Duplikování objektů přetažením

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny.

 3. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte výběr (ale ne táhlo jeho ohraničovacího rámečku).

Duplikování objektů pomocí panelu Vrstvy

Pomocí panelu Vrstvy můžete rychle duplikovat objekty, skupiny a celé vrstvy.

 1. V panelu Vrstvy vyberte položky, které chcete duplikovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Duplikovat „název vrstvy“.

  • Přetáhněte položku v panelu Vrstvy na tlačítko Nová vrstva dole v panelu.

  • Začněte táhnout položku do nové polohy v panelu Vrstvy, a pak podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Uvolněte tlačítko myši, když je indikátor v poloze, kam chcete umístit duplikovanou položku. Pokud uvolníte tlačítko myši, když indikátor ukazuje na vrstvu nebo skupinu, přidá se duplikovaná položka nahoru do vrstvy nebo skupiny. Pokud uvolníte tlačítko myši, když je indikátor mezi položkami, přidá se duplikovaná položka do určené polohy.

Duplikování výběrů pomocí přetažení

Pro přenášení výběrů mezi souborem aplikace Illustrator a dalším softwarem Adobe, jako je Adobe Photoshop a Adobe InDesign, můžete použít schránku. Schránka je zvláště užitečná při kopírování cest, protože cesty se kopírují do schránky jako popisy v jazyce PostScript. Kresba zkopírovaná do schránky se do většiny aplikací vkládá ve formátu PICT. Některé aplikace ale použijí PDF verzi (například Adobe InDesign) nebo verzi AICB. PDF zachovává průhlednost; pro AICB můžete určit, zda chcete zachovat celkový vzhled výběru nebo zkopírovat výběr jako sadu cest (to může být užitečné v aplikaci Photoshop).

Chcete-li určit předvolby kopírování, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Mac OS). Vyberte PDF, AICB nebo obě tyto volby. Když vyberete možnost AICB, vyberte položku Zachovat cesty, chcete-li vynechat všechny efekty průhlednosti v kopírovaných kresbách nebo vyberte možnost Zachovat vzhled a přetisky, chcete-li sloučit průhlednosti a zachovat vzhled kopírované kresby a přetiskované objekty.

Přetažení kresby do dokumentu aplikace Photoshop

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 2. Otevřete dokument aplikace Photoshop, do kterého chcete výběr zkopírovat.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zkopírovat kresbu do aplikace Photoshop jako bitmapový obraz, přetáhněte výběr do okna aplikace Photoshop, a když se objeví černý obrys, uvolněte tlačítko myši. Chcete-li umístit výběr doprostřed obrazu aplikace Photoshop, podržte před přetažením výběru klávesu Shift. Standardně se vybrané objekty kopírují jako bitmapové obrazy do aktivní vrstvy.

  • Chcete-li vektorovou kresbu zkopírovat do aplikace Photoshop jako cesty, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a přetáhněte výběr do dokumentu aplikace Photoshop. Když uvolníte tlačítko myši, výběr se změní na cestu aplikace Photoshop.

Přetažení kresby z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop, ze kterého chcete kopírovat.

 2. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 3. Vyberte nástroj pro přemístění a přetáhněte výběr z aplikace Photoshop do souboru aplikace Illustrator.

Přetažení kresby na plochu (pouze Mac OS)

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 2. Přetáhněte výběr na pracovní plochu.

  Výběry se na plochu kopírují jako obrazové výstřižky, které pak lze přetáhnout do požadovaného dokumentu. Obrazové výstřižky se převedou do formátu PICT, když je přetáhnete na plochu.

Posunutí duplikovaných objektů

Pomocí příkazu nebo efektu Odsazená cesta můžete vytvořit kopii vybraného objektu, odsazenou o určenou vzdálenost. Posunutí objektů je užitečné, když chcete vytvořit soustředné tvary nebo více kopií objektu s pravidelnými odstupy.

Cestu objektu můžete odsadit vzhledem k původní cestě pomocí efektu Odsazená cesta z nabídky Efekt. Tento efekt je užitečný při převodu objektu mřížky na normální cestu. Pokud jste například uvolnili obálku nebo chcete převést tvar mřížky pro použití v jiné aplikaci, aplikujte příkaz Odsazená cesta s hodnotou odsazení 0, a pak odstraňte tvar mřížky. Pak můžete upravit zbylou cestu.

Posunutí objektů pomocí příkazu Odsazená cesta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta.

 3. Zadejte vzdálenost odsazení, typ navázání čar a limit úkosu.

 4. Klikněte na OK.

Posunutí objektů pomocí efektu Odsazená cesta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Zvolte Efekt > Cesta > Odsazená cesta.

 3. Zadejte vzdálenost odsazení, typ navázání čar a limit úkosu.

 4. Klikněte na OK.

Posun objektů pomocí klávesnice

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Stiskněte a podržte klávesu Alt a poté stiskněte libovolnou šipku.

Bude vytvořen duplicitní objekt, posunutý o hodnotu Krok kláves, zadanou v kategorii Všeobecné předvoleb programu. Umístění nového objektu je dáno šipkou, kterou jste pro duplikaci použili.

Poznámka:

Není-li duplicitní objekt vytvořen, zkontrolujte, zda je předvolba Krok kláves nastavena na nenulovou hodnotu.