Duplikování objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Duplikování objektů přetažením

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny.

 3. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte výběr (ale ne táhlo jeho ohraničovacího rámečku).

Duplikování objektů pomocí panelu Vrstvy

Pomocí panelu Vrstvy můžete rychle duplikovat objekty, skupiny a celé vrstvy.

 1. V panelu Vrstvy vyberte položky, které chcete duplikovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Duplikovat „název vrstvy“.

  • Přetáhněte položku v panelu Vrstvy na tlačítko Nová vrstva dole v panelu.

  • Začněte táhnout položku do nové polohy v panelu Vrstvy, a pak podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Uvolněte tlačítko myši, když je indikátor v poloze, kam chcete umístit duplikovanou položku. Pokud uvolníte tlačítko myši, když indikátor ukazuje na vrstvu nebo skupinu, přidá se duplikovaná položka nahoru do vrstvy nebo skupiny. Pokud uvolníte tlačítko myši, když je indikátor mezi položkami, přidá se duplikovaná položka do určené polohy.

Duplikování výběrů pomocí přetažení

Pro přenášení výběrů mezi souborem aplikace Illustrator a dalším softwarem Adobe, jako je Adobe Photoshop a Adobe InDesign, můžete použít schránku. Schránka je zvláště užitečná při kopírování cest, protože cesty se kopírují do schránky jako popisy v jazyce PostScript. Kresba zkopírovaná do schránky se do většiny aplikací vkládá ve formátu PICT. Některé aplikace ale použijí PDF verzi (například Adobe InDesign) nebo verzi AICB. PDF zachovává průhlednost; pro AICB můžete určit, zda chcete zachovat celkový vzhled výběru nebo zkopírovat výběr jako sadu cest (to může být užitečné v aplikaci Photoshop).

Chcete-li určit předvolby kopírování, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Mac OS). Vyberte PDF, AICB nebo obě tyto volby. Když vyberete možnost AICB, vyberte položku Zachovat cesty, chcete-li vynechat všechny efekty průhlednosti v kopírovaných kresbách nebo vyberte možnost Zachovat vzhled a přetisky, chcete-li sloučit průhlednosti a zachovat vzhled kopírované kresby a přetiskované objekty.

Přetažení kresby do dokumentu aplikace Photoshop

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 2. Otevřete dokument aplikace Photoshop, do kterého chcete výběr zkopírovat.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zkopírovat kresbu do aplikace Photoshop jako bitmapový obraz, přetáhněte výběr do okna aplikace Photoshop, a když se objeví černý obrys, uvolněte tlačítko myši. Chcete-li umístit výběr doprostřed obrazu aplikace Photoshop, podržte před přetažením výběru klávesu Shift. Standardně se vybrané objekty kopírují jako bitmapové obrazy do aktivní vrstvy.

  • Chcete-li vektorovou kresbu zkopírovat do aplikace Photoshop jako cesty, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a přetáhněte výběr do dokumentu aplikace Photoshop. Když uvolníte tlačítko myši, výběr se změní na cestu aplikace Photoshop.

Přetažení kresby z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop, ze kterého chcete kopírovat.

 2. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 3. Vyberte nástroj pro přemístění a přetáhněte výběr z aplikace Photoshop do souboru aplikace Illustrator.

Přetažení kresby na plochu (pouze Mac OS)

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete zkopírovat.

 2. Přetáhněte výběr na pracovní plochu.

  Výběry se na plochu kopírují jako obrazové výstřižky, které pak lze přetáhnout do požadovaného dokumentu. Obrazové výstřižky se převedou do formátu PICT, když je přetáhnete na plochu.

Posunutí duplikovaných objektů

Pomocí příkazu nebo efektu Odsazená cesta můžete vytvořit kopii vybraného objektu, odsazenou o určenou vzdálenost. Posunutí objektů je užitečné, když chcete vytvořit soustředné tvary nebo více kopií objektu s pravidelnými odstupy.

Cestu objektu můžete odsadit vzhledem k původní cestě pomocí efektu Odsazená cesta z nabídky Efekt. Tento efekt je užitečný při převodu objektu mřížky na normální cestu. Pokud jste například uvolnili obálku nebo chcete převést tvar mřížky pro použití v jiné aplikaci, aplikujte příkaz Odsazená cesta s hodnotou odsazení 0, a pak odstraňte tvar mřížky. Pak můžete upravit zbylou cestu.

Posunutí objektů pomocí příkazu Odsazená cesta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta.

 3. Zadejte vzdálenost odsazení, typ navázání čar a limit úkosu.

 4. Klikněte na OK.

Posunutí objektů pomocí efektu Odsazená cesta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Zvolte Efekt > Cesta > Odsazená cesta.

 3. Zadejte vzdálenost odsazení, typ navázání čar a limit úkosu.

 4. Klikněte na OK.

Posun objektů pomocí klávesnice

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Stiskněte a podržte klávesu Alt a poté stiskněte libovolnou šipku.

Bude vytvořen duplicitní objekt, posunutý o hodnotu Krok kláves, zadanou v kategorii Všeobecné předvoleb programu. Umístění nového objektu je dáno šipkou, kterou jste pro duplikaci použili.

Poznámka:

Není-li duplicitní objekt vytvořen, zkontrolujte, zda je předvolba Krok kláves nastavena na nenulovou hodnotu.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.