Příručka uživatele Zrušit

Písma pro arabštinu a hebrejštinu

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Asijské sazby Adobe

Asijské sazby Adobe vám umožňují vytvářet obsah v jazycích Blízkého východu a jižní Asie. Můžete psát a kombinovat arabštinu, hebrejštinu, angličtinu a další jazyky.

Mezi dostupnými algoritmy sazeb vybíráte z nabídky panelu Odstavec (Okna > Odstavec > nabídka panelu). Můžete například využít Středovýchodní a jihoasijskou jednořádkovou sazbu nebo Středovýchodní a jihoasijskou víceřádkovou sazbu.

Další informace o jiných asijských jazycích podporovaných aplikací Illustrator najdete na stránce Sazby pro asijská písma.

Poznámka:

Pro zobrazení voleb středovýchodního typu písem v rozhraní aplikace Illustrator zvolte možnost Předvolby > Typ > Zobrazit volby indických jazyků.

Středovýchodní a jihoasijské sazby Adobe
Středovýchodní a jihoasijské sazby Adobe

Soubory můžete ukládat pod názvy v arabštině nebo hebrejštině.

Směr textu

Pro vytváření obsahu v arabštině nebo hebrejštině můžete směr psaní zprava doleva (RTL) nastavit jako výchozí směr psaní. U dokumentů, které obsahují i text psaný zleva doprava (LTR), se můžete nyní plynule přepínat mezi oběma směry.

Vyberte z nabídky Odstavec směr odstavce.

Výběr směru odstavce
Výběr směru odstavce

Pokud v tom samém odstavci kombinujete více jazyků, můžete určit směr textu na úrovni znaků. Směr textu na úrovni znaků můžete také určit, chcete-li vložit určitá data nebo čísla.

V nabídce panelu Znaky zvolte požadovaný směr znaků.

Směr znaků
Směr znaků

Typy číslic

Při práci v arabštině nebo hebrejštině můžete vybrat typ používaných číslic. Můžete vybrat mezi arabskými, hindskými a fársíjskými číslicemi.

Ve výchozím nastavení je v arabštině automaticky vybrána hindská verze a v hebrejštině arabské číslice. Pokud je ale potřeba, můžete přepnout do arabských číslic:

 1. Vyberte v zadaném textu příslušné číslice.
 2. Font, v němž se mají číslice zobrazit, vyberte na panelu Znaky (Ctrl+T) v seznamu Číslice.
Výběr typu číslic
Výběr typu číslic

Podpora starších fontů

V tomto vydání softwaru je možné používat i nadále tradičně používané fonty (například fonty AXT). Pro textové prvky se nicméně doporučuje používat novější fonty OpenType.

Ochrana chybějícího glyfu je ve výchozím nastavení aplikace Illustrator zapnuta. V situaci, kdy nejsou v používaném písmu glyfy k dispozici, se text zpracuje automaticky. Pro vypnutí této funkce vyberte položku Předvolby > Typ a zrušte označení volby Povolit ochranu chybějícího glyfu.

Výchozí písma

Při instalaci verze pro Střední východ nebo severní Afriku je ve výchozím nastavení nastaven výchozí font písma podle jazyka instalace. Pokud jste například nainstalovali verzi podporující angličtinu a arabštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Arabic. Obdobně platí, že pokud jste nainstalovali verzi podporující angličtinu a hebrejštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Hebrew.

Automatické vkládání zarovnání kašida

V arabštině se text zarovnává do bloku tím, že se vkládají zarovnání kašida. Kašidy jsou do znaků arabštiny vkládány s cílem tyto znaky prodloužit. Nedochází k úpravám mezer. Chcete-li zarovnávat do bloku odstavce tvořené textem v arabštině, použijte automatické vkládání zarovnání kašida.

Vyberte odstavec a na panelu Odstavec (Okno > Text > Odstavec) vyberte nastavení z rozbalovacího seznamu Vložit zarovnání kašida. K dispozici jsou volby: are: Žádné, Krátké, Střední, Dlouhé a Stylistické. Kašidy se vkládají pouze tehdy, pokud je odstavec zarovnáván do bloku. Toto nastavení nelze použít pro odstavce, které používají nastavení zarovnání.

Chcete-li na určitou skupinu znaků použít zarovnání kašida, vyberte znaky a z nabídky panelu znaků vyberte kašidy.

Automatická zarovnání kašida
Automatická zarovnání kašida

Ligatury

V arabštině můžete na páry znaků automaticky použít ligatury. Ligatury představují topografické zástupné znaky pro určité páry písmen (pokud jsou v daném písmu OpenType k dispozici).

Když z nabídky ovládacího panelu nebo panelu Znaky vyberete volbu Ligatury, vytvoří se standardní ligatura definovaná v písmu.

 1. Vyberte text.
 2. Vyberte položku Okno > OpenType a z nabídky panelu vyberte možnost Standardní ligatury.

Některá písma OpenType ale mohou obsahovat více ozdobných volitelných ligatur, které můžete použít, když zvolíte příkaz Volitelné ligatury. Pro použití těchto ligatur zvolte z nabídky panelu OpenType možnost Volitelné ligatury.

Zapnutí automatických ligatur
Zapnutí automatických ligatur

Kopírování a vložení z aplikace Microsoft Word

Text můžete zkopírovat z aplikace Microsoft Word a přímo ho vložit do dokumentu. Zarovnání a směr vloženého textu se automaticky nastaví na zarovnání a směr textu v arabštině nebo hebrejštině.

Dělení slov

Věty obsahující větší počet slov, než lze umístit na jeden řádek textu, automaticky obtékají i další řádek. Typ zarovnání textu při jeho zalamování občas způsobuje výskyt nadbytečných mezer u řádků, které  nejsou  estetické nebo lingvisticky správné. Dělení slov vám dává možnost slovo na konci řádku rozdělit pomocí rozdělovníku. Tento způsob rozložení věty způsobí, že věta následující řádek obtéká lépe.

Smíšený text: Na způsob dělení slov ve smíšeném textu má vliv funkce vkládající zarovnání kašida. Když jsou zarovnání kašida zapnuta, vkládají se ve všech vhodných případech a na text, který není v arabštině, se také používá dělení slov. Když je funkce zarovnání kašida vypnuta,  only bude se pro dělení slov brát v úvahu jen text, který není v arabštině.

Poznámka: Když na panelu Znaky vyberete jako jazyk arabštinu, je tato funkce vypnuta.

Text v hebrejštině: Dělení slov je povoleno. Pro zapnutí dělení slov a úpravu nastavení zvolte možnost Okno > Text > Odstavec > nabídka panelu > Dělení slov.

Volby dělení slov
Volby dělení slov

Hledat a nahradit

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou  v celém textu  provádět hledání a nahrazení. Kromě hledání a nahrazování jednoduchého textu můžete také hledat a nahrazovat text s určitými vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti patří diakritická znaménka, kašidy, speciální znaky (například Alef), číslice v různých jazycích (například číslice v  hindštině), a další.

Pro provedení vyhledání a nahrazení zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.

Diakritická znaménka

U arabského písma slouží diakritika nebo diakritická znaménka ve formě glyfů a označuje délku souhlásek nebo krátké samohlásky. Diakritické znaménko se umisťuje nad nebo pod písmo. Chcete-li dosáhnout lépe stylizovaného textu (nebo, u některých písem, lepší čitelnosti), můžete nastavit svislou nebo vodorovnou polohu diakritických znamének:

 1. Vyberte text, který obsahuje diakritická znaménka.
 2. Na panelu Znaky změňte polohu diakritických znamének relativně ke skriptu. Můžete měnit hodnoty Nastavení vodorovné polohy diakritických znamének a Nastavení svislé polohy diakritických znamének.
Změna polohy diakritických znamének
Změna polohy diakritických znamének

Glyfy

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou používat glyfy z výchozí znakové sady. Pokud ale chcete procházet, vybrat a použít glyf z výchozí znakové sady nebo z jiné znakové sady, použijte panel Glyfy (Text > Glyfy)

Procházení, vybrání a použití glyfů
Procházení, vybrání a použití glyfů

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.