Klávesové zkratky zvýší vaši produktivitu v programu Illustrator. Můžete používat výchozí zkratky obsažené v aplikaci Illustrator, nebo můžete přidat a přizpůsobit klávesové zkratky podle svých potřeb.

Illustrator umožňuje zobrazit seznam všech klávesových zkratek a upravit je nebo vytvořit další zkratky. Dialogové okno Klávesové zkratky slouží jako editor zkratek, a zahrnuje všechny příkazy, které podporují zkratky. Některé z těchto zkratek nejsou definované ve výchozí sadě klávesových zkratek.

Můžete si definovat vlastní sady klávesových zkratek, změnit jednotlivé klávesové zkratky v sadě a přepínat mezi sadami klávesových zkratek. Můžete například vytvořit samostatné sady pro různé pracovní plochy, vybrané z nabídky Okna > Pracovní plocha.

Pokud jste již dříve uložili sadu jiných než výchozích klávesových zkratek, budou uloženy v souboru .kys ve složce předvoleb aplikace Illustrator. Tento soubor můžete zkopírovat do stejného umístění (ve složce předvoleb Ai) v novém počítači. Poté můžete tuto sadu vybrat v dialogu aplikace Illustrator nazvaném Klávesové zkratky.

Pokud jsou upravené zkratky platné pro více platforem, můžete stejný soubor .kys použít i v těchto platformách.

Dále jsou uvedena umístění, do kterých se vlastní klávesové zkratky aplikace Illustrator standardně ukládají:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows Vista, Windows 7 a novější

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Win XP

<rootdir>\Document and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe
Illustrator CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys

Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy, které mají význam pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) v okně dokumentu nebo v panelu.

Definování nových klávesových zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Zvolte sadu zkratek z nabídky Sada nahoře v dialogovém okně Klávesové zkratky.
 3. Zvolte typ zkratky z nabídky nad zobrazením zkratek.

  Příkazy nabídky

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek a v nabídkách panelů.

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek
  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek

  Nástroje

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro nástroje v paletě nástrojů.

 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktivovat sadu zkratek, klikněte na OK.

  • Chcete-li změnit klávesovou zkratku, klikněte do sloupce Zkratka v rolovacím seznamu a napište novou zkratku. Pokud zadáte zkratku, která je již přiřazená k jinému příkazu nebo nástroji, objeví se dole v dialogovém okně upozornění. Klikněte na Zpět, chcete-li změnu vrátit zpět, nebo klikněte na Najít, chcete-li přejít na tento jiný příkaz nebo nástroj a přiřadit mu novou zkratku. Do sloupce Symbol zadejte symbol, který se objeví v nabídce nebo v tipu příkazu nebo nástroje. Můžete použít všechny znaky, které jsou povolené ve sloupci Zkratka.

   Poznámka: V systému macOS nemůžete přiřadit kombinaci Command+Option+8 jako zkratku pro příkaz nabídky.

  • Chcete-li uložit změny do aktuální sady zkratek, klikněte na OK. (Nemůžete uložit změny do sady s názvem Výchozí Illustratoru.)

  • Chcete-li uložit novou sadu zkratek, klikněte na Uložit. Zadejte název nové sady a klikněte na OK. Nová sada zkratek se objeví v rozbalovací nabídce s novým názvem.

  • Chcete-li exportovat zobrazenou sadu zkratek do textového souboru, klikněte na Export textu. V dialogovém okně Uložit soubor sady zkratek jako zadejte název souboru pro současnou sadu zkratek, kterou ukládáte, a klikněte na Uložit. Tento textový soubor můžete použít k vytištění seznamu svých klávesových zkratek.

Příklad: Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro oříznutí obrazu

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte možnost Příkazy nabídky.

 3. Klikněte na možnost Objekt > Oříznout obraz.

 4. Zadejte novou zkratku.

  Pokud je již tato klávesová zkratka přiřazená k jinému příkazu nebo nástroji v sadě, objeví se výstražná zpráva. Změňte přiřazení klávesové zkratky, klikněte na tlačítko OK a v části Přejít na konflikt přiřaďte novou klávesovou zkratku jinému příkazu nebo nástroji.

 5. Zadejte název uložené sady klávesových zkratek.

 6. Klikněte na OK.

Odstranění zkratky pro příkaz nebo nástroj

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky vyberte název příkazu nebo nástroje, pro který chcete odstranit zkratku.

 3. Klikněte na možnost Vymazat.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

Odstranění sady zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V rozbalovacím seznamu Sada zvolte sadu zkratek, kterou chcete odstranit.

 3. Klikněte na ikonu Odstranit () a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.