Brukerveiledning Avbryt

Legge til vannmerker i PDF-filer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Et vannmerke er tekst eller et bilde som vises oppå eller bak dokumentinnholdet, omtrent som et stempel. Du kan for eksempel legge til vannmerket "Konfidensielt" på sider med sensitiv informasjon. Du kan legge til flere vannmerker i én eller flere PDF-filer, men du må legge til hvert vannmerke separat. Du kan angi siden eller sideområdet der hvert vannmerke skal vises.

Merk:

I motsetning til et stempel bygges et vannmerke inn på PDF-sider som en fast element. Et stempel er en type PDF-kommentar som andre lesere av PDF-filen kan åpne for å vise en tekstmerknad, flytte, endre eller slette.

Før og etter at et vannmerke er lagt til i Acrobat
Før og etter at et vannmerke er lagt til

Legge til eller erstatte et vannmerkemed et åpent dokument

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Legg til.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil bruke vannmerket bare på bestemte sider, klikker du Alternativer for sideområde. Deretter angir du et sideområde og velger et Underinndeling-alternativ etter behov.

 3. Definer vannmerket:
  • Hvis du vil bruke om igjen et vannmerke og vannmerkealternativer som du har lagret i en tidligere økt, velger du vannmerket på menyen Lagrede innstillinger.

  • Hvis du vil opprette et vannmerke med tekst, velger du Tekst og skriver inn teksten i boksen. Juster om nødvendig alternativene for tekstformatering.

  • Hvis du vil bruke et bilde som vannmerke, velger du Fil. Klikk deretter Bla gjennom og velg bildefilen. Hvis filen har flere sider med bilder, angir du ønsket sidetall.

  Merk:

  Bare PDF-, JPEG- og BMP-filer kan brukes som vannmerker.

 4. Gjør ett av følgende hvis du vil endre størrelsen på et bildevannmerke:
  • Hvis du vil endre vannmerkestørrelsen i forhold til størrelsen på originalbildefilen, skriver du inn en prosent under Absolutt skala (i Kilde-området i dialogboksen).

  • Hvis du vil endre vannmerkestørrelsen i forhold til PDF-sidemålene, skriver du inn en prosent under Skaler i forhold til målside (i Utseende-området i dialogboksen).

 5. Juster om nødvendig utseendet og plasseringen til vannmerket.
 6. (Valgfritt) Klikk Alternativer for utseende, og angi følgende alternativer:

  • Hvis du vil angi når vannmerket skal vises, merker du av for eller fjerner merket for Vis ved utskrift og Vis ved visning på skjerm.

  • Hvis du vil kontrollere variasjoner i en PDF-fil med forskjellige sidestørrelser, merker du av for eller fjerner merket for Behold samme plassering og størrelse for vannmerketekst ved utskrift på forskjellige sidestørrelser.

 7. (Valgfritt) Hvis du vil bruke de samme innstillingene på flere PDF-filer, klikker du Bruk på flere filer. Klikk Legg til filer, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene. Angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til eller erstatte et vannmerke uten åpne dokumenter (bare Windows)

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Legg til.

 2. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer og velg deretter filene.

  Merk:

  Du kan også legge til filer eller mapper ved å dra dem til dialogboksen.

 3. Klikk OK for å lukke dialogboksen Legg til vannmerke.

 4. Følg trinn 2 til og med 6 i fremgangsmåten for å legge til eller erstatte et vannmerke med et dokument åpent. Når du er ferdig med å definere vannmerket, klikker du OK.

 5. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til eller erstatte et vannmerke i PDF-komponenter i en PDF-portefølje

 1. Velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåten for å legge til eller erstatte et vannmerke med et dokument åpent.

Oppdatere et vannmerke

 1. Åpne en enkelt PDF-fil.
 2. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Oppdater.

 3. Gjør endringer i vannmerket, og klikk OK.

Merk:

Hvis du har flere vannmerker i en PDF-fil, vil denne prosedyren bare oppdatere det første vannmerket du la til, og forkaste alle andre vannmerker. Hvis du ombestemmer deg og likevel ikke vil oppdatere vannmerkene etter at du har fullført denne prosessen, velger du straks Rediger > Angre vannmerke.

Fjerne vannmerker

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne én enkelt PDF-fil, eller velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje. Velg Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Fjern.

  • Hvis du vil fjerne vannmerker fra flere PDF-filer, lukker du eventuelle åpne PDF-filer og velger Verktøy > Rediger PDF > Vannmerke > Fjern. Klikk Legg til filer i dialogboksen som vises, velg Legg til filer og velg deretter filene. Klikk OK, og angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din