Skrive ut hefter og PDF-porteføljer

Hefter

Hefter er dokumenter med flere sider ordnet på arkene slik at sidene vises i riktig rekkefølge når de brettes. Du kan lage ryggstiftede hefter med 2 sider/ark, der to side-ved-side-sider som er skrevet ut på begge sider, brettes én gang og festes langs bretten. Den første siden skrives ut på det samme utskrevne arket som den siste siden. Den andre siden skrives ut på det samme utskrevne arket som den nest siste siden og så videre. Hver side midtstilles automatisk på arket, og store sider skaleres (krympes) slik at de passer i utskriftsområdet. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig paginering.

Hvis du vil skrive ut hefter, må skriveren støtte automatisk eller manuell tosidig utskrift (utskrift på begge sider av arket). Manuell tosidig utskrift krever to separate utskriftsomganger: én gang for å skrive ut forsiden, og én gang for å skrive ut baksiden. Hvis du vil finne ut om skriveren støtter tosidig utskrift, kan du se brukerhåndboken for skriveren eller kontakte skriverprodusenten.

Dokumenter med flere sider i Acrobat
Dokumenter med flere sider (venstre), sider ordnet til et hefteoppsett (midten), og sider skrevet ut og brettet til et nytt hefte (høyre)

Skrive ut et hefte

 1. Velg Fil > Skriv ut, og velg deretter skriveren.

 2. Angi hvilke sider som skal skrives ut:
  • Hvis du vil skrive ut alle sidene fra første til siste side, velger du Alle.
  • Hvis du vil dele opp et stort hefte i mindre deler, velger du Sider og angir et sideområde for den første delen. Skriv ut hvert sideområde for seg.
 3. Klikk Hefte.

 4. Hvis du vil skrive ut bestemte sider på en annen type papir, angir du disse sidene ved hjelp av alternativet Ark fra/til. Klikk Egenskaper-knappen, og velg riktig papirskuff og eventuelt andre alternativer.

 5. Velg flere alternativer for sidehåndtering. Forhåndsvisningsbildet endres etter hvert som du angir alternativer.

  Delsett for hefte

  Avgjør hvilke sider som skal skrives ut. Velg Begge sider for automatisk å skrive ut begge sider av papiret (skriveren må støtte automatisk tosidig utskrift). Velg Bare på forside for å skrive ut alle sidene som vises på forsiden av papiret. Når disse sidene er skrevet ut, vender du dem, velger Fil > Skriv ut og velger Bare på bakside. Avhengig av skrivermodell, må du kanskje snu arkene og sortere dem på nytt for å skrive ut på baksiden.

  Forsiktig!

  Hvis skriveren ikke støtter dobbeltsidig utskrift, må du snu eller vende sidene og mate dem inn på nytt. Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av skrivermodellen, og du kan oppdatere innstillingene ved hjelp av utskriftsegenskapene i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dobbeltsidig utskrift.

  Roter sider automatisk for hvert ark

  Roterer automatisk hver side for best mulig tilpassing til utskriftsområdet.

  Ark fra

  Angir første og siste ark som skal skrives ut. Acrobat bestemmer hvilke ark som må skrives ut for utskriftsjobben. Hvis du for eksempel har et 16 sider langt dokument, skrives ark 1 til og med 4 ut.

  Binding

  Bestemmer retningen på bindingen. Velg Venstre for tekst med leseretning fra venstre mot høyre, og Venstre (høy) for papir som brettes på langsiden, der utskriftsområdet er langt og smalt. Velg Høyre for tekst med leseretning fra høyre mot venstre, eller for loddrett lesing (asiatisk stil). Velg Høyre (høy) for ark som brettes på langsiden.

  Bindinger i Acrobat

  Bindinger i Acrobat
  Sammenligning mellom Høyre og Høyre (høy).

  Merk:

  For å hindre at andre i et delt utskriftsmiljø skriver ut på dine ark før du har skrevet ut på baksiden, kan du skrive ut baksidene fra en annen papirskuff.

Skrive ut PDF-filer i en PDF-portefølje

En PDF-portefølje inneholder flere dokumenter pakket i én PDF-fil. Du kan skrive ut PDF-komponenter i en PDF-portefølje enkeltvis eller samlet. Dokumentene skrives ut i alfabetisk rekkefølge, uavhengig av rekkefølgen på filene.

Merk:

Bruk visningen Detaljer for å gi nytt navn til en fil eller endre rekkefølgen på filene i en PDF-portefølje. Se Jobbe med komponentfiler i en PDF-portefølje.

 1. Åpne PDF-porteføljen. Hvis du bare vil skrive ut bestemte PDF-filer, merker du dem.
 2. Velg Fil > Skriv ut, og velg deretter en av følgende:

  Alle PDF-filer

  Skriver ut alle PDF-filene i PDF-porteføljen.

  Valgte PDF-filer

  Skriver ut de merkede PDF-filene. Dette alternativet er bare tilgjengelig når flere filer er valgt i listen over komponentdokumenter.

 3. Velg aktuelle utskriftsalternativer, og klikk OK.

Merk:

Du må bruke det opprinnelige programmet til å skrive ut eventuelle komponentfiler som ikke er en PDF-fil. Hvis du vil åpne en komponent i det opprinnelige programmet, høyreklikker du filen og velger å åpne filen i det opprinnelig program. (Det opprinnelige programmet må være installert for å kunne åpne filen.)

Skriv ut fra kategorien Bokmerker

Du kan skrive ut sidene som er knyttet til bokmerker, direkte fra kategorien Bokmerker. Bokmerker vises i et hierarki, med overordnede bokmerker og underordnede (avhengige) bokmerker. Når du skriver ut et overordnet bokmerke, blir også alt sideinnhold som er knyttet til de underordnede bokmerkene, skrevet ut.

Ikke alle bokmerker viser sideinnhold, og slike bokmerker kan ikke skrives ut. Noen bokmerker åpner for eksempel en fil eller spiller av en lyd. Hvis du velger en blanding av utskrivbare og ikke-utskrivbare bokmerker, ignoreres de ikke-utskrivbare bokmerkene.

Merk:

Bokmerker som er opprettet fra kodet innhold, viser alltid sideinnhold fordi det kodede innholdet representerer utskrivbare elementer i dokumentstrukturen, for eksempel overskrifter og figurer.

 1. Åpne en PDF-fil med bokmerker. Om nødvendig velger du Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Bokmerker slik at bokmerkene vises i navigasjonsruten.

 2. Velg ett eller flere bokmerker, og høyreklikk utvalget.
 3. Velg Skriv ut side(r) fra menyen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din