Příručka uživatele Zrušit

Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se vyjímat, rozdělovat a ořezávat objekty do geometrických a volných tvarů.

Pomocí různých možností nabídky můžete proříznout objekt, rozdělit objekt do mřížky a vyříznout cestu ve vybraných kotevních bodech. Můžete také použít nástroj Nůžky k rozdělení cesty a nástroj Nůž k řezání volně tvarovaných objektů. Dále můžete zvolit ořezovou masku pro skrytí částí objektu a efekty Cestáře pro oříznutí překrývajících se objektů.

Procvičte si a naučte se postup rozdělení objektu pomocí praktického výukového programu na panelu Objevit, aniž by bylo nutné opustit aplikaci.

Výuková lekce

Příkazy pro řezání a dělení objektů

Rozdělit objekty pod

Příklad: Použití příkazu Rozdělit objekty pod

Příkaz Rozdělit objekty pod funguje jako vykrajovací forma nebo šablona – podle vybraného objektu se rozřežou ostatní objekty a původní výběr se vypustí.

 1. Vyberte objekt, který chcete použít jako řezací šablonu, a umístěte ho tak, aby překrýval objekty, které chcete rozřezat.
 2. Zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit objekty pod.

Rozdělit na mřížku

Příklad: Rozdělit na mřížku

Příkaz Rozdělit na mřížku umožňuje rozdělit jeden nebo více objektů na více pravoúhlých objektů, uspořádaných do sloupců a řádků. Můžete přesně nastavit výšku, šířku a velikost mezery mezi řádky a sloupci a rychle vytvořit vodítka pro uspořádání kresby.

 1. Vyberte objekt.

   Pokud vyberete více než jeden objekt, výsledná mřížka objektů bude mít atributy vzhledu vrchního objektu.

 2. Zvolte Objekt > Cesta > Rozdělit na mřížku.

 3. Zadejte požadovaný počet řádků a sloupců.
 4. (Volitelně) Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavit velikost každé řady a sloupce, zadejte hodnoty do polí VýškaŠířka.

  • Chcete-li nastavit velikost mezery, která od sebe odděluje řady a sloupce, zadejte hodnoty do pole Mezera.

  • Chcete-li změnit rozměry celé mřížky objektů, zadejte hodnoty do pole Celkem.

  • Chcete-li přidat vodítka na okraje řad a sloupců, vyberte Přidat vodítka.

  Dostupné možnosti pro rozdělení objektu do mřížky

 5. Klikněte na OK.

Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech

Příklad: Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech

Ikona Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech () rozřízne cestu v kotevním bodě a z jednoho kotevního bodu se stanou dva kotevní body ležící přímo jeden nad druhým.

 1. (Volitelně) Vyberte cestu, aby se zobrazily její aktuální kotevní body.

 2. Pomocí nástroje Přímý výběr () vyberte kotevní bod, ve kterém chcete cestu rozdělit.

 3. V ovládacím panelu klikněte na ikonu Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech ().

  Když cestu rozdělíte v kotevním bodě, vytvoří se nad původním bodem nový kotevní bod a jeden z těchto kotevních bodů bude vybrán.

 4. Nový kotevní bod nebo segment cesty můžete upravit pomocí nástroje Přímý výběr ().

Nástroje pro řezání a dělení objektů

Nůžky

Příklad: Nástroj nůžky

Nástroj Nůžky rozdělí cestu, grafický rámeček nebo prázdný textový rámeček v kotevním bodě nebo podél segmentu.

 1. Kliknutím a přidržením nástroje Guma () zobrazte a poté vyberte nástroj Nůžky ().

 2. Klikněte na cestu v místě, kde ji chcete rozdělit. Při rozdělení cesty se vytvoří dva koncové body. Jeden koncový bod je standardně vybrán.

   Pokud nůžkami nekliknete na bod nebo cestu, aplikace Illustrator vás vyzve, abyste použili nástroj na segmentu nebo kotevní bod cesty. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 3. Pro úpravu objektu vyberte kotevní bod nebo cestu vyříznutou v předchozím kroku pomocí nástroje Přímý výběr ().

Nástroj nůž

Příklad: Nástroj nůž

Nástroj nůž rozřeže objekt na vyplněné plošky podle čáry od ruky, kterou nástrojem nakreslíte. (Ploška je oblast nerozdělená žádným segmentem čáry.)

 1. Kliknutím a podržením nástroje Guma () zobrazte a poté vyberte nástroj Nůž ().

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li řezat podle zakřivené cesty, přetáhněte ukazatel přes objekt.

  • Chcete-li výřez provést přímo, podržte při kliknutí na kreslicí plátno nástrojem Nůž stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS) a poté jej přetáhněte.

  Řezy vytvořené pomocí nástroje nůž se na objektu jeví jako tahy.

 3. Zvolte možnost Vybrat > Odznačit.

   Aplikace Illustrator ve výchozím nastavení při řezání vybere objekt.

 4. Přetáhněte každou část pomocí nástroje Přímý výběr ().

Oříznutí objektů pomocí ořezových masek

Příklad: Oříznutí objektů pomocí ořezových masek

Ořezové masky umožňují použít objekt ke skrytí částí jiných objektů. Podrobné informace naleznete v části Ořezové masky.

 1. Vytvořte objekt, který chcete použít jako masku. Tento objekt se nazývá ořezová cesta. Ořezové cesty mohou být pouze vektorové objekty.

 2. Přesuňte ořezovou cestu v pořadí překrývání nad objekty, které chcete zamaskovat.

 3. Vyberte ořezovou cestu aobjekty, které chcete maskovat.

 4. Zvolte Objekt > Ořezová maska > Vytvořit.

   Pokud chcete vytvořit ořezovou cestu z oblasti, kde se překrývají dva nebo více objektů, nejdříve objekty seskupte.

Oříznutí objektů pomocí efektů Cestáře

Efekty Cestáře nabízejí různé způsoby rozdělení a oříznutí překrývajících se objektů.

Oříznutí objektů pomocí režimů tvaru, dostupných v panelu Cestář

A. Přidat k oblasti tvaru pomocí režimu Sjednotit B. Odečíst od oblasti tvaru pomocí režimu Minus vpředu C. Průsečík oblastí tvarů pomocí režimu Protnout D. Vyloučit překrývající se oblasti tvarů pomocí režimu Vyloučit 

 1. Pomocí nástroje Výběr () vyberte objekty, které chcete oříznout.

 2. Zvolte možnost Okno > Cestář.

 3. Zvolte Režim tvaru a efekty cestáře v panelu Cestář. Další informace naleznete v části Efekty Cestáře.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.