Příručka uživatele Zrušit

Grafické styly

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O grafických stylech

Grafický styl je opakovaně použitelná sada atributů vzhledu. Grafické styly umožňují rychle změnit vzhled objektu; můžete například v jednom kroku změnit barvu jeho výplně a tahu, průhlednost a aplikovat efekty. Všechny změny, které aplikujete pomocí grafických stylů, jsou zcela vratné.

Grafické styly můžete aplikovat na objekty, skupiny a vrstvy. Když aplikujete grafický styl na skupinu nebo vrstvu, převezme atributy grafického stylu každý objekt ve skupině nebo ve vrstvě. Předpokládejme například, že máme grafický styl, který obsahuje krytí 50 %. Pokud aplikujete grafický styl na vrstvu, všechny objekty ve vrstvě nebo přidané do této vrstvy se zobrazí s krytím 50 %. Pokud ale přesunete objekt mimo tuto vrstvu, vzhled objektu se vrátí zpět ke svému předcházejícímu krytí.

Poznámka:

Pokud aplikujete grafický styl na skupinu nebo vrstvu, ale barva výplně stylu se v kresbě neobjeví, přetáhněte v panelu Vzhled atribut Výplň nad položku Obsah.

Panel Grafické styly – přehled

Panel Grafické styly (Okna > Grafické styly) se používá k vytváření, pojmenování a aplikování sad atributů vzhledu. Když vytvoříte dokument, tento panel obsahuje výchozí sadu grafických stylů. Grafické styly, které jsou uložené s dokumentem, se zobrazí v panelu, když je tento dokument otevřený a aktivní.

Pokud styl neobsahuje výplň nebo tah (například pouze styl efektu), miniatura se zobrazí ve tvaru objektu jako obrys s černým okrajem a bílou výplní. Dále se zobrazí malá červená pomlčka označující nepřítomnost výplně nebo tahu.

Pokud jste vytvořili styl pro text, klikněte v nabídce panelu Grafické styly na možnost Použít text k náhledu, tím zobrazíte miniaturu stylu použitého pro písmo, nikoli čtverec.

Pokud chcete zobrazit některý styl zřetelněji nebo zobrazit náhled stylu u vybraného objektu, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na miniaturu stylu na panelu Grafické styly a zobrazte velkou překryvnou miniaturu.

Kliknutí pravým tlačítkem na miniaturu stylu pro zobrazení velké rozbalovací miniatury
Poklepáním na miniaturu stylu zobrazíte velkou rozbalovací miniaturu. Vybraný styl je styl pouze s efekty.

Změna způsobu zobrazení grafických stylů v panelu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Vyberte volbu velikosti zobrazení z nabídky panelu. Vyberte tři nebo více objektů s výplní. Výběrem možnosti Zobrazení malého seznamu zobrazíte seznam názvů stylů s malými miniaturami. Výběrem možnosti Zobrazení velkého seznamu zobrazíte seznam názvů stylů s velkou miniaturou.

  • Vyberte Použít čtverec pro náhled z panelu nabídek, pokud chcete zobrazit styl ve čtverci nebo tvaru objektu, ve kterém byl vytvořen.

  • Přetáhněte grafický styl do jiné polohy. Když se černá čára objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  • Výběrem možnosti Uspořádat podle názvu z nabídky panelu zobrazíte grafické styly v abecedním nebo číselném pořadí (řazení dle sady Unicode).

  • Vyberte Použít text pro náhled z panelu nabídek, pokud chcete zobrazit styl v písmenu T. Toto zobrazení umožňuje přesnější vizuální popis stylu použitého pro text.

    

  Grafický styl textu používající text pro náhled
  Grafický styl textu používající text pro náhled

Vytváření grafických stylů

Grafický styl můžete vytvořit zcela od začátku, aplikováním atributů vzhledu na objekt, nebo můžete odvodit grafický styl z jiných grafických stylů. Můžete také duplikovat stávající grafické styly.

Vytvoření grafického stylu

 1. Vyberte objekt a aplikujte na něj libovolnou kombinaci atributů vzhledu, včetně výplní a tahů, efektů a nastavení průhlednosti.

  K nastavení a uspořádání atributů vzhledu a k vytvoření vícenásobných výplní a tahů můžete použít panel Vzhled. V grafickém stylu můžete mít například tři výplně, každou s jiným krytím a režimem prolnutí, který určuje, jak se různé barvy vzájemně ovlivňují.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Nový grafický styl v panelu Grafické styly.

  • Vyberte z nabídky panelu příkaz Nový grafický styl, zapište název stylu do pole Název stylu a klikněte na OK.

  • Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled (nebo objekt z okna ilustrace) do panelu Grafické styly.

  • Klikněte na tlačítko Nový grafický styl se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), zadejte název grafického stylu a klikněte na OK.

  Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled do panelu Grafické styly, abyste atributy uložili.
  Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled do panelu Grafické styly, abyste atributy uložili.

Vytvoření grafického stylu odvozeného od dvou nebo více stávajících grafických stylů

 1. Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) vyberte všechny grafické styly, které chcete sloučit, a pak zvolte Sloučit grafické styly z nabídky panelu.

  Nový grafický styl bude obsahovat všechny atributy vybraných grafických stylů a přidá se na konec seznamu grafických stylů v panelu.

Duplikování grafického stylu

 1. Zvolte Duplikovat grafický styl z nabídky panelu nebo přetáhněte grafický styl na tlačítko Nový grafický styl.

  Nový grafický styl se objeví na konci seznamu v panelu Grafické styly.

Aplikování grafického stylu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Pokud chcete použít pro objekt jeden styl, postupujte následujícím způsobem:

  • Vyberte styl z nabídky Styly v ovládacím panelu, v panelu Grafické styly nebo v knihovně grafických stylů.

  • Přetáhněte grafický styl na objekt v okně dokumentu. (Objekt nemusí být předem vybraný.)

 3. Chcete-li sloučit styl s existujícími atributy stylu objektu nebo použít u objektu více stylů, postupujte následujícím způsobem:

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte styl z panelu Grafický styl na objekt.

  • Vyberte objekt a klikněte na styl v panelu Grafické styly se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  Poznámka:

  Chcete-li při použití grafického stylu zachovat barvu typu, zrušte výběr volby Změnit barvu znaků v nabídce panelu Grafické styly.

Používání knihoven grafických stylů

Knihovny grafických stylů jsou kolekce přednastavených grafických stylů. Když otevřete knihovnu grafických stylů, objeví se v novém panelu (ne v panelu Grafické styly). V knihovně grafických stylů můžete vybírat, řadit a zobrazovat položky stejným způsobem jako v panelu Grafické styly. V knihovnách grafických stylů ale nemůžete položky přidávat, odstraňovat ani upravovat.

Otevření knihovny grafických stylů

 1. Vyberte knihovnu z podnabídky Okna > Knihovny grafických stylů nebo z podnabídky Otevřít knihovnu grafických stylů v nabídce panelu Grafické styly.

Poznámka:

Chcete-li automaticky otevřít knihovnu po spuštění aplikace Illustrator, zvolte možnost Trvalá z nabídky panelu knihovny.

Vytvoření knihovny grafických stylů

 1. Přidejte požadované grafické styly do panelu Grafické styly a odstraňte všechny grafické styly, které nechcete.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny grafické styly, které nejsou v dokumentu použité, zvolte možnost Vybrat všechny nepoužité z nabídky panelu Grafické styly.

 2. Z nabídky panelu Grafické styly zvolte Uložit knihovnu grafických stylů.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale uložíte soubor knihovny do výchozího umístění, objeví se název knihovny v uživatelsky definované podnabídce Knihovny grafických stylů a v podnabídce Otevřít knihovnu grafických stylů.

Přesunutí grafických stylů z knihovny do panelu Grafické styly

 • Přetáhněte jeden nebo více grafických stylů z knihovny grafických stylů do panelu Grafické styly.

 • Vyberte grafické styly, která chcete přidat, a z nabídky panelu knihovny zvolte Přidat ke grafickým stylům.

 • Aplikujte grafický styl na objekt v dokumentu. Grafický styl se automaticky přidá do panelu Grafické styly.

Používání grafických stylů

V panelu Grafické styly můžete grafické styly přejmenovat nebo odstranit, přerušit vazbu na grafický styl a nahradit atributy grafického stylu.

Přejmenování grafického stylu

 1. Zvolte Volby grafického stylu z nabídky panelu, přejmenujte soubor, a pak klikněte na OK.

Odstranění grafického stylu

 1. Zvolte Odstranit grafický styl z nabídky panelu a klikněte na Ano, nebo styl přetáhněte na ikonu Odstranit.

  Všechny objekty, skupiny nebo vrstvy, které používaly tento grafický styl, si zachovají stejné atributy vzhledu, ale tyto atributy již nebudou spojené s grafickým stylem.

 1. Vyberte objekt, skupinu nebo vrstvu s aplikovaným grafickým stylem.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Grafické styly zvolte Zrušit vazbu na grafický styl nebo v tomto panelu klepněte na tlačítko Zrušit vazbu na grafický styl .

  • Změňte libovolné atributy vzhledu výběru (například výplň, tah, průhlednost nebo efekt).

   Objekt, skupina nebo vrstva si zachová stejné atributy vzhledu, které jsou nyní nezávisle upravitelné. Ale tyto atributy již nejsou spojené s grafickým stylem.

Nahrazení atributů grafického stylu

 • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte grafický styl, který chcete použít, na grafický styl, který chcete nahradit.

 • Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), která má atributy, které chcete použít. Pak se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte miniaturu nahoře v panelu Vzhled na grafický styl v panelu Grafické styly, který chcete nahradit.

 • Vyberte grafický styl, který chcete nahradit. Pak vyberte grafiku (nebo nastavte cílovou položku v panelu Vrstvy), která má požadované atributy, a z nabídky panelu Vzhled zvolte Předefinovat grafický styl „Název stylu“.

  Nahrazený grafický styl si zachová název, ale převezme nové atributy vzhledu. Všechny výskyty grafického stylu v dokumentu aplikace Illustrator se aktualizují, aby používaly nové atributy.

Import všech grafických stylů z jiného dokumentu

 1. Zvolte Okna > Knihovny grafických stylů > Jiná knihovna nebo z nabídky panelu Grafické styly vyberte Otevřít knihovnu grafických stylů > Jiná knihovna.

 2. Vyberte soubor, ze kterého chcete importovat grafické styly, a klikněte na Otevřít.

  Grafické styly se objeví v panelu knihovny grafických stylů (ne v panelu Grafické styly).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.