Příručka uživatele Zrušit

Importování kreseb z aplikace Photoshop

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Přečtěte si o importování obrazů a cest z aplikace Photoshop do aplikace Adobe Illustrator.

Obrazy ze souborů aplikace Photoshop (PSD) můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení.

Illustrator podporuje většinu dat z aplikace Photoshop, včetně kompozic vrstev, vrstev, upravitelného textu a cest. To znamená, že můžete přenášet soubory mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator bez ztráty možnosti úprav. Pro usnadnění přenosu souborů mezi těmito dvěma aplikacemi se do aplikace Illustrator importují i vrstvy úprav, které mají vypnutou viditelnost (ačkoli jako nepřístupné), a při zpětném exportu do aplikace Photoshop se opět obnoví.

Přímé barvy (až 31 kanálů přímých barev na jeden soubor) se importují jako jeden N-kanálový rastrový obraz, který se umístí přes obraz ve výtažkových barvách. Přímé barvy se přidají do panelu vzorníku jako vlastní barvy se stejnými názvy jako v aplikaci Photoshop. Importované přímé barvy se budou separovat správně.

Duplexové soubory PSD se importují jako sloučené rastrové obrazy s barevným prostorem 256 indexovaných barev a barevným prostorem N-Channel obsahujícím všechny duplexové tiskové barvy. Protože aplikace Illustrator používá prostor N-Channel, interakce režimu prolnutí nastavené v aplikaci Photoshop se mohou v aplikaci Illustrator zobrazovat jinak. Tiskové barvy ze starých knihoven barev se nastaví na šedé.

V případech, kdy musí Illustrator data z aplikace Photoshop převést, se objeví výstražná zpráva. Například když importujete 16bitový soubor aplikace Photoshop, aplikace Illustrator vás upozorní, že obraz se bude importovat jako 8bitový sloučený složený obraz.

Používání propojených dokumentů v aplikaci Photoshop

Pokud budete chtít kresbu vytvořenou v aplikaci Photoshop použít přímo na plátně aplikace Illustrator, postupujte následovně:

 1. Klikněte na položku Soubor > Umístit. Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru z počítače nebo dokumentů v cloudu.

 2. Klikněte na možnost Otevřít dokument v cloudu

  Dokumenty v cloudu
  Vyberte ze svých souborů cloudový dokument, který chcete otevřít

 3. Vyberte dokument v cloudu PSD a klikněte na možnost Umístit

 4. Informace o propojeném souboru můžete zobrazit kliknutím na možnost Propojený soubor na panelu Vlastnosti

Volby importu z aplikace Photoshop

Když otevřete nebo umístíte soubor aplikace Photoshop, který obsahuje více vrstev, můžete nastavit následující volby:

Kompozice vrstev

Pokud soubor aplikace Photoshop obsahuje kompozice vrstev, určí, která verze obrazu se bude importovat. Vyberte Zobrazit náhled, chcete-li zobrazit náhled vybrané kompozice vrstev. V textovém poli Poznámky se zobrazí poznámky ze souboru aplikace Photoshop.

Při aktualizaci vazby

Určuje způsob zpracování nastavení viditelnosti vrstev při aktualizaci připojeného souboru aplikace Photoshop, který obsahuje kompozice vrstev.

Zachovat lokální změny viditelnosti vrstev

Aktualizuje připojený soubor podle stavu viditelnosti vrstev v kompozici vrstev, když jste původně umístili soubor.

Použít viditelnost vrstev z aplikace Photoshop

Aktualizuje připojený soubor podle současného stavu viditelnosti vrstev v souboru aplikace Photoshop.

Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty a vytvořit upravitelný text, kde je to možné

Zachová se co nejvíce ze struktury vrstev a upravitelnosti textu bez toho, že by se obětoval vzhled. Pokud ale soubor obsahuje funkce, které Illustrator nepodporuje, zachová Illustrator vzhled kresby pomocí sloučení a rastrování vrstev. Například:

 • Sady vrstev, které používají režim prolnutí Rozpustit, a vrstvy v ořezových maskách se sloučí do jedné vrstvy.

 • Vrstvy úprav a vrstvy, které používají volbu Vykrojení, se sloučí s vrstvami pod nimi, stejně jako vrstvy, které obsahují průhledné obrazové body a používají režim prolnutí Zesvětlit barvy, Ztmavit barvy, Rozdíl, Lineárně ztmavit, Lineárně zesvětlit, Jasné světlo, Lineární světlo nebo Bodové světlo.

 • Vrstvy, které používají efekty vrstev, se mohou sloučit; specifické chování sloučení ale závisí na režimu prolnutí vrstvy, přítomnosti průhledných obrazových bodů a volbách prolnutí vrstvy.

 • Skryté vrstvy, které vyžadují sloučení, se vypustí.

 Volba Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty a vytvořit upravitelný text, kde je to možné není dostupná, když vytváříte vazbu na soubor aplikace Photoshop.

Sloučit vrstvy aplikace Photoshop do jednoho obrazu a zachovat vzhled textu

Importuje soubor jako jeden bitmapový obraz. V převedeném souboru se nezachovají žádné jednotlivé objekty, s výjimkou ořezové cesty dokumentu (pokud existuje). Krytí se zachová jako součást hlavního obrazu, ale není upravitelné.

Importovat skryté vrstvy

Importuje všechny vrstvy ze souboru aplikace Photoshop, včetně skrytých. Tato volba není dostupná, když vytváříte vazbu na soubor aplikace Photoshop.

Importovat řezy

Zachová všechny řezy, které jsou zahrnuté v souboru aplikace Photoshop. Tato volba je dostupná pouze v případě, že otevíráte nebo vkládáte soubor, který obsahuje řezy.

Přemístění části obrazu z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte obrazové body, které chcete přesunout.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V aplikaci Photoshop zkopírujte výběr a v aplikaci Illustrator ho vložte. Pokud je v okamžiku použití příkazu Kopírovat aktivní maska vrstvy, Photoshop zkopíruje masku místo hlavní vrstvy.

  • Vyberte v aplikaci Photoshop nástroj pro přesun a přetáhněte výběr do aplikace Illustrator. Illustrator vyplní průhledné obrazové body bílou barvou.

Přemístění cest z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop použijte nástroj pro výběr součástí cesty nebo nástroj pro přímý výběr a vyberte cesty, které chcete přesunout.

  Můžete vybrat libovolnou cestu nebo segment cesty zobrazený v panelu Cesty, včetně vektorových masek tvarů, pracovní cesty a uložených cest. Další informace o vybírání cest najdete v nápovědě aplikace Photoshop.

 2. Cestu buď zkopírujte a vložte nebo přetáhněte do aplikace Illustrator.

 3. V dialogovém okně Volby vložení zvolte, zda chcete vložit cestu jako složený tvar nebo jako složenou cestu. Vložení jako složená cesta je rychlejší, ale výsledkem může být určitá ztráta možností úprav.

   Chcete-li importovat všechny cesty (ale ne obrazové body) z dokumentu aplikace Photoshop, zvolte Soubor > Export > Cesty do aplikace Illustrator (v aplikaci Photoshop). Pak otevřete výsledný soubor v aplikaci Illustrator.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.