Příručka uživatele Zrušit

Globální úpravy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Návrh často obsahuje více kopií podobných objektů nebo tvarů, například loga. Pokud je potřeba takové objekty upravit, nemusíte je upravovat jeden po druhém.

Možnost globálních úprav v aplikaci Illustrator umožňuje upravovat všechny podobné objekty v jednom kroku.

Vyhledání podobných objektů k upravení

Než začnete upravovat podobné objekty, můžete volbou určit, které objekty chcete upravit. Chcete-li to provést, můžete nastavit možnosti globálních úprav a vyhledat objekty, které mají být upraveny společně.

Chcete-li nastavit možnosti globálních úprav, použijte jeden z následujících postupů:

 • Klikněte na rozevírací seznam Možnosti globálních úprav vedle tlačítka Spustit globální úpravy na panelu Vlastnosti.
 • Klikněte na rozevírací seznam Možnosti globálních úprav vedle ikony v ovládacím panelu.
Zadání možností globálních úprav k vyhledání podobných objektů k upravení

Vyberte následující možnosti:

 • V sekci Párování:
  • Vyberte možnost Vzhled, chcete-li najít objekty na základě vzhledu, jako např. výplň nebo tah.
   Poznámka: Když výběr obsahuje kresbu zásuvného modulu nebo síťovou kresbu, tato možnost je ve výchozím nastavení aktivována.
  • Vyberte možnost Velikost, chcete-li vyhledat objekty stejné velikosti.
 • V sekci Na kreslicích plátnech:
  • V rozevíracím seznamu Vybrat nastavte, zda se mají podobné objekty vyhledávat napříč všemi kreslicími plátny nebo v kreslicích plátnech s konkrétní orientací.
  • V poli Rozsah nastavte rozsah kreslicích pláten, ve kterém mají být hledány podobné objekty. Rozsah je možné zadat jako 1, 2, 3 nebo 4–7.
  • Vyberte možnost Zahrnout objekty na plátně, chcete-li vyhledat podobné objekty jak na kreslicích plátnech, tak i mimo ně. Tato volba je standardně vybraná. Zrušte výběr této možnosti, chcete-li vyhledávání omezit pouze na kreslicí plátna.

Sekce Výsledky v horní části ukazuje celkový počet objektů vybraných pro globální úpravy.

Poznámka:

Pokud nenastavíte možnosti pro úpravy, jsou ve výchozím nastavení vybrány pro úpravy všechny podobné objekty ve všech kreslicích plánech.

Zahájení úprav podobných objektů

Po zadání možností pro úpravy můžete začít společně upravovat podobné objekty. To uděláte tak, že provedete jednu z těchto akcí:

 • Vyberte možnost Vybrat > Spustit globální úpravy.
 • Klikněte na ikonu v ovládacím panelu. Všimněte si, že pracovní plocha Základní nezobrazuje ovládací panel.
 • Vyberte objekt a klikněte na tlačítko Spustit globální úpravy v sekci Rychlé akce panelu Vlastnosti. 
Tlačítko Spustit globální úpravy v části Rychlé akce panelu Vlastnosti

Všechny podobné objekty jsou vybrány pro globální úpravy. Pokud nyní upravíte vybraný objekt, všechny úpravy se použijí na všechny podobné zvýrazněné objekty.

Poznámka:

 • Globální úpravy nefungují na obrázky, textové objekty, ořezané masky, propojené objekty a zásuvné moduly třetích stran.
 • Globální úpravy nefungují, když je vybráno více objektů.
Výběr objektů pro globální úpravu a změnu tvaru všech vybraných objektů.

Poznámka:

Při provádění globálních úprav jsou všechny změny, které aplikujete na vybraný objekt, provedeny také pro další podobné objekty v závislosti na jejich velikosti. Pokud například zmenšíte výšku vybraného objektu na polovinu, výška všech podobných objektů se také zmenší na polovinu. Pokud je výška vybraného objektu 100 bodů a vy jste výšku snížili na 50 bodů (o polovinu), bude výška dalších podobných objektů, řekněme 20 bodů, také snížena o polovinu, tedy na 10 bodů.

Ukončení úprav podobných objektů

Po dokončení úprav můžete úpravu objektů ukončit. To uděláte tak, že provedete jednu z těchto akcí:

 • Vyberte možnost Vybrat > Ukončit globální úpravy.
 • V části Rychlé akce panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Ukončit globální úpravy.
 • Klikněte na ikonu v ovládacím panelu.
 • Stiskněte klávesu Esc.

Úprava konkrétních objektů

Při globální úpravě podobných objektů se můžete rozhodnout neaplikovat úpravy na konkrétní objekt tím, že zrušíte jeho výběr. Chcete-li zrušit výběr objektu, podržte stisknutou klávesu Shift a poté klikněte na daný objekt. Objekt již není vybrán, ale stále se zobrazuje v poli označení.

Když nyní provedete na výběru nějaké změny, tvar objektu, jehož výběr jste zrušili, již neodpovídá ostatním vybraným objektům. Pole označení je proto odstraněno, což znamená, že tento objekt není součástí globálních úprav. 

Globální úprava podobných skupin

Můžete také globálně upravovat podobné skupiny obsahující podobné objekty.

Poznámka: Skupiny jsou považovány za podobné, když mají shodnou hierarchii a tvar objektů.

Když globálně upravujete podobné skupiny, jsou všechny úpravy provedené u objektů v jedné skupině aplikovány na odpovídající objekty v dalších podobných skupinách.

Výběr všech skupin se stejným vzhledem, výběr konkrétního tvaru ve skupině pro globální úpravy, úpravy barvy vybraných tvarů.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.