Noen ganger ser du en advarsel når du åpner en PDF-fil. Advarselen kan komme i mange former (tre vises nedenfor).

Sikkerhetsadvarsler
Sikkerhetsadvarsler

Hva betyr advarselen?

Advarselen spør deg hvorvidt du stoler på personene som sendte deg PDF-filen, eller nettstedet der PDF-filen vises. Advarselen vises fordi PDF-innholdet potensielt kan skade datamaskinen din. Advarselen vises for eksempel for PDF-filer som kan overføre eller kjøre programmer og makroer. Dette betyr ikke nødvendigvis at PDF-filen kan påføre skade.

Hva bør du gjøre?

Enkelte produktfunksjoner gir klarering via sitt eget innstillingspanel. Klareringsbehandlingen inneholder for eksempel alternativer for å håndtere URL-tilgang, og Multimedieklarering (eldre) har alternativer for å spille innebygd multimedia. For å vise hvilke funksjoner som påvirkes ved aktivering av utvidet sikkerhet, kan du velge begrensede handlinger ved å bruke en metode som er beskrevet i avsnittet Deaktivere utvidede sikkerhetsbegrensninger

Merk:

Hvis du vil åpne innstillingene, velger du Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Innstillinger (Mac OS).

Hvis du kjenner og stoler på avsenderen

Hvis du stoler på PDF-filen eller selskapet eller individet som sendte den, klikker du på Alternativer-, Tillat- eller Spill av-knappen. (Knappene varierer avhengig av advarselen.) Nå kan du vise PDF-filen.

Hvis du ikke kjenner eller stoler på avsenderen

Hvis du ikke stoler på PDF-filen eller ikke vet hvem som har laget den eller hvor den kommer fra, bør du ikke klikke på Alternativer-, Tillat- eller Spill av-knappen. Acrobat og Adobe Acrobat Reader fortsetter å blokkere det mistenkelige innholdet eller handlingene. Hvis du vil skjule advarselen, klikker du på Lukk- eller Avbryt-knappen. Hvis du klikker på noen del av det blokkerte innholdet, vises advarselen på nytt.

Ingen Alternativer-, Tillat- eller Spill av-knapp?

Hvis advarselen ikke inneholder en Alternativer-, Tillat- eller Spill av-knapp, har administratoren din slått av denne funksjonen. Du kan ikke velge å klarere eller tillate dette innholdet. Klikk på Lukk- eller Avbryt-knappen for å skjule advarselen. Du kan vise PDF-filen, men du får ikke tilgang til noen del av det blokkerte innholdet. Kontakt administratoren din for mer informasjon.

Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Når vises sikkerhetsadvarsler?

Sikkerhetsadvarsler kan vises i følgende situasjoner:

Svartlistet JavaScript

JavaScript er et mye brukt dataspråk. JavaScript-koder kan være sårbare mot angrep, og JavaScript kan brukes til å åpne nettsteder. Adobe oppdaterer svartelisten med kjente JavaScript-sårbarheter med jevne mellomrom. Hvis en PDF-fil prøver å få tilgang til et svartelistet JavaScript, ser du en melding i den gule dokumentlinjen øverst.

For administratorer:

 

Oppdateringer av sikkerhetsinnstillinger

Av sikkerhetsårsaker distribuerer Adobe sertifikater med jevne mellomrom. Disse nedlastingene bidrar til å sikre at de digitalt signerte PDF-filene fra klarerte kilder beholder klareringsstatusen. Hvis du mottar en oppdatering fra en ukjent kilde, kontrollerer du at den er fra en webadresse som du har klarert, før du fortsetter. Oppdateringer fra ikke-klarerte nettsteder kan føre til sikkerhetsproblemer på datamaskinen.

 

Tilgang til strømobjekter (XObjects)

Acrobat og Reader viser en advarsel når en PDF-fil forsøker å få tilgang til eksternt innhold som identifiseres som et strømobjekt. URL-en kan for eksempel vise til et eksternt bilde. Overføring av data i stillhet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, da Acrobat og Reader kommuniserer med en ekstern kilde.

 

Sette inn data i PDF-filer og skjemaer

En advarsel vises når en uklarert kilde forsøker å legge data til et PDF-skjema. Selv om denne datainjeksjonsfunksjonen kan strømlinjeforme arbeidsflyter i organisasjonen din, kan den også føre til at skadelige data legges til i en PDF-fil.

 

Stille utskrift

Stille utskrift vil si å skrive ut til en fil eller skriver uten forhåndsgodkjennelse fra deg. Dette utgjør en mulig sikkerhetsrisiko fordi en skadelig fil kan skrive ut flere ganger til skriveren og bruke unødige skriverressurser. Det kan også legge beslag på skriveren, slik at andre dokumenter ikke kan skrives ut.

Kontakt systemadministratoren for å avgjøre når stille utskrift skal tillates.

 

Webkoblinger

I tillegg til synlige webkoblinger i et PDF-dokument, kan skjemafelt dessuten inneholde skjulte JavaScript som åpner en side i en webleser, eller ber om data fra Internett i stillhet.

Merk:

Acrobat og Reader X, 9.3 og 8.2 aktiverer utvidet sikkerhet som standard. Adobe anbefaler at du aktiverer utvidet sikkerhet hvis alternativet ikke er aktivert, og at du kun omgår begrensninger for klarert innhold.