Přizpůsobení klávesových zkratek

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Klávesové zkratky zvýší vaši produktivitu v programu Illustrator. Můžete používat výchozí zkratky obsažené v aplikaci Illustrator, nebo můžete přidat a přizpůsobit klávesové zkratky podle svých potřeb.

Illustrator umožňuje zobrazit seznam všech klávesových zkratek a upravit je nebo vytvořit další zkratky. Dialogové okno Klávesové zkratky slouží jako editor zkratek, a zahrnuje všechny příkazy, které podporují zkratky. Některé z těchto zkratek nejsou definované ve výchozí sadě klávesových zkratek.

Můžete si definovat vlastní sady klávesových zkratek, změnit jednotlivé klávesové zkratky v sadě a přepínat mezi sadami klávesových zkratek. Můžete například vytvořit samostatné sady pro různé pracovní plochy, vybrané z nabídky Okna > Pracovní plocha.

Pokud jste již dříve uložili sadu jiných než výchozích klávesových zkratek, budou uloženy v souboru .kys ve složce předvoleb aplikace Illustrator. Tento soubor můžete zkopírovat do stejného umístění (ve složce předvoleb Ai) v novém počítači. Poté můžete tuto sadu vybrat v dialogu aplikace Illustrator nazvaném Klávesové zkratky.

Pokud jsou upravené zkratky platné pro více platforem, můžete stejný soubor .kys použít i v těchto platformách.

Dále jsou uvedena umístění, do kterých se vlastní klávesové zkratky aplikace Illustrator standardně ukládají:

Mac OS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[language]\mycustomshortcut.kys
Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy, které mají význam pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) v okně dokumentu nebo v panelu.

Definování nových klávesových zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Zvolte sadu zkratek z nabídky Sada nahoře v dialogovém okně Klávesové zkratky.
 3. Zvolte typ zkratky z nabídky nad zobrazením zkratek.

  Příkazy nabídky

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek a v nabídkách panelů.

  Nástroje

  Umožňuje přizpůsobit klávesové zkratky pro nástroje v paletě nástrojů.

 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li aktivovat sadu zkratek, klikněte na OK.

  • Chcete-li změnit klávesovou zkratku, klikněte do sloupce Zkratka v rolovacím seznamu a napište novou zkratku. Pokud zadáte zkratku, která je již přiřazená k jinému příkazu nebo nástroji, objeví se dole v dialogovém okně upozornění. Klikněte na Zpět, chcete-li změnu vrátit zpět, nebo klikněte na Najít, chcete-li přejít na tento jiný příkaz nebo nástroj a přiřadit mu novou zkratku. Do sloupce Symbol zadejte symbol, který se objeví v nabídce nebo v tipu příkazu nebo nástroje. Můžete použít všechny znaky, které jsou povolené ve sloupci Zkratka.

   Poznámka: V systému macOS nemůžete přiřadit kombinaci Command+Option+8 jako zkratku pro příkaz nabídky.

  • Chcete-li uložit změny do aktuální sady zkratek, klikněte na OK. (Nemůžete uložit změny do sady s názvem Výchozí Illustratoru.)

  • Chcete-li uložit novou sadu zkratek, klikněte na Uložit. Zadejte název nové sady a klikněte na OK. Nová sada zkratek se objeví v rozbalovací nabídce s novým názvem.

  • Chcete-li exportovat zobrazenou sadu zkratek do textového souboru, klikněte na Export textu. V dialogovém okně Uložit soubor sady zkratek jako zadejte název souboru pro současnou sadu zkratek, kterou ukládáte, a klikněte na Uložit. Tento textový soubor můžete použít k vytištění seznamu svých klávesových zkratek.

Příklad: Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro oříznutí obrazu

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte možnost Příkazy nabídky.

 3. Klikněte na možnost Objekt > Oříznout obraz.

 4. Zadejte novou zkratku.

  Pokud je již tato klávesová zkratka přiřazená k jinému příkazu nebo nástroji v sadě, objeví se výstražná zpráva. Změňte přiřazení klávesové zkratky, klikněte na tlačítko OK a v části Přejít na konflikt přiřaďte novou klávesovou zkratku jinému příkazu nebo nástroji.

 5. Zadejte název uložené sady klávesových zkratek.

 6. Klikněte na OK.

Odstranění zkratky pro příkaz nebo nástroj

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky vyberte název příkazu nebo nástroje, pro který chcete odstranit zkratku.

 3. Klikněte na možnost Vymazat.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

Odstranění sady zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V rozbalovacím seznamu Sada zvolte sadu zkratek, kterou chcete odstranit.

 3. Klikněte na ikonu Odstranit () a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.