Skjemasporing

Dette dokumentet forklarer hvordan du sporer sendt skjema og viser svar ved å bruke Sporing. (Hvis du ønsker mer informasjon eller spørsmål/svar om PDF-skjemaer, klikker du på riktig kobling ovenfor.)

 

Spore skjemaer

Bruk Sporing til å styre skjemaer du har distribuert eller mottatt. Med Sporing kan du vise og redigere plasseringen til svarfilen, følge med på hvilke mottakere som har svart, legge til flere mottakere, sende e-post til alle mottakerne og vise svarene for et skjema.

 1. I Acrobat velger du Rediger > Skjemaalternativer > Spore eller Vis > Sporing.

 2. Vis Skjemaer i det navigasjonspanelet til venstre.

 3. Velg et skjema, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise alle svar for et skjema, klikker du Vis svar.

  • Hvis du vil endre plasseringen til svarfilen, klikker du Rediger filplassering under Plassering av svarfil.

  • Hvis du vil vise originalskjemaet, klikker du Åpne originalskjema.

  • Hvis du vil sende skjemaet til flere mottakere, klikker du Legg til mottakere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din