Oořezových maskách

Ořezová maska je objekt, jehož tvar maskuje jinou kresbu tak, že jsou viditelné pouze oblasti, které leží uvnitř tvaru – kresba se ořízne tvarem masky. Ořezová maska a objekty, které jsou maskovány se nazývají ořezová sada. Ořezovou sadu můžete vytvořit z výběru dvou nebo více objektů nebo ze všech objektů ve skupině nebo vrstvě.

Ořezové sady na úrovni objektu se kombinují jako skupina v panelu Vrstvy. Pokud vytvoříte ořezovou sadu na úrovni vrstvy, objekt na horní části vrstvy ořezává všechny objekty pod ní. Všechny operace prováděné vořezové sadě na úrovni objektu, jako jsou transformace a zarovnání, jsou založeny na hranici ořezové masky, nikoli hranici bez masky. Jakmile vytvoříte masku krytí na úrovni objektu, můžete oříznutý obsah vybrat jen pomocí panelu Vrstvy, nástroje pro přímý výběr nebo izolováním ořezové sady.

Ořezové masky v aplikaci Illustrator
Před maskováním (vlevo) apo maskování (vpravo)

Pro vytváření ořezových masek platí následující pravidla:

 • Objekty, které maskujete, se přesunou do skupiny ořezové masky v panelu Vrstvy, pokud v ní již nejsou.

 • Ořezovou masku mohou tvořit pouze vektorové objekty, ale zamaskovat lze libovolnou kresbu.

 • Pokud při vytváření ořezové masky použijete vrstvu nebo skupinu, první objekt v této vrstvě nebo skupině zamaskuje všechny další součásti vrstvy nebo skupiny.

 • Bez ohledu na své dřívější atributy se ořezová maska změní na objekt bez výplně a bez tahu.

  Tip: Chcete-li vytvořit poloprůhlednou masku, použijte panel Průhlednost a vytvořte masku krytí.

Skrytí částí objektů ořezovou maskou

 1. Vytvořte objekt, který chcete použít jako masku.

  Tento objekt se nazývá ořezová cesta. Ořezové cesty mohou být pouze vektorové objekty.

 2. Přesuňte ořezovou cestu v pořadí překrývání nad objekty, které chcete zamaskovat.
 3. Vyberte ořezovou cestu aobjekty, které chcete maskovat.
 4. Zvolte Objekt> Ořezová maska> Vytvořit.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit ořezovou cestu z oblasti, kde se překrývají dva nebo více objektů, nejdříve objekty seskupte.

Vytvoření ořezové masky pro skupinu nebo vrstvu

 1. Vytvořte objekt, který chcete použít jako masku.

  Tento objekt se nazývá ořezová cesta. Ořezové cesty mohou být pouze vektorové objekty.

 2. Přesuňte ořezovou cestu a objekty, které chcete zamaskovat, do vrstvy nebo skupiny.
 3. Vpanelu Vrstvy zajistěte, aby maskovací objekt byl zcela nahoře ve skupině nebo vrstvě, apak klepněte na název vrstvy nebo skupiny.
 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit/uvolnit ořezovou masku dole vpanelu Vrstvy nebo vyberte Vytvořit ořezovou masku znabídky panelu Vrstvy.

Úpravy ořezové masky

 1. Vyberte a nastavte ořezovou cestu vpanelu Vrstvy. Nebo vyberte ořezovou sadu a zvolte Objekt> Ořezová maska> Upravit masku.
 2. Proveďte libovolný znásledujících úkonů:
  • Přesuňte ořezovou cestu přetažením středového vztažného bodu objektu nástrojem pro přímý výběr.
  • Změňte tvar ořezové cesty pomocí nástroje pro přímý výběr.
  • Aplikujte na ořezovou cestu výplň a tah.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny ořezové cesty v dokumentu, odznačte všechny kresby. Pak zvolte Výběr > Objekt > Ořezové masky.

Úpravy cest v rámci ořezové sady

Chcete-li upravit část cesty, která vede mimo ořezovou masku, je třeba nejprve vybrat konkrétní cestu v rámci hranice ořezové masky a poté můžete cestu upravit.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Vrstvy nastavte jako cíl cestu.
  • Umístěte nástroj přímého výběru na část cesty, která se objeví v masce. Jakmile se objeví obrys cesty, klepněte na ni.

  Poznámka:

  Abyste klepnutím vybrali ořezanou cestu, musíte klepnout na tu její část, která se objeví v masce.

 2. Úprava cesty.

Přidání nebo odstranění objektu zmaskované kresby

 1. Vpanelu Vrstvy přetáhněte objekt do skupiny nebo vrstvy, která obsahuje ořezovou cestu, nebo ven ztéto skupiny nebo vrstvy.

Uvolnění objektů zořezové masky

 1. Proveďte jeden znásledujících úkonů:
  • Vyberte skupinu obsahující ořezovou masku a zvolte Objekt > Ořezová maska > Uvolnit.
  • V panelu Vrstvy klepněte na název skupiny nebo vrstvy, která obsahuje ořezovou masku. Klepněte na tlačítko Vytvořit/uvolnit ořezovou masku dole v panelu, nebo vyberte Uvolnit ořezovou masku z nabídky panelu.

  Protože ořezové masce byly přiřazeny hodnoty výplně i tahu Žádný, nebude nyní viditelná dokud ji nevyberete a nepřiřadíte jí nové atributy vybarvení.