Příručka uživatele Zrušit

Kreslení a úpravy jednoduchých čar a tvarů

Pomocí nástrojů tvarů můžete snadno kreslit základní tvary, jako jsou segmenty čar, obdélníky a kruhy.

Nástroje Tvary v aplikaci Illustrator vám umožní vytvářet základní tvary přesně a snadno. Většina tvarů vytvořených pomocí těchto nástrojů jsou navíc živé tvary, které můžete dynamicky upravovat, aniž byste museli přepínat na jiný nástroj.

Kreslení základních tvarů

Většinu nástrojů Tvary najdete, když vyberete a podržíte nástroj Obdélník  na panelu Nástroje. Chcete-li najít další nástroje Tvary, vyberte   ve spodní části panelu nástrojů.

 

Vyberte nástroj Obdélník (M) a tažením na plátně nakreslete obdélník. Podržte při tažení klávesu Shift a nakreslete čtverec.

 

Vyberte nástroj Zaoblený obdélník a tažením na plátně nakreslete zaoblený obdélník.

 

Vyberte nástroj Elipsa (L) a pak tažením na plátně nakreslete elipsu. Stiskněte Shift při tažení a nakreslete kruh.

 

Vyberte nástroj Mnohoúhelník , vyberte plátno a určete Strany mnohoúhelníku.

 

Vyberte nástroj Hvězda (S) a pak tažením na plátně nakreslete hvězdu.

 

Vyberte nástroj Segment čáry (\) a pak tažením na plátně nakreslete čáru.

 

Vyberte nástroj Oblouk a pak tažením na plátně nakreslete oblouk.

 

Vyberte nástroj Spirála a pak tažením na plátně nakreslete spirálu.

 

Vyberte nástroj Shaper a kreslete hrubé tvary, jako jsou mnohoúhelníky, kruhy a obdélníky. Nástroj Shaper je převede na dokonalé geometrické tvary.

Tvary, které kreslíte pomocí nástroje Obdélník, Zaoblený obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník, Segment čáryShaper jsou živé tvary.

Kreslení základních tvarů pomocí pokročilých možností

Kreslení čar

 1. Vyberte nástroj Segment čáry.

 2. Klepněte na plátně v místě, kde chcete, aby čára začínala. V dialogu zadejte hodnoty DélkaÚhel čáry. Pokud chcete čáru vyplnit platnou barvou výplně, vyberte Vyplnit čáru.

Kreslení oblouků

 1. Vyberte nástroj Oblouk.

 2. Klepněte na plátně v místě, kde chcete, aby oblouk začínal. V dialogovém okně Možnosti nástroje Segment oblouku nastavte následující možnosti:

  •   : Vyberte umístění vztažného bodu, ze kterého se oblouk vykresluje. 
  • Délka osy X: Určuje šířku oblouku.
  • Délka osy Y: Určuje výšku oblouku.
  • Typ: Určuje, zda chcete vytvořit otevřenou nebo zavřenou cestu oblouku.
  • Základna podél: Určuje směr oblouku. Zvolte možnost Osa X nebo Osa Y podle toho, zda chcete kreslit základnu oblouku podél vodorovné (X) nebo svislé (Y) osy.
  • Sklon: Určuje směr sklonu oblouku. Zadejte záporné číslo, chcete-li aby byl sklon konkávní (vydutý dovnitř). Zadejte kladné číslo, chcete-li, aby byl sklon konvexní (vypouklý ven). Sklon 0 vytvoří rovnou čáru.
  • Vyplnit oblouk: Vyplní oblouk platnou barvou výplně.

Kreslení spirál

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator
 1. Vyberte nástroj Spirála.

 2. Klepněte v místě, kde chcete, aby spirála začínala. V dialogovém okně Spirála nastavte následující možnosti:

  • Poloměr: Určuje vzdálenost od středu k nejvzdálenějšímu bodu spirály.
  • Stoupání: Určuje, o kolik má být každý závit spirály menší vzhledem k předcházejícímu závitu.
  • Segmenty: Určuje, kolik bude mít spirála segmentů. Každý úplný závit spirály se skládá ze čtyř segmentů.
  • Styl: Určuje směr spirály.

Kreslení hvězd

 1. Vyberte nástroj Hvězda.

 2. Klepněte v místě, kde chcete umístit střed hvězdy. V dialogovém okně Hvězda nastavte následující možnosti:

  • Poloměr 1: Určuje vzdálenost od středu hvězdy k jejím vnitřním vrcholům.
  • Poloměr 2: Určuje vzdálenost od středu hvězdy k jejím vnějším vrcholům.
  • Vrcholy: Určuje, kolik má mít hvězda vrcholů (ramen).

  Můžete také použít klávesy se šipkami nahoru a dolů ke zvýšení nebo snížení počtu vrcholů hvězdy.

Změny tvarů

Po vytvoření tvaru můžete jeho atributy upravit z částí Transformace, VzhledZarovnat na panelu Vlastnosti. Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte   v každé z těchto částí.

Kromě toho můžete pro úpravu živých tvarů použít ovládací widgety na tvaru takto:

Změna velikosti živých tvarů

Otočení živých tvarů

Velikost živého tvaru změníte tažením některého z jeho osmi táhel ohraničovacího rámečku.

Chcete-li otočit živý tvar, přesuňte kurzor směrem ke kotevnímu bodu, dokud se nezobrazí ikona Otočit, a potom táhněte.

Přesun živých tvarů

Vytvoření výsečových tvarů

K přesunutí živého tvaru přetáhněte widget středového bodu na požadované místo.

Chcete-li vytvořit výsečový tvar, přetáhněte výsečový widget elipsy.

Přidání nebo odebrání stran do/z mnohoúhelníků

Změna poloměru rohů živých tvarů

Počet stran mnohoúhelníku změníte tažením jeho widgetu stran.

Chcete-li změnit poloměr rohů živého tvaru, přetáhněte libovolný widget živého rohu.

Změna tvaru rohů pomocí widgetů Živé rohy

Když přejdete na nástroj Přímý výběr vedle každého rohového bodu se zobrazí widget Živé rohy. Přetažením tohoto widgetu Živé rohy můžete změnit tvar rohových bodů na jeden ze tří typů rohů. Máte k dispozici následující tři typy rohů: Zaoblený, Obrácený zaoblený a Zkosený.

 1. Vyberte nástroj Přímý výběr.

 2. Přetáhněte widget Živé rohy, když chcete automaticky přetáhnout všechny rohy, nebo vyberte a přetáhněte konkrétní widget Živé rohy.

Změna nastavení rohu

V dialogovém okně Rohy můžete upravovat nastavení rohů. V dialogovém okně Rohy můžete nastavit styl rohu, poloměr rohu a typ zaoblení. Nastavení rohů můžete upravit následovně:

 1. Dvakrát klikněte na widget Živé rohy.

 2. Ve widgetu vyberte styly rohzaoblení a pak určete poloměr rohu.

Tipy a triky

 • Po nakreslení zaobleného obdélníku již nemůžete změnit poloměr jeho rohů. Pokud se domníváte, že byste v budoucnu mohli chtít měnit poloměr rohů, nakreslete normální obdélník a vyberte možnost Efekt > Převést na tvar > Zaoblený obdélník a uveďte parametry zaobleného obdélníku.

 • Chcete-li skrýt nebo zobrazit widgety Živé rohy, když vyberete nástroj Přímý výběr, vyberte možnost Zobrazit > Skrýt widget rohů nebo Zobrazit > Zobrazit widget rohů.
 • Chcete-li vylepšit živý vzhled objektů, když na nich pracujete, vyberte následující možnost: 
  • Upravit > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase (Windows)
  • Illustrator > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase (macOS)
 • Chcete-li skrýt widgety Živé rohy pro rohové úhly větší než zadaná hodnota, vyberte následující možnost:
  • Upravit > Předvolby > Zobrazení výběru a kotvy > Skrýt widget rohů pro úhly větší než (Windows)
  • IllustratorPředvolby > Zobrazení výběru a kotvy > Skrýt widget rohů pro úhly větší než (macOS)

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.