Příručka uživatele Zrušit

Mřížky

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Mřížkový objekt je vícebarevný objekt, ve kterém přecházejí barvy v různých směrech plynule z jednoho bodu do druhého. Když vytvoříte mřížkový objekt, křižuje objekt řada čar, zvaných mřížkové čáry, které umožňují snadno nastavit změny barev v objektu. Posouváním a úpravami bodů na mřížkových čarách můžete měnit intenzitu změn barev, nebo měnit velikost barevných oblastí v objektu.

V průsečíku dvou mřížkových čar je speciální typ kotevního bodu, zvaný mřížkový bod. Mřížkové body se zobrazují jako kosočtverce a mají stejné vlastnosti jako kotevní body, ale navíc jim může být přiřazena barva. Mřížkové body můžete přidávat, odstraňovat a upravovat nebo můžete změnit barvu, přiřazenou každému z mřížkových bodů.

V mřížce jsou také kotevní body (liší se čtvercovým tvarem od kosočtvercových mřížkových bodů), které můžete přidávat, odstraňovat, upravovat a přesouvat stejně jako jiné kotevní body v aplikaci Illustrator. Kotevní body mohou být umístěny na libovolné mřížkové čáře; na kotevní bod můžete kliknout a upravit ho přetažením jeho směrových úseček.

Oblast mezi čtyřmi mřížkovými body se nazývá segment mřížky. Barvu segmentu mřížky můžete také změnit stejnými způsoby, jako při změně barvy mřížkových bodů.

Mřížkový objekt
Mřížkový objekt

A. Mřížková čára B. Segment mřížky C. Mřížkový bod D. Kotevní bod 

Vytváření mřížkových objektů

Mřížkové objekty můžete vytvářet z vektorových objektů, s výjimkou složených cest a textových objektů. Mřížkové objekty nemůžete vytvářet z připojených obrazů.

Chcete-li zvýšit výkon a rychlost překreslování, udržujte pokud možno minimální velikost mřížkových objektů. Složité mřížkové objekty mohou podstatně snížit výkon. Proto je výhodnější vytvořit několik malých, jednoduchých mřížkových objektů než vytvořit jeden složitý mřížkový objekt. Abyste dosáhli dobrých výsledků při převádění složitých objektů, použijte příkaz Vytvořit mřížku.

Poznámka:

Při tisku mřížkových objektů se přímé barvy zachovají ve výstupu do EPS, PDF a PostScriptu.

Vytvoření mřížkového objektu s nepravidelným vzorem mřížkových bodů

 1. Vyberte nástroj mřížka a vyberte barvu výplně pro mřížkové body.
 2. Klikněte tam, kde chcete umístit první mřížkový bod.

  Objekt se převede na mřížkový objekt s minimálním počtem mřížkových čar.

 3. Dalším kliknutím přidejte další mřížkové body. Klikněte s klávesou Shift, abyste přidali mřížkový bod bez změny barvy na současnou barvu výplně.

Vytvoření mřížkového objektu s pravidelným vzorem mřížkových bodů

 1. Vyberte objekt a zvolte Objekt > Vytvořit mřížku přechodů.
 2. Nastavte počet řádků a sloupců a vyberte směr zesvětlení z nabídky Vzhled:

  Rovnoměrně

  Aplikuje původní barvu na povrchu objektu rovnoměrně, to znamená, že se objekt nezesvětlí.

  Do středu

  Vytvoří zesvětlení ve středu objektu.

  K okrajům

  Vytvoří zesvětlení na okrajích objektu.

 3. Zadejte v procentech zesvětlení, které chcete aplikovat na mřížkový objekt. Hodnota 100 % aplikuje maximální zesvětlení do bílé; hodnota 0 % neaplikuje na objekt žádné zesvětlení.

Převedení objektu vyplněného přechodem na mřížkový objekt

 1. Vyberte objekt a zvolte Objekt > Rozdělit.
 2. Vyberte Mřížka přechodů a klikněte na OK.

  Vybraný objekt se změní na mřížkový objekt, který bude mít tvar přechodu, buď kruhového nebo lineárního.

Převedení mřížkového objektu zpět na objekt cesty

 1. Vyberte mřížkový objekt, zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta a pak zadejte nulu jako hodnotu odsazení.

Úpravy mřížkových objektů

Mřížkový objekt můžete upravit přidáním, odstraněním a přemístěním mřížkových bodů, změnou barvy mřížkových bodů a segmentů, a převedením mřížkového objektu zpět na normální objekt.

 1. Úprava mřížkového objektu se provádí pomocí některého z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat bod mřížky, vyberte nástroj mřížka a barvu výplně pro nové mřížkové body. Pak klikněte kdekoli v mřížkovém objektu.

  • Chcete-li bod mřížky odstranit, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a pomocí nástroje mřížka klikněte na mřížkový bod.

  • Chcete-li bod mřížky přesunout, přetáhněte jej pomocí nástroje mřížka nebo nástroje pro přímý výběr. Táhněte mřížkový bod nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, aby se mřížkový bod posouval po mřížkové čáře. To je praktický způsob, jak posunout mřížkový bod podél zakřivené mřížkové čáry bez jejího zdeformování.

  Přemístění mřížkového bodu přetažením (vlevo) a tažení nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, omezující polohu bodu na mřížkovou čáru (vpravo)
  Přemístění mřížkového bodu přetažením (vlevo) a tažení nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, omezující polohu bodu na mřížkovou čáru (vpravo)

  • Chcete-li změnit barvu bodu nebo segmentu (pole) mřížky, vyberte mřížkový objekt a z panelu Barvy nebo Vzorník přetáhněte příslušnou barvu na daný bod nebo segment. Nebo odznačte všechny objekty a vyberte barvu výplně. Pak vyberte mřížkový objekt a použijte nástroj kapátko k aplikování barvy výplně na mřížkové body nebo segmenty.

  Přidání barvy do mřížkového bodu (vlevo) a přidání barvy do segmentu mřížky (vpravo)
  Přidání barvy do mřížkového bodu (vlevo) a přidání barvy do segmentu mřížky (vpravo)

Nastavení průhlednosti pro mřížky přechodů

Hodnoty průhlednosti a krytí lze nastavit v rozmezí mřížky přechodů. Hodnoty průhlednosti a krytí lze přiřadit jednotlivým uzlům mřížky. Chcete-li přiřadit hodnoty průhlednosti:

 1. Vyberte jeden nebo více uzlů mřížky nebo ploch.
 2. Pomocí jezdce krytí v panelu Průhlednost, Ovládacím panelu nebo panelu Vzhled nastavte krytí.
  Poznámka:

  Uložíte-li objekt do staršího formátu nebo do formátu EPS či PDF, průhlednost objektu mřížky je zachována vytvořením masky krytí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.