Příručka uživatele Zrušit

Zjednodušení cesty

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Panel nástrojů
   4. Výchozí klávesové zkratky
   5. Přizpůsobení klávesových zkratek
   6. Úvod ke kreslicím plátnům
   7. Správa kreslicích pláten
   8. Přizpůsobení pracovní plochy
   9. Panel Vlastnosti
   10. Nastavení předvoleb
   11. Dotyková pracovní plocha
   12. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   13. Obnovení, vrácení zpět, historie a automatizace
   14. Otočení zobrazení
   15. Pravítka, mřížky a vodítka
   16. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   17. Bezpečný režim
   18. Zobrazení kresby
   19. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   20. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D objektů
   5. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Máte při úpravách složité kresby s mnoha kotevními body problémy? K řešení problémů s úpravami složitých cest slouží v aplikaci Illustrator funkce zjednodušení cesty.

Zjednodušení cesty

Funkce Zjednodušení cesty pomáhá odstranit nepotřebné kotevní body a vygenerovat pro složitou kresbu optimální zjednodušenou cestu, a to bez podstatných změn ve tvaru původní cesty.

Zjednodušení cesty přináší následující výhody:

 • Snadné a přesné úpravy cesty
 • Menší soubory
 • Rychlejší zobrazování a tisk souborů

Kdy je třeba zjednodušit cestu?

 • Když chcete odstranit nedokonalosti ve vektorizované cestě pomocí funkce Vektorizace obrazu.
 • K úpravě pouze části složité kresby a vytvoření ostré nebo hladké cesty ve vybrané oblasti kresby.
 • Když chcete zmenšit počet kotevních bodů při rozbalení tvaru pomocí nástroje s proměnnou šířkou v aplikaci Illustrator.
 • Pokud chcete upravit kresbu vytvořenou pomocí mobilních aplikací pro kreslení nebo malování a následně importovanou do aplikace Illustrator.
Simulace

A. Původní obraz B. Obraz po vektorizaci nebo importu (maximální počet kotevních bodů) C. Obraz po zjednodušení cesty (optimalizované kotevní body) 

Automatické zjednodušení cesty

 • Vyberte objekt nebo určitou oblast cesty.
 • Klikněte na Objekt Cesta Zjednodušit.

Nepotřebné kotevní body se automaticky odeberou a vypočítá se zjednodušená cesta. 

Zjednodušení cesty

A. Posuvník ke snížení počtu kotevních bodů B. Automatické zjednodušení kotevních bodů C. Další možnosti 

Ruční zjednodušení cesty

Chcete‑li cestu dále zjednodušit a doladit, použijte posuvník Snížit počet kotevních bodů. Ve výchozím nastavení je hodnota tohoto posuvníku nastavena do polohy automatického zjednodušení. Poloha a hodnota posuvníku udává, do jaké míry se zjednodušená cesta shoduje s křivkami původní cesty.

 • Minimum kotevních bodů (): Když je posuvník blízko minimální hodnoty nebo přímo na ní, kotevních bodů je méně, ale křivka změněné cesty bude mít několik drobných odchylek od původní cesty. 
 • Maximum kotevních bodů (): Když je posuvník blízko maximální hodnoty nebo přímo na ní, křivka upravené cesty bude mít více bodů a bude se přesněji shodovat s původní křivkou.
Zjednodušení cesty

Ovládací prvky pro pokročilé zjednodušení

Kliknutím na tlačítko Další možnosti () otevřete dialogové okno zjednodušení s pokročilými možnostmi.

Zjednodušení cesty

Pomocí posuvníku Práh úhlu rohového bodu můžete ovládat hladkost rohových bodů na cestě. Jeho přesunutím doleva docílíte větší hladkosti, jeho přesunutím doprava pak větší ostrosti.

Tip: Pokud chcete rychle dosáhnout hladkých rohů při malém počtu kotevních bodů, použijte posuvník Práh úhlu rohového bodu společně s posuvníkem Zjednodušit křivku.

Kdykoli změníte kotevní body nebo prahovou hodnotu rohového úhlu, aplikace Illustrator automaticky vypočítá a zobrazí počet původníchnových kotevních bodů.

Nové a původní body

 • Zobrazit původní cestu: Umožňuje za zjednodušenou cestou zobrazit tu původní, aby byl hned vidět rozdíl mezi nimi.
 • Náhled: Zobrazí živý náhled prováděných změn.

Chcete‑li mezi původními kotevními body objektu vytvořit rovné čáry, zaškrtněte políčko Převést na rovné čáry

Pokud chcete příště dialogové okno s dalšími možnostmi otevřít rovnou se současnými nastaveními, zaškrtněte políčko Zachovat moje nejnovější nastavení a přímo otevřít okno dialogu.

Rohový bod zůstává beze změny, dokud je prahová hodnota vyšší než automaticky vypočítaná výchozí prahová hodnota (90°).

Příklad: Zjednodušení a úprava cesty pomocí pokročilých možností

V tomto příkladu se pokusíme pomocí dialogového okna Zjednodušit cestu dosáhnout následujícího efektu:

 • Zmenšení kotevních bodů ve vybrané oblasti.
 • Vytvoření ostrých rohových úhlů ve vybrané oblasti.
 • Převedení cesty na rovné čáry ve vybrané oblasti.
další ovládací prvky
Kresba, které chceme dosáhnout (původní cesta zobrazená červenými čarami)

Rohové body
Původní kresba

Takto jsme dosáhli požadované kresby

další ovládací prvky

Vytváření hladkých cest pomocí nástroje pro vyhlazení

Po zmenšení počtu kotevních bodů můžete pomocí nástroje pro vyhlazení odstranit osamocené body a dosáhnout hladší cesty.

Postup vytvoření hladké cesty:

 • Vyberte objekt.
 • Vyberte nástroj pro vyhlazení .
 • Táhněte nástrojem podél segmentu cesty, který chcete vyhladit.
 • Pokračujte ve vyhlazování, až je cesta požadovaným způsobem hladká.
Používání nástroje pro vyhlazení

A. Původní cesta B. Tažení podél cesty nástrojem pro vyhlazení C. Výsledek 

Vytváření hladkých křivek

Chcete‑li křivku vyhladit a zachovat přitom protější křivky netknuté, postupujte takto:

 • Vyberte nástroj Kotevní bod.
 • Stiskněte klávesu Optionnebo Alt a klikněte na kterékoli táhlo, abyste spárovali protější táhla a vytvořili hladký bod.

Ovládání úrovně hladkosti

Chcete‑li změnit míru vyhlazení, klikněte dvakrát na nástroj pro vyhlazení a nastavte následující možnosti:

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo pero, aby Illustrator přidal k cestě nový kotevní bod. Například hodnota věrnosti 2,5 znamená, že pohyby nástroje o méně než 2,5 obrazového bodu se nezaznamenají. Věrnost může být v rozsahu 0,5 až 20 obrazových bodů; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší a jednodušší.

Hladkost

Určuje míru vyhlazení, které Illustrator aplikuje při používání nástroje. Hladkost může být v rozsahu od 0 % do 100 %; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší.

Vyhlazení cesty
Spárování protilehlých táhel pomocí nástroje Kotevní bod

A. Rohové body s nespárovanými táhly B. Protilehlá táhla jsou spárována, výsledkem je hladká křivka 

Další postup

Po zjednodušení cesty můžete provést následující úkoly:

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Ask the community

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za vaši účast.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.