Příručka uživatele Zrušit

Vybírání objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Chcete-li kresbu uspořádat a rozvrhnout, používejte nástroje pro přesný výběr, umisťování a překrývání objektů. Objekty je možné měřit a zarovnávat, seskupit (takže se s nimi pak zachází jako s jedním celkem), selektivně izolovat, zamykat nebo skrývat.

Volby pro výběr a předvolby

Volby pro výběr objektů

Dříve než můžete objekt změnit, musíte ho odlišit od ostatních okolních objektů. To uděláte tím, že objekt vyberete. Jakmile objekt nebo jeho část vyberete, můžete ho upravovat.

V aplikaci Illustrator můžete k vybírání použít následující metody a nástroje:

Panel Vrstvy

Umožňuje rychle a přesně vybrat jednotlivé objekty nebo více objektů. Můžete vybrat jednotlivý objekt (i když je ve skupině), všechny objekty ve vrstvě a celé skupiny.

Nástroj pro výběr

  Umožňuje vybrat objekty a skupiny kliknutím nebo přetažením. Můžete také vybírat skupiny a objekty uvnitř skupin.

Nástroj pro výběr skupiny

Umožňuje vybrat objekt uvnitř skupiny, jednu skupinu uvnitř více skupin nebo řadu skupin v kresbě. Každým dalším kliknutím se k výběru přidají všechny objekty z následující skupiny v hierarchii.

Nástroj pro výběr perspektivy

Umožňuje zobrazit text a objekty v perspektivě, přepínat mezi aktivními rovinami, přesouvat objekty v perspektivě a v kolmém směru.

Nástroj laso

Umožňuje vybrat objekty, kotevní body nebo segmenty cesty tažením kolem celého objektu nebo kolem jeho části.

Nástroj kouzelná hůlka

Umožňuje vybrat objekty stejné barvy, se stejnou tloušťkou tahu, stejnou barvou tahu, krytím nebo režimem prolnutí kliknutím na objekt.

Nástroj pro výběr živé malby

Umožňuje vybrat plošky (oblasti ohraničené cestami) a hrany (části cesty mezi průsečíky) nebo skupiny živé malby.

Příkazy pro výběr

(umístěné v nabídce Výběr) Umožňují rychle vybrat nebo zrušit výběr všech objektů a vybrat objekty podle jejich relativní polohy vzhledem k jiným objektům. Můžete vybrat všechny objekty určitého typu nebo ty, které mají společný určitý atribut, a můžete výběry ukládat a načítat. Je také možné vybrat všechny objekty na aktivním kreslicím plátně.

Nastavení předvoleb pro vybírání

Vybírání cest a bodů ve složitých obrazech může být náročné. Pomocí předvoleb Výběr a zobrazení kotevních bodů můžete určit toleranci pro vybírání obrazových bodů a zvolit další volby, které mohou usnadnit vytváření výběrů v určitém dokumentu.

 1. Zvolte možnosti Upravit > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (macOS).

 2. Určete libovolné z následujících voleb výběru:

  Tolerance

  Určuje rozsah v obrazových bodech pro vybírání kotevních bodů. Vyšší hodnoty zvětší šířku oblasti kolem kotevního bodu, do které můžete kliknout, abyste tento bod vybrali.

  Výběr objektů pouze pomocí cesty

  Určuje, zda můžete vybrat vyplněný objekt kliknutím kdekoli v objektu nebo musíte kliknout na cestu.

  Přitahovat do bodu

  Přitahuje objekty ke kotevním bodům a vodítkům. Určete vzdálenost mezi objektem a kotevním bodem nebo vodítkem, ve které se objekt přitáhne.

Izolování kresby pro úpravy

Izolovaný režim umožňuje izolovat objekty, abyste mohli snadno vybrat a upravit určité objekty nebo jejich části. Můžete izolovat následující položky: vrstvy, podvrstvy, skupiny, symboly, ořezové masky, složené cesty, mřížky přechodů a cesty.

V izolovaném režimu můžete odstranit, nahradit a přidat novou kresbu vzhledem k izolované kresbě. Když ukončíte izolovaný režim, bude nahrazená či nová kresba přidána do stejného umístění jako původní izolovaná kresba. Izolovaný režim automaticky zamkne všechny ostatní objekty, takže prováděné úpravy ovlivní pouze objekty v izolované skupině. Není důležité, na které vrstvě se objekt nachází, ani není nutné ručně zamknout nebo skrýt objekty, které nemají být úpravami ovlivněny.

Poznámka:

Když upravujete definici symbolu, symbol se zobrazí v izolovaném režimu. (Viz Úpravy nebo předefinování symbolu.)

Izolování kresby
Izolování skupiny motýla

Je-li izolovaný režim aktivní, zobrazí se izolovaný objekt v plných barvách, zatímco zbytek kresby se zobrazí šedivě. V izolovaném režimu se na okraji zobrazí název a umístění izolovaného objektu a panel Vrstvy zobrazí pouze kresbu v izolované podvrstvě či skupině. Když izolovaný režim ukončíte, v panelu Vrstvy se znovu objeví ostatní vrstvy a skupiny.

Izolované objekty lze zobrazit v režimu Obrysy nebo v režimu Náhled.

Podívejte se na video Použití izolovaného režimu k izolování kresby pro úpravy.

Izolování cesty, objektu nebo skupiny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • S nástrojem pro výběr poklepejte na cestu nebo skupinu.

  • Vyberte skupinu, objekt nebo cestu a klikněte v ovládacím panelu na tlačítko Izolovat vybraný objekt .

  • Klepněte na skupinu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (macOS) a zvolte příkaz Izolovat vybranou skupinu.

  • Klepněte na cestu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (macOS) a klikněte na příkaz Izolovat vybranou cestu.

  • Vyberte v panelu Vrstvy skupinu, objekt nebo cestu a v nabídce panelu Vrstvy zvolte příkaz Přejít do izolovaného režimu nebo klepněte v ovládacím panelu na tlačítko Izolovat vybraný objekt.

Izolování cesty uvnitř skupiny

 1. Pomocí nástroje pro přímý výběr vyberte cestu nebo ji nastavte jako cíl v panelu Vrstvy.

 2. Klikněte na tlačítko Izolovat vybraný objekt ovládacím panelu.

Izolování vrstvy a podvrstvy

 1. Vyberte vrstvu nebo podvrstvu v panelu Vrstvy a z nabídky panelu Vrstvy zvolte příkaz Přejít do izolovaného režimu.

Ukončení izolovaného režimu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Stiskněte klávesu Esc.

  • Klepněte jednou nebo vícekrát na tlačítko Ukončit izolovaný režim  (pokud jste izolovali podvrstvu, jedním klepnutím se vrátíte o úroveň zpět, dvěma klepnutími pak ukončíte izolovaný režim).

  • Klikněte kdekoli v pruhu izolovaného režimu.

  • ovládacím panelu klepněte na tlačítko Ukončit izolovaný režim .

  • Pomocí nástroje pro výběr poklepejte mimo izolovanou skupinu.

  • Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (macOS) a klikněte na příkaz Ukončit izolovaný režim.

Výběr objektů v pozadí

V aplikaci Illustrator můžete klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo klepnutím se stisknutou klávesou Cmd (macOS) vybrat objekty, které leží pod jinými objekty. Při prvním klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Cmd (macOS) se ukazatel změní na možnost Vybrat za. Při  každém dalším  kliknutí s klávesou Ctrl (Windows) nebo Cmd (macOS) výběr postupně prochází objekty přímo pod polohou ukazatele.

Výběr dalšího objektu v pořadí překrývání

Můžete vybrat objekt nad nebo pod vybraným objektem v pořadí překrývání. Tyto příkazy nefungují v izolovaném režimu.

 1. Chcete-li vybrat nejbližší objekt nad nebo pod vybraným objektem, klikněte na položky Výběr > Další objekt nad nebo Výběr > Další objekt pod.

Vybírání objektů pomocí panelu Vrstvy

 1. V panelu Vrstvy najděte objekt, který chcete vybrat. Možná budete muset kliknout na trojúhelník, abyste rozbalili vrstvu nebo skupinu, nebo rolovat nahoru nebo dolů v panelu, abyste tento objekt našli.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat jednotlivé objekty, klikněte do sloupce výběru objektů (mezi tlačítkem cíle a posuvníkem). Klikněte se stisknutou klávesou Shift, abyste k výběru přidali objekty nebo je z výběru odebrali.

  • Chcete-li vybrat všechny kresby ve vrstvě nebo ve skupině, klikněte do sloupce výběru u vrstvy nebo u skupiny.

  • Chcete-li vybrat všechny kresby ve vrstvě na základě právě vybrané kresby, klikněte na položky Výběr > Objekt > Vše na stejných vrstvách.

   Vedle všech vybraných položek se v panelu objeví čtverečky v barvě výběru.

Vybírání objektů pomocí nástrojů Výběr, Laso nebo Kouzelná hůlka

Vybírání objektů nástrojem pro výběr

 1. Vyberte nástroj pro výběr .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na objekt.

  • Tažením vytvořte rámeček kolem části nebo kolem celého jednoho nebo více objektů.

 3. Chcete-li přidat nebo odebrat objekty z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klepněte na objekty, které chcete přidat nebo odebrat, nebo je přetáhněte.

  Tip: Když je nástroj pro výběr nad nevybraným objektem nebo skupinou, změní se na . Když je nad vybraným objektem nebo skupinou, nástroj se změní na . Když je nad kotevním bodem nevybraného objektu, zobrazí se vedle šipky prázdný čtvereček .

  Vybírání objektů
  Tažením přes objekty je vyberete

Vybírání objektů nástrojem laso

 1. Vyberte nástroj laso .

 2. Táhněte okolo objektů nebo přes objekty.

Vybírání objektů nástrojem kouzelná hůlka

Nástroj kouzelná hůlka se používá k výběru všech objektů se stejnými nebo podobnými atributy výplně (jako je barva nebo vzorek).

Nástroj kouzelná hůlka můžete přizpůsobit tak, aby vybíral objekty na základě tloušťky tahu, barvy tahu, krytí nebo režimu prolnutí. Můžete také změnit toleranci, kterou nástroj kouzelná hůlka používá k určení podobných objektů.

Vybírání objektů na základě barvy výplně nástrojem kouzelná hůlka

 1. Vyberte nástroj kouzelná hůlka .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit výběr, klikněte na objekt s atributy, které chcete vybrat. Vyberou se všechny objekty se stejnými atributy jako ty, na které jste kliknuli.

  • Chcete-li přidat atributy k současnému výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klepněte na další objekt s atributy, které chcete přidat. Vyberou se také všechny objekty se stejnými atributy jako ty, na které jste kliknuli.

  • Chcete-li odebrat atributy ze současného výběru, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS)a klepněte na objekt s atributy, které chcete z výběru odebrat. Všechny objekty se stejnými atributy se z výběru odeberou.

Přizpůsobení nástroje kouzelná hůlka

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete panel Kouzelná hůlka:

  • Poklepejte na nástroj kouzelná hůlka v panelu nástrojů.

  • Zvolte Okno > Kouzelná hůlka.

 2. Chcete-li vybrat objekty podle barvy jejich výplně, vyberte položku Barva výplně a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 255 pixelů pro formát RGB nebo od 0 do 100 pixelů pro formát CMYK.

  S nízkou hodnotou tolerance se vyberou objekty, které jsou podobné objektu, na který kliknete; při vysoké hodnotě tolerance se vyberou objekty s větším rozsahem vybrané vlastnosti.

 3. Z nabídky panelu Kouzelná hůlka zvolte Zobrazit volby tahu a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat objekty podle barvy jejich tahu, vyberte položku Barva tahu a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 255 pixelů pro formát RGB nebo od 0 do 100 pixelů pro formát CMYK.

  • Chcete-li vybrat objekty podle tloušťky jejich tahu, vyberte položku Tloušťka tahu a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 1000 bodů.

 4. V nabídce panelu Kouzelná hůlka klepněte na možnost Zobrazit volby průhlednosti a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat objekty podle průhlednosti nebo režimu prolnutí, vyberte možnost Krytí a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 100 %.

  • Chcete-li vybrat objekty podle jejich režimu prolnutí, vyberte Režim prolnutí.

Vybírání vyplněných objektů

Předvolba Výběr objektů pouze pomocí cesty určuje, zda můžete vybrat vyplněný objekt kliknutím nástrojem pro výběr nebo pro přímý výběr kdekoli uvnitř oblasti objektu, nebo zda musíte těmito nástroji kliknout na segment cesty nebo na kotevní bod. Standardně je tato předvolba vypnutá. Někdy můžete chtít tuto předvolbu zapnout – například když pracujete s překrývajícími se vyplněnými objekty a chcete snadno vybírat spodní objekty.

Poznámka:

Předvolba Výběr objektů pouze pomocí cesty se neuplatní, když vybíráte nevyplněné objekty nebo když je kresba zobrazená jako obrysy. V těchto případech nemůžete objekt nikdy vybrat kliknutím uvnitř cesty objektu. (Viz Zobrazení kresby jako obrysů.)

Když volba Výběr objektů pouze pomocí cesty není vybraná, kliknutím uvnitř objektu a tažením objekt vyberete a přemístíte.
Když volba Výběr objektů pouze pomocí cesty není vybraná, kliknutím uvnitř objektu a tažením objekt vyberete a přemístíte.

Když je volba Výběr objektů pouze pomocí cesty vybraná, vyberete tažením nástrojem pro přímý výběr body a segmenty uvnitř rámečku.
Když je volba Výběr objektů pouze pomocí cesty vybraná, vyberete tažením nástrojem pro přímý výběr body a segmenty uvnitř rámečku.

 1. Klikněte na možnosti Upravit > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (macOS) a vyberte Výběr objektů pouze pomocí cesty.

Vybírání skupin a objektů ve skupině

Jakmile jsou objekty seskupené, pak výběr kterékoli části skupiny nástrojem pro výběr nebo nástrojem laso vybere celou skupinu. Pokud si nejste jisti, zda je objekt součástí skupiny, vyberte ho nástrojem pro výběr.

Nástroj pro přímý výběr a nástroj laso umožňují vybrat jednotlivou cestu nebo objekt, který je součástí jedné nebo více skupin. Pokud máte skupiny objektů uvnitř jiných skupin, můžete vybrat následující skupinu v hierarchii skupin pomocí nástroje pro výběr skupiny. Každým dalším kliknutím přidáte k výběru další sadu seskupených objektů na následující vyšší úrovni.

Výběr jedné nebo více skupin nástrojem pro výběr

 1. Klikněte na nástroj pro výběr .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů pro některý objekt, který je uvnitř skupiny:

  • Klikněte na objekt.

  • Táhněte kolem části objektu nebo kolem celého objektu.

 3. Chcete-li skupinu přidat k výběru nebo odebrat z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na skupinu, kterou chcete přidat nebo odebrat.

Vybírání objektů a skupin uvnitř skupin nástrojem pro výběr

 1. Vyberte nástroj pro výběr .

 2. Poklikejte na skupinu. Skupina se zobrazí v izolovaném režimu.

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Poklikáním vybírejte dále dolů ve struktuře skupiny.

   Tip: Poklikání je praktický způsob vybírání objektů (na rozdíl od plošek a hran) uvnitř skupiny živé malby.

  • Kliknutím vyberte objekt uvnitř vybrané skupiny.

  • Kreslením přidejte objekt do vybrané skupiny.

 4. Poklikejte mimo skupinu, abyste skupinu odznačili.

Výběr jednoho objektu uvnitř skupiny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte nástroj pro výběr skupiny a klikněte na objekt.

  • Vyberte nástroj laso a táhněte okolo nebo přes cestu objektu.

  • Vyberte nástroj pro přímý výběr a klikněte uvnitř objektu nebo tažením vytvořte označovací rámeček kolem části nebo celé cesty objektu.

 2. Chcete-li objekt nebo skupinu přidat k výběru nebo vyjmout z výběru (pomocí libovolného nástroje pro výběr), podržte klávesu Shift a vyberte objekt, který chcete přidat nebo odebrat.

Výběr objektů a skupin nástrojem pro výběr skupiny

 1. Vyberte nástroj pro výběr skupiny a klikněte na objekt, který je uvnitř skupiny, kterou chcete vybrat. Objekt se vybere.

 2. Chcete-li vybrat nadřízenou skupinu objektu, klikněte znovu na stejný objekt.

 3. Klepněte znovu na stejný objekt, chcete-li vybrat další skupiny, které jsou seskupené s vybranou skupinou, až vyberete vše, co chcete zahrnout do výběru.

  Výběr skupiny
  Prvním kliknutím nástrojem pro výběr skupiny se vybere objekt ve skupině (vlevo); druhým kliknutím se vybere skupina objektu (vpravo).

  Výběr skupiny
  Třetím kliknutím se do výběru přidá další skupina (vlevo); čtvrtým kliknutím se přidá třetí skupina (vpravo).

Výběr plošek nebo hran ve skupině živé malby

Plošky a hrany ve skupinách živé malby se vybírají pomocí nástroje pro výběr živé malby. Pokud chcete vybrat celou skupinu živé malby, jednoduše na ni klikněte nástrojem pro výběr.

 1. Vyberte nástroj pro výběr živé malby .

 2. Umístěte nástroj nad skupinu živé malby, až se zvýrazní ploška nebo hrana, kterou chcete vybrat. (Když je nástroj pro výběr živé malby nad hranou, nástroj se změní na .)

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Kliknutím vyberte zvýrazněnou plošku nebo hranu.

  • Tažením nakreslete rámeček kolem více plošek nebo hran. Do výběru se zahrne každá ploška nebo hrana, která je úplně nebo částečně obklopena rámečkem.

  • Poklikejte na plošku nebo hranu, abyste vybrali všechny propojené plošky/hrany se stejnou barvou (postupné vybírání).

  • Třikrát klikněte na plošku nebo hranu, abyste vybrali všechny plošky/hrany se stejnou barvou (vybírání stejných).

   Tip: Pokud máte potíže při vybírání malé plošky nebo hrany, zvětšete zobrazení nebo nastavte volby nástroje pro výběr živé malby tak, aby vybíral pouze výplně nebo tahy.

 4. Chcete-li přidat nebo odebrat plošky a hrany z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na plošky/hrany, které chcete přidat nebo odebrat.

Volby nástroje pro výběr živé malby

Volby nástroje pro výběr živé malby zobrazíte poklepáním na tento nástroj v panelu nástroje.

Vybírat výplně

Vybere plošky (oblasti uvnitř hran) ve skupinách živé malby.

Vybírat tahy

Vybere hrany ve skupinách živé malby.

Barvy

Nastaví barvu zvýraznění. Můžete zvolit barvu z nabídky nebo kliknout na vzorek barvy a určit vlastní barvu.

Šířka

Určuje šířku zvýraznění výběru.

Výběr objektů podle charakteristik

Můžete vybrat objekty na základě různého seskupení, například podle atributů formátování, podle vrstvy nebo podle typu, jako jsou tahy štětce nebo ořezové masky.

 1. Chcete-li vybrat všechny objekty v souboru, klepněte na položky Výběr > Vybrat vše. (Chcete-li zrušit výběr všech objektů, zvolte položky Výběr > Zrušit výběr.)

 2. Chcete-li vybrat všechny objekty se stejnými atributy, vyberte jeden objekt s požadovaným atributem, klepněte na možnosti Výběr > Stejné a pak vyberte atribut ze seznamu: Režim prolnutí, Výplň a tah, Barva výplně, Krytí, Barva tahu, Tloušťka tahu, Styl, Instance symbolu nebo Řada svázaných bloků.

  Řada svázaných bloků automaticky zvolí rámečky řetězeného textu. Můžete vybrat jeden z textových rámečků a tento příkaz použít k výběru všech textových rámečků svázaných s tímto textovým rámečkem. Více informací najdete v části Zřetězení textu mezi objekty.

  Poznámka:

  K výběru všech objektů se stejnou barvou, tloušťkou tahu, barvou tahu, krytím nebo režimem prolnutí můžete také použít nástroj kouzelná hůlka.

 3. Chcete-li vybrat všechny objekty určitého typu, zrušte výběr všech kreseb, klepněte na položky Výběr > Objekt a pak zvolte typ objektu (Tahy štětce, Ořezové masky, Osamocené body nebo Textové objekty).

Vyberte Stejné podle charakteristik textu

Nyní můžete změnit vlastnosti všech vybraných textových polí v dokumentu najednou. Můžete vybrat text více textových objektů na základě charakteristik textu, jako je velikost písma, barva výplně textu, styl písma, písmo atd. 

V tomto 15sekundovém videu se dozvíte, jak najednou změnit barvu písma textu na více místech v dokumentu. 

Chcete-li vybrat všechny textové objekty se stejným atributem, vyberte text, klikněte na možnost Vybrat > Stejný a poté vyberte atribut ze seznamu: 

 • Rodina písma
 • Rodina písma a styl
 • Rodina písma, styl a velikost
 • Velikost písma
 • Barva výplně textu
 • Barva tahu textu
 • Výplň textu a barva tahu

Budou vybrána všechna textová pole s podobnými atributy. Nyní můžete změnit písmo, velikost apod. na panelu Vlastnosti > Znak. Změny se projeví ve všech vybraných textových polích. 

Můžete vytvářet klávesové zkratky nebo vytvářet akce pro všechny textové úlohy Vybrat > Stejné na základě jednotlivých atributů. 

Opakování, invertování nebo ukládání výběru

Opakování nebo invertování výběru

 • Chcete-li zopakovat naposledy použitý příkaz pro výběr, zvolte položky Výběr > Vybrat znovu.

 • Chcete-li vybrat všechny nevybrané objekty a zrušit výběr všech vybraných objektů, zvolte položky Výběr > Doplněk.

Uložení výběru

 1. Vyberte jeden nebo více objektů a klepněte na možnost Výběr > Uložit výběr.

 2. V dialogovém okně Uložit výběr zadejte název do textového pole Název a klikněte na možnost OK.

  Uložený výběr můžete znovu načíst, když zvolíte název výběru z dolního konce nabídky Výběr. Výběr můžete také odstranit nebo přejmenovat, když zvolíte možnost Výběr > Upravit výběr.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.