Příručka uživatele Zrušit

Kopírování a duplikování objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se duplikovat objekty v aplikaci Illustrator a kopírovat objekty mezi ostatními aplikacemi Adobe a aplikací Illustrator.

Objekty můžete duplikovat nebo přetáhnout a vytvořit tak kopie objektů v aplikaci Illustrator, což vám umožní efektivně pracovat na vaší kresbě. Podobně můžete kopírovat objekty nebo kresby z jiných aplikací Adobe a používat je v aplikaci Illustrator.

kopírování a duplikování objektů

Kopírování objektů pomocí přetažení

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj Výběr  , Nástroj pro přímý výběr   nebo Výběr skupiny  .

 3. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (macOS) přetáhněte vybraný objekt.

Kopírování objektů pomocí panelu Vrstvy

Pomocí panelu Vrstvy můžete rychle duplikovat objekty, skupiny a celé vrstvy.

 1. Vyberte jednu nebo více vrstev, které chcete duplikovat, v panelu Vrstvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Vrstvy zvolte možnost Duplikovat <Název vrstvy>.

  • Přetáhněte výběr do sekce Vytvořit novou vrstvu  vpravo dole v panelu Vrstvy.

Kopírování kreseb mezi aplikací Illustrator a ostatními aplikacemi

Pro přenášení výběrů mezi souborem aplikace Illustrator a dalšími aplikacemi Adobe, jako je Adobe Photoshop a Adobe InDesign, můžete použít schránku. Cesty se zkopírují do schránky jako popisy jazyka PostScript, které umožňují importovat cesty.

Díla zkopírovaná do schránky převezmou podobu PDF nebo AICB. Formát PDF vám umožňuje zachovat průhlednost a AICB vám umožňuje určit, zda chcete zachovat celkový vzhled nebo zkopírovat výběr jako sadu cest.

Chcete-li zadat předvolby kopírování, postupujte takto:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Zpracování schránky (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování schránky (macOS).

 2. Vyberte možnost PDFAICB nebo obě tyto volby.

Pokud vyberete možnost AICB, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li z kopírované kresby odstranit jakoukoli průhlednost, vyberte možnost Zachovat cesty.
 • Chcete-li sloučit průhlednost a zachovat vzhled zkopírované kresby a přetištěné objekty, vyberte možnost Zachovat vzhled a přetisky.

Vyberte kartu a zjistěte, jak přetáhnout kresbu mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator.

Přetažení kresby do dokumentu aplikace Photoshop

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete kopírovat.

 2. Otevřete dokument aplikace Photoshop, do kterého chcete výběr zkopírovat.

 3. Chcete-li zkopírovat kresbu do aplikace Photoshop jako bitmapové obrazy, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Přetáhněte výběr směrem k oknu aplikace Photoshop, a když se objeví černý obrys, uvolněte tlačítko myši.
  • Chcete-li umístit výběr doprostřed obrazu aplikace Photoshop, stiskněte a podržte před přetažením výběru klávesu Shift.
  Poznámka:

  Standardně se vybrané objekty kopírují jako bitmapové obrazy do aktivní vrstvy.

 4. Chcete-li vektorovou kresbu zkopírovat do aplikace Photoshop jako cesty, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (macOS) a přetáhněte výběr do dokumentu aplikace Photoshop.

Přetažení kresby z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop, ze kterého chcete kopírovat.

 2. Vyberte kresbu, kterou chcete kopírovat.

 3. Vyberte nástroj Přesun  a přetáhněte výběr z aplikace Photoshop do souboru aplikace Illustrator.

Chcete-li zjistit, jak importovat a exportovat kresbu mezi aplikacemi Illustrator a Photoshop, nahlédněte do tématu Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop.

Kopírování typu objektu z aplikace InDesign

Jakýkoli text aplikace InDesign můžete zkopírovat a vložit do dokumentu aplikace Illustrator, přičemž si zachováte styl znaků, styl odstavce, efekty a formát. Podobně můžete zkopírovat libovolný textový rámeček nebo text z aplikace Illustrator a vložit jej do aplikace InDesign. 

Než začnete, ujistěte se, že jste vybrali možnost Úpravy > Předvolby > Zpracování schránky (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování schránky (macOS) a zrušte výběr u možnosti Vložit text bez formátování.

 1. Vyberte textový rámeček nebo text z aplikace InDesign a stiskněte Ctrl / Cmd + C.

 2. Otevřete dokument aplikace Illustrator a stiskněte Ctrl / Cmd + V pro vložení textu.

Informace o kopírování textu a jeho vkládání do aplikace InDesign naleznete v tématu Kopírování a vkládání z aplikace Illustrator.

Posunutí duplikovaných objektů

Duplikovaný objekt můžete nastavit na zadanou vzdálenost od vybraného objektu pomocí možnosti Odsazená cesta nebo pomocí kláves se šipkami. Posunutím objektů lze vytvářet soustředné tvary nebo více kopií objektu s pravidelnými vzdálenostmi mezi duplikáty.

Efekt vám umožňuje převést objekt mřížky na běžnou cestu. Pokud jste například uvolnili obálku nebo chcete převést tvar mřížky pro použití v jiné aplikaci, aplikujte odsazenou cestu s hodnotou odsazení 0 a pak odstraňte tvar mřížky. Poté můžete upravit zbylou cestu.

Posunutí objektů pomocí příkazu Odsazená cesta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte Objekt > Cesta > Odsazená cesta.

 3. Zadejte vzdálenost odsazení, typ navázání čar a limit úkosu.

Posun objektů pomocí klávesnice

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Stiskněte a podržte klávesu Option nebo Alt a poté stiskněte libovolnou šipku.

Objekt bude duplikován a bude posunutý o hodnotu Krok kláves zadanou v nabídce Předvolby > Obecné.

Pokud objekt není duplikován, ujistěte se, že hodnota předvolby Krok kláves není nula.


Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online