Nástroj Pokřivení loutky vám umožní zkroutit a deformovat části kresby tak, aby transformace vypadaly přirozeně. Pomocí přidávání, přesouvání a otáčení špendlíků můžete s využitím nástroje Pokřivení loutky v aplikaci Illustrator snadno transformovat svoji kresbu do různých variant.

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete transformovat.

  Puppet Warp 01
 2. Z panelu Nástroje vyberte nástroj Pokřivení loutky.

 3. Aplikace Illustrator ve výchozím nastavení rozpoznává vhodné oblasti pro transformaci vaší kresby a automaticky do ní přidá špendlíky, aby kresbu co nejlépe pokřivila. Když je vybrán nástroj Pokřivení loutky, je tato funkce ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, zrušte výběr možnosti Povolit výchozí přizpůsobení podle obsahu v nabídce Upravit > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (Mac OS).

  Můžete též přidat další špendlíky klikáním na oblasti, které chcete transformovat nebo ukotvit. Pro dobré výsledky potřebujete tři nebo více špendlíků. Chcete-li špendlíky odstranit, stiskněte klávesu Delete.

  Puppet Warp 02
 4. Kliknutím a přetažením špendlíku transformujete kresbu. Sousední špendlíky udržují okolní oblasti netknuté.

  Poznámka:

  • Chcete-li vybrat více špendlíků, podržte klávesu Shift a klikněte na ně, nebo vyberte příkaz Vybrat všechny špendlíky v ovládacím panelu.
  • Chcete-li odstranit vybrané špendlíky, stiskněte klávesu Delete.
  • Chcete-li omezit transformaci kresby kolem vybraného špendlíku, stiskněte klávesu Alt a potáhněte špendlík.

 5. Chcete-li kresbu zkroutit, vyberte špendlík a přesuňte kurzor do jeho blízkosti, nikoli přesně na něj. Jakmile se zobrazí tečkovaný kruh, tažením vizuálně otáčejte mřížku.

  Puppet Warp 03
 6. Při transformaci kresby pomocí nástroje Pokřivení loutky můžete na ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti upravit následující nastavení:

  • Vybrat všechny špendlíky Vybere všechny špendlíky, které jste vynesli na vybranou kresbu.
  • Zobrazit mřížku Odznačením zobrazíte pouze špendlíky úprav a získáte přehlednější náhled provedených transformací.
  • Rozbalit mřížku Nastavte posuvník tak, aby bylo možné spojit rozpojené objekty pro transformace pomocí nástroje Pokřivení loutky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online