Åpne sider i en PDF

Avhengig av PDF-filen du åpner, må du gå gjennom flere sider, vise ulike deler av sidene eller endre forstørrelsen. Det er mange måter å navigere på, men følgende elementer brukes ofte:

Neste og forrige:

Neste side  og Forrige side  -knapper vises på verktøylinjen i Sidenavigering. Tekstboksen ved siden av dem er også interaktiv, slik at du kan skrive inn et sidetall og trykke på Enter for å gå direkte til denne siden.

Rullefelt:

Loddrette og vannrette rullefelt vises til høyre og nederst i dokumentruten når visningen ikke viser hele dokumentet. Hvis du vil vise andre sider eller andre områder av siden, klikker du på pilene eller drar.

Verktøylinjen Merk og zoom:

Denne verktøylinjen inneholder knapper og kontroller for endring av sideforstørrelsen.

Sideminiatyrpanel:

Sideminiatyr-knappen  til venstre i arbeidsområdet åpner navigasjonsruten i sideminiatyrpanelet, som viser miniatyrbilder av alle sidene. Du kan åpne den siden i dokumentruten ved å klikke på en sideminiatyr.

Merk:

Hvis du ikke ser disse elementene, velger du Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Tilbakestill verktøylinjer.

Verktøy for sidenavigering

Bevege seg gjennom et dokument side for side

Det er mange måter du kan gå fra side til side på, i en PDF. Mange bruker knappene på verktøylinjen Sidenavigering, men du kan også bruke piltaster, rullefelt og andre funksjoner til å gå fremover og bakover i en PDF med flere sider.

Verktøylinjen Sidenavigering åpnes som standard. Standardverktøylinjen inneholder vanlig brukte verktøy: Vis neste side , Vis forrige side  og Sidetall. I likhet med andre verktøylinjer kan verktøylinjen Sidenavigering skjules og åpnes på nytt ved å velge den på verktøylinjemenyen på Vis-menyen. Du kan vise flere verktøy på verktøylinjen Sidenavigering ved å høyreklikke på verktøylinjen og velge et enkeltverktøy, Vis alle verktøy eller Flere verktøy og deretter merke av for eller fjerne merket for verktøy i dialogboksen.

Bevege seg gjennom en PDF

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Forrige side  eller Neste side  knapp på verktøylinjen.

  • Velg Vis > Navigering > [plassering].

  • Velg Vis > Navigering > Gå til side, skriv inn sidetallet i dialogboksen Gå til side og klikk OK.

  • Trykk Page Up (side opp) og Page Down (side ned) på tastaturet.

Gå til en bestemt side

 1. Gjør ett av følgende:

  • Dra det loddrette rullefeltet på sidevisningen Enkeltside eller Dobbeltark til siden vises i den lille hurtigmenyvisningen.

  • Hvis du vil erstatte sidetallet som i øyeblikket vises på verktøylinjen Sidenavigering, skriver du inn sidetallet og trykker på Enter.

  Merk:

  Hvis sidetallene i dokumentet avviker fra den faktiske sideplasseringen i PDF-filen, vises sidens plassering i filen i parentes etter det tilordnede sidetallet på verktøylinjen Sidenavigering. For eksempel: Hvis du tildeler nummerering for en fil som er et 18-siderskapittelsom skal begynne med side 223, vil nummeret som vises når den første siden er aktiv, være 223 (1 av 18). Du kan slå av logisk sidenummerering i Innstillinger for sidevisning. Se Nummerere sider på nytt og Innstillinger for visning av PDF-filer.

  Logiske sidetall

Gå til bokmerkede sider

Bokmerker inneholder en innholdsfortegnelse som vanligvis viser kapitler og underkapitler i et dokument. Bokmerker vises i navigasjonsruten.

Bokmerker-panelet
Bokmerker-panelet

A. Bokmerker-knappen B. Klikk her for å vise Alternativer-menyen for bokmerker C. Utvidet bokmerke 
 1. Klikk på Bokmerker-knappen eller velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Bokmerker.

 2. Hvis du vil gå til et emne, klikker du på bokmerket. Vise eller skjule bokmerkeinnholdet ved behov.

  Merk:

  Avhengig av hvordan bokmerket ble definert, vil en annen handling bli utført i stedet for at du kommer til en plassering når du klikker på det.

  Hvis listen over bokmerker forsvinner når du klikker et bokmerke, klikker du på Bokmerker-knappen for å vise listen igjen. Hvis du vil skjule Bokmerker-knappen etter at du har klikket et bokmerke, velger du Skjul etter bruk på Alternativer-menyen.

Bruke sideminiatyrer til å gå til en bestemt side

Sideminiatyrer gir miniatyrforhåndsvisninger av dokumentsider. Du kan bruke miniatyrer i sideminiatyrpanelet til å endre visningen av sider og til å gå til andre sider. Den røde sidevisningsboksen i sideminiatyren angir hvilket område på siden som vises. Du kan endre størrelse på denne boksen for å endre zoomeprosenten.

 1. Hvis du vil vise Sideminiatyrer-panelet, klikker du på knappen Sideminiatyrer eller velger Vis > Vis/ Skjul > Navigasjonsruter > Sideminiatyrer

 2. Hvis du vil gå til en annen side, klikker du på miniatyren.

Rulle automatisk gjennom et dokument

Automatisk rulling blar fremover i PDF-filen i en jevn takt, og beveger seg nedover i dokumentet. Hvis du avbryter prosessen ved å bruke rullefeltet til å gå frem eller tilbake til en annen side eller posisjon, fortsetter den automatiske rullingen fra dette punktet. På slutten av PDF-filen stopper den automatiske rullingen og begynner ikke igjen før du velger automatisk rulling igjen.

 1. Velg Vis > Visningsalternativer > Rull automatisk.

 2. Trykk Esc for å stoppe rullingen.

Gå tilbake gjennom visningsbanen

Du kan finne PDF-sidene du har vist tidligere ved å gå tilbake gjennom visningsbanen. Det kan være nyttig å forstå forskjellen mellom forrige og neste sider og forrige og neste visninger.

 • Forrige og neste side henviser til to tilliggende sider, før og etter den aktive siden.
 • Forrige og neste visning henviser til visningshistorikken. Hvis du for eksempel går frem og tilbake i et dokument, vil visningshistorikken gå tilbake til disse trinnene, og vise deg sidene du har vist, i omvendt rekkefølge av slik du viste dem.
 1. Velg Vis > Navigering > Forrige visning .

 2. Hvis du vil fortsette med å vise en annen del av banen, gjør ett av følgende:
  • Gjenta trinn 1.

  • Velg Vis > Navigering > Neste visning .

  Merk:

  Du kan gjøre Forrige visning-knappen  og Gå til neste visning-knappen tilgjengelig i verktøylinjeområdet ved å høyreklikke i sidenavigasjonsverktøylinjen og velge dem på hurtigmenyen, eller ved å velge Vis alle verktøy.

Ved hjelp av koblinger kan du komme til et annet sted i gjeldende dokument, til andre PDF-dokumenter eller til nettsteder. Ved å klikke koblinger kan du også åpne filvedlegg og spille av tredimensjonalt innhold, filmer og lydklipp. For å kunne spille av disse medieklippene må du ha installert nødvendig maskin- og programvare.

Den som opprettet PDF-dokumentet bestemmer hvordan koblingen skal se ut i PDF-filen.

Merk:

Hvis det ikke ble opprettet en kobling i Acrobat ved hjelp av koblingsverktøyet, må du velge Opprett webkoblinger fra URL-adresser i de generelle innstillingene for at koblingen skal fungere riktig.

 1. Velg markeringsverktøyet.
 2. Plasser pekeren over det koblede området på siden til pekeren endres til en hånd med en pekende finger. Et plusstegn (+) eller en w vises på hånden hvis koblingen peker til weben. Klikk deretter på koblingen.

PDF-filer med filvedlegg

Hvis du åpner en PDF som har én eller flere vedlagte filer, åpnes vedleggpanelet automatisk, og viser en liste over vedlagte filer. Du kan åpne disse filene for å vise, redigere eller lagre endringer i vedleggene (hvis forfatterne av dokumentet har angitt at dette er tillatt).

Hvis du flytter PDF-filen til et annet sted, flyttes vedleggene automatisk sammen med den.

Artikkeltråder

I PDF-filer er artikler elektroniske tråder som forfatteren av PDF-filen definerer i PDF-filen. Artikler fører leserne gjennom PDF-innholdet og hopper over sider eller områder av sider som ikke er inkludert i artikkelen. Det er på samme måte som når du skummer gjennom en avis eller et magasin og følger én bestemt historie og ignorerer resten. Når du leser en artikkel, zoomes sidevisningen inn eller ut slik at gjeldende del av artikkelen fyller skjermen.

Åpne og navigere en artikkeltråd

 1. Klikk på håndverktøyet på verktøylinjen Vanlige verktøy.
 2. Du kan åpne Artikler-panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Artikler

  Merk:

  Du kan ikke åpne artikkelpanelet hvis du viser PDF-filen i en webleser. Åpne i stedet PDF-filen i Acrobat.

 3. Dobbeltklikk på Artikkel-ikonet for å gå til begynelsen av den artikkelen. Ikonet endres til følg artikkel-pekeren .

  Merk:

  Hvis artikkelpanelet er tomt, har ikke forfatteren definert artikkeltråder for denne PDF-filen.

 4. Med artikkeltråden åpen, gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bla gjennom artikkelen én rute om gangen, trykker du Enter eller klikker i artikkelen.

  • Hvis du vil bla tilbake gjennom artikkelen én rute om gangen, holder du nede Skift-tasten og klikker i artikkelen, eller du kan trykke Skift+Enter.

  • Hvis du vil gå til begynnelsen av artikkelen, Ctrl-klikker du i artikkelen.

 5. På slutten av artikkelen klikker du i artikkelen igjen.

  Forrige sidevisning gjenopprettes, og pekeren endres til sluttartikkel-pekeren .

Avslutte en tråd før du er kommet til slutten av artikkelen

 1. Kontroller at håndverktøyet er valgt.
 2. Skift+Ctrl-klikk på siden.

Forrige sidevisning gjenopprettes.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet