Vise dokumentegenskaper

Når du viser en PDF-fil, kan du få informasjon om den, for eksempel tittel, skrifter som brukes, og sikkerhetsinnstillinger. Noe av denne informasjonen er angitt av den som opprettet dokumentet, og noe genereres automatisk.

I Acrobat DC kan du endre all informasjon som kan angis av den som oppretter dokumentet, med mindre filen er lagret med sikkerhetsinnstillinger som forhindrer endringer.

 1. Velg Fil > Egenskaper.
 2. Klikk en kategori i dialogboksen Dokumentegenskaper.

Dokumentegenskaper

Beskrivelse

Viser grunnleggende informasjon om dokumentet. Tittelen, forfatteren, emnet og nøkkelordene kan ha blitt angitt av den som opprettet dokumentet, i kildeprogrammet, for eksempel Word eller InDesign, eller av den som opprettet PDF-filen. Du kan søke etter disse beskrivelseselementene for å finne bestemte dokumenter. Nøkkelord kan være spesielt nyttig til å avgrense søk.

Vær oppmerksom på at mange søkemotorer bruker tittelen til å beskrive dokumentet i søkeresultatlisten. Hvis en PDF-fil ikke har en tittel, vises i stedet filnavnet i resultatlisten. En filtittel er ikke nødvendigvis det samme som filnavnet.

Under Avansert vises PDF-versjonen, sidestørrelsen, antallet sider, om dokumentet er kodet, og om det er aktivert for rask webvisning. (Størrelsen på den første siden rapporteres i PDF-filer eller PDF-porteføljer som inneholder flere sidestørrelser.) Denne informasjonen genereres automatisk og kan ikke endres.

Sikkerhet

Beskriver hvilke endringer og funksjoner som tillates i PDF-filen. Hvis et passord, et sertifikat eller en sikkerhetspolicy er brukt i PDF-filen, vises metoden her.

Skrifttyper

Viser skriftene og skrifttypene som ble brukt i originaldokumentet, samt skriftene, skrifttypene og skriftkodingen som brukes til å vise de opprinnelige skriftene.

Hvis det brukes erstatningsskrifter og du ikke er fornøyd med utseendet på disse, kan du installere de opprinnelige skriftene på systemet eller be dokumentoppretteren om å opprette dokumentet på nytt med de opprinnelige skriftene innebygd.

Standardvisning (bare Acrobat)

Beskriver hvordan PDF-filen ser ut når den åpnes. Dette omfatter vindusstørrelsen ved åpning, sidetallet dokumentet skal åpnes ved, forstørrelsesnivået samt om bokmerker, miniatyrer, verktøylinjen og menylinjen skal vises. Du kan endre alle disse innstillingene for å styre hvordan dokumentet vises neste gang det åpnes. Du kan også opprette JavaScript som kjører når du viser en side, åpner et dokument m.m.

Egendefinert (kun Acrobat)

Gjør det mulig å legge til dokumentegenskaper for dokumentet.

Avansert

Viser en liste over PDF-innstillinger, forhåndsinnstillinger for utskriftsdialogboksen og lesealternativer for dokumentet.

I PDF-innstillingene for Acrobat kan du angi en primær URL-adresse for webkoblinger i dokumentet. Hvis du angir en primær URL-adresse, blir det enklere å håndtere webkoblinger til andre nettsteder. Hvis URL-adressen til det andre området endres, kan du ganske enkelt redigere den primære URL-adressen uten at du trenger å redigere hver enkelt webkobling som viser til området. Den primære URL-adressen brukes ikke hvis en kobling inneholder en fullstendig URL-adresse.

Du kan også knytte en katalogindeksfil (PDX) til PDF-filen. Når det søkes i PDF-filen via vinduet Søk i PDF, søkes det også i alle PDF-filer som er indeksert av den angitte PDX-filen.

Du kan inkludere førtrykksinformasjon, for eksempel overlapping, for dokumentet. Du kan angi forhåndsinnstillinger for utskrift for et dokument, som forhåndsutfyller dialogboksen Skriv ut med dokumentspesifikke verdier. Du kan også angi lesealternativer som bestemmer hvordan PDF-filen skal leses av en skjermleser eller en annen hjelpeenhet.

Legge til en beskrivelse i Dokumentegenskaper

Du kan legge til nøkkelord i dokumentegenskapene til en PDF-fil for at andre skal kunne bruke dem til å finne PDF-filen ved å bruke et søkeverktøy.

 1. Velg Fil > Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Beskrivelse, og skriv inn forfatterens navn, emne og nøkkelord.
 3. (Valgfritt) Klikk Flere metadata hvis du vil legge til annen beskrivende informasjon, for eksempel informasjon om opphavsrett.

Opprette dokumentegenskaper

Du kan legge til egendefinerte dokumentegenskaper for å lagre bestemte typer metadata, for eksempel versjonsnummeret eller selskapsnavnet, i en PDF-fil. Egenskapene du oppretter, vises i dialogboksen Dokumentegenskaper. Egenskapene du oppretter, må ha unike navn som ikke vises i andre kategorier i dialogboksen Dokumentegenskaper.

 1. Velg Fil > Dokumentegenskaper, og velg deretter Egendefinert.
 2. Hvis du vil legge til en egenskap, skriver du inn navnet og verdien, og deretter klikker du Legg til.
 3. Hvis du vil endre egenskapene, gjør du ett av følgende før du klikker OK:
  • Hvis du vil redigere en egenskap, merker du den, endrer verdien og klikker Endre.

  • Hvis du vil slette en egenskap, merker du den og klikker Slett.

  Hvis du vil endre navnet på en egendefinert egenskap, sletter du den og oppretter en ny egendefinert egenskap med navnet du ønsker.

Redigere dokumentmetadata

PDF-dokumenter som er opprettet i Acrobat 5.0 eller senere, inneholder dokumentmetadata i XML-format. Metadata inneholder informasjon om dokumentet og innholdet, for eksempel forfatterens navn, nøkkelord og informasjon om opphavsrett, som kan brukes av søkeverktøy. Dokumentmetadataene inneholder (men er ikke begrenset til) informasjon som også vises i kategorien Beskrivelse i dialogboksen Dokumentegenskaper. Dokumentmetadata kan utvides og endres ved hjelp av tredjepartsprodukter.

Extensible Metadata Platform (XMP) gir Adobe-programmene et felles XML-rammeverk som standardiserer opprettingen, behandlingen og utvekslingen av dokumentmetadata på tvers av publiseringsarbeidsflyter. Du kan lagre og importere XML-kildekoden for dokumentmetadata i XMP-format, noe som gjør det enklere å dele metadata mellom forskjellige dokumenter. Du kan også lagre dokumentmetadata i en metadatamal som du kan bruke på nytt i Acrobat.

Vise dokumentmetadata

 1. Velg Fil > Egenskaper, og klikk Flere metadata-knappen i kategorien Beskrivelse.
 2. Klikk Avansert for å vise alle metadataene som er bygd inn i dokumentet. (Metadata vises etter skjema, det vil si i forhåndsdefinerte grupper med relatert informasjon.) Vis eller skjul informasjon i skjemaer etter skjemanavn. Hvis et skjema ikke har et navn som gjenkjennes, vises det som Ukjent. XML-navnet vises i parentes etter skjemanavnet.

Redigere eller føye til dokumentmetadata

 1. Velg Fil > Egenskaper, klikk på kategorien Beskrivelse, og klikk deretter Flere metadata.
 2. Velg Avansert fra listen til venstre.
 3. Hvis du vil redigere metadataene, gjør du ett av følgende før du klikker OK:
  • Hvis du vil legge til tidligere lagret informasjon, klikker du Tilføy, merker en XMP- eller FFO-fil og klikker Åpne.

  • Hvis du vil legge til ny informasjon og erstatte de gjeldende metadataene med informasjon som er lagret i en XMP-fil, klikker du Erstatt og velger en lagret XMP- eller FFO-fil, og deretter klikker du Åpne. Nye egenskaper legges til, eksisterende egenskaper som også er angitt i den nye filen, erstattes, og eksisterende egenskaper som ikke er i erstatningsfilen, blir værende i metadataene.

  • Hvis du vil slette et XML-skjema, merker du det og klikker Slett.

  • Hvis du vil føye til metadata fra en mal i de gjeldende metadataene, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og velger et malnavn på menyen i øvre høyre hjørne av dialogboksen.

  Merk:

  Du må arkivere en metadatamal før du kan importere metadata fra en mal.

  Hvis du vil erstatte de gjeldende metadataene med en metadatamal, velger du en malfil (XMP) på menyen i øvre høyre hjørne av dialogboksen.

Lagre metadata som en mal eller fil

 1. Velg Fil > Egenskaper, klikk på kategorien Beskrivelse, og klikk deretter Flere metadata.
 2. Velg Avansert fra listen til venstre.
 3. Lagre dokumentmetadataene, og klikk deretter OK:
  • Hvis du vil lagre metadataene i en ekstern fil, klikker du Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS) og oppgir et navn på filen. Metadataene lagres i en fil i XMP-format. (Hvis du vil bruke de lagrede metadata i et annet PDF-dokument, åpner du dokumentet og bruker disse instruksjonene til å erstatte eller føye til metadata i dokumentet.)

  • Hvis du vil lagre metadataene som en mal, velger du Arkiver metadatamal på menyen i øvre høyre hjørne av dialogboksen, og deretter oppgir du et navn på filen.

Vise objektdata og metadata

Du kan vise metadatainformasjon om enkelte objekter, koder og bilder i en PDF-fil. Du kan redigere og eksportere metadata bare for Visio-objekter.

Objektdataverktøy i Acrobat
Bruk objektdataverktøyet til å vise objektgruppering og objektdata.

Vise objektmetadata (Acrobat Pro)

 1. Velg verktøy > Rediger PDF > Rediger tekst og bilder.

 2. Velg et objekt, høyreklikk det merkede området, og velg Vis metadata. (Hvis Vis metadata ikke er tilgjengelig, er det ingen metadata tilknyttet bildet.)

Vise og redigere metadata for Visio-objekter

 1. Velg Verktøy > Mål > Objektdataverktøy.

 2. Dobbeltklikk et objekt på siden for å vise de tilhørende metadataene.

  Modelltreet åpnes, og en hierarkisk liste over alle strukturelementene vises. Metadataene til det valgte objektet vises som redigerbare egenskaper og verdier nederst i modelltreet.

  Merk:

  Det valgte objektet er uthevet på siden. Du kan bruke Uthevingsfarge-menyen øverst i modelltreet til å velge en annen farge.

 3. Hvis du vil redigere metadataene, bruker du boksene nederst i modelltreet.
 4. Hvis du vil eksportere objektmetadata, velger du Eksporter som XML > Hele treet på Alternativer-menyen for å eksportere alle objektene i modelltreet, eller Eksporter som XML > Gjeldende node for å eksportere bare det valgte objektet og dets underordnede objekter. Navngi og lagre filen.

Eksportere Visio-objektmetadata

 1. Velg Verktøy > Mål > Objektdataverktøy.

 2. Dobbeltklikk et objekt på siden for å vise de tilhørende metadataene.
 3. Velg ett av følgende på Alternativer-menyen :
  • Velg Eksporter som XML > Hele treet hvis du vil eksportere alle objekter.

  • Velg Eksporter som XML > Gjeldende node hvis du bare vil eksportere det merkede objektet og de underordnede objektene.

 4. Navngi og lagre filen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet