Beskjær PDF-sider

Du kan justere det synlige sideområdet ved å bruke verktøyet for sidebeskjæring og dialogboksen Angi sidebokser. Beskjæring av sider kan gjøre sidene i en PDF-fil med forskjellige sidestørrelser mer konsistente.

Beskjære en side med beskjæringsverktøyet

Merk:

Filstørrelsen reduseres ikke ved beskjæring, fordi du bare skjuler, ikke fjerner, informasjon.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Beskjær sider på den sekundære verktøylinjen.

 3. Dra et rektangel på siden du vil beskjære. Dra om nødvendig hjørnehåndtakene i beskjæringsrektangelet til siden har ønsket størrelse.
 4. Dobbeltklikk i beskjæringsrektangelet.

  Dialogboksen Angi sidebokser åpnes og viser margstørrelsene for beskjæringsrektangelet og siden som skal beskjæres. Du kan overstyre beskjæringsområdet du definerte, ved å gjøre nye utvalg i dialogboksen før du klikker OK.

 5. Hvis du vil bruke innstillingene for tilleggsider, angir du sideområde eller klikker Alle under Sideområde.

 6. Klikk OK for å beskjære siden eller sidene.

Alternativer for margkontroll i dialogboksen Angi sidebokser

Dialogboksen Angi sidebokser inneholder alternativer for å beskjære sider. Alternativene for Margkontroll er som følger:

Vis alle bokser (Acrobat Pro)

Viser de svarte, røde, grønne og blå rektanglene som angir Beskjæringsboks, Tegningsboks, Tilskjæringsboks og Utfallsboks i forhåndsvisningen. Når to (eller flere) marger sammenfaller, vises bare en farget linje.

Beskjæringsboks

Definerer grensen for innholdet på en side når den vises eller skrives ut.

Tegningsboks (Acrobat Pro)

Definerer det betydningsfulle innholdet på siden, inkludert hvite områder.

Tilskjæringsboks (Acrobat Pro)

Definerer de endelige målene på siden etter tilskjæring.

Utfallsboks (Acrobat Pro)

Definerer beskjæringsbanen for tilskjæring og falsing av papiret når siden skrives ut profesjonelt. Trykkmerker kan falle utenfor utfallsområdet.

Behold proporsjoner

Låser proporsjonene for beskjæringen slik at alle marger har samme avstand.

Fjern hvite marger

Beskjærer siden til grafikkgrensen. Dette alternativet er nyttig når du skal skjære til kantene på presentasjonslysbilder som er lagret som PDF-filer.

Angi som null

Nullstiller beskjæringsmargene.

Tilbake til utvalg

Tilbakestiller beskjæringsmargen som er valgt med verktøyet for sidebeskjæring.

Fjern hvite marger

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid.

  Verktøysettet Trykkarbeid vises i ruten til høyre.

 2. Klikk Angi sidebokser.

  Dialogboksen Angi sidebokser vises.

 3. Under Margkontroller velger du Fjern hvite marger.

 4. Hvis du vil fjerne hvite marger fra tilleggsider, angir du sideområde eller klikker Alle under Sideområde.

Angre beskjæring

Når du beskjærer en PDF-fil, reduseres ikke filstørrelsen fordi du bare skjuler, ikke fjerner, informasjon. Ved å tilbakestille sidestørrelsen kan du gjenopprette siden og sideinnholdet til opprinnelig tilstand.

 1. Åpne dialogboksen Angi sidebokser ved å velge Beskjær sider fra Alternativer-menyen  i Sideminiatyrer-panelet i navigasjonsruten.

 2. Klikk knappen Sett til null for å tilbakestille margene til de opprinnelige sidemålene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din