Et vannmerke er tekst eller et bilde som vises oppå eller bak dokumentinnholdet, omtrent som et stempel. Du kan for eksempel legge til vannmerket "Konfidensielt" på sider med sensitiv informasjon. Du kan legge til flere vannmerker i én eller flere PDF-filer, men du må legge til hvert vannmerke separat. Du kan angi siden eller sideområdet der hvert vannmerke skal vises.

Merk:

I motsetning til et stempel bygges et vannmerke inn på PDF-sider som en fast element. Et stempel er en type PDF-kommentar som andre lesere av PDF-filen kan åpne for å vise en tekstmerknad, flytte, endre eller slette.

Før og etter at et vannmerke er lagt til i Acrobat
Før og etter at et vannmerke er lagt til

Legge til eller erstatte et vannmerkemed et åpent dokument

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Legg til.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil bruke vannmerket bare på bestemte sider, klikker du Alternativer for sideområde. Deretter angir du et sideområde og velger et Underinndeling-alternativ etter behov.

 3. Definer vannmerket:
  • Hvis du vil bruke om igjen et vannmerke og vannmerkealternativer som du har lagret i en tidligere økt, velger du vannmerket på menyen Lagrede innstillinger.

  • Hvis du vil opprette et vannmerke med tekst, velger du Tekst og skriver inn teksten i boksen. Juster om nødvendig alternativene for tekstformatering.

  • Hvis du vil bruke et bilde som vannmerke, velger du Fil. Klikk deretter Bla gjennom og velg bildefilen. Hvis filen har flere sider med bilder, angir du ønsket sidetall.

  Merk:

  Bare PDF-, JPEG- og BMP-filer kan brukes som vannmerker.

 4. Gjør ett av følgende hvis du vil endre størrelsen på et bildevannmerke:
  • Hvis du vil endre vannmerkestørrelsen i forhold til størrelsen på originalbildefilen, skriver du inn en prosent under Absolutt skala (i Kilde-området i dialogboksen).

  • Hvis du vil endre vannmerkestørrelsen i forhold til PDF-sidemålene, skriver du inn en prosent under Skaler i forhold til målside (i Utseende-området i dialogboksen).

 5. Juster om nødvendig utseendet og plasseringen til vannmerket.
 6. (Valgfritt) Klikk Alternativer for utseende, og angi følgende alternativer:

  • Hvis du vil angi når vannmerket skal vises, merker du av for eller fjerner merket for Vis ved utskrift og Vis ved visning på skjerm.

  • Hvis du vil kontrollere variasjoner i en PDF-fil med forskjellige sidestørrelser, merker du av for eller fjerner merket for Behold samme plassering og størrelse for vannmerketekst ved utskrift på forskjellige sidestørrelser.

 7. (Valgfritt) Hvis du vil bruke de samme innstillingene på flere PDF-filer, klikker du Bruk på flere filer. Klikk Legg til filer, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene. Angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til eller erstatte et vannmerke uten åpne dokumenter (bare Windows)

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Legg til.

 2. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer og velg deretter filene.

  Merk:

  Du kan også legge til filer eller mapper ved å dra dem til dialogboksen.

 3. Klikk OK for å lukke dialogboksen Legg til vannmerke.

 4. Følg trinn 2 til og med 6 i fremgangsmåten for å legge til eller erstatte et vannmerke med et dokument åpent. Når du er ferdig med å definere vannmerket, klikker du OK.

 5. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til eller erstatte et vannmerke i PDF-komponenter i en PDF-portefølje

 1. Velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåten for å legge til eller erstatte et vannmerke med et dokument åpent.

Oppdatere et vannmerke

 1. Åpne en enkelt PDF-fil.
 2. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Oppdater.

 3. Gjør endringer i vannmerket, og klikk OK.

Merk:

Hvis du har flere vannmerker i en PDF-fil, vil denne prosedyren bare oppdatere det første vannmerket du la til, og forkaste alle andre vannmerker. Hvis du ombestemmer deg og likevel ikke vil oppdatere vannmerkene etter at du har fullført denne prosessen, velger du straks Rediger > Angre vannmerke.

Fjerne vannmerker

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne én enkelt PDF-fil, eller velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Fjern.

  • Hvis du vil fjerne vannmerker fra flere PDF-filer, lukker du eventuelle åpne PDF-filer og velger Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Fjern. Klikk Legg til filer i dialogboksen som vises, velg Legg til filer og velg deretter filene. Klikk OK, og angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata.