Příručka uživatele Zrušit

Zjednodušení cesty

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Máte při úpravách složité kresby s mnoha kotevními body problémy? K řešení problémů s úpravami složitých cest slouží v aplikaci Illustrator funkce zjednodušení cesty.

Zjednodušení cesty

Funkce Zjednodušení cesty pomáhá odstranit nepotřebné kotevní body a vygenerovat pro složitou kresbu optimální zjednodušenou cestu, a to bez podstatných změn ve tvaru původní cesty.

Zjednodušení cesty přináší následující výhody:

 • Snadné a přesné úpravy cesty
 • Menší soubory
 • Rychlejší zobrazování a tisk souborů

Kdy je třeba zjednodušit cestu?

 • Když chcete odstranit nedokonalosti ve vektorizované cestě pomocí funkce Vektorizace obrázku.
 • K úpravě pouze části složité kresby a vytvoření ostré nebo hladké cesty ve vybrané oblasti kresby.
 • Když chcete zmenšit počet kotevních bodů při rozbalení tvaru pomocí nástroje s proměnnou šířkou v aplikaci Illustrator.
 • Pokud chcete upravit kresbu vytvořenou pomocí mobilních aplikací pro kreslení nebo malování a následně importovanou do aplikace Illustrator.
Simulace

A. Původní obraz B. Obraz po vektorizaci nebo importu (maximální počet kotevních bodů) C. Obraz po zjednodušení cesty (optimalizované kotevní body)  

Automatické zjednodušení cesty

 1. Vyberte objekt nebo určitou oblast cesty.

 2. Vyberte možnosti Objekt > Cesta > Zjednodušit.

  Nepotřebné kotevní body se automaticky odeberou a vypočítá se zjednodušená cesta.

Zjednodušení cesty

A. Posuvník ke snížení počtu kotevních bodů B. Automatické zjednodušení kotevních bodů C. Další možnosti 

Ruční zjednodušení cesty

Chcete‑li cestu dále zjednodušit a doladit, použijte posuvník Snížit počet kotevních bodů. Ve výchozím nastavení je hodnota tohoto posuvníku nastavena do polohy automatického zjednodušení. Poloha a hodnota posuvníku udává, do jaké míry se zjednodušená cesta shoduje s křivkami původní cesty.

 • Minimum kotevních bodů (): Když je posuvník blízko minimální hodnoty nebo přímo na ní, kotevních bodů je méně, ale křivka změněné cesty bude mít několik drobných odchylek od původní cesty. 
 • Maximum kotevních bodů (): Když je posuvník blízko maximální hodnoty nebo přímo na ní, křivka upravené cesty bude mít více bodů a bude se přesněji shodovat s původní křivkou.
Zjednodušení cesty

Ovládací prvky pro pokročilé zjednodušení

Kliknutím na tlačítko Další možnosti () otevřete dialogové okno zjednodušení s pokročilými možnostmi.

Zjednodušení cesty

Pomocí posuvníku Práh úhlu rohového bodu můžete ovládat hladkost rohových bodů na cestě. Jeho přesunutím doleva docílíte větší hladkosti, jeho přesunutím doprava pak větší ostrosti.

Tip: Pokud chcete rychle dosáhnout hladkých rohů při malém počtu kotevních bodů, použijte posuvník Práh úhlu rohového bodu společně s posuvníkem Zjednodušit křivku.

Kdykoli změníte kotevní body nebo prahovou hodnotu rohového úhlu, aplikace Illustrator automaticky vypočítá a zobrazí počet původníchnových kotevních bodů.

Nové a původní body

 • Zobrazit původní cestu: Umožňuje za zjednodušenou cestou zobrazit tu původní, aby byl hned vidět rozdíl mezi nimi.
 • Náhled: Zobrazí živý náhled prováděných změn.

Chcete‑li mezi původními kotevními body objektu vytvořit rovné čáry, zaškrtněte políčko Převést na rovné čáry

Pokud chcete příště dialogové okno s dalšími možnostmi otevřít rovnou se současnými nastaveními, zaškrtněte políčko Zachovat moje nejnovější nastavení a přímo otevřít okno dialogu.

Rohový bod zůstává beze změny, dokud je prahová hodnota vyšší než automaticky vypočítaná výchozí prahová hodnota (90°).

Příklad: Zjednodušení a úprava cesty pomocí pokročilých možností

V tomto příkladu se pokusíme pomocí dialogového okna Zjednodušit cestu dosáhnout následujícího efektu:

 • Zmenšení kotevních bodů ve vybrané oblasti.
 • Vytvoření ostrých rohových úhlů ve vybrané oblasti.
 • Převedení cesty na rovné čáry ve vybrané oblasti.
další ovládací prvky
Kresba, které chceme dosáhnout (původní cesta zobrazená červenými čarami)

Rohové body
Původní kresba

Takto jsme dosáhli požadované kresby

další ovládací prvky

Vytváření hladkých cest

Pro vyhlazení cest můžete použít nástroj Vyhlazení nebo posuvník Vyhladit.

Používání nástroje Vyhlazení

Po zmenšení počtu kotevních bodů můžete pomocí nástroje pro vyhlazení odstranit osamocené body a dosáhnout hladší cesty.

Chcete-li vytvořit hladkou cestu, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte nástroj Vyhlazení  .

 3. Táhněte nástrojem podél segmentu cesty, který chcete vyhladit.

 4. Pokračujte ve vyhlazování, až je cesta požadovaným způsobem hladká.

Používání nástroje Vyhlazení

A. Původní cesta B. Tažení podél cesty nástrojem Vyhlazení C. Výsledek 

Vytváření hladkých křivek

Chcete-li dosáhnout hladké křivky a zachovat přitom protilehlé křivky beze změny, postupujte následovně:

 1. Vyberte nástroj Kotevní bod.

 2. Stiskněte klávesu Option nebo Alt a klikněte na kterékoli táhlo, abyste spárovali protější táhla a vytvořili hladký bod.

Ovládání úrovně hladkosti

Chcete‑li změnit míru vyhlazení, klikněte dvakrát na nástroj Vyhlazení a nastavte následující možnosti:

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo Pero, aby Illustrator přidal k cestě nový kotevní bod. Například hodnota věrnosti 2,5 znamená, že pohyby nástroje o méně než 2,5 obrazového bodu se nezaznamenají. Věrnost může být v rozsahu 0,5 až 20 obrazových bodů; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší a jednodušší.

Hladkost

Určuje míru vyhlazení, které Illustrator aplikuje při používání nástroje. Hladkost může být v rozsahu od 0 % do 100 %; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší.

Vyhlazení cesty
Spárování protilehlých táhel pomocí nástroje Kotevní bod

A. Rohové body s nespárovanými táhly B. Protilehlá táhla jsou spárována, výsledkem je hladká křivka 

Používání posuvníku pro vyhlazení

Pokud chcete mít nad funkcí vyhlazení větší kontrolu, použijte posuvník Vyhladit. Nejprve vyberte cestu, přejděte do části Objekt > Cesta > Vyhladit, a následně posuňte jezdcem posuvníku tak, dokud nedosáhnete požadované úrovně vyhlazení. Můžete také vybrat ikonu automatické nastavení a vyhladit cestu automaticky. Chcete-li vyhladit pouze část cesty, vyberte v této části pomocí Nástroje pro přímý výběr   kotevní body a poté posuňte jezdcem posuvníku.

Složité cesty lze vyhladit pomocí posuvníku Vyhladit.

Související témata

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?