Příručka uživatele Zrušit

Průhlednost a režimy prolnutí

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak pracovat s režimy průhlednosti a prolnutí v aplikaci Illustrator.

Průhlednost je natolik nedílnou součástí aplikace Illustrator, že je možné ji do kresby přidat, aniž si to uvědomíte.

Přidání průhlednosti do kresby

Průhlednost můžete do kresby přidat jedním z následujících úkonů:

 • Snižte krytí objektů, aby kresba pod nimi byla viditelná.

 • Pomocí masek krytí můžete vytvořit proměnnou průhlednost.

 • Pomocí režimu prolnutí lze změnit vzájemné působení barev mezi překrývajícími se objekty.

 • Použijte přechody a mřížky, které zahrnují průhlednost.

 • Použijte efekty nebo grafické styly, které zahrnují průhlednost, např. vržený stín.

 • Importujte soubory aplikace Adobe Photoshop, které obsahují průhlednost.

Panel Průhlednost – přehled

Pomocí panelu Průhlednost (Okna > Průhlednost) lze určit krytí a režim prolnutí objektů, vytvoření masek krytí nebo vykrojení části jednoho objektu překrytého částí průhledného objektu.

Přímý odkaz v aplikaci Adobe Illustrator

Vyzkoušet v aplikaci
Změňte krytí nebo prolnutí objektů několika jednoduchými kroky.

Zobrazení všech voleb v panelu Průhlednost

 1. Z nabídky panelu zvolte možnost Zobrazit volby.

Zobrazení miniatury vybraného objektu v panelu Průhlednost

 1. Z nabídky panelu zvolte možnost Zobrazit miniaturu. Nebo zvolte dvojitý trojúhelník na kartě panelu, čímž lze cyklicky přepínat velikosti zobrazení.

Zobrazení průhlednosti v kresbě

Je důležité si použití průhlednosti uvědomovat, protože pak musíte nastavit zvláštní volby při tisku a ukládání průhledných kreseb. Chcete-li v kresbě zobrazit průhlednost, zobrazte šachovnicovou mřížku pozadí a ta označí průhledné oblasti kresby.

 1. Zvolte postupně možnosti Zobrazení > Zobrazit mřížku průhlednosti.

 2. (Volitelné) Zvolte postupně možnosti Soubor > Nastavení dokumentu a nastavte možnosti mřížky průhlednosti.

  Poznámka:

  Můžete také změnit barvu kreslicího plátna, a tím simulovat, jak bude kresba vypadat, když se vytiskne na barevný papír.

Změna krytí kresby

Můžete změnit krytí jednoho objektu, všech objektů ve skupině nebo vrstvě, nebo krytí výplně nebo tahu objektu.

 1. Označte objekt nebo skupinu (nebo na panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl akce).

  Chcete-li změnit krytí výplně nebo tahu, vyberte objekt, a pak vyberte výplň nebo tah v panelu Vzhled.

 2. Nastavte možnost Krytí na panelu Průhlednost nebo na panelu Ovládání.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny objekty, které mají určité krytí, vyberte objekt s tímto krytím, nebo odznačte vše a zadejte hodnotu krytí na panelu Průhlednost. Přejděte postupně k možnosti Výběr > Stejné > Krytí.

  Pokud vyberete více objektů ve vrstvě a změníte nastavení krytí, průhlednost překrývajících se oblastí vybraných objektů se změní vzhledem k ostatním objektům a budou mít souhrnné krytí. Naopak pokud nastavíte jako cíl vrstvu nebo skupinu a pak změníte krytí, objekty ve vrstvě nebo skupině se zpracují jako jeden objekt. Pouze objekty mimo a pod vrstvou nebo skupinou budou viditelné skrz průhledné objekty. Pokud přesunete objekt do vrstvy nebo do skupiny, převezme krytí vrstvy nebo skupiny a když objekt přesunete ven, nezachová si krytí.

  Volba Krytí
  Vybrané jednotlivé objekty a nastavené na 50 % krytí (vlevo) v porovnání s nastavením vrstvy jako cíle a nastavením krytí 50 % (vpravo)

Vytváření skupiny vykrojení průhlednosti

Ve skupině vykrojení průhlednosti nejsou součásti skupiny viditelné skrz sebe navzájem.

Vykrojení skupiny průhlednosti
Skupina s vypnutou (vlevo) a zapnutou (vpravo) volbou Vykrojení skupiny

 1. V panelu Vrstvy nastavte jako cíl skupinu nebo vrstvu, kterou chcete změnit na skupinu vykrojení.
 2. V panelu Průhlednost vyberte možnost Vykrojení skupiny. Pokud tato volba není viditelná, zvolte možnost Zobrazit volby z nabídky panelu.

  Volba Vykrojení skupiny se klepnutím cyklicky přepíná mezi třemi stavy: zapnuto (značka zaškrtnutí), vypnuto (bez značky) a neutrální (čtvereček proškrtnutý čárou). Použijte neutrální volbu, když chcete seskupit kresbu bez ovlivnění způsobu vykrojení, určeného nadřazenou vrstvou nebo skupinou. Použijte volbu vypnuto, když chcete zajistit, aby se vrstva nebo skupina průhledných objektů nikdy vzájemně nevykrajovala.

Použití masek krytí k vytvoření průhlednosti

Ke změně průhlednosti kresby se používá maska krytí a maskující objekt. Maska krytí (také se označuje jako maskovaná kresba) představuje tvar, skrze který jsou vidět ostatní objekty. Maskující objekt definuje, které oblasti jsou průhledné a stupeň jejich průhlednosti. Jako maskující objekt můžete použít kterýkoli vybarvený objekt nebo rastrový obraz. Ilustrator použije pro barvy v maskujícím objektu jejich ekvivalenty ve stupních šedi jako úrovně krytí v masce. Kde je maska krytí bílá, tam je kresba plně viditelná. Kde je maska krytí černá, tam je kresba skrytá. Stupně šedi v masce způsobí proměnlivou míru průhlednosti kresby.

Masky krytí
Vytvoření masky krytí

A. Spodní objekty B. Kresba masky krytí C. Maskující objekt vyplněný přechodem od černé po bílou D. C přesunutý nad plochu B a maskující B 

Když vytvoříte masku krytí, objeví se v panelu Průhlednost miniatura maskujícího objektu vpravo od miniatury maskované kresby. (Pokud tyto miniatury nejsou viditelné, zvolte možnost Zobrazit miniatury z nabídky panelu.) Standardně jsou maskovaná kresba a maskující objekt navzájem svázané (mezi miniaturami v panelu se zobrazí ikona svázání). Když přesunete maskovanou kresbu, maskující objekt se přesune spolu s ní. Když ale přesunete maskující objekt, maskovaná kresba se nepřesune. Svázání masky můžete v panelu Průhlednost zrušit, chcete-li masku zamknout na místě a přemístit maskovanou kresbu nezávisle na masce.

Panel voleb průhlednosti
V panelu Průhlednost se zobrazují miniatury masek krytí: levá miniatura představuje masku krytí, pravá miniatura představuje maskující objekty

Můžete přemísťovat masky mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator. Masky krytí v aplikaci Illustrator se převedou na masky vrstev v aplikaci Photoshop a naopak.

Poznámka:

Do izolovaného režimu nelze přejít, pokud pracujete v režimu úprav masky, a naopak.

Podívejte se na video o práci s maskami krytí How to use Opacity masks (Jak používat masky krytí).

Vytvoření masky krytí

 1. Vyberte jeden objekt nebo skupinu, nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl určitou vrstvu.
 2. Otevřete panel Průhlednost a v případě potřeby zobrazte výběrem možnosti Zobrazit volby z nabídky panelu miniatury obrazů.
 3. Pak poklepejte těsně vpravo od miniatury v panelu Průhlednost.

  Vytvoří se prázdná maska a aplikace Illustrator automaticky přejde do režimu úprav masky.

 4. Nástroji pro kreslení nakreslete tvar masky.
 5. Klepněte na miniaturu maskované kresby (miniatura vlevo) v panelu Průhlednost, abyste ukončili režim úprav masky.
Poznámka:

Volba Oříznout nastaví pozadí masky na černou. Proto černé objekty, jako je černý text, použité k vytvoření masky krytí s vybranou volbou Oříznout, nebudou viditelné. Chcete-li, aby byly tyto objekty viditelné, použijte jinou barvu nebo volbu Oříznout odznačte.

Převedení existujícího objektu na masku krytí

 1. Vyberte minimálně dva objekty nebo skupiny a zvolte možnost Vytvořit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost. Vrchní objekt nebo skupina z výběru se použije jako maska.

Úpravy maskujícího objektu

Můžete upravit maskující objekt a tím změnit tvar nebo průhlednost masky.

 1. Klepněte na miniaturu maskujícího objektu (pravou miniaturu) v panelu Průhlednost.
 2. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klepněte na miniaturu masky, chcete-li v okně dokumentu skrýt všechny ostatní kresby. (Pokud nejsou tyto miniatury viditelné, zvolte možnost Zobrazit miniatury z nabídky panelu.)
 3. Použijte libovolné nástroje a techniky úprav aplikace Illustrator k úpravám masky.
 4. Klepněte na miniaturu maskované kresby (miniatura vlevo) v panelu Průhlednost, abyste ukončili režim úprav masky.
 • Chcete-li zrušit svázání masky, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte na symbol svázání mezi miniaturami v panelu Průhlednost. Nebo vyberte Odpojit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

  Poloha a velikost maskujícího objektu se zamkne, a maskované objekty lze přemístit a zvětšit nebo zmenšit nezávisle na masce.

 • Chcete-li obnovit svázání masky, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte na symbol svázání mezi miniaturami v panelu Průhlednost. Nebo vyberete Svázat s maskou krytí z nabídky panelu Průhlednost.

Vypnutí nebo nové zapnutí masky krytí

Můžete vypnout masku, chcete-li odstranit průhlednost, kterou vytváří.

 • Chcete-li masku vypnout, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte s klávesou Shift na miniaturu maskujícího objektu (pravou miniaturu) v panelu Průhlednost. Nebo vyberete Vypnout masku krytí z nabídky panelu Průhlednost. Když je maska krytí vypnutá, objeví se červené x přes miniaturu masky v panelu Průhlednost.
 • Chcete-li masku znovu zapnout, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte s klávesou Shift na miniaturu maskujícího objektu v panelu Průhlednost. Nebo vyberte možnost Zapnout masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

Odstranění masky krytí

 1. Nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak vyberte možnost Uvolnit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

  Maskující objekt se znovu objeví nad objekty, které byly maskovány.

Oříznutí nebo invertování masky krytí

 1. V panelu Vrstvy nastavte jako cíl maskovanou kresbu.
 2. V panelu Průhlednost vyberte jednu z následujících voleb:

  Oříznout

  Přidá masce černé pozadí, které ořízne maskovanou kresbu podle hranice maskujícího objektu. Odznačte volbu Oříznout, chcete-li vypnout oříznutí maskou. Chcete-li standardně nastavit oříznutí pro nové masky krytí, vyberte možnost Nové masky krytí budou ořezové z nabídky panelu Průhlednost.

  Invertovat masku

  Obrátí hodnoty jasu maskujícího objektu, a tím obrátí krytí maskované kresby. Například oblasti, které jsou z 90 % průhledné se po invertování masky stanou průhledné z 10 %. Odznačte volbu Invertovat masku, chcete-li vrátit masku do původního stavu. Chcete-li standardně invertovat všechny masky, vyberte možnost Nové masky krytí budou invertované z nabídky panelu Průhlednost.

  Pokud tyto možnosti nejsou zobrazené, vyberte z nabídky panelu možnost Zobrazit volby.

Používání průhlednosti k vykrojení tvaru

Pomocí možnosti Krytí a maska určí tvar vykrojení lze vytvořit efekt vykrojení úměrný krytí objektu. Pokud je maska vysoká, je neprůhlednost silná a naopak.

Pokud například použijete jako vykrojený objekt maskovaný přechodem, spodní objekt se vykrojí, jako by byl zastíněný přechodem. Tvary vykrojení můžete vytvořit pomocí vektorových i rastrových objektů.

 1. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Chcete-li použít masku krytí k tvarování vykrojení, vyberte maskovanou kresbu, a pak ji seskupte s objekty, které chcete vykrojit.

  • Chcete-li použít k tvarování vykrojení alfa kanál bitmapového objektu, vyberte bitmapový objekt obsahující průhlednost, a pak ho seskupte s objekty, které chcete vykrojit.

 2. Vyberte skupinu.
 3. Na panelu Průhlednost vyberte možnost Vykrojení skupiny, aby zobrazila značku zaškrtnutí.

 4. Mezi seskupenými objekty nastavte jako cíl na panelu Vrstvy maskující objekty nebo průhledné obrazy.

 5. Na panelu Průhlednost vyberte možnost Krytí a maska určí tvar vykrojení.

Před použitím masky krytí k vykrojení tvaru
Před použitím masky krytí k vykrojení tvaru

Po použití masky krytí k vykrojení tvaru
Po použití masky krytí k vykrojení tvaru

O režimech prolnutí

Režimy prolnutí umožňují měnit způsob, jakým se barvy objektů míchají s barvami pod nimi ležících objektů. Když aplikujete režim prolnutí na objekt, efekt režimu prolnutí se projeví na všech objektech, které leží pod vrstvou nebo skupinou objektu.

Pro vizuální představu o efektu režimu prolnutí je vhodné o něm uvažovat v souvislosti s následujícími barvami:

 • Míchaná barva je původní barva vybraného objektu, skupiny nebo vrstvy.

 • Základní barva je spodní barva v kresbě.

 • Výsledná barva je barva, která vznikne prolnutím.

Režimy prolnutí
Nejvyšší objekt s režimem prolnutí Normální (vlevo) a s režimem prolnutí Tvrdé světlo (vpravo)

Illustrator obsahuje následující režimy prolnutí:

Normální

Vybarví výběr míchanou barvou, bez působení základní barvy. Normální režim je výchozí.

Ztmavit

Vybere tmavší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti světlejší, než je míchaná barva, se nahradí. Oblasti tmavší, než je míchaná barva, se nezmění.

Násobit

Vynásobí základní barvu míchanou barvou. Výsledná barva je vždy tmavší barva. Násobení libovolné barvy s černou vytvoří černou barvu. Násobení libovolné barvy s bílou nechá barvu beze změny. Efekt je podobný kreslení na stránku více popisovači (fixy) přes sebe.

Ztmavit barvy

Ztmaví základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Zesvětlit

Vybere světlejší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti tmavší než je míchaná barva se nahradí. Oblasti světlejší než je míchaná barva se nezmění.

Závoj

Vynásobí inverzní hodnoty míchané a základní barvy. Výsledná barva je vždy světlejší barva. Závoj s černou barvou nechá barvu beze změny. Závoj s bílou barvou vytvoří bílou barvu. Efekt je podobný promítnutí více diapozitivů přes sebe.

Zesvětlit barvy

Zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Překrýt

Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující kresbu, ale zachovají světla a stíny základní barvy a míchaná barva se přimíchává tak, aby odrážela světlost nebo tmavost původní barvy.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení kresby rozptýleným světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, kresba se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení kresby ostrým bodovým světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To je užitečné pro přidávání světel do kresby. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To je užitečné pro přidávání stínů do kresby. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Rozdíl

Odečte buď míchanou barvu od základní barvy nebo základní barvu od míchané barvy, podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Vyloučit

Vytváří podobný efekt jako režim Rozdíl, ale méně kontrastní. Míchání s bílou invertuje složky základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Odstín

Vytvoří výslednou barvu se světlostí a sytostí základní barvy a odstínem míchané barvy.

Sytost

Vytvoří výslednou barvu se světlostí a odstínem základní barvy a sytostí míchané barvy. Malování s tímto režimem v oblasti s nulovou sytostí (šedé) nezpůsobí žádné změny.

Barvy

Vytvoří výslednou barvu se světlostí základní barvy a odstínem a sytostí míchané barvy. Tím se zachovají úrovně šedí v kresbě, což se hodí při vybarvování jednobarevných kreseb a při tónování barevných kreseb.

Světlost

Vytvoří výslednou barvu s odstínem a sytostí základní barvy a světlostí míchané barvy. Tento režim vytváří opačný efekt než režim Barva.

Poznámka:

Režimy Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost nemíchají přímé barvy – a ve většině režimů prolnutí černá, která definovaná jako 100 % složky K, vykrojí barvy na spodní vrstvě. Místo 100 % černé použijte sytou černou zadanou s použitím hodnot CMYK.

Změna režimu prolnutí kresby

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  Chcete-li změnit režim prolnutí výplně nebo tahu, vyberte objekt, a pak vyberte výplň nebo tah v panelu Vzhled.

 2. Na panelu Průhlednost zvolte z rozbalovací nabídky režim prolnutí.

  Režim prolnutí můžete izolovat na cílovou vrstvu nebo skupinu, a nechat tak pod ní ležící objekty nedotčené. Chcete-li to udělat, vyberte na panelu Vrstvy cílovou ikonu vpravo od skupiny nebo vrstvy, která obsahuje objekt s režimem prolnutí. Na panelu Průhlednost vyberte možnost Izolovat prolnutí. (Pokud možnost Izolovat prolnutí není zobrazená, vyberte Zobrazit volby z nabídky panelu Průhlednost.)

  Volba Izolovat prolínání
  Skupina (hvězda a kruh) s vypnutou volbou Izolovat prolnutí (vlevo) a s touto volbou zapnutou (vpravo)

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny objekty, které používají stejný režim prolnutí, vyberte objekt s tímto režimem prolnutí nebo odznačte vše a zvolte režim prolnutí na panelu Průhlednost. Pak přejděte postupně k možnosti Výběr > Stejný > Režim prolnutí.


související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?