på Rediger innstillinger i panelet Konverter fra PDF. Du kan velge Standardinnstillinger øverst i dialogboksen Innstillinger for Lagre som for å tilbakestille til standardinnstillingene.

Innstillinger for bildekonvertering

JPEG- og JPEG 2000-alternativer

Hvis PDF-filen inneholder en samling av bilder, kan du eksportere dem enkeltvis som JPEG-, PNG- eller TIFF-filer ved å velge Alle verktøy > Eksporter PDF > Bildeformat og deretter velge Eksporter alle bilder.

Velg innstillingsalternativer for å angi eksportinnstillinger. Vær oppmerksom på at alternativene avhenger av om du eksporterer et dokument til JPEG eller JPEG 2000. 

Filinnstillinger

 • Gråtoner/Farge: Angir en komprimeringsinnstilling som balanserer filstørrelse med bildekvalitet. Jo mindre filen er, jo lavere blir bildekvaliteten.
 • Flisstørrelse: Deler opp bildet som komprimeres, til fliser med den angitte størrelsen. (Hvis bildehøyden eller -bredden ikke er et jevnt multiplum av flisstørrelsen, brukes delfliser på kantene.) Bildedata for hver enkelt flis komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardverdien på 256 anbefales. Dette alternativet er bare tilgjengelig for JPEG 2000-formatet.
 • Format: Bestemmer hvordan filen vises. Bare tilgjengelig i JPEG-formatet. Det gir følgende alternativer:
  • Grunnlinje (standard): Viser bildet når det er fullstendig nedlastet. Dette JPEG-formatet gjenkjennes av de fleste nettlesere.
  • Grunnlinje (optimalisert): Optimaliserer fargekvaliteten i bildet og gir en mindre filstørrelse, men støttes ikke av alle nettlesere.
  • Progressiv (3 skanninger-5 skanninger): Laster først ned bildet med en lav oppløsning. Kvaliteten forbedres deretter trinnvist etter hvert som nedlastingen pågår.

Fargehåndtering

RGB/CMYK/Gråtone

Angir typen fargehåndtering som skal brukes på utdatafilen, og om en ICC-profil skal bygges inn.

Merk:

Hvis du bruker kommandoen Eksporter til eller Eksporter alle bilder i en PDF-fil som inneholder JPEG- og JPEG 2000-bilder, og eksporterer innholdet til JPEG- eller JPEG 2000-format, kan de ferdige bildene se annerledes ut når de åpnes i Acrobat. Dette kan skje hvis bildene har en fargeprofil inkludert på sidenivå, men ikke innenfor bildedataene. I dette tilfellet kan ikke Acrobat inkludere fargeprofilen for sidenivå i det ferdige, lagrede bildet.

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 piksler per tomme (ppi), passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

PNG-alternativer

PNG-format er nyttig for bilder brukes på Internett.

Filinnstillinger

Linjesprang

Angir om bildet har linjesprang. Ingen oppretter et bilde som ikke vises i nettleseren før nedlastingen er fullført. Adam7 oppretter et bilde som vises i lav oppløsning i nettleseren mens det fullstendige bildet lastes ned. Adam7 kan få nedlastingstiden til å virke kortere og forsikrer seerne om at nedlasting faktisk pågår, men filen blir større.

Filtrer: Du kan velge en filteralgoritme.

 • Ingen: Komprimerer bildet uten et filter. Anbefales for bilder med indekserte farger eller punktgrafikkbilder.
 • Ned: Optimaliserer komprimeringen av bilder med jevne, vannrette mønstre eller overganger.
 • Opp: Optimaliserer komprimeringen av bilder med jevne, loddrette mønstre.
 • Gjennomsnitt: Optimaliserer komprimeringen av forekomster av mindre ujevnheter ved å justere fargeverdiene for sammenhengende bildepunkter til et gjennomsnitt.
 • Bane: Optimaliserer komprimeringen av forekomster av mindre ujevnheter ved å tilordne sammenhengende fargeverdier på nytt.
 • Adaptiv: Bruker den filteralgoritmen (Ned, Opp, Gjennomsnitt eller Bane) som passer best for bildet. Velg Tilpasset hvis du er usikker på hvilket filter du bør bruke.

Fargehåndtering

RGB/Gråtone

Angir typen fargehåndtering for utdatafilen, og om en ICC-profil skal bygges inn.

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 ppi, passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

TIFF-alternativer

TIFF er et fleksibelt format for punktgrafikkbilder og støttes av praktisk talt alle male-, bilderedigerings- og DTP-programmer. Oppløsningen bestemmes automatisk.

Filinnstillinger

Monokrom

Angir et komprimeringsformat. Standardformatet er CCITTG4, som vanligvis gir den minste filstørrelsen. ZIP-komprimering gir også liten filstørrelse.

Merk:

Noen programmer kan ikke åpne TIFF-filer som er lagret med JPEG- eller ZIP-komprimering. I disse tilfellene anbefales LZW-komprimering.  

Fargehåndtering

RGB/CMYK/Gråtone/Annet

Angir typen fargebehandling som skal brukes på utdatafilen:

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 ppi, passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

Microsoft Word- og RTF-alternativer

Du kan eksportere en PDF-fil til Word-format (DOCX eller DOC) eller rikt tekstformat (RTF). I Acrobat velger du Alle verktøy > Eksporter til PDF. I høyre rute velger du Microsoft Word eller annet format

Oppsettsinnstillinger

 • Behold Flytende tekstAngir at tekstflyten må beholdes.
 • Behold sideoppsettAngir at sideoppsettet må beholdes.

Innstillinger for kommentarer

 • Inkluder kommentarerEksporterer kommentarer til utdatafilen.

Bildeinnstillinger

 • Inkluder bilderEksporterer bilder til utdatafilen.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

 • Gjenkjenn tekst ved behovGjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.
 • Angi språkAngir språkinnstillingen for OCR.

Alternativer for HTML-nettside

Velg rullegardinmenyen ved siden av andre alternativer, og velg deretter HTML. Du kan velge innstillingsalternativene  for å angi eksportinnstillinger. 

Verktøylinjen Eksporter PDF til vises, og et annet format utheves.

Innstillinger for fil og navigasjonsrute

Enkel HTML-side

Angir at det opprettes én enkelt HTML-fil når du eksporterer til HTML. Aktiver følgende hvis du vil legge til en navigasjonsrute:

 • Legg til overskriftsbasert navigasjonsramme

 • Legg til bokmerkebasert navigasjonsramme

Flere HTML-sider

Angir at det opprettes flere HTML-filer når du eksporterer til HTML. Velg ett eller flere kriterier for å dele opp dokumentet i flere HTML-filer.

 • Del etter dokumentoverskrifter

 • Del etter dokumentbokmerker

Innholdsinnstillinger

Inkluder bilder

Angir om bilder eksporteres når du eksporterer en PDF-fil som HTML.

Finn og fjern topp- og bunntekster

Angir om topp- og bunntekstinnhold i PDF-filen skal slettes og fjernes fra HTML-filene.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

Gjenkjenn tekst ved behov

Gjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.

Angi språk

Angir språkinnstillingen for OCR.

Alternativer for regneark

I Acrobat velger du Alle verktøy > Eksporter en PDF-fil og velg Microsoft Excel. Velg innstillingsikonet for å åpne dialogboksen Innstillinger for Lagre som XLSX.

Innstillinger for Excel-arbeidsbok

Angir om det skal opprettes et regneark for hver tabell eller side eller hele dokumentet.

Numeriske innstillinger

Angir desimal- og tusenskilletegn for numeriske data. Velg ett av følgende:

 • Finn skilletegn for desimal og tusener ved bruk av regionale innstillinger

 • Behandle følgende som skilletegn for desimal og tusener. Skriv deretter inn eller velg skilletegn i de respektive feltene.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

Gjenkjenn tekst ved behov

Gjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.

Angi språk

Angir språkinnstillingen for OCR.

PostScript- eller EPS-alternativer (Encapsulated PostScript)

Du kan eksportere en PDF-fil til PostScript for bruk i utskrifts- og førtrykkprogrammer. PostScript-filen inneholder fullstendige DSC-kommentarer (konvensjoner for dokumentstrukturering) og annen avansert informasjon fra Adobe Acrobat Distiller. Du kan også opprette en EPS-fil fra en hvilken som helst PDF-fil for plassering eller åpning i andre programmer. Tilgjengelige alternativer avhenger av om du konverterer et dokument til PostScript eller EPS.

Merk:

Hvis du oppretter EPS-filer for separasjoner i Acrobat Pro, bør alle bildefargeområder være CMYK.

Skriveropplysningsfil

PostScript PPD-filen (Printer Description) gir nødvendig informasjon for å formatere en PostScript-fil på riktig måte for en bestemt utdataenhet. Enhetsuavhengig oppretter bare sammensatte (ikke fargeseparerte) PostScript- eller EPS-filer. Acrobat-standard gir et startpunkt og en referanse for å opprette alle typer PostScript, og gjenoppretter alle standardinnstillingene for konverteringen. Adobe PDF 7.0 er kompatibel med de fleste enheter. Dette alternativet er bare tilgjengelig for PostScript (PS)-format.

ASCII eller Binær

Angir utdataformatet for bildedata. Binære utdata gir mindre filer, men ikke all arbeidsflyt kan behandle slike utdata.

PostScript

Angir nivået av PostScript-kompatibilitet. Bruk Språknivå 3 bare hvis utdataenheten støtter det. Språknivå 2 passer til EPS-filer som skal plasseres i et annet dokument og fargesepareres som en del av det dokumentet. Bruk Språknivå 2 for EPS-filer som du importerer i Microsoft-programmer.

Skriftinkludering

Angir skriftene som skal inkluderes i PostScript. Innebygde skrifter tas fra PDF-filen, mens de refererte skriftene tas fra datamaskinen.

Inkluder kommentarer

Tar vare på kommentarutseendet i den følgende PostScript-filen.

Konverter TrueType til Type 1

Konverterer TrueType-skrifter til Type 1-skrifter for den følgende PostScript-filen.

Inkluder forhåndsvisning

Angir om det opprettes en TIFF-forhåndsvisning for den følgende EPS-filen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når filen lagres som PostScript.

Sideområde

Angir sidene du vil eksportere. Når du eksporterer filer til EPS-utdata, lagres hver side i området som en egen EPS-fil.

Tekst- og XML-alternativer

Du kan eksportere fra PDF til Tekst- og XML-formater.

PDF til XML

Hvis du vil eksportere en fil i XML-format, går du til Alle verktøy Eksporter en PDF-fil.  Velg Microsoft Excel, deretter rullegardinmenyen ved siden av Microsoft Excel, og velg deretter XML.

Konverter-verktøylinjen i Acrobat vises, og Microsoft Excel-alternativet utheves

 Velg innstillingsikonet for å angi eksportinnstillinger. 

PDF til tekst

For å eksportere en fil i tekstformat, gå til Alle verktøy Eksporter en PDF-fil.  Velg annet format, deretter rullegardinmenyen ved siden av annet format, og velg deretter TXT.

Konverter-verktøylinjen i Acrobat vises, og et annet alternativ utheves

Innstillinger for utdatafil

Koding

Refererer til de binære verdiene, basert på internasjonale standarder, som brukes til å representere teksttegnene. UTF-8 er en Unicode-representasjon av tegn som bruker én eller flere 8-biters byte per tegn. UTF-16 representerer tegn som bruker 16-biters byte. ISO-Latin-1 er en 8-biters representasjon av tegn som er et delsett av ASCII. UCS-4 er et universelt tegnsett som er kodet i fire oktetter. HTML/ASCII er en 7-biters representasjon av tegn som er utviklet av ANSI.

Bruk standard for tilordningstabell bruker standard tegnkoding definert i tilordningstabeller, som vises i mappene Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Disse tilordningstabellene angir mange egenskaper for hvordan utdataene blir, inkludert følgende standard tegnkodinger: UTF-8 (Lagre som XML eller HTML 4.0.1) og HTML/ASCII (Lagre som HTML 3.2).

Generer bokmerker

Genererer bokmerkekoblinger til innhold i HTML- eller XML-dokumenter. Koblingene plasseres på begynnelsen av det ferdige HTML- eller XML-dokumentet.

Generer koder for ukodede filer

Genererer koder for filer som ikke allerede er kodet, for eksempel PDF-filer som er opprettet med Acrobat 4.0 eller tidligere. Ukodede filer konverteres ikke hvis dette alternativet ikke er valgt.

Merk:

Koder brukes bare som en del av konverteringsprosessen og fjernes etter konverteringen. Dette er ikke en metode for å opprette kodede PDF-filer fra eldre filer

Innstillinger for bildefil

Generer bilder

Angir hvordan bilder konverteres. Det er referanser til konverterte bildefiler i XML- og HTML-dokumenter.

Bruk undermappe

Angir mappen der genererte bilder skal lagres. Standarden er Bilder.

Bruk prefiks

Angir prefikset som legges til bildefilnavnene hvis du har flere versjoner av den samme filen. Filnavn som tilordnes til bilder, har formatet filnavn_img_#.

Utdataformat

Angir det endelige formatet til bilder. Standarden er JPG.

Reduksjon av oppløsning til

Reduserer oppløsningen for bildefiler til den angitte oppløsningen. Hvis du ikke velger dette alternativet, får bildefiler samme oppløsning som i kildefilen. Oppløsningen økes aldri for bildefiler.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet