Příručka uživatele Zrušit

Přizpůsobení klávesových zkratek

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak přizpůsobit, definovat, vymazat nebo odstranit zástupce v aplikaci Illustrator.

Klávesové zkratky zvýší vaši produktivitu v programu Illustrator. Můžete používat výchozí zkratky obsažené v aplikaci Illustrator, nebo můžete přidat a přizpůsobit klávesové zkratky podle svých potřeb.

Můžete si definovat vlastní sady klávesových zkratek, změnit jednotlivé klávesové zkratky v sadě a přepínat mezi sadami klávesových zkratek. Podle potřeby můžete vytvořit samostatné sady pro různé pracovní plochy v nabídce Okno > Pracovní plocha.

Dále jsou uvedena umístění, do kterých se vlastní klávesové zkratky aplikace Illustrator standardně ukládají:

macOS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<kořenová_složka>\Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[jazyk]\mycustomshortcut.kys
Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy, které mají význam pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) v okně dokumentu nebo v panelu.

Pokud jste již dříve uložili sadu jiných než výchozích klávesových zkratek, budou uloženy v souboru .kys ve složce předvoleb. Tento soubor lze zkopírovat do stejného umístění v novém počítači. Poté můžete tuto sadu vybrat v dialogovém okně s názvem Klávesové zkratky.

Pokud jsou upravené zkratky platné pro více platforem, můžete použít stejný soubor .kys.

Definování nových klávesových zkratek

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte sadu zkratek v nabídce Sada v dialogovém okně Klávesové zkratky.

 3. Zvolte typ zkratky z nabídky nad uvedenými zkratkami.

  Příkazy nabídky

  Podle potřeby můžete přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek a v nabídkách panelů.

  Nástroje

  Podle potřeby můžete přizpůsobit klávesové zkratky pro nástroje na panelu nástrojů.

 4. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Chcete-li aktivovat sadu zkratek, vyberte možnost OK.

  • Chcete-li změnit klávesovou zkratku, označte sloupec Zkratka v rolovacím seznamu a napište novou zkratku. Pokud zadáte zkratku přiřazenou jinému příkazu nebo nástroji, zobrazí se upozornění. Výběrem možnosti Zpět můžete změny vrátit zpět, nebo výběrem možnosti Najít můžete přejít na jiný příkaz nebo nástroj a přiřadit mu novou zkratku. Do sloupce Symbol zadejte symbol, který se objeví v nabídce nebo v tipu příkazu nebo nástroje. Můžete použít všechny znaky, které jsou povolené ve sloupci Zkratka.

  Poznámka:

  V systému macOS nemůžete přiřadit kombinaci Cmd+Option+8 jako zkratku pro příkaz z nabídky.

  • Výběrem možnosti OK uložíte změny do aktuální sady zkratek. (Nemůžete uložit změny do sady s názvem Výchozí hodnoty aplikace Illustrator.)
  • Výběrem možnosti Uložit můžete uložit novou sadu zkratek. Zadejte název nové sady zkratek a vyberte možnost OK. Nová sada zkratek se objeví v rozbalovací nabídce s novým názvem.
  • Výběrem možnosti Export textu můžete exportovat zobrazenou sadu zkratek do textového souboru. V dialogovém okně Uložit soubor sady zkratek jako zadejte název souboru pro současnou sadu zkratek, kterou ukládáte, a vyberte možnost Uložit. Tento textový soubor můžete použít k vytištění seznamu svých klávesových zkratek.

Příklad: Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro oříznutí obrazu

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte možnosti Příkazy nabídky.

 3. Vyberte možnost Objekt > Oříznout obraz.

 4. Zadejte novou zkratku.

  Pokud je již klávesová zkratka přiřazena jinému příkazu nebo nástroji ze sady, zobrazí se odpovídající upozornění. Změňte přiřazení klávesové zkratky, vyberte možnost OK a v části Přejít na konflikt přiřaďte novou klávesovou zkratku jinému příkazu nebo nástroji.

 5. Zadejte název uložené sady klávesových zkratek.

 6. Vyberte možnost OK.

Odstranění zkratky pro příkaz nebo nástroj

 1. Vyberte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky vyberte název příkazu nebo nástroje, pro který chcete odstranit zkratku.

 3. Vyberte možnost Vymazat a poté vyberte možnost OK.

Odstranění sady zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V rozevírací nabídce Sada zvolte sadu zkratek, kterou chcete odstranit.

 3. Vyberte ikonu Odstranit a následně možnost OK.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.