Příručka uživatele Zrušit

Správa kreslicích pláten

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se kopírovat, přesouvat, měnit pořadí a přeskupovat kreslicí plátna nebo nastavit zobrazení kreslicího plátna v aplikaci Illustrator.

Po vytvoření kreslicích pláten a jejich úpravě do podoby, která bude vyhovovat požadavkům návrhu, je čas kreslicí plátna spravovat. Pokud kreslicí plátna obsahují mnoho návrhů a vrstev, uspořádáním pláten můžete současně uspořádat také své myšlenky a návrhy.

Kreslicí plátna lze snadno vyjmout, zkopírovat a vložit nebo přesunout v rámci dokumentu nebo mezi dokumenty. Aplikace Illustrator nabízí řadu způsobů, jak změnit uspořádání nebo pořadí kreslicích pláten. Podle potřeby se můžete také podívat na další možnosti kreslicího plátna a upravit jeho zobrazení.

Přečtěte si další informace o možnostech správy kreslicích pláten.

přeskupení

Kreslicí plátno s pravítky videa

Změna velikosti kreslicího plátna

Než budete pokračovat

 • Než se začnete učit spravovat kreslicí plátna, seznamte se s vytvořením a úpravami kreslicích pláten v aplikaci Illustrator.
 • Než začnete se správou kreslicích pláten, připravte si panely v aplikaci Illustrator. Pokud budete chtít aktivovat panel Kreslicí plátna, Vlastnosti nebo Ovládací panel, můžete použít kteroukoli z uvedených možností.

Windows > Kreslicí plátna

Panel Kreslicí plátna
Panel Kreslicí plátna

Windows > Vlastnosti

Panel Vlastnosti
Panel Vlastnosti

Windows > Ovládací panel

Ovládací panel
Ovládací panel

Vyjmutí, kopírování a přesouvání kreslicích pláten

Podle potřeby můžete vyjímat, kopírovat a vkládat kreslicí plátna v dokumentu nebo mezi dokumenty v aplikaci Illustrator, a snadno tak replikovat návrhy. Stejně tak můžete kreslicí plátna přesouvat a umísťovat je kdekoli ve stejném i jiném dokumentu.

Vyjmutí, kopírování a vkládání kreslicích pláten

Vyjmutí, kopírování a vkládání kreslicích pláten

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno  .

 2. Vyberte jedno nebo několik kreslicích pláten.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + X vyjmete, Ctrl + C zkopírujete a Ctrl + V vložíte kreslicí plátno do stejného nebo jiného dokumentu.

Přesouvání kreslicích pláten

přidání kreslicího plátna
Přesouvání kreslicích pláten

Při přesouvání vybraných kreslicích pláten proveďte kterýkoli z následujících kroků:

 • Přetáhněte kreslicí plátno a umístěte jej do stejného nebo jiného dokumentu.
 • Pokud chcete vybraná kreslicí plátna přesunout v rámci jednoho dokumentu přesně, zadejte hodnoty XY na panelu Vlastnosti nebo Ovládacím panelu.
 • Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat kreslicí plátna bez obsahu, zrušte výběr možnosti Přesunout kreslicí plátno s kresbou na panelu Vlastnosti.

Změna pořadí a uspořádání kreslicích pláten

Pokud se rozhodnete exportovat nebo vytisknout dokument Illustrator, můžete pořadí kreslicího plátna změnit bez přesouvání po pracovní ploše. Uspořádání kreslicích pláten na pracovní ploše nicméně vyžaduje změnu uspořádání kreslicích pláten. Kreslicí plátna můžete přeuspořádat do libovolného počtu sloupců nebo řádků na základě vašeho rozvržení. Přeuspořádání kreslicích pláten umožní upravit uspořádání vašich nápadů a kreslicí plátna postupně exportovat.

 

Změna pořadí kreslicích pláten

Změna pořadí kreslicích pláten:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno  .

 2. Na panelu Kreslicí plátna klikněte na šipku nahoru nebo dolů.

Panel Kreslicí plátna

A. Přeskupení kreslicích pláten B. Přesunutí kreslicího plátna o jednu úroveň nahoru C. Přesunutí kreslicího plátna o jednu úroveň dolů 

Přeskupení kreslicích pláten

změna uspořádání všech kreslicích pláten
Změna uspořádání všech kreslicích pláten

Přeskupení kreslicích pláten:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno  .

 2. Na panelu Kreslicí plátna kliknutím na tlačítko   otevřete dialogové okno Přeskupení všech kreslicích pláten.

 3. Vyberte některou z možností rozvržení uvedených v okně Přeskupení všech kreslicích pláten.

 4. Vyberte počet sloupců nebo řádků na základě rozvržení.

 5. Zadejte horizontální nebo vertikální mezery mezi kreslicími plátny.

Při změně uspořádání všech kreslicích pláten postupujte podle informací v tabulce:

Možnost

Popis

Mřížka podle řádků  

Uspořádá více kreslicích pláten v uvedeném počtu sloupců. 

Mřížka podle sloupců  

Uspořádá více kreslicích pláten v uvedeném počtu řádků. 

Uspořádat podle řádků  

Uspořádá všechna kreslicí plátna do jediného řádku.

Uspořádat podle sloupců  

Uspořádá všechna kreslicí plátna do jediného sloupce.

Pořadí rozvržení    

Uspořádá kreslicí plátna zleva doprava nebo zprava doleva.

Zarovnání a rozmístění kreslicích pláten

změna uspořádání všech kreslicích pláten
Panel Zarovnání

Při zarovnání a distribuci kreslicích pláten podél vybrané osy postupujte následovně:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   nebo stiskněte kombinaci kláves Shift O

 2. Vyberte alespoň jedno kreslicí plátno, které chcete zarovnat nebo rozmístit.

 3. Výběrem možnosti Okno > Zarovnat otevřete panel Zarovnání.

 4. Na panelu Zarovnání vyberte vhodnou možnost pro zarovnání kreslicích pláten. 

Nastavení zobrazení v okně Možnosti kreslicího plátna

Řekli jsme si, jak používat dialogové okno Možnosti kreslicího plátna a nastavit v něm předvolby, rozměry, polohu, orientaci a název kreslicího plátna. V okně Možnosti kreslicího plátna můžete také upravit zobrazení a globální nastavení kreslicího plátna.

Nastavení zobrazení kreslicího plátna změníte následovně:

 1. Klikněte na nástroj Kreslicí plátno   a dvakrát klikněte na kreslicí plátno.

 2. V dialogovém okně Možnosti kreslicího plátna označte nebo zrušte označení pole a upravte Nastavení zobrazení kreslicího plátna.

Dialogové okno Možnosti kreslicího plátna
Dialogové okno Možnosti kreslicího plátna

Možnost

Popis

Zobrazit středovou značku

Zobrazí bod ve středu kreslicího plátna pro snadnější umístění objektů.

Zobrazit zaměřovací kříž

Zobrazí příčné čáry směrem od každé strany kreslicího plátna procházející středem.

Zobrazit bezpečné oblasti pro video

Zobrazuje vodítka umožňující určení viditelné oblasti ve videu. 

Určuje poměr stran obrazových bodů, který se používá pro pravítka videa.

Potlačit oblast mimo kreslicí plátno

Pokud je nástroj Kreslicí plátno aktivní, zobrazí oblast mimo kreslicí plátno tmavším odstínem.

Aktualizovat při přetahování

Zachová světlejší oblast tažení uvnitř kreslicího plátna, zatímco přetažením kreslicího plátna upravujete jeho velikost nebo jej přesouváte.

Možnosti zobrazení videa

Většina přednastavení kreslicího plátna nabízená v aplikaci Illustrator má čtvercové obrazové body. To znamená, že poměr stran obrazových bodů u pravítka videa (VPAR) je 1,0. Pokud v okně Možnosti kreslicích pláten zadáte jiný VPAR než 1,0 (nečtvercové pixely), u pravítek videa se automaticky upraví pixely.

Pravítka videa, prostřední značka, nitkové kříže a oblasti zabezpečení videa vám asistují při vytváření videí. 

Pravítka videa na kreslicím plátně zobrazíte následovně:

 1. Za použití libovolného nástroje klikněte na kreslicí plátno.

 2. Vyberte možnosti Zobrazení > Pravítka > Zobrazovat pravítka videa.

   Čísla na pravítkách představují rozměr kreslicího plátna uvedený v pixelech.

Kreslicí plátno s pravítky videa
Kreslicí plátno s pravítky videa

Nastavení zobrazení kreslicího plátna

Při práci na více kreslicích plátnech můžete podle potřeby aktivovat kreslicí plátno, na kterém chcete vytvořit své dílo. Podle potřeby můžete skrýt hranice kreslicího plátna nebo přizpůsobit kreslicí plátno celkovému plátnu a pracovat přesně. Před vytištěním díla si můžete také prohlédnout tisknutelné a netisknutelné oblasti kreslicího plátna. 

Za použití libovolného nástroje aktivujte kreslicí plátno.

Výběr kreslicího plátna

 • Kliknutím na kreslicí plátno pomocí libovolného nástroje z panelu nástrojů aktivujte kreslicí plátno.

Skrytí hranic kreslicího plátna

Duplikování kreslicího plátna

 • Vyberte možnost Zobrazení > Skrýt kreslicí plátna

Přiblížení a přizpůsobení kreslicího plátna

Výběr kreslicího plátna
Přiblížení kreslicího plátna

Pokud chcete přizpůsobit a vystředit kreslicí plátno na celkovém plátně, postupujte následovně:

 1. Klikněte na rozevírací seznam na stavovém řádku v dolní části okna s aplikací. 
 2.  Vyberte číslo kreslicího plátna.

Zobrazení hranic stránky k tisku

Dělení stránek
Dělení stránek

Pokud si budete chtít prohlédnout tisknutelné a netisknutelné oblasti vybraného kreslicího plátna, postupujte následovně: 

 1. Vyberte kreslicí plátno a poté možnost Zobrazení > Zobrazovat dělení stránek.

Tipy a triky

 • Pokud chcete mít možnost při kopírování kreslicích pláten znovu použít stejné uspořádání vrstev kreslicího plátna, klikněte na panelu Vrstvy na tlačítko Další možnosti a vyberte možnost Vložit vrstvy z paměti.
 • Chcete-li přesunout uzamčené nebo skryté objekty společně s kreslicím plátnem, vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů a poté možnost Přesunout zamknuté a skryté kresby s kreslicím plátnem.
 • Při kopírování kreslicích pláten mají kopie stejné názvy jako originály. Kreslicí plátna můžete rozlišit podle pořadových čísel.
 • Kreslicí plátno v rámci jiného kreslicího plátna je bráno jako oblast oříznutí a při změně uspořádání je tedy přesunuto společně s daným kreslicím plátnem.
 • Pokud chcete zobrazit klávesové zkratky pro přiblížení, vyjmutí, zkopírování a vložení, přejděte do tématu Klávesové zkratky pro aplikaci Illustrator.

Další postup

Naučili jste se kopírovat, přesouvat, měnit pořadí a přeskupovat kreslicí plátna nebo nastavit zobrazení kreslicího plátna v aplikaci Illustrator.
Přečtěte si také, jak ukládat kresby, exportovat kresbypřipravit dokumenty pro tisk.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.