Metody rozřezání, rozdělení a oříznutí objektů

Illustrator nabízí následující způsoby rozřezání, rozdělení a oříznutí objektů:

Příkaz Rozdělit objekty pod

Funguje jako vykrajovací forma nebo šablona – podle vybraného objektu se rozřežou ostatní objekty a původní výběr se vypustí. Chcete-li použít tento příkaz, zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit objekty pod. Viz téma Vyjímání objektů pomocí příkazu Rozdělit objekty pod.

Tlačítko Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech

Rozřízne cestu v kotevním bodě a z jednoho kotevního bodu se stanou dva kotevní body ležící přímo jeden nad druhým. Chcete-li použít toto tlačítko, vyberte jeden nebo více kotevních bodů nástrojem pro přímý výběr a najděte toto tlačítko v ovládacím panelu. Viz téma Rozdělení cesty.

Nástroj Nůž

Rozřeže objekt podle čáry od ruky, kterou nástrojem nakreslíte. Objekty se rozdělí na vyplněné plošky (ploška je oblast, která není rozdělená segmentem čáry). Kliknutím a přidržením nástroje guma zobrazíte a vyberete nástroj nůž. Viz téma Vyjímání objektů pomocí nástroje Nůž.

Nástroj Nůžky

Rozdělí cestu, grafický rámeček nebo prázdný textový rámeček v kotevním bodě nebo podél segmentu. Kliknutím a přidržením nástroje guma zobrazíte a vyberete nástroj nůžky. Viz téma Rozdělení cesty.

Příkaz Rozdělit na mřížku

Umožňuje rozdělit jeden nebo více objektů na více pravoúhlých objektů, uspořádaných do sloupců a řádků. Můžete přesně nastavit výšku, šířku a velikost mezery mezi řádky a sloupci a rychle vytvořit vodítka pro uspořádání kresby. Chcete-li použít tento příkaz, zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit na mřížku. Viz téma Rozdělení objektu na mřížku.

Složené cesty a složené tvary

Umožní použít objekt k vyříznutí otvoru do jiného objektu. Viz téma Složené tvary a Složené cesty.

Efekty Cestáře

Nabízejí různé způsoby rozdělení a oříznutí překrývajících se objektů. Viz téma Cestář.

Ořezové masky

Umožňují použít objekt ke skrytí částí jiných objektů. Viz část Ořezové masky.

Vyjímání objektů příkazem Rozdělit objekty pod

 1. Vyberte objekt, který chcete použít jako řezací šablonu, a umístěte ho tak, aby překrýval objekty, které chcete rozřezat.
 2. Zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit objekty pod.

Vyjímání objektů nástrojem Nůž

 1. Vyberte nástroj nůž . Kliknutím a přidržením nástroje guma zobrazíte a vyberete nástroj nůž. Viz téma Výběr nástroje ohledně dalších metod výběru nástrojů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li řezat podle zakřivené cesty, přetáhněte ukazatel přes objekt.

  • Chcete-li výřez provést přímo, podržte při kliknutí na kreslicí plátno nástrojem Nůž stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), a pak jej přetáhněte.

Rozdělení objektu na mřížku

 1. Vyberte objekt.

  Pokud vyberete více než jeden objekt, výsledná mřížka objektů bude mít atributy vzhledu vrchního objektu.

 2. Zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit na mřížku.
 3. Zadejte požadovaný počet řádků a sloupců.
 4. (Volitelně) Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavit velikost každé řady a sloupce, zadejte hodnoty do polí Výška a Šířka.

  • Chcete-li nastavit velikost mezery, která od sebe odděluje řady a sloupce, zadejte hodnoty do pole Mezera.

  • Chcete-li změnit rozměry celé mřížky objektů, zadejte hodnoty do pole Celkem.

  • Chcete-li přidat vodítka na okraje řad a sloupců, vyberte Přidat vodítka.

 5. Klepněte na OK.