Obrazy ze souborů aplikace Photoshop (PSD) můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení.

Illustrator podporuje většinu dat z aplikace Photoshop, včetně kompozic vrstev, vrstev, upravitelného textu a cest. To znamená, že můžete přenášet soubory mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator bez ztráty možnosti úprav. Pro usnadnění přenosu souborů mezi těmito dvěma aplikacemi se do Illustrator importují i vrstvy úprav, které mají vypnutou viditelnost (přestože jako nepřístupné), a při zpětném exportu do aplikace Photoshop se opět obnoví.

Přímé barvy (až 31 kanálů přímých barev na jeden soubor) se importují jako jeden N-kanálový rastrový obraz, který se umístí přes obraz ve výtažkových barvách. Přímé barvy se přidají do panelu vzorníku jako vlastní barvy se stejnými názvy jako v aplikaci Photoshop. Importované přímé barvy se budou separovat správně.

Duplexové soubory PSD se importují jako sloučené rastrové obrazy s barevným prostorem 256 indexovaných barev a barevným prostorem N-Channel obsahujícím všechny duplexové tiskové barvy. Protože aplikace Illustrator používá prostor N-Channel, interakce režimu prolnutí nastavené v aplikaci Photoshop se mohou v aplikaci Illustrator zobrazovat jinak. Tiskové barvy ze starých knihoven barev se nastaví na šedé.

V případech, kdy musí Illustrator data z aplikace Photoshop převést, se objeví výstražná zpráva. Například když importujete 16bitový soubor aplikace Photoshop, Illustrator vás upozorní, že obraz se bude importovat jako 8bitový sloučený složený obraz.

Volby importu z aplikace Photoshop

Když otevřete nebo umístíte soubor aplikace Photoshop, který obsahuje více vrstev, můžete nastavit následující volby:

Kompozice vrstev

Pokud soubor aplikace Photoshop obsahuje kompozice vrstev, určí, která verze obrazu se bude importovat. Vyberte Zobrazit náhled, chcete-li zobrazit náhled vybrané kompozice vrstev. V textovém poli Poznámky se zobrazí poznámky ze souboru aplikace Photoshop.

Při aktualizaci vazby

Určuje způsob zpracování nastavení viditelnosti vrstev při aktualizaci připojeného souboru aplikace Photoshop, který obsahuje kompozice vrstev.

Zachovat lokální změny viditelnosti vrstev

Aktualizuje připojený soubor podle stavu viditelnosti vrstev v kompozici vrstev, když jste původně umístili soubor.

Použít viditelnost vrstev z aplikace Photoshop

Aktualizuje připojený soubor podle současného stavu viditelnosti vrstev v souboru aplikace Photoshop.

Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty a vytvořit upravitelný text, kde je to možné

Zachová se co nejvíce ze struktury vrstev a upravitelnosti textu bez toho, že by se obětoval vzhled. Pokud ale soubor obsahuje funkce, které Illustrator nepodporuje, zachová Illustrator vzhled kresby pomocí sloučení a rastrování vrstev. Například:

 • Sady vrstev, které používají režim prolnutí Rozpustit, a vrstvy v ořezových maskách se sloučí do jedné vrstvy.

 • Vrstvy úprav a vrstvy, které používají volbu Vykrojení, se sloučí s vrstvami pod nimi, stejně jako vrstvy, které obsahují průhledné obrazové body a používají režim prolnutí Zesvětlit barvy, Ztmavit barvy, Rozdíl, Lineárně ztmavit, Lineárně zesvětlit, Jasné světlo, Lineární světlo nebo Bodové světlo.

 • Vrstvy, které používají efekty vrstev, se mohou sloučit; specifické chování sloučení ale závisí na režimu prolnutí vrstvy, přítomnosti průhledných obrazových bodů a volbách prolnutí vrstvy.

 • Skryté vrstvy, které vyžadují sloučení, se vypustí.

poznámka: Volba Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty a vytvořit upravitelný text, kde je to možné není dostupná, když vytváříte vazbu na soubor aplikace Photoshop.

Sloučit vrstvy aplikace Photoshop do jednoho obrazu a zachovat vzhled textu

Importuje soubor jako jeden bitmapový obraz. V převedeném souboru se nezachovají žádné jednotlivé objekty, s výjimkou ořezové cesty dokumentu (pokud existuje). Krytí se zachová jako součást hlavního obrazu, ale není upravitelné.

Importovat skryté vrstvy

Importuje všechny vrstvy ze souboru aplikace Photoshop, včetně skrytých. Tato volba není dostupná, když vytváříte vazbu na soubor aplikace Photoshop.

Importovat řezy

Zachová všechny řezy, které jsou zahrnuté v souboru aplikace Photoshop. Tato volba je dostupná pouze v případě, že otevíráte nebo vkládáte soubor, který obsahuje řezy.

Přemístění části obrazu z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte obrazové body, které chcete přesunout. Další informace najdete v nápovědě aplikace Photoshop.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V aplikaci Photoshop zkopírujte výběr a v aplikaci Illustrator ho vložte. Pokud je v okamžiku použití příkazu Kopírovat aktivní maska vrstvy, Photoshop zkopíruje masku místo hlavní vrstvy.

  • Vyberte v aplikaci Photoshop nástroj pro přesun a přetáhněte výběr do aplikace Illustrator. Illustrator vyplní průhledné obrazové body bílou barvou.

Přemístění cest z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop použijte nástroj pro výběr součástí cesty nebo nástroj pro přímý výběr a vyberte cesty, které chcete přesunout.

  Můžete vybrat libovolnou cestu nebo segment cesty zobrazený v panelu Cesty, včetně vektorových masek tvarů, pracovní cesty a uložených cest. Další informace o vybírání cest najdete v nápovědě aplikace Photoshop.

 2. Cestu buď zkopírujte a vložte nebo přetáhněte do aplikace Illustrator.

 3. V dialogovém okně Volby vložení zvolte, zda chcete vložit cestu jako složený tvar nebo jako složenou cestu. Vložení jako složená cesta je rychlejší, ale výsledkem může být určitá ztráta možností úprav.

  Poznámka:

  Chcete-li importovat všechny cesty (ale ne obrazové body) z dokumentu aplikace Photoshop, zvolte Soubor > Export > Cesty do aplikace Illustrator (v aplikaci Photoshop). Pak otevřete výsledný soubor v aplikaci Illustrator.