Brukerveiledning Avbryt

Skrive ut hefter og PDF-porteføljer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Hefter

Hefter er dokumenter med flere sider ordnet på arkene slik at sidene vises i riktig rekkefølge når de brettes. Du kan lage ryggstiftede hefter med 2 sider/ark, der to side-ved-side-sider som er skrevet ut på begge sider, brettes én gang og festes langs bretten. Den første siden skrives ut på det samme utskrevne arket som den siste siden. Den andre siden skrives ut på det samme utskrevne arket som den nest siste siden og så videre. Hver side midtstilles automatisk på arket, og store sider skaleres (krympes) slik at de passer i utskriftsområdet. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig paginering.

Hvis du vil skrive ut hefter, må skriveren støtte automatisk eller manuell tosidig utskrift (utskrift på begge sider av arket). Manuell tosidig utskrift krever to separate utskriftsomganger: én gang for å skrive ut forsiden, og én gang for å skrive ut baksiden. Hvis du vil finne ut om skriveren støtter tosidig utskrift, kan du se brukerhåndboken for skriveren eller kontakte skriverprodusenten.

Dokumenter med flere sider i Acrobat
Dokumenter med flere sider (venstre), sider ordnet til et hefteoppsett (midten), og sider skrevet ut og brettet til et nytt hefte (høyre)

 1. Velg   Hamburgermenyen (Windows) eller Fil-menyen (macOS) > Skriv ut.

 2. Angi hvilke sider som skal skrives ut:
  • Hvis du vil skrive ut alle sidene fra første til siste side, velger du Alle.
  • Hvis du vil dele opp et stort hefte i mindre deler, velger du Sider og angir et sideområde for den første delen. Skriv ut hvert sideområde for seg.
 3. Klikk Hefte.

 4. Hvis du vil skrive ut bestemte sider på en annen type papir, angir du disse sidene ved hjelp av alternativet Ark fra/til. Klikk Egenskaper-knappen, og velg riktig papirskuff og eventuelt andre alternativer.

 5. Velg flere alternativer for sidehåndtering. Forhåndsvisningsbildet endres etter hvert som du angir alternativer.

  Delsett for hefte

  Avgjør hvilke sider som skal skrives ut. Velg Begge sider for automatisk å skrive ut begge sider av papiret (skriveren må støtte automatisk tosidig utskrift). Velg Bare på forside for å skrive ut alle sidene som vises på forsiden av papiret. Når disse sidene er skrevet ut, vender du dem, velger Fil > Skriv ut og velger Bare på bakside. Avhengig av skrivermodell, må du kanskje snu arkene og sortere dem på nytt for å skrive ut på baksiden.

  Forsiktig!

  Hvis skriveren ikke støtter dobbeltsidig utskrift, må du snu eller vende sidene og mate dem inn på nytt. Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av skrivermodellen, og du kan oppdatere innstillingene ved hjelp av utskriftsegenskapene i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dobbeltsidig utskrift.

  Roter sider automatisk for hvert ark

  Roterer automatisk hver side for best mulig tilpassing til utskriftsområdet.

  Ark fra

  Angir første og siste ark som skal skrives ut. Acrobat bestemmer hvilke ark som må skrives ut for utskriftsjobben. Hvis du for eksempel har et 16 sider langt dokument, skrives ark 1 til og med 4 ut.

  Binding

  Bestemmer retningen på bindingen. Velg Venstre for tekst med leseretning fra venstre mot høyre, og Venstre (høy) for papir som brettes på langsiden, der utskriftsområdet er langt og smalt. Velg Høyre for tekst med leseretning fra høyre mot venstre, eller for loddrett lesing (asiatisk stil). Velg Høyre (høy) for ark som brettes på langsiden.

  Bindinger i Acrobat

  Bindinger i Acrobat
  Sammenligning mellom Høyre og Høyre (høy).

  Merk:

  For å hindre at andre i et delt utskriftsmiljø skriver ut på dine ark før du har skrevet ut på baksiden, kan du skrive ut baksidene fra en annen papirskuff.

En PDF-portefølje inneholder flere dokumenter pakket i én PDF-fil. Du kan skrive ut PDF-komponenter i en PDF-portefølje enkeltvis eller samlet. Dokumentene skrives ut i alfabetisk rekkefølge, uavhengig av rekkefølgen på filene.

Merk:

Bruk visningen Detaljer for å gi nytt navn til en fil eller endre rekkefølgen på filene i en PDF-portefølje. Se Jobbe med komponentfiler i en PDF-portefølje.

 1. Åpne PDF-porteføljen. Hvis du bare vil skrive ut bestemte PDF-filer, merker du dem og åpner dem.

 2. Velg Fil (macOS) eller hamburgermenyen   (Windows)> Skriv ut.

 3. Velg aktuelle utskriftsalternativer, og velg Skriv ut.

Merk:

Du må bruke det opprinnelige programmet til å skrive ut eventuelle komponentfiler som ikke er en PDF-fil. Hvis du vil åpne en komponent i det opprinnelige programmet, høyreklikker du filen og velger å åpne filen i det opprinnelig program. (Det opprinnelige programmet må være installert for å kunne åpne filen.)

Du kan skrive ut sidene som er knyttet til bokmerker, direkte fra kategorien Bokmerker. Bokmerker vises i et hierarki, med overordnede bokmerker og underordnede (avhengige) bokmerker. Når du skriver ut et overordnet bokmerke, blir også alt sideinnhold som er knyttet til de underordnede bokmerkene, skrevet ut.

Ikke alle bokmerker viser sideinnhold, og slike bokmerker kan ikke skrives ut. Noen bokmerker åpner for eksempel en fil eller spiller av en lyd. Hvis du velger en blanding av utskrivbare og ikke-utskrivbare bokmerker, ignoreres de ikke-utskrivbare bokmerkene.

Merk:

Bokmerker som er opprettet fra kodet innhold, viser alltid sideinnhold fordi det kodede innholdet representerer utskrivbare elementer i dokumentstrukturen, for eksempel overskrifter og figurer.

 1. Åpne en PDF-fil med bokmerker. Hvis nødvendig velger du Vis fra hamburgermenyen   (Windows) eller Vis fra hovedmenylinjen (macOS). Velg deretter Vis/skjul > Sidepaneler > Bokmerker slik at bokmerkene vises i navigasjonsruten.

 2. Velg ett eller flere bokmerker, og høyreklikk utvalget.
 3. Velg Skriv ut side(r) fra menyen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?