Aplikování vnitřní nebo vnější záře

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Zvolte Efekt > Stylizovat > Vnitřní záře nebo Efekt > Stylizovat > Vnější záře.

 3. Klikněte na náhled barvy vedle nabídky režimů prolnutí a určete barvu záře.

 4. Nastavte další volby a klikněte na OK:

  Režim

  Určuje režim prolnutí pro záři.

  Krytí

  Určuje hodnotu krytí, kterou chcete použít pro záři.

  Rozostření

  Určuje vzdálenost od středu nebo okraje výběru, ve které chcete aplikovat rozostření.

  Ze středu (pouze Vnitřní záře)

  Aplikuje záři, která vychází ze středu výběru.

  Z okrajů (pouze Vnitřní záře)

  Aplikuje záři, která vychází z vnitřních okrajů výběru.

  Poznámka:

  Když rozdělíte objekt, který používá efekt vnitřní záře, objeví se vnitřní záře jako maska krytí; pokud rozdělíte objekt, který používá vnější záři, stane se z vnější záře průhledný rastrový objekt.

Prolnutí okrajů objektu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Zvolte Efekt > Stylizovat > Prolnout okraje.

 3. Nastavte vzdálenost, ve které se bude objekt zeslabovat z neprůhledného na průhledný, a klikněte na OK.

  Původní vybraný objekt (vlevo) a použití efektu prolnutí okrajů (vpravo)
  Původní vybraný objekt (vlevo) a použití efektu prolnutí okrajů (vpravo)