Bruke Adobe PDF-skriveren

Opprette PDF-filer ved å skrive til en fil

Komprimer PDF-filer på nettet gratis

Konverter raskt Word til PDF på nett

I mange redigeringsprogrammer kan du bruke kommandoen Skriv ut sammen med Adobe PDF-skriveren til å konvertere filen til PDF. Kildedokumentet konverteres til PostScript og sendes direkte til Distiller for konvertering til PDF, uten at du trenger å starte Distiller manuelt. Gjeldende Distiller-innstillinger og Adobe PDF-innstillinger brukes til å konvertere filen. Hvis du arbeider med sidestørrelser som ikke er standard, kan du opprette en egendefinert sidestørrelse.

Merk:

(Windows) For Microsoft Office-dokumenter inneholder ikke Adobe PDF-skriveren alle funksjonene som er tilgjengelige fra PDFMaker. Du kan for eksempel ikke opprette bokmerker og hyperkoblinger ved hjelp av Adobe PDF-skriveren. Du må bruke PDFMaker hvis du oppretter en PDF-fil fra et Microsoft Office-dokument og du vil bruke disse funksjonene.

Adobe PDF-skriveren oppretter ukodede PDF-filer. En kodet struktur kreves for å tilpasse innholdsflyt på nytt for en håndholdt enhet, og bør brukes for å få pålitelige resultater med en skjermleser.

Opprette en PDF-fil ved hjelp av kommandoen Skriv ut (Windows)

 1. Åpne filen i filens redigeringsprogram, og velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Adobe PDF fra skriverens meny.
 3. Klikk på knappen Egenskaper (eller Innstillinger) for å tilpasse innstillingen for Adobe PDF-skriveren. (I enkelte programmer må du kanskje velge Oppsett i dialogboksen Skriv ut for å åpne skriverlisten, og deretter klikke Egenskaper eller Innstillinger.)
 4. Klikk på OK i dialogboksen Skriv ut.
  Merk:

  PDF-filen din lagres i mappen som angis av innstillingene i Adobe PDF-utdatamappen i dialogboksen Innstillinger. Standardplasseringen er Mine dokumenter. Hvis du angir Spør etter Adobe PDF-filnavn, åpnes en Lagre som-dialog når du skriver ut.

Opprett en PDF-fil ved hjelp av kommandoen Skriv ut (Mac OS X)

Metode for å opprette PDF-filer ved hjelp av kommandoen Skriv ut er endret i Mac OS v10.6 Snow Leopard med Acrobat 9.1 og nyere versjoner. Den følgende prosedyren beskriver metoden i både Snow Leopard og eldre versjoner av Mac OS X.

 1. Åpne filen i filens redigeringsprogram, og velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Lagre som Adobe PDF fra PDF-menyen nederst i dialogboksen.

 3. For Adobe PDF-innstillinger velger du en av standardinnstillingene, eller du tilpasser innstillingene ved hjelp av Distiller. Alle egendefinerte innstillinger du angir, vises i listen.

  For de fleste brukere er det tilstrekkelig å bruke standard Adobe PDF-konverteringsinnstillinger.

 4. For Etter PDF-oppretting angir du om PDF-filen skal åpnes.
 5. Klikk på Fortsett.
 6. Angi navn og plassering for PDF-filen, og klikk Arkiver.
  Merk:

  Som standard lagres PDF-filen med samme filnavn og med filtypen PDF.

Utskriftsinnstillinger for Adobe PDF (Windows)

Utskriftsinnstillingene gjelder for alle programmer som bruker Adobe PDF-skriveren, med mindre du endrer innstillingene i et redigeringsprogram på menyen Utskriftsformat, Dokumentoppsett eller Skriv ut.

Merk:

Dialogboksen for angivelse av skriverinnstillinger kalles enten Utskriftsinnstillinger for Adobe PDF, Utskriftsstandarder for Adobe PDF eller Dokumentegenskaper for Adobe PDF, avhengig av hvor du åpner den fra.

Slik får du tilgang til utskriftsinnstillinger:

 • Åpne skrivervinduet fra Start-menyen. Høyreklikk Adobe PDF-skriveren, og velg Utskriftsinnstillinger.

 • I et redigeringsprogram, for eksempel Adobe InDesign, velger du Fil > Skriv ut. Velg Adobe PDF som skriver, og klikk Egenskaper-knappen (eller Innstillinger). (I enkelte programmer må du kanskje klikke Oppsett i dialogboksen Skriv ut for å få tilgang til skriverlisten, og deretter klikke Egenskaper eller Innstillinger for å tilpasse Adobe PDF-innstillingene.)

PDF-spesifikke alternativer vises på fanen Innstillinger for Adobe PDF. Kategoriene Papirkvalitet og Oppsett inneholder andre kjente alternativer for papirkilden, skriverblekk, sideorientering og antall sider per ark.

Merk:

Utskriftsinnstillingene er forskjellige fra skriverens Egenskaper. Innstillingene inneholder Adobe PDF-spesifikke alternativer for konverteringsprosessen. Dialogboksen Egenskaper inneholder faner med alternativer som er tilgjengelig for alle skrivertyper.

Utskriftsinnstillinger for Adobe PDF-skriver

Innstillinger for Adobe PDFConversion

Velg et forhåndsdefinert sett med alternativer på Standardinnstillinger-menyen, eller klikk Rediger for å vise eller endre innstillingene i dialogboksen Innstillinger for Adobe PDF.

Adobe PDF-sikkerhet

Hvis du vil legge til sikkerhet i PDF-filen, velger du et av følgende alternativer eller klikker Rediger for å vise eller endre sikkerhetsinnstillinger:

 • Bekreft sikkerhet på nytt for hver jobb: Åpner dialogboksen Adobe PDF – Sikkerhet hver gang du oppretter en PDF-fil ved hjelp av Adobe PDF-skriveren. Angi ønskede innstillinger i dialogboksen.
 • Bruk de sist kjente sikkerhetsinnstillingene: Bruker de samme sikkerhetsinnstillingene som forrige gang en PDF-fil ble opprettet ved hjelp av Adobe PDF-skriveren på datamaskinen.

Adobe PDF-utdatamappe

Velg en utdatamappe for den konverterte PDF-filen, eller klikk Bla gjennom for å legge til eller endre utdatamappe. Velg Spør etter Adobe PDF-filnavn for å angi en plassering og et filnavn under konverteringen.

Menyen Adobe PDF-sidestørrelse

Velg en egendefinert sidestørrelse som du har definert.

Erstatt eksisterende PDF

Velg om du vil erstatte den eksisterende PDF-filen Alltid, Spør hver gang eller Aldri.

Vis Adobe PDF-resultater

Starter Acrobat automatisk og viser det konverterte dokumentet øyeblikkelig.

Legg til dokumentinformasjon

Inkluderer informasjon, for eksempel filnavn og dato og klokkeslett for opprettelse.

Bruk bare systemskrifter, ikke bruk dokumentskrifter

Fjern merking for dette alternativet for å laste ned skrifter når du oppretter en PDF-fil. Alle skrifter vil være tilgjengelige i PDF-filen, men det vil ta lengre tid å opprette den. La dette alternativet være merket hvis du vil arbeide med dokumenter på asiatiske språk.

Slett loggfiler for vellykkede jobber

Sletter automatisk loggfilene med mindre jobben mislykkes.

Angi egenskaper for Adobe PDF-skriver (Windows)

I Windows kan du vanligvis beholde egenskapene for Adobe PDF-skriveren uendret, med mindre du har konfigurert skriverdeling eller angitt sikkerhet.

Merk:

Utskriftsegenskapene er forskjellige fra skriverens Innstillinger. Dialogboksen Egenskaper inneholder faner med alternativer som gjelder for alle typer skrivere; Innstillinger inneholder konverteringsalternativer spesielt for Adobe PDF-skriveren.

Angi egenskaper for Adobe PDF-skriver

 1. Åpne Enheter og skrivere fra Start-menyen, og høyreklikk Adobe PDF-skriveren.
 2. Velg Egenskaper.
 3. Klikk på fanene, og velg alternativer etter behov.

Tilordne porten som Adobe PDF-skriveren bruker, på nytt

 1. Avslutt Distiller hvis programmet kjører, og vent til alle jobbene i jobbkøen til Adobe PDF-skriveren er klare.
 2. Åpne Enheter og skrivere fra Start-menyen.
 3. Høyreklikk Adobe PDF-skriveren, og velg Skriveregenskaper.
 4. Klikk på fanen Porter, og klikk deretter Legg til port.
 5. Velg Adobe PDF-port (Windows XP) eller Adobe PDF-portovervåker (Vista/Windows 7) fra listen over tilgjengelige porttyper, og klikk på Ny port.
 6. Velg en lokal mappe for PDF-utdatafiler, og klikk OK. Klikk deretter Lukk for å avslutte dialogboksen Skriverporter.
 7. Klikk på Bruk i dialogboksen Adobe PDF-egenskaper, og klikk deretter OK.
  Merk:

  De beste resultatene får du ved å velge en mappe på samme system der Distiller er installert. Selv om eksterne mapper eller nettverksmapper støttes, anbefales de ikke på grunn av begrenset brukertilgang og sikkerhetsproblemer.

Slette en mappe og tilordner Adobe PDF til standardporten på nytt

 1. Avslutt Distiller hvis programmet kjører, og vent noen minutter til alle jobbene i jobbkøen til Adobe PDF er klare.
 2. Åpne Enheter og skrivere fra Start-menyen.
 3. Høyreklikk Adobe PDF-skriveren, og velg Skriveregenskaper.
 4. Klikk på fanen Porter.
 5. Velg standardporten, Dokumenter, og klikk Bruk.
 6. Merk porten du vil slette, klikk Slett port, og klikk deretter OK for å bekrefte slettingen.
 7. Velg Dokumenter-porten på nytt, og klikk Lukk.

Opprette og bruke en egendefinert sidestørrelse

Det er viktig å skille mellom sidestørrelse (som den er definert i kildeprogrammets dialogboks for dokumentoppsett for dokumentet) og papirstørrelse (papirarket, filmen eller området av trykkeplaten du skal skrive ut på). Sidestørrelsen kan være U.S. Letter (8,5 x 11 tommer eller 21,59 x 27,94 cm), men du må kanskje skrive ut på større papir eller film for å få plass til eventuelle skrivermerker eller utfallsområdet. Hvis du vil sikre at dokumentet skrives ut som forventet, angir du sidestørrelsen både i kildeprogrammet og på skriveren.

Listen over sidestørrelser som er tilgjengelig for Acrobat, kommer fra PPD-filen (PostScript-skrivere) eller fra skriverdriveren (ikke-PostScript-skrivere). Hvis skriveren og PPD-filen du har valgt for PostScript-utskrift, støtter egendefinerte papirstørrelser, vises alternativet Egendefinert på Papirstørrelse-menyen. For skrivere som kan produsere svært store utskriftsområder, støtter Acrobat sider på opptil 38 100 000 cm (15 000 000 tommer) x 38 100 000 cm (15 000 000 tommer).

Opprette en egendefinert sidestørrelse (Windows)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne Enheter og skrivere eller Skrivere og telefakser fra Start-menyen. Høyreklikk Adobe PDF-skriveren, og velg Utskriftsinnstillinger.

  • I et redigeringsprogram, for eksempel Adobe InDesign, velger du Fil > Skriv ut. Velg Adobe PDF som skriver, og klikk knappen Egenskaper. (I enkelte programmer må du kanskje klikke Oppsett i dialogboksen Skriv ut for å åpne skriverlisten, og deretter klikke Egenskaper eller Innstillinger for å tilpasse Adobe PDF-innstillingene.)

 2. På fanen Adobe PDF-innstillinger klikker du Legg til-knappen ved siden av menyen Adobe PDF-sidestørrelse.
 3. Angi navn, bredde, høyde og målenhet. Klikk på Legg til/endre for å legge til navnet på den egendefinerte sidestørrelsen på menyen Adobe PDF-sidestørrelse.

Opprette en egendefinert sidestørrelse (Mac OS)

 1. I et redigeringsprogram, for eksempel Adobe InDesign, velger du Fil > Utskriftsformat.
 2. På hurtigmenyen Papirstørrelse velger du Behandle egendefinerte størrelser.
 3. Klikk på +-knappen.
 4. Angi navn, høyde, bredde og marger. Målenheten avhenger av systemspråket.

Bruke den egendefinerte sidestørrelsen

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk på Utskriftsformat-knappen.
 3. Velg den nye egendefinerte sidestørrelsen på Papirstørrelse-menyen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din