Du kan skrive ut et dokument i stort format, for eksempel en plakat eller et banner, ved å dele sidene opp i flere ark (kalles side ved side). Alternativet for side ved side beregner hvor mange ark som trengs. Du kan justere størrelsen på originalen til papiret, og angi hvor mye hver flis overlapper. Du kan deretter sette sammen flisene.�

Du kan også oppskalere et dokument i standardstørrelse og skrive ut dokumentet på flere sider.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Plakat.

 3. (Valgfritt) Angi ett eller flere av disse alternativene, og kontroller utskriftsresultatet med dette forhåndsvisningsbildet:

  Skalering side ved side

  Justerer skaleringen. Skaleringen påvirker tilpassingen av de ulike delene på PDF-siden til det fysiske arket. (Kikk Overlapping-feltet for å tvinge forhåndsvisningen til å tegne den nye skalaverdien på nytt.)

  Overlapp

  Angir minimumsmengden duplisert informasjon som skal skrives ut i hver inndeling, for å gjøre det enklere å sette dem sammen. Målenheten som er angitt for dokumentet, brukes for Overlapping. Verdien bør være større enn minimumsverdien for marger som ikke skrives ut, for skriveren. Du kan angi at opptil halve størrelsen av kortsiden til dokumentsiden skal overlappes. Inndelinger for en side som for eksempel måler 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 tommer) kan overlappe med opptil 139,7 mm (5,5 tommer).

  Etiketter

  Inkluderer PDF-navn, utskriftsdato og inndelingskoordinater på hvert ark. Side 1 (1,1) betyr for eksempel rad 1, kolonne 1 på side 1. Koordinatene brukes til å sette sammen inndelingene igjen.

  Skjær merker

  Skriver ut merker i hvert hjørne av en inndelt side for å gjøre det enklere å sette sammen inndelingene. Bruk dette alternativet sammen med alternativet Overlapp. Når du angir en overlappingskant og deretter legger til disse kantene, kan du bruke skjæremerkene til å plassere inndelingene.

  Vis bare store sider side ved side

  Viser bare overdimensjonerte sider side ved side og skriver ut standardsider slik de er.

Skalere et dokument for utskrift

Acrobat kan automatisk skalere et PDF-dokument til å passe på arket, eller du kan skalere sidene ved å angi en bestemt prosentverdi.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Størrelse, og velg ett av følgende alternativer:

  Tilpass

  Skalerer små sider opp og store sider ned for å passe papiret.

  Reduser overdimensjonerte sider

  Skalerer bare store sider til å passe papiret, og skriver ut små sider slik de er.

  Egendefinert størrelse

  Skalerer sidene med prosentverdien du angir.

  Merk:

  Hvis du ikke kan se alternativet Sideskalering, klikker du på pilen ved siden av menyen Skriver for å vise flere kontroller i dialogboksen Skriv ut.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet