Oversikt over Acrobat Distiller

I Acrobat Distiller kan du velge innstillinger som brukes til å konvertere dokumenter til PDF-filer, sikkerhetsalternativer og informasjon om skrifter. Du kan også bruke Acrobat Distiller-vinduet til å overvåke jobbene du har lagt inn for PDF-konvertering.

Acrobat Distiller-vinduet
Hovedvinduet i Acrobat Distiller (Windows)

A. Menyer B. Adobe PDF-innstillingsfiler C. Filer i jobbkø D. Jobb som har mislyktes E. Hurtigmeny F. Statusvindu 

Merk:

Hvis du vil konvertere PostScript-filer automatisk i Acrobat Pro, setter du opp en overvåket mappe i Distiller.

Start Acrobat Distiller (Windows) ved å velge Alle programmer > Adobe Acrobat Distiller.

Behandle konverteringskøen

I Distiller kan du legge PostScript-filer du oppretter i redigeringsprogrammer, i kø, og deretter kan du overvåke dem gjennom hele PDF-konverteringen.

Legge en PostScript-fil i kø

 1. I Distiller velger du en Adobe PDF-innstillingsfil på hurtigmenyen Standardinnstillinger.
 2. (Valgfritt) Velg Innstillinger > Sikkerhet, og velg et krypteringsnivå.
 3. Åpne PostScript-filen og start konverteringen. Bruk en av metodene nedenfor:
  • Velg Fil (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Åpne, velg en PostScript-fil, og klikk Åpne.

  • Dra én eller flere PostScript-filer fra skrivebordet til Acrobat Distiller-vinduet.

Merk:

Klikk Pause før du utfører trinn 3, hvis du vil se gjennom køen før filene begynner å konverteres i Distiller.

Endre køen under behandling

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du midlertidig vil stoppe gjeldende jobb, klikker du på Pause.
 • Hvis du vil fortsette behandlingen av gjeldende jobb, klikker du på Fortsett.
 • Hvis du vil slette filer fra køen, klikker du Avbryt jobb. Avbryt jobb sletter alle filer som ikke er fullført, fra køen. Eller (bare Windows) velg og høyreklikk enkeltfiler i jobbkøen, og velg Avbryt jobb(er) for å slette bare disse filene.
 • (Bare Windows) Hvis du vil åpne mappen der de valgte filene befinner seg, høyreklikker du på jobbkøen og velger Utforsk.
 • (Bare Windows) Hvis du vil åpne den valgte PDF-filen i Acrobat, en leser eller Reader, høyreklikker du jobbkøen og velger Vis. Du kan også dobbelklikke PDF-filen for å åpne den i Acrobat.

Lagre en historikk over jobbkøen (Windows)

 1. Høyreklikk jobbkøen og velg Lagre liste.

Historikken lagres og åpnes som en PDF-fil.

Slette køen

Fjern alle stansede og konverterte filer fra listen:

 • (Windows) Høyreklikk jobbkøen og velg Slett historikk.
 • (Mac OS) Klikk Slett liste-knappen over køen.

Distiller-innstillinger

Distiller-innstillingene er globale. Du angir Distiller-innstillinger ved å velge Fil > Innstillinger (Windows) eller Distiller > Innstillinger (Mac OS).

Varsle nå overvåkede mapper ikke er tilgjengelige (Acrobat Pro)

Gir en melding hvis en overvåket mappe blir utilgjengelig eller ikke blir funnet.

(Windows) Varsle når Windows TEMP-mappen er nesten full

Varsler deg hvis ledig plass på harddisken er mindre enn 1 MB. Harddiskplassen som kreves, er ofte dobbelt så stor som størrelsen på PostScript-filen som behandles.

Spør etter mål for PDF-fil

Lar deg angi navn og plassering for filer ved hjelp av å dra og slippe eller kommandoen Skriv ut.

Spør om å erstatte eksisterende PDF-fil

Advarer deg hvis du skal til å overskrive en eksisterende PDF-fil.

Vis PDF når Distiller brukes

Åpner den konverterte PDF-filen automatisk.

Slett loggfiler for vellykkede jobber

Oppretter bare en loggfil (kalt messages.log) hvis tolkingen av PostScript-filen genererte meldinger eller hvis en PostScript-feil oppstår. (Loggfiler opprettes alltid for mislykkede jobber.)

Retningslinjer for å opprette PostScript-filer

Hvis du vil finjustere opprettelsen av PDF-filen med Distiller-parametere ellerpdfmark-operatorer, oppretter du først en PostScript-fil og konverterer deretter den filen til PDF. Du finner mer informasjon om Adobe Acrobat SDK i Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_en (bare engelsk).

I redigeringsprogrammer, blant annet Adobe InDesign, bruker du kommandoen Skriv ut sammen med Adobe PDF-skriveren til å konvertere en fil til PostScript. Utskriftsdialogboksene kan variere fra program til program. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter en PostScript-fil fra et bestemt program, ser du i programmets dokumentasjon.

Ha følgende retningslinjer i tankene når du oppretter PostScript-filer:

 • Bruk PostScript-språknivå 3 når dette er mulig, for å kunne utnytte de mest avanserte funksjonene i PostScript fullt ut.

 • Bruk Adobe PDF-skriveren som PostScript-skriver.

 • (Windows) Sende skriftene som brukes i dokumentet:

 • Gi en PostScript-fil samme navn som originaldokumentet, men med filtypen PS. (Enkelte programmer bruker filtypen PRN i stedet.)

 • Bruk farger og egendefinerte sidestørrelser som er tilgjengelig med Adobe Acrobat Distiller-PPD-filen. Andre PPD-filer kan føre til upassende farger, skrifter eller sidestørrelser i PDF-filen.

 • Send PostScript-filer som 8-biters binærdata når du bruker FTP til å overføre filene mellom datamaskiner, spesielt hvis plattformene er forskjellige. Da unngår du at linjeskift konverteres til vognreturer, og omvendt.

Overvåkede mapper (Acrobat Pro)

Du kan konfigurere Distiller til å søke etter PostScript-filer i bestemte mapper kalt overvåkede mapper. Distiller kan overvåke opptil ett hundre slike mapper. Når Distiller finner en PostScript-fil i In-mappen i en overvåket mappe, konverteres filen til PDF, og PDF-dokumentet (og vanligvis PostScript-filen og andre tilknyttede loggfiler) flyttes til Out-mappen. Du kan angi egne Adobe PDF-innstillinger og sikkerhetsinnstillinger for en overvåket mappe, og disse innstillingene vil gjelde for alle filer som konverteres fra mappen. Sikkerhetsinnstillinger for en overvåket mappe har forrang over sikkerhetsinnstillinger for Distiller. Distiller konverterer for eksempel ikke en PostScript-fil i en overvåket mappe hvis filen er skrivebeskyttet.

(Windows) Innstillingene er unike for hver bruker. På et ikke-NTFS-system er egendefinerte innstillingsfiler som lagres i denne innstillingsmappen, tilgjengelige for lesing og skriving for alle brukere på systemet. På et NTFS-system er bare filer som er opprettet av de respektive brukerne, tilgjengelige for lesing og skriving. Innstillingsfiler som er opprettet av andre brukere, er skrivebeskyttet. (Filene for standardinnstillinger som installeres med Adobe Acrobat Distiller, er skrivebeskyttet og skjult.)

(Mac OS) Vanligvis er ikke hver brukers innstillinger for Distiller tilgjengelige for andre brukere. Mappeoppretteren må gi nødvendige tillatelser i In- og Out-mappene for å dele en overvåket mappe med andre brukere. Deling gjør at andre brukere kan kopiere filer til In-mappen og få filer fra Out-mappen. Oppretteren må logges i systemet og Distiller må kjøre. De andre brukerne må logge på fra en ekstern enhet for å kunne åpne den overvåkede mappen og få filene behandlet.

Merk:

Du kan ikke konfigurere overvåkede mapper som en nettverkstjeneste for andre brukere. Alle brukere som oppretter PDF-filer, må ha en Acrobat Pro-lisens.

Angi overvåkede mapper (Acrobat Pro)

 1. Velg Innstillinger > Overvåkede mapper i Acrobat Distiller.

 2. Klikk Legg til mappe, og velg målmappen. Distiller legger automatisk inn en In- og en Out-mappe i målmappen. Du kan sette inn In- og Out-mapper på alle nivåer på en diskstasjon.
 3. Hvis du vil definere sikkerhetsalternativer for en mappe, merker du mappen og klikker Redigere sikkerhet. Klikk på OK for å gå tilbake til dialogboksen Overvåkede mapper.

  Merk:

  Et sikkerhetsikon klargjøres for alle mappenavn sikkerhet er angitt for. Hvis du vil tilbakestille en mappe til de opprinnelige alternativene som er valgt i Distiller-vinduet, merker du mappen og velger Fjern sikkerhet.

 4. Angi Adobe PDF-konverteringsinnstillinger for mappene:
  • Hvis du vil redigere Adobe PDF-innstillingene som brukes for en mappe, merker du mappen, klikker Rediger innstillinger, og redigerer Adobe PDF-innstillingene. Klikk på OK for å lagre dem i den overvåkede mappen som mappe.jobbalternativer.

  • Hvis du vil bruke et annet sett med Adobe PDF-innstillinger, merker du mappen og klikker Last inn innstillinger. Bruk alle ønskede innstillinger du har definert, gitt navn og lagret, og klikk deretter på OK.

 5. Angi alternativer for filbehandlingen:
  • Skriv inn et antall sekunder for hvor ofte mappene skal kontrolleres. Du kan skrive inn opptil 9999. (120 svarer for eksempel til 2 minutter, mens 9999 svarer til omtrent 2 timer og 45 minutter.)

  • Velg hva du vil gjøre med PostScript-filen etter at den er konvertert. Filen kan flyttes til Out-mappen sammen med PDF-filen, eller den kan slettes. En eventuell loggfil kopieres også automatisk til Out-mappen.

  • Hvis du vil slette PDF-filer etter et visst tidsrom, skriver du inn et antall dager. Du kan skrive inn opptil 999. Dette alternativet sletter også PostScript-filer og loggfiler hvis du har valgt å slette dem.

 6. Hvis du vil fjerne en mappe, merker du mappen og klikker Fjern mappe. Kontroller at Distiller er ferdig med å behandle alle filene i mappen før du fjerner den.

  Merk:

  Når du fjerner en overvåket mappe, slettes ikke mappene In og Out, innholdet i dem eller mappens innstillingsfil for jobbalternativer. Du kan slette disse manuelt når som helst.