Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Beskyttet visning gir et ekstra nivå av sikkerhet. Når Beskyttet visning er aktivert, vises PDF-filer i et begrenset miljø kalt en sandkasse. Denne utskillingen av PDF-filer reduserer risikoen for sikkerhetsbrudd i områder utenfor sandkassen. Adobe anbefaler deg på det sterkeste å bruke Acrobat i beskyttet visning hvis du er bekymret for sikkerheten, eller hvis du jevnlig åpner PDF-filer på Internett.

Adobe Acrobat Reader inkluderer etlignendebegrenset miljø som kalles Beskyttet modus. Hvis du vil vite mer om Beskyttet modus i Reader, kan du se Hjelp for Reader.

Når Beskyttet visning er aktivert, er kun grunnleggende navigasjon tillatt. Du kan for eksempel åpne PDF-filer, bla gjennom sider og klikke på koblinger. Du kan aktivere Beskyttet visning i en PDF-fil som du viser enten i et enkeltstående Acrobat-dokument eller i en nettleser.

PDF-fil i enkeltstående Acrobat-dokument

I Beskyttet visning viser Acrobat en advarsel for en PDF-fil som ikke stammer fra en klarert plassering. Advarselen lar deg avgjøre hvorvidt du ønsker å klarere dokumentet.

Merk:

Du kan finne ut hvorvidt en PDF-fil som åpnes i en nettleser, er i Beskyttet visning. Høyreklikk på dokumentet i nettleseren, og velg Dokumentegenskaper. Klikk på kategorien Avansert Når Beskyttet visning er aktivert, oppgir statusen Beskyttet modus: På.  

Sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold
Hvis du stoler på PDF-filen og dens opphav, klikker du på Aktiver alle funksjoner. PDF-filen legges til listen din over privilegerte plasseringer, og vil fra nå av være klarert.

Slå beskyttet visning på eller av

I motsetning til Beskyttet modus i Acrobat Reader, er Beskyttet visning i Acrobat deaktivert som standard.

 1. Velg Innstillinger.

 2. Velg Sikkerhet (utvidet) fra kategoriene til venstre.

 3. Velg Aktiver utvidet sikkerhet.

 4. Velg et av følgende alternativer:

  Av

  Slår av beskyttet visning dersom du har aktivert dette. Beskyttet visning er slått av som standard.

  Filer fra potensielt skadelige plasseringer

  Aktiverer beskyttet visning og viser advarselen for alle filer som kommer fra en uklarert plassering. Filer og plasseringer som du legger til området Privilegerte plasseringer i panelet for Utvidet sikkerhet, utelates fra beskyttet visning.

  Alle filer

  Aktiverer Beskyttet visning i alle PDF-filer som du åpner, enten i et enkeltstående Acrobat-dokument eller i en nettleser.

Gå utenom begrensninger ved beskyttet visning

Velg hvilket som helst av disse alternativene:

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om beskyttet visning, kan du se følgende ressurser: