Brukerveiledning Avbryt

Sikre PDF-filer med sertifikater

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Sertifikatsikkerhet

Bruk sertifikater til å kryptere dokumenter og bekrefte en digital signatur. En digital signatur bekrefter for mottakeren at dokumentet kommer fra deg. Kryptering sikrer at bare den tiltenkte mottakeren kan vise innholdet. Et sertifikat lagrer den offentlige nøkkelkomponent for en digital ID. Hvis du vil ha mer informasjon om digitale ID-er, kan du se Digitale ID-er.

Når du sikrer et PDF-dokument med et sertifikat, angir du mottakerne og filtilgangsnivået for hver enkelt mottaker eller gruppe. Du kan for eksempel gi én gruppe tillatelse til å signere og fylle ut skjemaer, og gi en annen gruppe tillatelse til å redigere tekst eller fjerne sider. Du kan velge sertifikater fra listen over klarerte identiteter, fra filer på disken, fra en LDAP-server eller fra Windows-sertifikatlageret (bare Windows). Du må alltid inkludere ditt eget sertifikat i mottakerlisten, slik at du kan åpne dokumentet senere.

Merk:

Om mulig bør du kryptere dokumenter ved å bruke sertifikater med digitale ID-er fra tredjeparter. Hvis sertifikatet går tapt eller blir stjålet, kan det erstattes av den instansen som utstedte det. Hvis en selvsignert digital ID slettes, vil du aldri igjen få tilgang til PDF-filer som ble kryptert ved hjelp av sertifikatet med den ID-en.

Kryptere en PDF-fil med et sertifikat

 1. Åpne en PDF-fil og velg Alle verktøy > Beskytt en PDF-fil > Krypter med sertifikat.

 2. Når du blir bedt om det, velger du Ja.

 3. Velg dokumentkomponentene som skal krypteres i dialogboksen Sikkerhetsinnstillinger for sertifikat.

 4. Velg en krypteringsgrad på menyen Krypteringsalgoritme, og velg deretter Neste.

  Krypteringsalgoritmen og nøkkelstørrelsen er versjonsbestemte. Mottakerne må ha tilsvarende versjon (eller nyere) av Acrobat eller Acrobat Reader for å dekryptere og lese dokumentet.

  • Hvis du velger 128-biters AES, må mottakerne ha Acrobat 7 eller nyere eller Reader 7 eller nyere for å åpne dokumentet.

  • Hvis du velger 256-biters AES, kreves Adobe Acrobat 9 eller senere eller Adobe Reader 9 eller senere for å åpne dokumentet.

 5. Opprett en mottakerliste for den krypterte PDF-filen. Du må alltid inkludere ditt eget sertifikat i mottakerlisten, slik at du kan åpne dokumentet senere.

  • Klikk Søk for å finne identiteter på en katalogserver eller i listen din over klarerte identiteter.

  • Klikk Bla gjennom for å finne filen som inneholder sertifikater eller klarerte identiteter.

  • Hvis du vil skrive ut og redigere begrensningene for dokumentet, velger du mottakerne fra listen og klikker deretter Tillatelser.

 6. Klikk Neste for å gå gjennom innstillingene, og klikk deretter Fullfør.

  Når en mottaker åpner PDF-filen, brukes sikkerhetsinnstillingene du har angitt for denne personen.

Endre krypteringsinnstillinger

 1. Åpne en PDF-fil og velg Alle verktøy > Beskytt en PDF-fil > Angi sikkerhetsegenskaper.

 2. Velg Endre innstillinger.

 3. Utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg Neste.

  • For å kryptere forskjellige deler av dokumentet, velger du det alternativet.

  • For å endre krypteringsalgoritmen, velger du det på menyen.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil kontrollere en klarert identitet, merker du mottakeren og velger Detaljer.

  • For å fjerne mottakere, markerer du en eller flere mottakere og velger Fjern. Du skal bare fjerne sertifikatet hvis du vil ha tilgang til filen som bruker dette sertifikatet.

  • Hvis du vil endre tillatelsene for mottakerne, merker du én eller flere mottakere, og deretter velger du Tillatelser.

 5. Velg Neste, og velg deretter Fullfør. Velg OK for å lukke Dokumentegenskaper og bruke endringene.

Fjerne krypteringsinnstillinger

 1. Åpne en PDF-fil og velg Alle verktøy > Beskytt en PDF-fil > Fjern sikkerhet.

 2. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet for tillatelser. Hvis du ikke kjenner passordet for tillatelser, kontakter du forfatteren av PDF-dokumentet.

Dele sertifikater med andre

Bedrifter som bruker sertifikater til å sikre arbeidsflyter, lagrer ofte sertifikater på en katalogserver som deltakerne kan søke på for å utvide listen sin over klarerte identiteter.

Når du mottar et sertifikat fra en annen person, legges navnet til i listen over klarerte identiteter. Du kan angi klareringsinnstillingene slik at alle digitale signaturer og sertifiserte dokumenter som er opprettet med sertifikatet, klareres. Du kan også importere sertifikater fra et sertifikatlager, for eksempel Windows-sertifikatlageret. Et sertifikatlager inneholder ofte flere sertifikater utstedt av forskjellige sertifiseringsinstanser.

Merk:

Tredjeparts sikkerhetsleverandører validerer vanligvis identitetene ved hjelp av proprietære metoder. Eller de integrerer valideringsmetodene med Acrobat. Hvis du bruker en tredjeparts sikkerhetsleverandør, kan du se i dokumentasjonen for tredjepartsleverandøren.

Få sertifikater fra andre brukere

Sertifikatene som du mottar fra andre brukere, lagres i en liste over klarerte identiteter. Listen ligner en adressebok og lar deg validere signaturene til brukerne i alle dokumenter du mottar fra dem.

Legge til et sertifikat fra en e-post

Når en kontakt sender et sertifikat til deg via e-post, vises det som et filvedlegg for import-/eksportmetode.

 1. Åpne e-postvedlegget og velg deretter Angi kontaktklarering i dialogboksen som vises.

 2. Velg kontakten, og velg deretter Importer.

 3. Angi eventuelle passord som kreves, og velg Neste. Velg OK for å vise importdetaljer, og velg deretter OK på nytt.

 4. Velg plassering, og velg Neste. Velg deretter Fullfør.

 5. Klikk Angi kontaktklarering for å se kontaktene som er lagt til i Sertifikater. Velg sertifikatet for å vise detaljer og klareringsinformasjon.
  • Velg alternativene du vil bruke for Klarering.

  • Bruk dette sertifikatet som en klarert rot bare hvis det er nødvendig for å validere en digital signatur. Når du har gjort et sertifikat til et klarert anker, utføres det ikke noen opphevelseskontroll for det (eller andre sertifikater i kjeden).

  • Hvis du vil tillate handlinger som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, velger du Godkjente dokumenter og velger deretter alternativene du vil tillate:

   Dynamisk innhold

   Inkluderer FLV-filer, SWF-filer og eksterne koblinger.

    

   Innebygd JavaScript med høye rettigheter

   Klarerer innebygde skript.

    

   Privilegerte systemoperasjoner

   Inkluderer nettverkstilgang, utskrift og filtilgang.

    

Legge til et sertifikat fra en signatur i et PDF-dokument

Når du først har verifisert fingeravtrykket med sertifikatavsenderen, er det er trygt å legge til et sertifikat i de klarerte identitetene fra en signert PDF-fil.

Et selvsignert sertifikat

 1. Åpne PDF-filen som inneholder signaturen.
 2. Åpne Signaturer-panelet, og velg signaturen.
 3. Velg Vis signaturegenskaperAlternativer-menyen, og velg deretter Vis sertifikatet til den som signerer.

 4. Hvis sertifikatet er selvsignert, kontakter du sertifikatavsenderen for å bekrefte at fingeravtrykkverdiene i Detaljer-kategorien er riktige. Bare klarer sertifikatet hvis verdiene samsvarer med verdiene fra avsenderen.
 5. Velg kategorien Klarer, velg Legg til i klarerte sertifikater, og velg OK.

 6. Angi klareringsalternativer i dialogboksen Importer kontaktinnstillinger, og velg OK.

Konfigurere Acrobat til å søke i Windows-sertifikatlageret (bare Windows)

 1. Velg Innstillinger > Signaturer. For Bekreftelse, klikk Mer.
 2. Velg ønsket alternativ under Integrering i Windows, og klikk OK to ganger.

Det anbefales ikke å stole på sertifikater fra Windows-sertifikatlageret.

Importere sertifikater ved hjelp av sertifikatveiviseren (bare Windows)

Hvis du bruker Windows-sertifikatlageret til å ordne sertifikatene dine, kan du importere sertifikater med en veiviser i Windows Explorer. Hvis du vil importere sertifikater, finner du filen som inneholder sertifikatene, og bestemmer filplassering.

 1. I Windows Explorer høyreklikker du sertifikatfilen og velger Installer PFX.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til sertifikatet i Windows-sertifikatlageret.
 3. Hvis du blir bedt om å validere sertifikatet før du installerer det, noterer du deg verdiene for MD5- og SHA-1-sammendrag (fingeravtrykk). Kontakt sertifikatavsenderen for å bekrefte at verdiene stemmer før du klarerer sertifikatet. Velg OK.

Verifisere informasjon i et sertifikat

Dialogboksen Sertifikatvisning inneholder brukerattributter og annen informasjon om et sertifikat. Når andre importerer sertifikatet ditt, vil de kanskje be deg kontrollere fingeravtrykksinformasjonen din mot informasjonen de mottar sammen med sertifikatet. (Fingeravtrykket henviser til verdiene for MD5-sammendrag og SHA1-sammendrag.) Du kan kontrollere sertifikatinformasjon for filene dine med digitale ID-er eller for filene du importerer.

Hvis du vil ha mer informasjon om bekreftelse av sertifikater, kan du se Digitale signaturer Brukerjåndbok (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no.

Dialogboksen Sertifikatvisning inneholder følgende informasjon:

 • Valideringsperiode for sertifikat

 • Tiltenkt bruk av sertifikatet

 • Sertifikatdata, for eksempel serienummer og metode for offentlig nøkkel

Du kan også kontrollere om sertifiseringsinstansen har opphevet sertifikatet. Sertifikater oppheves vanligvis når en ansatt slutter i selskapet eller sikkerheten på noen måte er kompromittert.

Verifisere ditt eget sertifikat

 1. Naviger til Innstillinger > Signaturer. I Sertifikater for identiteter og klarering, og velger Mer.

 2. Merk den digitale ID-en din, og velg deretter Sertifikatdetaljer  .

Verifisere informasjonen i sertifikatet for en kontakt

 1. Velg Signaturer-ruten og velg signaturen. Velg Vis signaturegenskaperAlternativer-menyen.

 2. Velg Vis sertifikatet til den som signerer for å se detaljer om sertifikatet.

Slette et sertifikat fra klarerte identiteter

 1. Naviger til Innstilinnger > Signaturer. I Sertifikater for identiteter og klarering, og velger Mer.

 2. Velg sertifikatet, og velg Fjern ID.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?