Alternativer for filformat for PDF-eksport

Konvertere PDF til Word

Konverter raskt PDF til Word på nettet

Konverter PDF til Excel

Konverter raskt PDF til Excel på nettet

Filformatalternativer for PDF-eksport i Acrobat

Når du eksporterer PDF-filer til andre filformater med Eksporter PDF-verktøyet i Acrobat, inkluderer hvert filformat unike konverteringsinnstillinger. Hvis du vil se de forskjellige formatene du kan eksportere PDF-filen til, i Acrobat, kan du se Verktøy > Eksporter PDF.

Eksportere PDF-filer til andre formater

Adobe PDF-innstillinger (Acrobat Pro)

Du kan lagre PDF-filer på nytt som optimaliserte PDF-filer med innstillingene i dialogboksen PDF-optimalisering. PDF-optimalisering lar deg endre kompatibilitetsversjonen til PDF-filene slik at de kan vises ved hjelp av eldre versjoner av Acrobat eller Acrobat Reader. Når du endrer kompatibilitetsinnstillingen, kan det hende nyere funksjoner blir utilgjengelige i PDF-filen. Hvis du vil ha en forklaring til hver kompatibilitetsinnstilling, kan du se PDF-kompatibilitetsnivåer.

Merk:

Hvis du vil bruke de samme innstillingene hver gang du konverterer PDF-filer til et bestemt format, angir du disse innstillingene i dialogboksen Innstillinger. Velg et filformat fra listen, og klikk Rediger innstillinger i panelet Konverter fra PDF. (Du kan når som helst klikke Gjenopprett standarder-knappen for å gjenopprette standardinnstillingene.)

Innstillinger for bildekonvertering

JPEG- og JPEG 2000-alternativer

Merk:

Hvis PDF-filen inneholder en samling av bilder, kan du eksportere dem enkeltvis som JPEG-, PNG- eller TIFF-filer ved å velge Verktøy > Eksporter PDF > Bilde > Eksporter alle bilder.

Vær oppmerksom på at alternativene som er tilgjengelige, avhenger av om du eksporterer et dokument til JPEG eller JPEG 2000.

Lagre som JPEG-innstillinger

Filinnstillinger

 • Gråtoner/Farge: Angir en komprimeringsinnstilling som balanserer filstørrelse med bildekvalitet. Jo mindre filen er, jo lavere blir bildekvaliteten.
 • Flisstørrelse: Deler opp bildet som komprimeres, til fliser med den angitte størrelsen. (Hvis bildehøyden eller -bredden ikke er et jevnt multiplum av flisstørrelsen, brukes delfliser på kantene.) Bildedata for hver enkelt flis komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardverdien på 256 anbefales. Dette alternativet er bare tilgjengelig for JPEG 2000-formatet.
 • Format: Bestemmer hvordan filen vises. Bare tilgjengelig i JPEG-formatet. Det gir følgende alternativer:
  • Grunnlinje (standard): Viser bildet når det er fullstendig nedlastet. Dette JPEG-formatet gjenkjennes av de fleste nettlesere.
  • Grunnlinje (optimalisert): Optimaliserer fargekvaliteten i bildet og gir en mindre filstørrelse, men støttes ikke av alle nettlesere.
  • Progressiv (3 skanninger-5 skanninger): Laster først ned bildet med en lav oppløsning. Kvaliteten forbedres deretter trinnvist etter hvert som nedlastingen pågår.

Fargehåndtering

RGB/CMYK/Gråtone

Angir typen fargehåndtering som skal brukes på utdatafilen, og om en ICC-profil skal bygges inn.

Merk:

Hvis du bruker Eksporter til eller Eksporter alle bilder-kommandoen på en PDF-fil som inneholder JPEG- og JPEG 2000-bilder,og eksporterer innholdet til JPEG- eller JPEG 2000-format, kan det resulterende bildet se annerledes ut når det åpnes i Acrobat. Dette kan skje hvis bildene har en fargeprofil inkludert på sidenivå, men ikke innenfor bildedataene. I dette tilfellet kan ikke Acrobat inkludere fargeprofilen for sidenivå i det ferdige, lagrede bildet.

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 piksler per tomme (ppi), passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

PNG-alternativer

PNG-format er nyttig for bilder brukes på Internett.

Lagre som PNG-innstillinger

Filinnstillinger

Linjesprang

Angir om bildet har linjesprang. Ingen oppretter et bilde som ikke vises i nettleseren før nedlastingen er fullført. Adam7 oppretter et bilde som vises i lav oppløsning i nettleseren mens det fullstendige bildet lastes ned. Adam7 kan få nedlastingstiden til å virke kortere og forsikrer seerne om at nedlasting faktisk pågår, men filen blir større.

Filtrer: Du kan velge en filteralgoritme.

 • Ingen: Komprimerer bildet uten et filter. Anbefales for bilder med indekserte farger eller punktgrafikkbilder.
 • Ned: Optimaliserer komprimeringen av bilder med jevne, vannrette mønstre eller overganger.
 • Opp: Optimaliserer komprimeringen av bilder med jevne, loddrette mønstre.
 • Gjennomsnitt: Optimaliserer komprimeringen av forekomster av mindre ujevnheter ved å justere fargeverdiene for sammenhengende bildepunkter til et gjennomsnitt.
 • Bane: Optimaliserer komprimeringen av forekomster av mindre ujevnheter ved å tilordne sammenhengende fargeverdier på nytt.
 • Adaptiv: Bruker den filteralgoritmen (Ned, Opp, Gjennomsnitt eller Bane) som passer best for bildet. Velg Tilpasset hvis du er usikker på hvilket filter du bør bruke.

Fargehåndtering

RGB/Gråtone

Angir typen fargehåndtering for utdatafilen, og om en ICC-profil skal bygges inn.

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 ppi, passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

TIFF-alternativer

TIFF er et fleksibelt format for punktgrafikkbilder og støttes av praktisk talt alle male-, bilderedigerings- og DTP-programmer. Oppløsningen bestemmes automatisk.

Filinnstillinger

Monokrom

Angir et komprimeringsformat. Standardformatet er CCITTG4, som vanligvis gir den minste filstørrelsen. ZIP-komprimering gir også liten filstørrelse.

Merk:

Noen programmer kan ikke åpne TIFF-filer som er lagret med JPEG- eller ZIP-komprimering. I disse tilfellene anbefales LZW-komprimering.  

Fargehåndtering

RGB/CMYK/Gråtone/Annet

Angir typen fargebehandling som skal brukes på utdatafilen:

Konvertering

Fargeområde/Oppløsning

Angir et fargeområde og en oppløsning for utdatafilen. Du kan la Acrobat bestemme disse innstillingene automatisk. Hvis du vil konvertere fargebilder i filen til gråtonebilder, velger du Gråtone.

Merk:

Høyere oppløsninger, for eksempel 2 400 ppi, passer bare til små sidestørrelser (opptil 173,380 mm eller 6,826 tommer).

Microsoft Word- og RTF-alternativer

Du kan eksportere en PDF-fil til Word-format (DOCX eller DOC) eller rikt tekstformat (RTF). Gå til Verktøy Eksporter PDF i Acrobat, og velg Microsoft Word eller Word 97-2003-dokument. Følgende alternativer er tilgjengelige når du klikker på -ikonet (innstillinger):

Innstillinger for Lagre som DOCX

Oppsettsinnstillinger

 • Behold flytende tekst: Angir at tekstflyten må beholdes.
 • Behold sideoppsett: Angir at sideoppsettet må beholdes.

Innstillinger for kommentarer

 • Medtag kommentarer: Eksporterer kommentarer til utdatafilen.

Bildeinnstillinger

 • Inkluder bilder: Eksporterer bilder til utdatafilen.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

 • Gjenkjenn tekst ved behov: Gjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.
 • Angi språk: Angir språkinnstillingen for OCR.

Alternativer for HTML-nettside

Følgende alternativer er tilgjengelige når du klikker på Avanserte innstillinger:

Innstillinger for Lagre som HTML

Innstillinger for fil og navigasjonsrute

Enkel HTML-side

Angir at det opprettes én enkelt HTML-fil når du eksporterer til HTML. Aktiver følgende hvis du vil legge til en navigasjonsrute:

 • Legg til overskriftsbasert navigasjonsramme

 • Legg til bokmerkebasert navigasjonsramme

Flere HTML-sider

Angir at det opprettes flere HTML-filer når du eksporterer til HTML. Velg ett eller flere kriterier for å dele opp dokumentet i flere HTML-filer.

 • Del etter dokumentoverskrifter

 • Del etter dokumentbokmerker

Innholdsinnstillinger

Inkluder bilder

Angir om bilder eksporteres når du eksporterer en PDF-fil som HTML.

Finn og fjern topp- og bunntekster

Angir om topp- og bunntekstinnhold i PDF-filen skal slettes og fjernes fra HTML-filene.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

Gjenkjenn tekst ved behov

Gjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.

Angi språk

Angir språkinnstillingen for OCR.

Alternativer for regneark

Gå til Verktøy > Eksporter PDF i Acrobat, og velg Microsoft Excel-arbeidsbok eller XML-regneark 2003. Følgende alternativer er tilgjengelige når du klikker på -ikonet (innstillinger):

Innstillinger for Lagre som XLSX

Innstillinger for Excel-arbeidsbok

Angir om det skal opprettes et regneark for hver tabell eller side eller hele dokumentet.

Numeriske innstillinger

Angir desimal- og tusenskilletegn for numeriske data. Velg ett av følgende:

 • Finn skilletegn for desimal og tusener ved bruk av regionale innstillinger

 • Behandle følgende som skilletegn for desimal og tusener. Skriv inn eller velg skilletegn i de respektive feltene.

Innstillinger for tekstgjenkjenning

Gjenkjenn tekst ved behov

Gjenkjenner tekst hvis PDF-filen inneholder bilder som inneholder tekst.

Angi språk

Angir språkinnstillingen for OCR.

PostScript- eller EPS-alternativer (Encapsulated PostScript)

Du kan eksportere en PDF-fil til PostScript® for bruk i utskrifts- og førtrykkprogrammer. PostScript-filen inneholder fullstendige DSC-kommentarer (konvensjoner for dokumentstrukturering) og annen avansert informasjon fra Adobe Acrobat Distiller®. Du kan også opprette en EPS-fil fra en hvilken som helst PDF-fil for plassering eller åpning i andre programmer. Hvilket alternativer som er tilgjengelige, avhenger av om du konverterer et dokument til PostScript eller EPS.

Merk:

Hvis du oppretter EPS-filer for separasjoner i Acrobat Pro, bør alle bildefargeområder være CMYK.

Skriveropplysningsfil

PPD-filen (PostScript Printer Description) gir nødvendig informasjon for å formatere en PostScript-fil på riktig måte for en bestemt utdataenhet. Enhetsuavhengig oppretter bare sammensatte (ikke fargeseparerte) PostScript- eller EPS-filer. Acrobat-standard gir et startpunkt og en referanse for å opprette alle typer PostScript, og gjenoppretter alle standardinnstillingene for konverteringen. Adobe PDF 7.0 er kompatibel med de fleste enheter. Dette alternativet er bare tilgjengelig for PostScript (PS)-format.

ASCII eller Binær

Angir utdataformatet for bildedata. Binære utdata gir mindre filer, men ikke all arbeidsflyt kan behandle slike utdata.

PostScript

Angir nivået av PostScript-kompatibilitet. Bruk Språknivå 3 bare hvis utdataenheten støtter det. Språknivå 2 passer til EPS-filer som skal plasseres i et annet dokument og fargesepareres som en del av det dokumentet. Bruk Språknivå 2 for EPS-filer som du importerer i Microsoft-programmer.

Skriftinkludering

Angir skriftene som skal inkluderes i PostScript. Innebygde skrifter tas fra PDF-filen, mens de refererte skriftene tas fra datamaskinen som er i bruk.

Inkluder kommentarer

Tar vare på kommentarutseendet i den følgende PostScript-filen.

Konverter TrueType til Type 1

Konverterer TrueType-skrifter til Type 1-skrifter for den følgende PostScript-filen.

Inkluder forhåndsvisning

Angir om det opprettes en TIFF-forhåndsvisning for den følgende EPS-filen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når filen lagres som PostScript.

Sideområde

Angir sidene du vil eksportere. Når du eksporterer filer til EPS-utdata, lagres hver side i området som en egen EPS-fil.

Tekst- og XML-alternativer

Du kan eksportere fra PDF til Tekst- og XML-formater. Gå til Verktøy Eksporter PDF > Flere formater i Acrobat, og velg Tekst (tilgjengelig) eller Tekst (vanlig) eller XML 1.0, etter behov.

Eksporter til Tekst- og XML-format

 Følgende alternativer er tilgjengelige når du klikker på XML 1.0 -ikonet (innstillinger):

Innstillinger for Lagre som XML

Innstillinger for utdatafil

Koding

Refererer til de binære verdiene, basert på internasjonale standarder, som brukes til å representere teksttegnene. UTF-8 er en Unicode-representasjon av tegn som bruker én eller flere 8-biters byte per tegn. UTF-16 representerer tegn som bruker 16-biters byte. ISO-Latin-1 er en 8-biters representasjon av tegn som er et delsett av ASCII. UCS-4 er et universelt tegnsett som er kodet i fire oktetter. HTML/ASCII er en 7-biters representasjon av tegn som er utviklet av ANSI.

Bruk standard for tilordningstabell bruker standard tegnkoding definert i tilordningstabeller, som vises i mappene Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Disse tilordningstabellene angir mange egenskaper for hvordan utdataene blir, inkludert følgende standard tegnkodinger: UTF-8 (Lagre som XML eller HTML 4.0.1 (Windows) eller Arkiver som XML eller HTML 4.0.1 (Mac OS)) og HTML/ASCII (Lagre som HTML 3.2 (Windows) eller Arkiver som HTML 3.2).

Generer bokmerker

Genererer bokmerkekoblinger til innhold i HTML- eller XML-dokumenter. Koblingene plasseres på begynnelsen av det ferdige HTML- eller XML-dokumentet.

Generer koder for ukodede filer

Genererer koder for filer som ikke allerede er kodet, for eksempel PDF-filer som er opprettet med Acrobat 4.0 eller tidligere. Ukodede filer konverteres bare hvis dette alternativet er valgt.

Merk:

Koder brukes bare som en del av konverteringsprosessen og fjernes etter konverteringen. Dette er ikke en metode for å opprette kodede PDF-filer fra eldre filer

Innstillinger for bildefil

Generer bilder

Angir hvordan bilder konverteres. Det er referanser til konverterte bildefiler i XML- og HTML-dokumenter.

Bruk undermappe

Angir mappen der genererte bilder skal lagres. Standarden er Bilder.

Bruk prefiks

Angir prefikset som legges til bildefilnavnene hvis du har flere versjoner av den samme filen. Filnavn som tilordnes til bilder, har formatet filnavn_img_#.

Utdataformat

Angir det endelige formatet til bilder. Standarden er JPG.

Reduksjon av oppløsning til

Reduserer oppløsningen for bildefiler til den angitte oppløsningen. Hvis du ikke velger dette alternativet, får bildefiler samme oppløsning som i kildefilen. Oppløsningen økes aldri for bildefiler.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din