Sertifikaattipohjaisten allekirjoitusten kelvollisuuden tarkistaminen

Määritä varmennuksen oletusarvot etukäteen. Siten voidaan varmistaa, että varmennepohjaiset allekirjoitukset ovat kelvollisia, kun avaat PDF:n ja varmennuksen tiedot sekä allekirjoitus tulevat näkyviin. Lisätietoja on kohdassa Allekirjoituksen varmennuksen oletusarvojen määrittäminen.

Kun varmennepohjaiset allekirjoitukset tarkistetaan, dokumentin viestiriville tulee näkyviin allekirjoituksen tilan ilmaiseva kuvake. Muita tilatietoja tulee näkyviin Allekirjoitukset-paneeliin ja Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunaan.

Sertifikaattipohjaisten allekirjoitusten tarkistamisen määrittäminen

Kun vastaanotat allekirjoitetun dokumentin, kannattaa tarkistaa sen allekirjoitus/allekirjoitukset allekirjoittajan ja allekirjoitetun sisällön varmistamiseksi. Tarkistus saattaa tapahtua automaattisesti, jos sovelluksen asetukset mahdollistavat sen. Allekirjoituksen kelpoisuus määritetään tarkistamalla allekirjoituksen digitaalisen tunnuksen sertifikaatin tilan aitous ja dokumentin koskemattomuus:

 • Aitouden varmennus vakuuttaa, että allekirjoittajan sertifikaatti tai sen pääsertifikaatit ovat olemassa tarkistajan luotettujen henkilöllisyyksien luettelossa. Lisäksi se varmistaa, onko allekirjoitussertifikaatti voimassa käyttäjän Acrobat- tai Reader-määritysten mukaisesti.

 • Dokumentin koskemattomuuden varmennus varmistaa, onko allekirjoitettu sisältö muuttunut sen jälkeen, kun se allekirjoitettiin. Jos sisältö muuttuu, dokumentin koskemattomuuden varmennus varmistaa, onko sisältö muuttunut allekirjoittajan hyväksymällä tavalla.

Allekirjoituksen varmennuksen oletusasetusten määrittäminen

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Tarkistus-kohdassa Lisää.
 4. Jos haluat tarkistaa jokaisen avattavan PDF-dokumentin kaikkien allekirjoitusten kelvollisuuden automaattisesti, valitse Varmista allekirjoitukset dokumenttia avattaessa -asetus. Tämä on oletusasetus.
 5. Valitse tarvittavat tarkistusasetukset ja napsauta OK.

  Varmennuksen toiminta

   

  Tarkistuksen aikana

  Näillä asetuksilla määritetään menetelmät, joilla valitaan allekirjoituksen tarkistamisessa käytettävä plug-in. Sopiva plug-in valitaan usein automaattisesti. Saat lisätietoja allekirjoitusten tarkistamisessa tarvittavista plug-ineistä järjestelmänvalvojalta.

   

  Vaadi sertifikaatin kumoamisen onnistunutta tarkistusta aina, kun mahdollista

  Vertaa sertfiikaatteja kiellettyjen sertifikaattien luetteloon varmistamisen aikana. Tämä on oletusasetus. Jos et valitse tätä asetusta, hyväksymisallekirjoitusten kumoamistilalla ei ole merkitystä. Kumoamistila tarkistetaan aina allekirjoitusten sertifioinnin yhteydessä.

   

  Varmennusaika

   

  Varmenna allekirjoitukset käyttämällä

  Valitse asetus, jolla määritetään sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen kelvollisuuden tarkistamistapa. Oletusarvon mukaan ajan voi tarkistaa allekirjoituksen luontiajasta. Toinen tapa on tarkistaa nykyinen aika tai aikaleimapalvelimen määrittämä aika dokumentin allekirjoitushetkellä.

   

  Käytä vanhentuneita aikaleimoja

  Käyttää aikaleiman mukaista turvallista aikaa tai allekirjoitukseen upotettua aikaa, vaikka allekirjoituksen sertifikaatti olisi vanhentunut. Tämä on oletusasetus. Jos tämän asetuksen valinta kumotaan, vanhentuneet aikaleimat voidaan poistaa.

   

  Varmistustiedot

  Määrittää, lisätäänkö varmistustiedot allekirjoitettuun PDF-dokumenttiin. Oletusarvoisesti käyttäjä saa ilmoituksen, kun varmistustiedot ovat liian suuret.

  Windows-sulautus

  määritä, pidetäänkö kaikkia Windowsin sertifikaattisäilössä olevia pääsertifikaatteja luotettavina allekirjoitusten ja sertifioitujen dokumenttien tarkistuksessa. Näiden asetusten valitseminen voi heikentää tietoturvaa.

   

  Huomautus:

  Windows Certificate -toiminnon kaikkiin pääsertifikaatteihin luottaminen ei ole suositeltavaa. Monet Windowsin mukana toimitetut sertifikaatit on suunniteltu muihin tarkoituksiin kuin henkilöiden luotettavuuden osoittamiseen.

Sertifikaatin luottamustason asettaminen

Acrobatissa tai Readerissa sertifioidun tai allekirjoitetun dokumentin allekirjoitus on kelvollinen, jos sinulla ja allekirjoittajalla on luottamussuhde. Sertifikaatin luottamustaso ilmaisee toiminnot, joiden osalta luotat allekirjoittajaan.

Voit muuttaa sertifikaattien luottamusasetuksia ja sallia tiettyjä toimintoja. Voit esimerkiksi muuttaa asetuksia niin, että sallit dynaamisen sisällön ja sisällytetyn JavaScriptin sertifioidussa dokumentissa.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet -kohdassa Lisää.
 4. Valitse vasemmalta Luotetut varmenteet.
 5. Valitse sertifikaatti luettelosta ja valitse sitten Muokkaa luotettavuutta.
 6. Valitse Luottamus-välilehdessä sertifikaatille sopiva luotettavuusasetus:

  Käytä tätä sertifikaattia luotettuna pääsertifikaattina

  Pääsertifikaatti on alkuperäinen myöntäjä saman tahon myöntämien muiden sertifikaattien ketjussa. Määrittäessäsi pääsertifikaatin luotetuksi merkitset kaikki kyseisen tahon sertifikaatit luotetuiksi.

  Allekirjoitetut dokumentit tai tiedot

  Tunnustaa allekirjoittajan henkilöllisyyden.

  Sertifioidut dokumentit

  Merkitsee luotetuiksi dokumentit, joissa on tekijän allekirjoitus. Luotat allekirjoittajaan dokumenttien sertifioijana ja hyväksyt toimet, jotka sertifioitu dokumentti suorittaa.

  Kun tämä vaihtoehto on valittu, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

  Dynaaminen sisältö

  Sertifioidussa dokumentissa voidaan toistaa elokuvia, ääntä ja muita dynaamisia osia.

   

  Sisällytetty korkean käyttöoikeustason JavaScript

  PDF-tiedostoihin sisällytettyä etuoikeutettua JavaScript-sisältöä voidaan suorittaa. JavaScript-tiedostoja voidaan käyttää haitallisiin tarkoituksiin. On järkevää valita tämä vaihtoehto vain, kun se on tarpeen luotettujen sertifikaattien kohdalla.

   

  Etuoikeutetut järjestelmätoiminnot

  Sallii Internet-yhteydet, toimialueet ylittävät komentosarjat, äänettömän tulostuksen, ulkoiset objektiviitteet ja tuonti- tai vientimenetelmät sertifioiduissa dokumenteissa.

   

  Huomautus:

  Salli sisällytetty, etuoikeutettu JavaScript-sovelma ja etuoikeutetut järjestelmätoimet vain lähteille, joihin luotat ja joiden kanssa työskentelet läheisesti. Käytä näitä vaihtoehtoja esimerkiksi työnantajallesi tai palveluntarjoajallesi.

 7. Valitse OK, sulje Digitaalisten tunnusten ja luotettujen varmenteiden asetukset -valintaikkuna ja valitse sitten Oletusarvot-valintaikkunassa OK.

Lisätietoja on Digital Signature Guide (PDF) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_security_fi.

Sertifikaattipohjaisten allekirjoitusten Allekirjoitukset-paneeli

Allekirjoitukset-paneelissa on tietoja nykyisen dokumentin jokaisesta sertifikaattipohjaisesta allekirjoituksesta ja dokumentin muutoshistoriasta ensimmäisen sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen jälkeen. Kullakin sertifikaattipohjaisella allekirjoituksella on kuvake, joka ilmaisee sen varmistustilan. Varmistustiedot ovat allekirjoituksen alla, ja ne näkyvät, kun allekirjoitus laajennetaan. Lisäksi Allekirjoitukset-välilehdellä on tietoja dokumentin allekirjoitusajasta sekä yksityiskohtaisia tietoja kelpoisuudesta ja allekirjoittajasta.

Allekirjoitusten varmistaminen Allekirjoitukset-välilehdessä
Allekirjoitusten varmistaminen Allekirjoitukset-välilehdessä

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Allekirjoitukset tai napsauta dokumentin sanomarivillä Allekirjoituspaneeli-painiketta.

Huomautus:

Voit napsauttaa Allekirjoitukset-välilehdessä näkyvää allekirjoituskenttää hiiren kakkospainikkeella, kun haluat käsitellä allekirjoituksia, esimerkiksi lisätä, tyhjentää tai tarkistaa niitä. Eräissä tapauksissa allekirjoitus kuitenkin lukkiutuu allekirjoittamisen jälkeen.

Sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen varmistaminen

Jos allekirjoituksen tila on tuntematon tai tarkistamaton, varmenna allekirjoitus manuaalisesti, jotta löydät ongelman ja mahdollisen ratkaisun. Jos allekirjoituksen tila ei ole kelvollinen, ota yhteyttä allekirjoittajaan.

Lisätietoja allekirjoitusten varoituksista sekä kelvollisista ja epäkelvoista allekirjoituksista on Digital Signature Guide -oppaassa (PDF) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_security_fi.

Sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen ja aikaleiman kelvollisuuden voi varmistaa tarkistamalla allekirjoituksen ominaisuudet.

 1. Allekirjoituksen oletusasetusten määrittäminen Lisätietoja on kohdassa Allekirjoituksen varmennuksen oletusarvojen määrittäminen.
 2. Avaa allekirjoituksen sisältävä PDF ja napsauta allekirjoitusta. Allekirjoituksen varmistuksen tila -valintaikkunassa näkyy allekirjoituksen kelvollisuus.
 3. Lisätietoja allekirjoituksesta ja aikaleimasta saat valitsemalla Allekirjoituksen ominaisuudet.
 4. Tarkista Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunassa oleva Voimassaolon yhteenveto. Yhteenveto voi sisältää jonkin seuraavankaltaisista sanomista:

  Allekirjoituksen päivämäärä ja kellonaika perustuvat allekirjoittajan tietokoneeseen

  Aika perustuu allekirjoittajan tietokoneen paikalliseen aikaan.

  Allekirjoitus sisältää aikaleiman

  Allekirjoittaja on käyttänyt aikaleimapalvelinta, ja asetuksesi ilmaisevat, että sinulla on luottamussuhde kyseiseen aikaleimapalvelimeen.

  Allekirjoitus sisältää aikaleiman, mutta aikaleimaa ei voitu tarkistaa

  Aikaleiman tarkistusta varten luotettujen identiteettien luettelolle pitää hankkia aikaleimapalvelimen sertifikaatti. Tarkista asia järjestelmänvalvojalta.

  Allekirjoitus on aikaleimattu, mutta leima on vanhentunut

  Acrobat ja Reader tarkistavat aikaleiman kulloisenkin ajan mukaan. Tämä viesti tulee näkyviin, jos aikaleiman sertifikaatti on vanhentunut ennen tämänhetkistä aikaa. Jos haluat, että Acrobat tai Reader hyväksyy vanhentuneen aikaleiman, valitse Allekirjoitusten varmennuksen oletusarvot -valintaikkunassa (Oletusarvot > Allekirjoitukset > Varmennus: Lisää) Käytä vanhentuneita aikaleimoja. Acrobat ja Reader näyttävät varoitusviestin tarkistettaessa allekirjoituksia, joiden aikaleima on vanhentunut.

 5. Voit tarkistaa allekirjoittajan sertifikaatin tiedot, kuten luottamusasetukset tai juridiset rajoitukset, valitsemalla Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunassa Näytä allekirjoittajan varmenne.

  Jos dokumenttia on muokattu allekirjoittamisen jälkeen, tarkista dokumentin allekirjoitetun version sisältö ja vertaa sitä nykyiseen versioon.

Digitaalisesti allekirjoitetun dokumentin aiempien versioiden tarkasteleminen

Aina kun dokumentti allekirjoitetaan sertifikaatilla, sen kulloinenkin allekirjoitettu versio tallentuu PDF-dokumentin kanssa. Jokainen versio tallennetaan vain liite -muodossa, joten alkuperäisiä versioita ei voi muuttaa. Kaikki sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset ja niitä vastaavat versiot näkyvät Allekirjoitukset-paneelissa.

 1. Valitse allekirjoitus Allekirjoitukset-paneelista, laajenna se ja valitse sitten Asetukset-valikosta Tarkastele allekirjoitettua versiota .

  Aiempi versio avautuu uutena PDF-tiedostona, ja sen versiotiedot ja allekirjoittajan nimi näkyvät otsikkorivillä.

 2. Voit palata alkuperäiseen dokumenttiin valitsemalla dokumentin nimen Ikkuna-valikosta.

Allekirjoitetun dokumentin versioiden vertaaminen

Kun dokumentti on allekirjoitettu, saat näkyviin luettelon muutoksista, jotka dokumenttiin on tehty viimeisen version jälkeen.

 1. Valitse allekirjoitus Allekirjoitukset-paneelista.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Vertaa allekirjoitettua versiota nykyiseen versioon .
 3. Kun olet valmis, sulje tilapäinen dokumentti.

Allekirjoittajan sertifikaattiin luottaminen

Sertifikaatti määritetään luotettavaksi lisäämällä se luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon luotettujen henkilöllisyyksien hallinnassa ja määrittämällä sen luottamustaso manuaalisesti. Loppukäyttäjät vaihtavat usein sertifikaatteja tarpeen mukaan sertifikaatin suojausta käytettäessä. He voivat myös lisätä sertifikaatteja suoraan allekirjoitettujen dokumenttien allekirjoituksista ja sitten määrittää luottamustasot. Yritykset kuitenkin edellyttävät usein, että työntekijät tarkistavat muiden allekirjoitukset ilman mitään manuaalisia tehtäviä. Acrobat luottaa kaikkiin sertifikaatteihin kyseisen ketjun allekirjoittamiseksi ja sertifioimiseksi luotettavuustukipisteeseen asti. Siksi järjestelmänvalvojien tulee määrittää asiakasasennukset valmiiksi tai antaa loppukäyttäjien lisätä luotettavuustukipiste tai -pisteitä. Lisätietoja sertifikaatteihin luottamisesta on kohdassa Tietoja digitaalisista allekirjoituksista.

PDF-portfoliot ja sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset

Voit allekirjoittaa PDF-portfolion sisältämiä PDF-osatiedostoja tai koko PDF-portfolion. Kun PDF-osatiedosto allekirjoitetaan, PDF lukitaan muokkauksilta ja sen sisältö suojataan. Kun olet allekirjoittanut kaikki PDF-osatiedostot, voit allekirjoittaa lopuksi koko PDF-portfolion. Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittaa koko PDF-portfolion, jolloin kaikkien PDF-osatiedostojen sisältö lukitaan samanaikaisesti.

 • Lisätietoja PDF-osatiedostojen allekirjoittamisesta on kohdassa PDF-dokumenttien allekirjoittaminen. Allekirjoitettu PDF tallennetaan automaattisesti PDF-portfolioon.

 • Jos haluat allekirjoittaa koko PDF-portfolion, allekirjoita kansilehti (Näytä > Portfolio > Kansilehti). Allekirjoitettuasi koko PDF-portfolion et voi enää allekirjoittaa osatiedostoja. Voit kuitenkin lisätä allekirjoituksia kansilehteen.

Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset PDF-osatiedostojen liitteissä

Voit lisätä allekirjoituksia liitteisiin ennen kansilehden allekirjoittamista. Jos haluat lisätä allekirjoituksen liitettyihin PDF:iin, avaa PDF erillisessä ikkunassa. Napsauta liitettä hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Avaa tiedosto. Jos haluat tarkastella PDF-portfolion allekirjoituksia, siirry kansilehdelle, jossa näet dokumentin sanomarivin ja allekirjoitusruudun.

Allekirjoitetut ja sertifioidut PDF-portfoliot

Asianmukaisesti allekirjoitetussa tai sertifioidussa PDF-portfoliossa on yksi tai useampi allekirjoitus, jotka hyväksyvät tai sertifioivat PDF-portfolion. Tärkein allekirjoitus näkyy työkalurivillä allekirjoitusmerkissä. Kaikkien allekirjoitusten tiedot näkyvät kansilehdessä.

Allekirjoitetut ja sertifioidut PDF-portfoliot
<span class="uicontrol">Allekirjoitusmerkki</span> on nopea tapa varmistaa PDF-portfolion hyväksyntä tai sertifiointi.

 • Jos haluat nähdä PDF-portfolion allekirjoittaneen organisaation tai henkilön nimen, pidä hiiren osoitinta allekirjoitusmerkin päällä.

 • Jos haluat nähdä allekirjoitusmerkissä olevan allekirjoituksen tiedot, napsauta allekirjoitusmerkkiä. Kansilehti ja Allekirjoitukset-ruutu (vasemmalla puolella) sekä niiden tiedot tulevat näyttöön.

Jos PDF-portfolion hyväksyntä tai sertifiointi ei kelpaa tai sisältää ongelmia, allekirjoitusmerkissä näkyy varoituskuvake. Jos haluat nähdä ongelman selityksen, pidä hiiren osoitinta sen allekirjoitusmerkin päällä, joka sisältää varoituskuvakkeen. Eri tilanteissa näkyviin tulee erilaisia varoituskuvakkeita.

Varoitusten luettelo ja selitykset ovat DigSig Admin Guide -oppaassa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_security_fi.

XML-tietojen allekirjoitukset

Sekä Acrobat että Reader tukevat XML-tietojen allekirjoituksia, joita käytetään XML Forms Architectures (XFA) -lomakkeissa olevien tietojen allekirjoittamiseen. Lomakkeen tekijä antaa XML-allekirjoituksen, -tarkistuksen tai -poistamisen ohjeet lomaketapahtumille, kuten painikkeiden napsautuksille, tiedostojen tallennukselle tai lähettämiselle.

XML-tietojen allekirjoitukset ovat W3C XML-Signature -standardin mukaisia. Digitaalisten PDF-allekirjoitusten tapaan digitaaliset XML-allekirjoitukset varmistavat dokumenttien koskemattomuuden, vahvistuksen ja kiistämättömyyden.

PDF-allekirjoituksilla on kuitenkin useita tietojen varmennuksen tiloja. Jotkin tilat tulevat voimaan, kun käyttäjä tekee muutoksia PDF-allekirjoitettuun sisältöön. Vastakohtana tälle XML-allekirjoituksiin kuuluu vain kaksi tietojen tarkistustilaa, kelvollinen ja kelpaamaton. Ei kelpaa -tila tulee voimaan, jos käyttäjä tekee muutoksia XML-allekirjoitettuun sisältöön.

Allekirjoituksen pitkäaikaisen vahvistuksen toteuttaminen

Allekirjoituksen pitkäaikainen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että allekirjoituksen kelvollisuus voidaan tarkistaa kauan dokumentin allekirjoittamisen jälkeen. Jotta pitkäaikainen vahvistaminen olisi mahdollista, kaikki sen vaatimat osat on upotettava allekirjoitettuun PDF-tiedostoon. Osat voidaan upottaa dokumenttia allekirjoitettaessa tai allekirjoituksen luomisen jälkeen.

Ellei tarvittavia tietoja ole lisätty PDF-tiedostoon, allekirjoitus voidaan vahvistaa vain rajoitetun ajan. Tämä rajoitus johtuu siitä, että allekirjoitukseen liittyvät sertifikaatit vanhentuvat tai kumotaan jossain vaiheessa. Kun sertifikaatti on vanhentunut, myöntäjä ei ole enää vastuussa sertifikaatin kumoamistilan ilmoittamisesta. Allekirjoitusta ei voi vahvistaa ilman vastaavaa tietoa kumoamistilasta.

Allekirjoituksen kelvollisuuden osoittamiseen vaadittuja osia ovat allekirjoitusten sertifikaattiketju, sertifikaatin kumoamistila ja mahdollisesti aikaleima. Jos pakolliset elementit ovat käytettävissä ja sisällytettyinä allekirjoittamisen aikana, allekirjoitus voidaan tarkistaa, mikä edellyttää ulkoisia resursseja. Acrobat ja Reader voivat sisällyttää vaaditut osat, jos ne ovat käytettävissä. PDF:n tekijän täytyy sallia käyttöoikeudet Readerin käyttäjille (Tiedosto > Tallenna muussa muodossa > Reader-laajennettu PDF).

Huomautus:

Aikaleimatietojen upottaminen edellyttää asianmukaisesti määritettyä aikaleimapalvelinta. Lisäksi allekirjoituksen vahvistusajaksi täytyy asettaa Suojattu aika (Oletusarvot > Suojaus > Lisäasetukset > Vahvistus-välilehti). CDS-sertifikaatit voivat lisätä dokumenttiin tarkistustietoja, esimerkiksi kumoamisen tai aikaleiman, ilman, että allekirjoittajan olisi määritettävä asetuksia. Allekirjoittajalla pitää kuitenkin olla verkkoyhteys tarvittavien tietojen noutamista varten.

Vahvistustietojen lisääminen allekirjoitettaessa

 1. Varmista, että tietokoneesi saa yhteyden tarvittaviin verkkoresursseihin.

 2. Varmista, että Sisällytä allekirjoituksen kumoamistila allekirjoitettaessa -asetus on edelleen valittu (Oletusarvot > Allekirjoitukset > Luominen ja ulkoasut > Lisää). Tämä on oletusasetus.

 3. Allekirjoita PDF-tiedosto.

Jos sertifikaattiketjun kaikki osat ovat käytettävissä, tiedot lisätään PDF-tiedostoon automaattisesti. Jos aikaleimapalvelin on määritetty, myös aikaleima lisätään.

Vahvistustietojen lisääminen allekirjoittamisen jälkeen

Eräissä työnkuluissa allekirjoituksen vahvistustiedot eivät ole käytettäessä allekirjoittamishetkellä, mutta ne voidaan hankkia myöhemmin. Esimerkiksi yrityksen edustaja voi allekirjoittaa sopimuksen kannettavalla tietokoneellaan lentomatkan aikana. Tietokone ei saa yhteyttä Internetiin allekirjoituksessa tarvittavien aikaleima- ja kumoamistietojen hankkimista varten. Kun Internet-yhteys on myöhemmin käytettävissä, kuka tahansa allekirjoituksen vahvistava voi lisätä nämä tiedot PDF-tiedostoon. Myös kaikki myöhemmät allekirjoituksen vahvistukset voivat käyttää näitä tietoja.

 1. Varmista, että tietokoneesi saa yhteyden tarvittaviin verkkoresursseihin, ja napsauta sitten PDF-tiedostossa olevaa allekirjoitusta hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Lisää varmistustiedot.

Tiedot ja menetelmät, joilla nämä LTV-tiedot sisällytetään PDF-tiedostoon, ovat ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) -standardin osan 4 mukaisia. Lisätietoja on osoitteessa blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Komento ei ole käytettävissä, jos allekirjoitus on mitätön tai on käytetty itse allekirjoitettua sertifikaattia. Lisäksi komento ei ole käytettävissä, jos varmennusaika on sama kuin tämänhetkinen aika.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi