Příručka uživatele Zrušit

Vytváření 3D objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak vytvářet a spravovat 3D objekty a přidávat pro ně mapování kresby.

Vytváření 3D objektů

Pomocí 3D efektů můžete vytvářet trojrozměrné (3D) objekty z dvourozměrných (2D) kreseb. Vzhled 3D objektů můžete nastavit pomocí světel, stínů, otočení a dalších vlastností. Můžete také mapovat kresbu na každý povrch 3D objektu.

Existují dva způsoby jak vytvořit 3D objekt: vytlačením nebo obkroužením. Navíc můžete také natočit 2D nebo 3D objekt ve třech rozměrech. Chcete‑li aplikovat nebo změnit 3D efekty u existujícího 3D objektu, vyberte ho a klikněte dvakrát na příslušný efekt na panelu Vzhled.

Poznámka:

3D objekty se mohou na obrazovce zobrazovat s artefakty vyhlazení, které se ale neobjeví při tisku, ani v kresbě optimalizované pro web.

Vytvoření 3D objektu vysunutím

Vysunutí rozšíří 2D objekt podél jeho osy z, a tím přidá objektu hloubku. Pokud například vytlačíte 2D elipsu, stane se z ní válec.

Poznámka:

Osa objektu je vždy kolmá k přednímu povrchu objektu a pohybuje se vzhledem k objektu, pokud objekt natočíte v dialogovém okně Volby 3D.

Vytlačení objektu
Vytlačení objektu

 1. Vyberte objekt.
 2. Klikněte na tlačítko Efekt > 3D (Klasická) > Vytlačit a zkosit (Klasická).

 3. Kliknutím na Další možnosti zobrazíte úplný seznam možností, kliknutím na Méně možností další možnosti skryjete.

 4. Kliknutím na Náhled zobrazíte náhled efektu v okně dokumentu.

 5. Určete možnosti:

  Umístění

  Nastaví, jak je objekt natočený, a perspektivu, ze které ho pozorujete. (Viz Nastavení voleb polohy 3D natočení.)

  Vysunutí a úkos

  Určí hloubku objektu a rozsah přidaného nebo vyjmutého úkosu. (Viz Volby vysunutí a úkosu.)

  Povrch

  Vytvoří celou řadu různých povrchů, od matných a nestínovaných povrchů až po lesklé a osvětlené povrchy, které vypadají jako plastická fólie. (Viz Volby stínování povrchu.)

  Osvětlení

  Přidá jedno nebo více světel, změní intenzitu světla, změní barvu stínování objektu a posune světla kolem objektu, čímž se vytvoří dramatické efekty. (Viz Volby osvětlení.)

  Mapovat

  Mapuje kresbu na povrchy 3D objektu. (Viz Mapování kresby na 3D objekt.)

 6. Klikněte na OK.

  Vytlačení objektu
  Vysunutý objekt bez zkoseného okraje (vlevo), objekt s úkosem dovnitř (uprostřed) a s úkosem ven (vpravo)

Vytvoření 3D objektu obkroužením

Obkroužení posunuje cestu neboli profil v kruhovém směru kolem globální osy y (osy obkroužení), a tím vytvoří 3D objekt. Protože osa obkroužení je ve svislém směru pevná, je obvykle třeba, aby zdrojová otevřená nebo zavřené cesta znázorňovala polovinu požadovaného profilu 3D objektu ve svislé poloze; v dialogovém okně efektu pak můžete polohu 3D objektu natočit.

Obkroužení objektu
Obkroužení objektu

 1. Vyberte objekt.
  Poznámka:

  Při aplikování efektu 3D obkroužení na jeden nebo více objektů najednou se každý objekt otáčí kolem vlastní osy. Každý objekt je ve svém vlastním 3D prostoru a nemůže protínat jiné 3D objekty. Na druhou stranu, když aplikujete efekt obkroužení na cílovou skupinu nebo vrstvu, objekty se obkrouží kolem jedné osy.

  Poznámka:

  Obkroužení vyplněné cesty bez tahu je mnohem rychlejší, než obkroužení vytažené cesty.

 2. Klikněte na tlačítko Efekt > 3D (Klasická) > Obkroužení (Klasická).

 3. Kliknutím na Náhled zobrazíte náhled efektu v okně dokumentu.

 4. Kliknutím na Další možnosti zobrazíte úplný seznam možností, kliknutím na Méně možností další možnosti skryjete.

  Umístění

  Nastaví, jak je objekt natočený, a perspektivu, ze které ho pozorujete. (Viz Nastavení voleb polohy 3D natočení.)

  Obkroužení

  Určuje způsob obkroužení cesty okolo objektu, aby vznikl trojrozměrný objekt. (Viz Volby obkroužení.)

  Povrch

  Vytvoří celou řadu různých povrchů, od matných a nestínovaných povrchů až po lesklé a osvětlené povrchy, které vypadají jako plastická fólie. (Viz Volby stínování povrchu.)

  Osvětlení

  Přidá jedno nebo více světel, změní intenzitu světla, změní barvu stínování objektu a posune světla kolem objektu, čímž se vytvoří dramatické efekty. (Viz Volby osvětlení.)

  Mapovat

  Mapuje kresbu na povrchy 3D objektu. (Viz Mapování kresby na 3D objekt.)

 5. Klikněte na OK.

Nastavte volby

Nastavení voleb polohy 3D natočení

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte přednastavenou polohu z nabídky Poloha.

  • Nastavte libovolné natočení přetažením povrchu ovládací kostky. Přední strana objektu je reprezentovaná modrou plochou ovládací kostky, horní a spodní strany jsou světle šedé, boční strany jsou středně šedé a zadní strana je tmavě šedá.

  • Chcete‑li omezit natočení podle globální osy, přidržte při tažení ve vodorovném směru (globální osa y) nebo svislém směru (globální osa x) stisknutou klávesu Shift. Chcete-li natočit objekt kolem globální osy z, přetáhněte modrý pruh, který obklopuje ovládací kostku.

  • Chcete-li omezit natočení na natočení kolem osy objektu, přetáhněte hranu ovládací kostky. Ukazatel se změní na dvoustrannou šipku  a hrana kostky změní barvu, aby se označila osa, kolem které se bude objekt otáčet. Červené hrany představují osu x objektu, zelené osu y objektu a modré hrany osu z objektu.

  • Do textových polí pro vodorovnou osu (x, svislou osu (y a pro osu hloubky (z zadejte hodnoty od -180 do 180.

  • Chcete‑li upravit perspektivu, zadejte do textového pole Perspektiva hodnotu od 0 do 160. Menší úhel je podobný teleobjektivu fotoaparátu; větší úhel je podobný širokoúhlému objektivu.

Poznámka:

Při úhlu objektivu větším než 150 se může objekt roztáhnout mimo zorné pole a může vypadat zdeformovaný. Také si uvědomte, že existují osy x, y a z objektu a globální osy x, y a z. Osy objektu zůstávají relativní k poloze objektu v jeho 3D prostoru. Globální osy jsou pevné vzhledem k obrazovce počítače; osa x je vodorovná, osa y svislá a osa z je kolmá k obrazovce.

Osy objektu
Osy objektu (černé) se přemísťují s objektem; globální osy (šedivé) jsou pevné.

Volby vysunutí a úkosu

Hloubka vysunutí

Nastaví hloubku objektu pomocí hodnoty mezi 0 a 2000.

Konce

Určuje, zda objekt bude vypadat jako plný (Zapnout zakončení ) nebo dutý (Vypnout zakončení ).

Zkosení

Aplikuje zvolený typ zkosení okraje do hloubky (osa z) objektu.

Výška

Nastaví výšku mezi 1 a 100. Je-li výška úkosu pro objekt příliš velká, může způsobit, že objekt protne sám sebe, a vznikne neočekávaný výsledek.

Zkosení ven

Přidá zkosení k původnímu tvaru objektu.

Zkosení dovnitř

Odřízne zkosení od původního tvaru objektu.

Vytlačený objekt se zakončením
Vytlačený objekt se zakončením (vlevo nahoře) a bez zakončení (vpravo nahoře); objekt bez zkosených okrajů (vlevo dole) a objekt se zkosenými okraji (vpravo dole)

Volby obkroužení

Úhel

Nastaví velikost úhlu obkroužení cesty ve stupních mezi 0 a 360.

Konce

Určuje, zda objekt bude vypadat jako plný (Zapnout zakončení ) nebo dutý (Vypnout zakončení ).

Odsazení

Přidá vzdálenost mezi osou obkroužení a cestou, aby se vytvořil například objekt ve tvaru prstence. Můžete zadat hodnotu mezi 0 a 1000.

Od

Stanoví osu, kolem které se objekt otáčí, a to buď Levý okraj, nebo Pravý okraj.

Volby stínování povrchu

Povrch

Umožňuje vybrat volby pro stínování povrchů:

Drátový model

Vykreslí kontury geometrie objektu a změní povrchy na průhledné.

Bez stínování

Nepřidá k objektu žádné nové vlastnosti povrchu. 3D objekt bude mít stejnou barvu jako původní 2D objekt.

Rozptýlené stínování

Nastaví, aby objekt odrážel světlo měkkým rozptýleným způsobem.

Plastické stínování

Nastaví, aby objekt odrážel světlo, jako by byl vyrobený z lesklého materiálu.

Poznámka: podle toho, jakou možnost zvolíte, budou k dispozici různé možnosti osvětlení. Jestliže objekt používá jen efekt 3D natočení, budou mezi volbami povrchu dostupné jen možnosti Rozptýlené stínování nebo Žádné stínování.

Intenzita světla

Nastaví intenzitu světla mezi 0 % a 100 %.

Okolní světlo

Nastaví globální osvětlení, které mění jas všech povrchů objektu stejně. Zadejte hodnotu mezi 0 % a 100 %.

Intenzita zvýraznění

Nastaví, nakolik objekt odráží světlo, s hodnotami v rozsahu od 0 % do 100 %. Nižší hodnoty vytvářejí matný povrch a vyšší hodnoty vytvářejí lesklejší povrch.

Velikost zvýraznění

Nastaví velikost zvýraznění od velkého (100 %) po malé (0 %).

Kroků prolnutí

Určuje, jak plynulé bude stínování povrchů objektu. Zadejte hodnotu mezi 1 a 256. Vyšší čísla vytvářejí hladší stínování a více cest než nižší čísla.

Kreslit skryté povrchy

Zobrazí skryté zadní plochy objektu. Zadní plochy budou viditelné, pokud je objekt průhledný, nebo když objekt rozdělíte a pak roztáhnete.

 

Poznámka: pokud je u objektu použita průhlednost a chcete, aby se skryté zadní plochy zobrazovaly přes průhledné přední, aplikujte na objekt před aplikováním 3D efektu příkaz Objekt > Seskupit.

Zachovat přímé barvy (efekt Vytlačení a zkosení, efekt Obkroužení a efekt Natočení)

Umožní v objektu zachovat přímé barvy. Přímé barvy nelze zachovat, pokud jste zvolili v nabídce Barva stínování vlastní barvu.

Příklady různých variant stínování povrchu
Příklady různých variant stínování povrchu

A. Drátový model B. Bez stínování C. Rozptýlené stínování D. Plastické stínování 

Volby osvětlení

Světlo

Definuje umístění světla. Přetáhněte světlo na kouli do požadované polohy.

Tlačítko Přemístit světlo dozadu

Přemístí vybrané světlo za objekt.

Tlačítko Přemístit světlo dopředu

Přemístí vybrané světlo před objekt.

Tlačítko nové světlo

Přidá světlo. Standardně se nové světlo objeví uprostřed před koulí.

Tlačítko Odstranit světlo

Odstraní vybrané světlo.

Poznámka: standardně 3D efekt přiřadí objektu jedno světlo. Světla můžete přidávat a odstraňovat, ale objekt musí mít vždy alespoň jedno světlo.

Intenzita světla

Mění intenzitu vybraného světla mezi 0 % a 100 %.

Barva stínování

Nastaví barvu stínování objektu, v závislosti na vybraném příkazu:

Žádné

Nepřidá žádnou barvu stínování.

Vlastní

Umožní vybrat vlastní barvu. Pokud zvolíte tuto možnost, klikněte na pole Barva stínování a vyberte některou barvu v poli Výběr barvy. Přímé barvy se změní na výtažkové.

Přetisk černé

Zabrání použití výtažkových barev v pracovním postupu s přímými barvami. Objekt se bude stínovat přetiskováním černých odstínů přes barvu výplně objektu. Chcete‑li zobrazit stínování, klikněte na Zobrazení > Náhled přetisku.

Zachovat přímé barvy

Umožní v objektu zachovat přímé barvy. Přímé barvy nelze zachovat, pokud jste zvolili v nabídce Barva stínování vlastní barvu.

Koule osvětlení
Koule osvětlení

A. Vybrané světlo vpředu B. Tlačítko přemístění vybraného světla dopředu nebo dozadu C. Tlačítko nové světlo D. Tlačítko odstranit světlo 

Přidání vlastní cesty zkosení

 1. Otevřete soubor Bevels.ai, umístěný ve složce Adobe Illustrator [verze]\Support Files\Required\Resources\cs_CZ\ (Windows) nebo Adobe Illustrator [verze]\Required\Resources\cs_CZ (Mac OS).

 2. Vytvořte v souboru Bevels.ai otevřenou cestu.
 3. Klikněte na Okna > Symboly a vytvořte z cesty jedním z následujících postupů symbol:

  • Přetáhněte cestu do panelu Symboly.

  • Vyberte cestu a klikněte na tlačítko Nový symbol  v panelu Symboly nebo klikněte v nabídce panelu na možnost Nový symbol.

 4. Chcete‑li symbol přejmenovat, klikněte na něj dvakrát v panelu Symboly, zadejte název v dialogovém okně Volby symbolu a klikněte na OK

 5. Klikněte na Soubor > Uložit. Pokud příkaz Uložit nefunguje, klikněte na Soubor > Uložit jako a uložte soubor jako místní kopii do počítače. Přejmenujte soubor a přesuňte ho do původního umístění: Adobe Illustrator [verze]\Support Files\Required\Resources\cs_CZ (Windows), nebo Adobe Illustrator [verze]\Required\Resources\cs_CZ (Mac OS). Stávající soubor v původním umístění se nahradí.

 6. Ukončete a znovu spusťte aplikaci Illustrator.

  V nabídce Úkos v dialogovém okně Volby 3D vytlačení a zkosení bude uvedeno zkosení.

 7. Chcete‑li aplikovat vlastní zkosení, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete‑li zkosení aplikovat na vytlačený 3D objekt, vyberte objekt a klikněte dvakrát na Efekt 3D vytlačení a zkosení v panelu Vzhled. V dialogovém okně Volby 3D vytlačení a zkosení vyberte v nabídce Úkos příslušné zkosení.

  • Chcete‑li vlastní zkosení aplikovat na dvojrozměrnou (2D) kresbu, vyberte 2D objekt a klikněte na Efekt > 3D > Vytlačení a zkosení. V dialogovém okně Volby 3D vytlačení a zkosení zvolte v nabídce Úkos vlastní zkosení.

Otáčení objektu ve třech dimenzích

 1. Vyberte objekt.
 2. Vyberte možnost Efekt > 3D (Klasická) > Otočit (Klasická).

 3. Kliknutím na Náhled zobrazíte náhled efektu v okně dokumentu.

 4. Kliknutím na Další možnosti zobrazíte úplný seznam možností, kliknutím na Méně možností další možnosti skryjete.

 5. Určete možnosti:

  Umístění

  Nastaví, jak je objekt natočený, a perspektivu, ze které ho pozorujete. (Viz Nastavení voleb polohy 3D natočení.)

  Povrch

  Vytvoří celou řadu různých povrchů, od matných a nestínovaných povrchů až po lesklé a osvětlené povrchy, které vypadají jako plastická fólie. (Viz Volby stínování povrchu.)

 6. Klikněte na OK.

Mapování kresby na 3D objekt

Každý 3D objekt se skládá z více povrchů. Například ze čtverce se vysunutím stane kostka, která se skládá ze šesti povrchů: přední a zadní strany a čtyř bočních stran. Na každý povrch 3D objektu můžete mapovat 2D kresbu. Můžete například mapovat nálepku nebo text na objekt ve tvaru láhve nebo jednoduše přidat různé textury na různé strany objektu.

3D objekt s kresbami mapovanými na každou stranu
3D objekt s kresbami mapovanými na každou stranu

A. Kresba symbolu B. Kresba symbolu C. A a B mapované na 3D objekt 

Na 3D objekt můžete mapovat pouze 2D kresby, které jsou uložené v panelu Symboly. Symbolem může být libovolný objekt kresby aplikace Illustrator, včetně cest, složených cest, textu, rastrových obrazů, mřížkových objektů a skupin objektů.

Když mapujete 3D objekty, pamatujte si následující:

 • Protože funkce Mapovat kresbu používá pro mapování symboly, můžete upravit instanci symbolu, aby se automaticky aktualizovaly všechny povrchy, na kterých je tento symbol namapovaný.

 • Symbol v dialogovém okně Mapovat kresbu můžete pomocí běžných ovládacích prvků ohraničovacího rámečku přesunout, změnit jeho měřítko nebo ho otočit.

 • 3D efekt si pamatuje každý mapovaný povrch na objektu jako číslo. Pokud upravíte 3D objekt nebo aplikujete stejný efekt na nový objekt, může vzniknout více nebo méně stran než má originál. Pokud vznikne méně povrchů, než je počet definovaných povrchů v původním mapování, nadbytečné kresby se budou ignorovat.

 • Protože poloha symbolu je určena vzhledem ke středu povrchu objektu, pokud se geometrie povrchu změní, symbol se přemapuje vzhledem k novému středu objektu.

 • Kresbu můžete mapovat na objekty, na které jsou použité efekty Vytlačení a zkosení nebo Obkroužení, ale nemůžete mapovat kresbu na objekty, na které je použitý pouze efekt Natočení.

 1. Vyberte 3D objekt.
 2. V panelu Vzhled klikněte dvakrát na efekt 3D vytlačení a zkosení nebo 3D obkroužení.

 3. Klikněte na Mapovat kresbu.

 4. Z rozbalovací nabídky Symbol vyberte kresbu, kterou chcete mapovat na vybraný povrch.

 5. Chcete-li vybrat, na který povrch chcete mapovat, klikněte na tlačítko se šipkami pro první , předcházející , další nebo poslední povrch nebo do textového pole zadejte číslo povrchu.

  Na površích, které jsou právě viditelné, se objeví značka světle šedé barvy. Na površích, které jsou v současné poloze objektu skryté, se objeví značka tmavě šedé barvy. Když v dialogovém okně vyberete povrch, v okně dokumentu se vybraný povrch zvýrazní červeným obrysem.

 6. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li symbol přemístit, umístěte ukazatel dovnitř ohraničovacího rámečku a přetáhněte jej; chcete-li změnit jeho velikost, přetahujte za postranní nebo rohový úchyt; chcete-li symbol otočit, přetahujte jej mimo ohraničovacího rámečku poblíž úchytu.

  • Chcete‑li mapovanou kresbu přizpůsobit hranicím vybraného povrchu, klikněte na Přizpůsobit velikosti.

  • Chcete‑li odstranit kresbu z jednoho povrchu, vyberte povrch pomocí možností Povrch a pak buď vyberte z nabídky Symbol možnost Žádný, nebo klikněte na Vymazat.

  • Chcete-li odstranit všechna mapování ze všech povrchů 3D objektu, klikněte na Vymazat vše.

  • Chcete‑li mapovanou kresbu stínovat a aplikovat na ni osvětlení objektu, vyberte možnost Stínovat kresbu.

  • Pokud chcete zobrazit pouze mapování kresby a ne geometrii 3D objektu, vyberte možnost Neviditelná geometrie. To je užitečné, když chcete použít funkci 3D mapování jako nástroj pro trojrozměrné pokřivení. Tuto volbu můžete například použít, chcete-li mapovat text na boční stranu vytlačené vlnité čáry tak, aby text vypadal pokřivený, jako by byl na vlajce.

  • Náhled efektu zobrazíte kliknutím na Náhled.

 7. Klikněte na OK v dialogovém okně Mapování kresby.

  Poznámka:

  3D nástroje nejsou na nástrojích perspektivní mřížky aplikace Illustrator závislé. 3D objekty umístěné v perspektivní mřížce se upravují stejně jako jiné obrazy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.