Příručka uživatele Zrušit

Úpravy cest

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak upravovat, měnit tvar, vyhlazovat a zjednodušovat cesty pomocí různých nástrojů, které jsou v aplikaci Illustrator k dispozici.

Výběr cest, segmentů a kotevních bodů

Než budete měnit tvar cesty nebo ji upravovat, musíte vybrat její kotevní body, segmenty nebo jejich kombinaci.

Výběr kotevních bodů

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Pokud body vidíte, vyberete je tak, že na ně kliknete nástrojem pro přímý výběr . Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více bodů.
 • Vyberte nástroj pro přímý výběr a tažením vytvořte ohraničovací rámeček kolem kotevních bodů. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších kotevních bodů je vyberte.
 • Kotevní body můžete vybrat z vybraných nebo nevybraných cest. Přesuňte nástroj pro přímý výběr na kotevní bod a ukazatel se změní na zvětšený prázdný čtverec v případě nevybraných cest a na vyplněný čtverec v případě vybraných cest, a poté klikněte na kotevní bod. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift na další kotevní body je vyberte.
 • Vyberte nástroj laso a táhněte jím kolem kotevních bodů. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších kotevních bodů je vyberte.

Výběr segmentů cesty

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Vyberte nástroj pro přímý výběr a klikněte do 2 obrazových bodů segmentu nebo přetáhněte výběr přes část segmentu. Kliknutím nebo tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších segmentů cesty tyto segmenty vyberte.
 • Vyberte nástroj laso  a táhněte jím kolem části segmentu cesty. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších segmentů cesty je vyberte.

Výběr všech kotevních bodů a segmentů cesty

 • Vyberte nástroj pro přímý výběr nebo nástroj laso.
 • Táhněte kolem celé cesty.

Pokud je cesta vyplněná, můžete také kliknout dovnitř cesty nástrojem pro přímý výběr a tím vybrat všechny kotevní body.

Kopírování cesty

Vyberte cestu nebo segment nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro přímý výběr, a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pomocí standardních funkcí nabídky zkopírujte a vložte cesty v rámci aplikace nebo mezi aplikacemi.
 • Stiskněte a držte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS) a přetáhněte cestu na požadované místo.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

Přidání kotevních bodů vám umožní lépe nastavit tvar cesty nebo může prodloužit otevřenou cestu. Nepřidávejte však více bodů, než je nutné, cesta je pak zbytečně složitá. Cesty s menším počtem bodů se snáze upravují, zobrazují i tisknou. Složitost cesty můžete snížit odstraněním nepotřebných bodů. 

Přidání nebo odstranění kotevního bodu

Postup přidání kotevního bodu:

Přímý odkaz v aplikaci Adobe Illustrator

Vyzkoušet v aplikaci
Přidejte kotevní body několika jednoduchými kroky.

 • Vyberte nástroj Pero nebo Přidat kotevní bod
  Poznámka: Nástroj Pero se po umístění na vybranou cestu změní na nástroj pro přidání kotevního bodu.
 • Klikněte na segment cesty.

Postup odstranění kotevního bodu:

 • Vyberte nástroj Pero nebo nástroj Odstranit kotevní bod  a klikněte na kotevní bod. 
  Poznámka: Nástroj Pero se po umístění na kotevní bod změní na nástroj pro odstranění kotevního bodu.
 • Vyberte bod nástrojem pro přímý výběr a v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Odstranit vybrané kotevní body.
Poznámka:

K odstranění kotevních bodů nepoužívejte klávesy Delete, Backspace ani příkazy Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Vymazat. Tyto klávesy a příkazy odstraní i segmenty čáry spojené s tímto bodem.

Vyhledání a odstranění osamocených kotevních bodů

Osamocené kotevní body jsou jednotlivé body, které nejsou spojené s dalšími kotevními body. Je dobrým zvykem osamocené kotevní body najít a odstranit.

 1. Zrušte výběr všech objektů.

 2. Zvolte položky Výběr > Objekt > Osamocené body.

 3. Zvolte položky Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Odstranit, případně na klávesnici stiskněte klávesu Delete nebo Backspace.

Vypnutí nebo dočasné potlačení automatického přepínání nástroje Pero

Automatické přepínání na nástroj pro přidání kotevního bodu nebo na nástroj pro odstranění kotevního bodu lze dočasně potlačit nebo úplně vypnout.

 • Chcete‑li přepínání dočasně potlačit, podržte při umísťování nástroje pero nad vybranou cestu nebo kotevní bod stisknutou klávesu Shift. To je užitečné, když chcete začít novou cestu nad existující cestou. Aby klávesa Shift neomezovala pohyb nástroje Pero, uvolněte klávesu Shift dříve než tlačítko myši.

 • Chcete-li přepínání úplně vypnout, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (Mac OS) a vyberte položku Nepřepínat pero na +/-.

Vytvoření jednoduché a hladké cesty

Aplikace Illustrator poskytuje funkce k vyhlazení vzhledu a zjednodušení cest odstraněním nadbytečných kotevních bodů. Další informace najdete v tématu Zjednodušení cesty.

Zprůměrování polohy kotevních bodů

 1. Vyberte dva nebo více kotevních bodů (na stejné cestě nebo na různých cestách).

 2. Zvolte postupně možnosti Objekt > Cesta > Průměrovat.

 3. Zvolte, zda se má průměrovat jen podél vodorovné osy (X), jen podél svislé osy (X) nebo podél obou, a klikněte na OK.

Převedení bodů na cestu

Body na cestě můžete převádět z rohových na hladké a naopak. Pomocí voleb v ovládacím panelu můžete rychle převést více kotevních bodů. Nástrojem pro změnu kotevního bodu lze pro převod vybrat jen jednu stranu bodu, a převedením bodu tak velmi přesně změnit tvar křivky.

Převedení jednoho nebo více kotevních bodů pomocí ovládacího panelu

Chcete‑li použít volby v ovládacím panelu pro převod bodů ukotvení, vyberte pouze příslušné body ukotvení, nikoli celý objekt. Pokud vyberete více objektů, jeden z nich musí být vybraný jen částečně. Když jsou vybrané celé objekty, volby v ovládacím panelu se změní na volby, které se vztahují na celý objekt.

 1. Chcete-li převést jeden nebo více rohových bodů na hladké body, vyberte požadované body a pak v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Převést vybrané kotevní body na hladké .

 2. Chcete-li jeden nebo více hladkých bodů převést na rohové body, vyberte požadované body a pak v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Převést vybrané kotevní body na rohové .

Přesné převedení kotevního bodu pomocí nástroje pro změnu kotevního bodu

 1. Vyberte celou cestu, kterou chcete upravit, abyste viděli její kotevní body.

 2. Vyberte nástroj pro změnu kotevního bodu .

 3. Umístěte nástroj pro změnu kotevního bodu nad kotevní bod, který chcete převést, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li změnit rohový bod na hladký bod, vytáhněte směrový bod z rohového bodu.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Vytvoření hladkého bodu vytažením směrového bodu z rohového bodu

  • Chcete‑li změnit hladký bod na rohový bod bez směrových úseček, klikněte na hladký bod.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod

  • Chcete‑li změnit hladký bod na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Změna hladkého bodu na rohový bod

  • Chcete‑li změnit rohový bod bez směrových úseček na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, nejdříve vytáhněte směrový bod z rohového bodu (tím z něj uděláte hladký bod se směrovými úsečkami). Uvolněte pouze tlačítko myši (nepouštějte klávesy, které jste případně použili pro přepnutí na nástroj pro změnu kotevního bodu), a pak přetáhněte jeden ze směrových bodů.

Kurzor Změnit tvar segmentu podporuje změnu tvaru pomocí dotykového ovládání na dotykových zařízeních a dotykové pracovní ploše. Chcete-li jej použít s nástrojem Převést kotevní bod , postupujte takto:

 1. Vyberte nástroj Změnit kotevní bod a podržte ukazatel nad segmentem cesty.

 2. Jakmile se zobrazí kurzor Změnit tvar segmentu, můžete přetažením změnit tvar segmentu cesty.

  Změna tvaru segmentu čáry pomocí nástroje Kotevní bod
  Kresba upravená změnou tvaru segmentu čáry pomocí nástroje Kotevní bod

  A. Původní kresba B. Změna tvaru segmentu pomocí nástroje Kotevní bod C. Změněný tvar 

 3. Chcete-li vytvořit kopii segmentu cesty, stiskněte při provádění kroku 2 klávesu Alt.

 4. Chcete-li vytvořit polokruhový segment, stiskněte při upravování tvaru segmentu klávesu Shift. Podržením modifikátoru Shift omezíte směr táhel do kolmého směru a zajistíte tak stejnou délku táhel.

Vymazání kresby

Části kresby můžete vymazat nástrojem pro mazání cest, nástrojem guma nebo gumou na peru tabletu Wacom. Nástroj pro mazání cest  umožňuje mazat části cesty tažením podél cesty. Tento nástroj je užitečný, když chcete vymazat určitý segment cesty, například jednu stranu trojúhelníka. Nástroj guma  a také guma na peru tabletu Wacom umožňuje vymazat jakoukoli oblast kresby bez ohledu na její strukturu. Nástroj guma lze používat na cesty, složené cesty, cesty uvnitř skupin živé malby a ořezové cesty.

Vymazání kresby
Použití nástroje mazání cest k vymazání části cesty (vlevo), použití nástroje guma k vymazání části seskupeného objektu (vpravo)

Vymazání části cesty nástrojem pro mazání cest

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte nástroj pro mazání cest .

 3. Táhněte nástrojem podél segmentu cesty, který chcete vymazat. Abyste dosáhli dobrých výsledků použijte při tažení jeden plynulý pohyb.

Mazání objektů nástrojem guma

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vymazat určité objekty, vyberte je nebo je otevřete v izolovaném režimu.

  • Chcete-li vymazat jakýkoli objekt na kreslicí ploše, nechte všechny objekty nevybrané.

  Když není nic vybráno, nástroj guma maže ve všech vrstvách.

 2. Vyberte nástroj guma .

 3. (Volitelně) Poklepejte na nástroj guma a nastavte požadované volby.

 4. Táhněte přes plochu, kterou chcete vymazat. Nástroj můžete regulovat libovolným z následujících způsobů:

  • Chcete-li nástroj guma omezit jen na svislý, vodorovný nebo diagonální směr, držte při přetahování stisknutou klávesu Shift.

  • Chcete‑li vytvořit kolem určité oblasti rámeček výběru a vymazat vše uvnitř této oblasti, držte při přetahování stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Chcete‑li tvar rámečku výběru omezit na čtverec, držte při přetahování stisknuté klávesami Alt + Shift (Windows) nebo Option + Shift (Mac OS).

Mazání objektů gumou pera tabletu Wacom

Když pero otočíte, automaticky se aktivuje nástroj guma. Když pero otočíte zase zpět, znovu se aktivuje naposledy používaný nástroj.

 • Otočte pero a táhněte přes oblast, kterou chcete vymazat. Zvyšte tlak, chcete‑li vymazanou cestu rozšířit. (Nejdříve je nutné zapnout volbu Přítlak pera v dialogu voleb nástroje guma.)

Volby nástroje guma

Po poklepání na nástroj guma v panelu nástrojů můžete změnit jeho volby.

Poznámka:

Také můžete kdykoli změnit průměr: stisknutím klávesy ] ho zvětšíte, stisknutím klávesy [ ho zmenšíte.

Úhel

Určuje úhel natočení nástroje. Přetáhněte šipku v náhledu nebo zadejte hodnotu do textového pole Úhel.

Zaoblení

Určuje zaoblení pro nástroj. Přetáhněte černý bod v náhledu od středu nebo ke středu nebo zadejte hodnotu do textového pole Zaoblení. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zaoblení větší.

Průměr

Určuje průměr nástroje. Použijte jezdec Průměr nebo zadejte hodnotu do textového pole Průměr.

Rozbalovací seznam vpravo od každé volby umožňuje nastavit proměnlivost tvaru nástroje. Vyberte jednu z následujících voleb:

Pevně

Použije pevně daný úhel, zaoblení nebo průměr.

Náhodně

Použije náhodně se měnící úhel, zaoblení nebo průměr. Zadejte hodnotu do textového pole Variace, abyste určili rozsah, ve kterém se může charakteristika stopy měnit. Když je například hodnota Průměr 15 a hodnota Variace je 5, může být průměr 10 nebo 20 nebo jakákoli hodnota mezi tím.

Přítlak

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Průměr. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet. Zadejte hodnotu do textového pole Variace, abyste určili, o kolik může být parametr stopy větší nebo menší původní hodnota. Například když je hodnota Zaoblení 75 % a hodnota Variace 25 %, bude nejslabší tah 50% a nejsilnější 100%. Čím je přítlak slabší, tím bude stopa štětce více zkosená.

Kolečko pera

Průměr stopy se mění podle manipulace s kolečkem pera.

Náklon

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle sklonu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Zaoblení. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat směr naklonění pera.

Směr

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat, jak se směr držení pera blíží vertikále.

Natočení

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle natočení hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat tento typ natočení pera.

Rozdělení cesty

Cesta se dá rozdělit v libovolném kotevním bodu nebo podél libovolného segmentu. Při rozdělování cesty si pamatujte:

 • Pokud chcete rozdělit uzavřenou cestu na dvě otevřené cesty, musíte ji rozdělit na dvou místech. Pokud rozdělíte uzavřenou cestu pouze v jednom místě, výsledkem bude jedna cesta s mezerou.

 • Každá výsledná cesta po rozdělení převezme nastavení původní cesty, například tloušťku tahu a barvu výplně. Zarovnání tahu je automaticky vynulováno na střed.

 1. (Volitelně) Vyberte cestu, aby se zobrazily její aktuální kotevní body.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte nástroj nůžky a klikněte na cestu v místě, kde ji chcete rozdělit. Když cestu rozdělíte uprostřed segmentu, vytvoří se dva nové koncové body ležící na sobě a jeden z nich bude vybraný.
  • Vyberte nástroj nůž a umístěte ukazatel nad objekt. Řezy vytvořené pomocí nástroje nůž se na objektu jeví jako tahy.
  • Vyberte kotevní bod, ve kterém chcete cestu rozdělit, a pak v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech . Když cestu rozdělíte v kotevním bodě, vytvoří se nad původním bodem nový kotevní bod a jeden z těchto kotevních bodů bude vybraný.

  Podrobnosti naleznete v tématu Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů.

 3. Nový kotevní bod nebo segment cesty můžete upravit pomocí nástroje pro přímý výběr.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online