Výběr textu pro transformace

Text můžete natočit, zrcadlit, zvětšit, zmenšit a zkosit stejně, jako jakékoliv jiné objekty. Na výsledky transformace ale bude mít vliv to, jak text vyberete:

  • Chcete-li transformovat text společně s jeho ohraničující cestou, vyberte textový objekt a použijte nástroj otáčení, aby se otočil objekt i text.

  • Chcete-li transformovat jen ohraničující cestu, ale ne text, který obsahuje, vyberte textový objekt a přetahujte nástroj pro výběr.

Otočená textová cesta (vlevo) a otočený text na cestě (vpravo)
Otočená textová cesta (vlevo) a otočený text na cestě (vpravo)

Nastavení měřítka textu

Můžete nastavit poměr mezi výškou a šířkou textu v poměru k původní šířce a výšce znaků. Pro znaky s nezměněným měřítkem je tato hodnota 100 %. Některé rodiny písem obsahují skutečné rozšířené písmo, které je navržené s větší vodorovnou šířkou než normální řez písma. Nastavení měřítka deformuje text, proto je obvykle vhodnější použít písmo, které je navržené jako zúžené nebo rozšířené, pokud je k dispozici.

  1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, nastavení měřítka se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
  2. V panelu Znaky nastavte volbu Svislé měřítko nebo Vodorovné měřítko .

Natočení textu

  • Chcete-li natočit znaky uvnitř textového objektu o určitý počet stupňů, vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. (Pokud nevyberete žádný text, natočení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.) Nastavte volbu Natočení znaků v panelu Znaky.
  • Chcete-li změnit vodorovný text na svislý nebo naopak, vyberte textový objekt a zvolte Text > Orientace textu > Vodorovná nebo Text > Orientace textu > Svislá.
  • Chcete-li natočit celý textový objekt (znaky i ohraničovací rámeček textu), vyberte textový objekt a k jeho otočení použijte ohraničovací rámeček, nástroj libovolná transformace, nástroj otáčení, příkaz Otočit nebo panel Transformace.
  • Chcete-li natočit více znaků ve svislém asijském textu, použijte volbu tate-chu-yoko.