Příručka uživatele Zrušit

Přizpůsobení klávesových zkratek

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak přizpůsobit, definovat, vymazat nebo odstranit zástupce v aplikaci Illustrator.

Klávesové zkratky zvýší vaši produktivitu v programu Illustrator. Můžete používat výchozí zkratky nebo můžete přidat a přizpůsobit klávesové zkratky podle svých potřeb.

Můžete si definovat vlastní sady klávesových zkratek, změnit jednotlivé klávesové zkratky v sadě a přepínat mezi sadami klávesových zkratek. Podle potřeby můžete vytvořit samostatné sady pro různé pracovní plochy v nabídce Okno > Pracovní plocha.

Definování nových klávesových zkratek

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte sadu zkratek v nabídce Sada v dialogovém okně Klávesové zkratky.

 3. Zvolte typ zkratky z nabídky nad uvedenými zkratkami.

  Příkazy nabídky

  Podle potřeby můžete přizpůsobit klávesové zkratky pro položky v pruhu nabídek a v nabídkách panelů.

  Nástroje

  Podle potřeby můžete přizpůsobit klávesové zkratky pro nástroje na panelu nástrojů.

 4. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Chcete-li změnit klávesovou zkratku, označte sloupec Zkratka v rolovacím seznamu a napište novou zkratku. Pokud zadáte zkratku přiřazenou jinému příkazu nebo nástroji, zobrazí se upozornění. Výběrem možnosti Zpět můžete změny vrátit zpět, nebo výběrem možnosti Přejít na konflikt můžete přejít na jiný příkaz nebo nástroj a přiřadit mu novou zkratku. Do sloupce Symbol zadejte symbol, který se objeví v nabídce nebo v tipu příkazu nebo nástroje a nakonec vyberte možnost OK. Můžete použít všechny znaky, které jsou povolené ve sloupci Zkratka.
  • Výběrem možnosti OK můžete uložit novou sadu zkratek. Zadejte název nové sady zkratek a vyberte možnost OK. Nová sada zkratek se objeví v rozbalovací nabídce s novým názvem.
  • Výběrem možnosti Export textu... můžete exportovat zobrazenou sadu zkratek do textového souboru. V dialogovém okně Uložit soubor sady zkratek jako zadejte název souboru pro současnou sadu zkratek a vyberte možnost OK. Tento textový soubor můžete použít k vytištění seznamu svých klávesových zkratek.
  Poznámka:

  V systému macOS nemůžete přiřadit kombinaci Cmd+Option+8 jako zkratku pro příkaz z nabídky.


Příklad: Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro oříznutí obrazu

Příklad vytvoření zástupce pro funkci Oříznutí obraz:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte možnosti Příkazy nabídky.

 3. Vyberte možnost Objekt > Oříznout obraz.

 4. Zadejte novou zkratku.

  Pokud je již klávesová zkratka přiřazena jinému příkazu nebo nástroji ze sady, zobrazí se odpovídající upozornění. Změňte přiřazení klávesové zkratky, vyberte možnost OK a v části Přejít na konflikt přiřaďte novou klávesovou zkratku jinému příkazu nebo nástroji.

 5. Zadejte název uložené sady klávesových zkratek.

 6. Vyberte možnost OK.

Podle potřeby můžete také vymazat zkratky z příkazu nebo nástroje či sadu zkratek odstranit.

Vymazání jedné zkratky

 1. Vyberte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky vyberte název příkazu nebo nástroje, pro který chcete odstranit zkratku.

 3. Vyberte možnost Vymazat a poté vyberte možnost OK.

Odstranění sady zkratek

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V rozevírací nabídce Sada zvolte sadu zkratek, kterou chcete odstranit.

 3. Vyberte ikonu Odstranit   a poté možnost OK.

Přizpůsobení klávesových zkratek pro formátování textu

 1. K přizpůsobení klávesových zkratek přejděte do části Upravit > Klávesové zkratky.

 2. Vyberte možnost Příkazy nabídky > Jiný text a poté přejděte do části Tučné, Kurzíva nebo Podtržení.

 3. Přiřaďte novou zkratku a poté vyberte možnost OK.

Vytvořená přizpůsobená klávesová zkratka musí být jedinečná a musí být doplněna modifikační klávesou (například Ctrl nebo Command).

Vyhledání vlastních zástupců v počítači

Dále jsou uvedena umístění, do kterých se vlastní klávesové zkratky aplikace Illustrator ukládají:

macOS:

user/Library/Preferences/Illustrator CC Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows:

<kořenová_složka>\Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator
CC Settings\[jazyk]\mycustomshortcut.kys
Poznámka:

Kromě používání klávesových zkratek se můžete k mnoha příkazům dostat pomocí kontextově závislých nabídek. Kontextové nabídky zobrazují příkazy pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Chcete-li zobrazit kontextově závislou nabídku, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (macOS) v okně dokumentu nebo na panelu.

Pokud jste již dříve uložili sadu jiných než výchozích klávesových zkratek, budou uloženy v souboru .kys ve složce předvoleb. Tento soubor lze zkopírovat do stejného umístění v novém počítači. Poté můžete tuto sadu vybrat v dialogovém okně s názvem Klávesové zkratky.

Pokud jsou upravené zkratky platné pro více platforem, můžete použít stejný soubor .kys.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?