En bakgrunn vises bak tekst eller bilder på siden. Bakgrunnen kan være så enkel som en heldekkende farge, eller du kan bruke et bilde. Du kan velge om en bakgrunn bare skal vises på bestemte sider eller sideområder i én eller flere PDF-filer. En PDF-fil støtter bare én bakgrunn per side, men bakgrunnen kan variere fra side til side.

Før og etter at en bakgrunn er lagt til
Før og etter at en bakgrunn er lagt til

Legge til, erstatte eller redigere bakgrunn

 1. Åpne PDF-filen du vil legge til bakgrunnen i.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen, og andre relaterte alternativer vises i ruten til høyre.

  Merk:

  Hvis det vises en melding om at gjeldende dokument allerede har en bakgrunn, klikker du Erstatt bakgrunn. Hvis du bruker den nye bakgrunnen på et begrenset område av sider, forblir den gamle bakgrunnen uendret på sider utenfor dette området.

 3. Velg Mer > Bakgrunn > Legg til på den sekundære verktøylinjen.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke bakgrunnen bare på bestemte sider, klikker du Alternativer for sideområde. Deretter angir du et sideområde og velger et Underinndeling-alternativ etter behov.

 5. Definer bakgrunnen:
  • Hvis du vil bruke om igjen en bakgrunn og bakgrunnsalternativer som du har lagret i en tidligere økt, velger du bakgrunnen på menyen Lagrede innstillinger.

  • Hvis du vil bruke en bakgrunn med heldekkende farge, velger du Fra farge. Deretter velger du et fargekart eller en egendefinert farge fra fargevelgeren .

  • Hvis du vil bruke et bilde, velger du Fil og velger bildefilen. Hvis du vil velge et bestemt bilde i en fil med flere sider, skriver du inn sidetallet under Sidetall.

  Merk:

  Bare PDF-, JPEG- og BMP-filer kan brukes som bakgrunnsbilder.

 6. Juster om nødvendig utseendet og posisjonen for bakgrunnen.
 7. (Valgfritt) Slik bruker du samme bakgrunn for flere PDF-filer:

  1. Klikk Bruk på flere filer.
  2. Klikk Legg til filer, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene.
  3. Klikk OK.
  4. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk deretter OK.

Oppdatere et nylig redigert bakgrunnsbilde

Hvis originalfilen med bakgrunnsbildet endres, kan du oppdatere PDF-filen for å vise den nye versjonen av bildet i stedet for å fjerne den gamle versjonen og legge til den nye.

 1. Åpne PDF-filen som inneholder bakgrunnen du vil oppdatere.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg Mer > Bakgrunn > Oppdater på den sekundære verktøylinjen.

 4. Klikk OK, eller gjør andre endringer for bakgrunnsalternativene, og klikk deretter OK.

Merk:

Denne prosessen gjelder bare for bakgrunner som er lagt til i Acrobat 7.0 eller senere.

Fjerne en bakgrunn fra valgte sider

 1. Åpne PDF-filen som inneholder bakgrunnen.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Velg Mer > Bakgrunn > Fjern på den sekundære verktøylinjen.

 4. Klikk Ja for å bekrefte fjerning av bakgrunnen.