Oořezových maskách

Ořezová maska je objekt, jehož tvar maskuje jinou kresbu tak, že jsou viditelné pouze oblasti, které leží uvnitř tvaru – kresba se ořízne tvarem masky. Ořezová maska a objekty, které jsou maskovány se nazývají ořezová sada. Ořezovou sadu můžete vytvořit zvýběru dvou nebo více objektů nebo ze všech objektů ve skupině nebo vrstvě.

Ořezové sady na úrovni objektu se kombinují jako skupina vpanelu Vrstvy. Pokud vytvoříte ořezovou sadu na úrovni vrstvy, objekt na horní části vrstvy ořezává všechny objekty pod ní. Všechny operace prováděné vořezové sadě na úrovni objektu, jako jsou transformace a zarovnání, jsou založeny na hranici ořezové masky, nikoli hranici bez masky. Jakmile vytvoříte masku krytí na úrovni objektu, můžete oříznutý obsah vybrat jen pomocí panelu Vrstvy, nástroje pro přímý výběr nebo izolováním ořezové sady.

Ořezové masky
Před maskováním (vlevo) apo maskování (vpravo)

Pro vytváření ořezových masek platí následující pravidla:

 • Objekty, které maskujete, se přesunou do skupiny ořezové masky vpanelu Vrstvy, pokud vní již nejsou.

 • Ořezovou masku mohou tvořit pouze vektorové objekty, ale zamaskovat lze libovolnou kresbu.

 • Pokud při vytváření ořezové masky použijete vrstvu nebo skupinu, první objekt vtéto vrstvě nebo skupině zamaskuje všechny další součásti vrstvy nebo skupiny.

 • Bez ohledu na své dřívější atributy se ořezová maska změní na objekt bez výplně abez tahu.

  Tip: Chcete-li vytvořit poloprůhlednou masku, použijte panel Průhlednost avytvořte masku krytí.

Výukové video - Vytvoření základní ořezové masky

Výukové video - Vytvoření základní ořezové masky
Infinite Skills

Skrytí částí objektů ořezovou maskou

 1. Vytvořte objekt, který chcete použít jako masku.

  Tento objekt se nazývá ořezová cesta. Ořezové cesty mohou být pouze vektorové objekty.

 2. Přesuňte ořezovou cestu vpořadí překrývání nad objekty, které chcete zamaskovat.
 3. Vyberte ořezovou cestu aobjekty, které chcete maskovat.
 4. Zvolte Objekt> Ořezová maska> Vytvořit.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit ořezovou cestu zoblasti, kde se překrývají dva nebo více objektů, nejdříve objekty seskupte.

Vytvoření ořezové masky pro skupinu nebo vrstvu

 1. Vytvořte objekt, který chcete použít jako masku.

  Tento objekt se nazývá ořezová cesta. Ořezové cesty mohou být pouze vektorové objekty.

 2. Přesuňte ořezovou cestu aobjekty, které chcete zamaskovat, do vrstvy nebo skupiny.
 3. Vpanelu Vrstvy zajistěte, aby maskovací objekt byl zcela nahoře ve skupině nebo vrstvě, apak klepněte na název vrstvy nebo skupiny.
 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit/uvolnit ořezovou masku dole vpanelu Vrstvy nebo vyberte Vytvořit ořezovou masku znabídky panelu Vrstvy.

Úpravy ořezové masky

 1. Vyberte a nastavte ořezovou cestu vpanelu Vrstvy. Nebo vyberte ořezovou sadu a zvolte Objekt> Ořezová maska> Upravit masku.
 2. Proveďte libovolný znásledujících úkonů:
  • Přesuňte ořezovou cestu přetažením středového vztažného bodu objektu nástrojem pro přímý výběr.
  • Změňte tvar ořezové cesty pomocí nástroje pro přímý výběr.
  • Aplikujte na ořezovou cestu výplň atah.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny ořezové cesty vdokumentu, odznačte všechny kresby. Pak zvolte Výběr> Objekt> Ořezové masky.

Úpravy cest vrámci ořezové sady

Chcete-li upravit část cesty, která vede mimo ořezovou masku, je třeba nejprve vybrat konkrétní cestu vrámci hranice ořezové masky a poté můžete cestu upravit.

 1. Proveďte jeden znásledujících úkonů:
  • Vpanelu Vrstvy nastavte jako cíl cestu.
  • Umístěte nástroj přímého výběru na část cesty, která se objeví vmasce. Jakmile se objeví obrys cesty, klepněte na ni.

  Poznámka:

  Abyste klepnutím vybrali ořezanou cestu, musíte klepnout na tu její část, která se objeví vmasce.

 2. Úprava cesty.

Přidání nebo odstranění objektu zmaskované kresby

 1. Vpanelu Vrstvy přetáhněte objekt do skupiny nebo vrstvy, která obsahuje ořezovou cestu, nebo ven ztéto skupiny nebo vrstvy.

Uvolnění objektů zořezové masky

 1. Proveďte jeden znásledujících úkonů:
  • Vyberte skupinu obsahující ořezovou masku azvolte Objekt> Ořezová maska> Uvolnit.
  • Vpanelu Vrstvy klepněte na název skupiny nebo vrstvy, která obsahuje ořezovou masku. Klepněte na tlačítko Vytvořit/uvolnit ořezovou masku dole vpanelu, nebo vyberte Uvolnit ořezovou masku znabídky panelu.

  Protože ořezové masce byly přiřazeny hodnoty výplně itahu Žádný, nebude nyní viditelná dokud ji nevyberete anepřiřadíte jí nové atributy vybarvení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online