Mřížkový objekt je vícebarevný objekt, ve kterém přecházejí barvy v různých směrech plynule z jednoho bodu do druhého. Když vytvoříte mřížkový objekt, křižuje objekt řada čar, zvaných mřížkové čáry, které umožňují snadno nastavit změny barev v objektu. Posouváním a úpravami bodů na mřížkových čarách můžete měnit intenzitu změn barev, nebo měnit velikost barevných oblastí v objektu.

V průsečíku dvou mřížkových čar je speciální typ kotevního bodu, zvaný mřížkový bod. Mřížkové body se zobrazují jako kosočtverce a mají stejné vlastnosti jako kotevní body, ale navíc jim může být přiřazena barva. Mřížkové body můžete přidávat, odstraňovat a upravovat nebo můžete změnit barvu, přiřazenou každému z mřížkových bodů.

V mřížce jsou také kotevní body (liší se čtvercovým tvarem od kosočtvercových mřížkových bodů), které můžete přidávat, odstraňovat, upravovat a přesouvat stejně jako jiné kotevní body v aplikaci Illustrator. Kotevní body mohou být umístěny na libovolné mřížkové čáře; na kotevní bod můžete kliknout a upravit ho přetažením jeho směrových úseček.

Oblast mezi čtyřmi mřížkovými body se nazývá segment mřížky. Barvu segmentu mřížky můžete také změnit stejnými způsoby, jako při změně barvy mřížkových bodů.

Mřížkový objekt
Mřížkový objekt

A. Mřížková čára B. Segment mřížky C. Mřížkový bod D. Kotevní bod 

Vytváření mřížkových objektů

Mřížkové objekty můžete vytvářet z vektorových objektů, s výjimkou složených cest a textových objektů. Mřížkové objekty nemůžete vytvářet z připojených obrazů.

Chcete-li zvýšit výkon a rychlost překreslování, udržujte pokud možno minimální velikost mřížkových objektů. Složité mřížkové objekty mohou podstatně snížit výkon. Proto je výhodnější vytvořit několik malých, jednoduchých mřížkových objektů než vytvořit jeden složitý mřížkový objekt. Abyste dosáhli dobrých výsledků při převádění složitých objektů, použijte příkaz Vytvořit mřížku.

Poznámka:

Při tisku mřížkových objektů se přímé barvy zachovají ve výstupu do EPS, PDF a PostScriptu.

Vytvoření mřížkového objektu s nepravidelným vzorem mřížkových bodů

 1. Vyberte nástroj mřížka a vyberte barvu výplně pro mřížkové body.
 2. Klikněte tam, kde chcete umístit první mřížkový bod.

  Objekt se převede na mřížkový objekt s minimálním počtem mřížkových čar.

 3. Dalším kliknutím přidejte další mřížkové body. Klikněte s klávesou Shift, abyste přidali mřížkový bod bez změny barvy na současnou barvu výplně.

Vytvoření mřížkového objektu s pravidelným vzorem mřížkových bodů

 1. Vyberte objekt a zvolte Objekt > Vytvořit mřížku přechodů.
 2. Nastavte počet řádků a sloupců a vyberte směr zesvětlení z nabídky Vzhled:

  Rovnoměrně

  Aplikuje původní barvu na povrchu objektu rovnoměrně, to znamená, že se objekt nezesvětlí.

  Do středu

  Vytvoří zesvětlení ve středu objektu.

  K okrajům

  Vytvoří zesvětlení na okrajích objektu.

 3. Zadejte v procentech zesvětlení, které chcete aplikovat na mřížkový objekt. Hodnota 100 % aplikuje maximální zesvětlení do bílé; hodnota 0 % neaplikuje na objekt žádné zesvětlení.

Převedení objektu vyplněného přechodem na mřížkový objekt

 1. Vyberte objekt a zvolte Objekt > Rozdělit.
 2. Vyberte Mřížka přechodů a klikněte na OK.

  Vybraný objekt se změní na mřížkový objekt, který bude mít tvar přechodu, buď kruhového nebo lineárního.

Převedení mřížkového objektu zpět na objekt cesty

 1. Vyberte mřížkový objekt, zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta a pak zadejte nulu jako hodnotu odsazení.

Úpravy mřížkových objektů

Mřížkový objekt můžete upravit přidáním, odstraněním a přemístěním mřížkových bodů, změnou barvy mřížkových bodů a segmentů, a převedením mřížkového objektu zpět na normální objekt.

 1. Úprava mřížkového objektu se provádí pomocí některého z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat bod mřížky, vyberte nástroj mřížka a barvu výplně pro nové mřížkové body. Pak klikněte kdekoli v mřížkovém objektu.

  • Chcete-li bod mřížky odstranit, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a pomocí nástroje mřížka klikněte na mřížkový bod.

  • Chcete-li bod mřížky přesunout, přetáhněte jej pomocí nástroje mřížka nebo nástroje pro přímý výběr. Táhněte mřížkový bod nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, aby se mřížkový bod posouval po mřížkové čáře. To je praktický způsob, jak posunout mřížkový bod podél zakřivené mřížkové čáry bez jejího zdeformování.

  Přemístění mřížkového bodu přetažením (vlevo) a tažení nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, omezující polohu bodu na mřížkovou čáru (vpravo)
  Přemístění mřížkového bodu přetažením (vlevo) a tažení nástrojem mřížka se stisknutou klávesou Shift, omezující polohu bodu na mřížkovou čáru (vpravo)

  • Chcete-li změnit barvu bodu nebo segmentu (pole) mřížky, vyberte mřížkový objekt a z panelu Barvy nebo Vzorník přetáhněte příslušnou barvu na daný bod nebo segment. Nebo odznačte všechny objekty a vyberte barvu výplně. Pak vyberte mřížkový objekt a použijte nástroj kapátko k aplikování barvy výplně na mřížkové body nebo segmenty.

  Přidání barvy do mřížkového bodu (vlevo) a přidání barvy do segmentu mřížky (vpravo)
  Přidání barvy do mřížkového bodu (vlevo) a přidání barvy do segmentu mřížky (vpravo)

Nastavení průhlednosti pro mřížky přechodů

Hodnoty průhlednosti a krytí lze nastavit v rozmezí mřížky přechodů. Hodnoty průhlednosti a krytí lze přiřadit jednotlivým uzlům mřížky. Chcete-li přiřadit hodnoty průhlednosti:

 1. Vyberte jeden nebo více uzlů mřížky nebo ploch.
 2. Pomocí jezdce krytí v panelu Průhlednost, Ovládacím panelu nebo panelu Vzhled nastavte krytí.

  Poznámka:

  Uložíte-li objekt do staršího formátu nebo do formátu EPS či PDF, průhlednost objektu mřížky je zachována vytvořením masky krytí.