Når du legger til tekst i en PDF-fil, velger Acrobat som standard lignende skriftattributter for den nye teksten. Når du redigerer eksisterende tekst i en PDF-fil og skriften ikke er tilgjengelig i systemet, velges som standard reserveskriften i et bestemt skript. Reserveskriften er for eksempel Minion Pro i latinske skrifttyper. Denne virkemåten kan føre til skrifter med et inkonsekvent utseende i et PDF-dokument. Hvis du vil gjøre dette konsekvent i alle PDF-filene, bruker du ikke standardinnstillingene, men velger i stedet en bestemt skrift for både Legg til tekst og alternativet for reserveskrift i funksjonene for å redigere tekst, ved å bruke Alternativer for Skrifttyper under preferansene for Innholdsredigering.

Innstillinger for Skriftalternativer for å redigere tekst og legge til tekst


Fremgangsmåte for å endre standard reserveskrift for redigering av tekst:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger > Innholdsredigering > Alternativer for skrifttyper.

  2. Velg en passende skrift i rullegardinlisten Tilbakefallskrift for redigering.

  3. Klikk på OK.


Fremgangsmåte for å endre standard skriftegenskaper for å legge til tekst:

  1. Gå til Rediger > Innstillinger > Innholdsredigering > Alternativer for skrifttyper.

  2. Velg en passende skrift i rullegardinlisten Standardskrift for Legg til tekst.

  3. Velg en passende skriftstørrelse i rullegardinlisten Fontstørrelse.

  4. Klikk på OK.

Merk:

Hvis du vil gjenopprette standard virkemåte, velger du La Acrobat velge i rullegardinlisten.