O znakových sadách a alternativních glyfech

Písma mohou obsahovat mnoho dalších znaků kromě těch, které vidíte na své klávesnici. V závislosti na písmu mohou tyto znaky zahrnovat ligatury, zlomky, ozdobná písmena, ornamenty, pořadové číslice, titulkové a stylistické alternativy, znaky pro horní a dolní indexy, minuskové (skákající) číslice a neproporcionální číslice. Glyf je specifický tvar znaku. V některých písmech je například velké písmeno A dostupné v několika tvarech, například jako ozdobný tvar a jako kapitálka.

Existují tři způsoby vkládání alternativních glyfů:

 • Pomocí kontextové nabídky Výběr si můžete zobrazit a vkládat glyfy dostupné pro vybraný znak.
 • Panel Glyfy umožňuje zobrazit a vložit glyfy z jakéhokoliv písma.
 • Panel OpenType umožňuje nastavit pravidla pro používání glyfů. Můžete například určit, že v daném textovém bloku chcete používat ligatury, titulkové znaky a zlomky. Použití panelu OpenType je jednodušší než vkládání jednotlivých glyfů a zajišťuje spolehlivější výsledky. Tento panel ale funguje pouze s písmy OpenType.

Nahrazení znaku alternativními glyfy na plátně

Nově v aplikaci Illustrator CC, vydání 2017

Při práci na textovém objektu si můžete vybráním znaku rychle zobrazit alternativní glyfy, které se zobrazí v kontextové nabídce hned vedle. Chcete-li znak nahradit alternativním, stačí na něj kliknout.

special-character_1
Kontextové alternativní glyfy

Poznámka:

Aplikace Illustrator zobrazí na plátně maximálně pět alternativních glyfů vybraného znaku. Pokud je dostupných více než pět alternativ, zobrazí aplikace Illustrator vpravo od zobrazených alternativních glyfů ikonu . Kliknutím na ikonu otevřete panel Glyfy, na kterém se zobrazí další alternativy.

Panel Glyfy – přehled

Panel Glyfy (Okna > Text > Glyfy)se používá k zobrazování glyfů v písmu a ke vkládání konkrétních glyfů do dokumentu.

Standardně se v panelu Glyfy zobrazují všechny glyfy právě vybraného písma. Písmo můžete změnit tak, že dole v panelu vyberete jinou rodinu a řez písma. Pokud jsou v dokumentu vybrané nějaké znaky, můžete zobrazit alternativní znaky, když vyberete Alternativy pro současný výběr z nabídky Zobrazovat nahoře v panelu.

Panel Glyfy
Panel Glyfy

A. Nabídka Zobrazovat B. Rodina písma C. Řez písma D. Tlačítka zvětšení 

Když v panelu Glyfy vyberete písmo OpenType, můžete zobrazení v panelu omezit na určité druhy glyfů volbou kategorie z nabídky Zobrazovat. Můžete také kliknutím na trojúhelník v pravém dolním rohu rámečku glyfu zobrazit rozbalovací nabídku alternativních glyfů, pokud jsou dostupné.

Rozbalovací nabídka alternativních glyfů
Rozbalovací nabídka alternativních glyfů

Vložení nebo nahrazení znaku pomocí panelu Glyfy

 1. Chcete-li vložit znak, kliknutím textovým nástrojem umístěte textový kurzor do místa, kam chcete znak vložit, a pak v paletě Glyfy poklikejte na znak, který chcete vložit.
 2. Chcete-li znak nahradit, z nabídky Zobrazovat zvolte Alternativy pro výběr, a vyberte znak v dokumentu pomocí textového nástroje. Poklikejte na glyf v paletě Glyfy, pokud je nějaký dostupný.

  Poznámka:

  Pro asijské glyfy jsou dostupné další možnosti nahrazení.

Panel OpenType – přehled

Panel OpenType (Okna > Text >OpenType) se používá k určení způsobu použití alternativních znaků v písmech OpenType. Můžete například určit, že chcete v novém nebo existujícím textu používat standardní ligatury.

Nezapomeňte, že výběr funkcí, které nabízejí jednotlivá písma OpenType se značně liší; ne všechny volby v panelu OpenType jsou dostupné v každém písmu. Znaky v písmu můžete zobrazit pomocí panelu Glyfy.

Panel OpenType
Panel OpenType

A. Standardní ligatury B. Kontextové alternativy C. Volitelné ligatury D. Ozdobné tvary E. Stylistické alternativy F. Titulkové alternativy G. Řadové číslovky H. Zlomky I. Stylistické sady J. Nabídka panelu K. Typ číslic L. Poloha znaku 

Poznámka:

Pro asijská písma OpenType mohou být dostupné další funkce.

Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu OpenType v pravém horním rohu panelu. 

Zvýraznění alternativních glyfů v textu

 1. Zvolte Soubor > Nastavení dokumentu.
 2. Vyberte Zvýraznit nahrazené glyfy a klikněte na tlačítko OK. Nahrazené glyfy v textu se zvýrazní.

Používání ligatur a kontextových alternativ

Ligatury jsou typografické náhradní znaky pro určité páry písmen. Většina písem zahrnuje ligatury pro standardní páry písmen, jako jsou fi, fl, ff, ffi a ffl. Některá písma navíc obsahují volitelné ligatury pro páry písmen, jako jsou ct, st a ft. Přestože znaky v ligaturách vypadají jako spojené, jsou plně upravitelné a při kontrole pravopisu nezpůsobí nesprávné označení slova jako chybného.

Kontextové alternativy jsou alternativní znaky obsažené v některých psacích písmech, aby se zajistilo lepší spojování písmen. Například když použijete Caflisch Script Pro s aktivovanými kontextovými alternativami, spojí se pár písmen „bl“ ve slově „bláto“ tak, že vypadají více jako napsaná rukou.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, na které chcete nastavení aplikovat. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType.
 3. V panelu OpenType proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Standardní ligatury, abyste zapnuli nebo vypnuli ligatury pro standardní páry písmen (jako jsou fi, fl, ff, ffi a ffl).

  • Klikněte na tlačítko Volitelné ligatury, abyste zapnuli nebo vypnuli volitelné ligatury (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  • Klikněte na tlačítko Kontextové alternativy, abyste zapnuli nebo vypnuli kontextové alternativy (pokud jsou v platném písmu dostupné).

Použití stylistických sad

Stylistická sada je skupina alternativ glyfů, které lze aplikovat na vybraný blok textu. Když použijete stylistickou sadu, glyfy definované v sadě nahradí výchozí glyfy písma ve vybraném textu. Název stylistické sady poskytnutý vývojářem písma se zobrazí na různých místech v aplikaci Illustrator. U některých písem aplikace Illustrator zobrazí názvy stylistických sad jako Sada 1, Sada 2 a podobně. Na úsek textu můžete aplikovat více stylistických sad.

stylistic-set_open-type-bar
 1. Vyberte textové pole nebo rozsah textu, na které chcete použít stylistickou sadu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vybráním položky Okno > Text > OpenType otevřete panel OpenType. Nyní proveďte jeden z následujících úkonů:
   • Klikněte na ikonu Stylistické sady () v dolní části panelu a zvolte požadovanou sadu.
   • Vyberte v nabídce panelu položku Stylistické sady a zvolte požadovanou sadu.
  OpenType-panel--stylistic-sets
  Použití stylistických sad pomocí panelu OpenType

  A. Klikněte na ikonu dole v panelu B. Zvolte požadovanou stylistickou sadu z nabídky panelu 
  • Zvolením příkazu Text > Glyfy otevřete panel Glyfy. Zvolte stylistickou sadu z rozbalovacího seznamu Zobrazit na panelu Glyfy.
  Glyphs-panel_stylistic-sets
  Použití stylistických sad pomocí panelu Glyfy

Poznámka:

Stylistickou sadu, kterou jste aplikovali na rozsah textu, můžete odstranit zrušením jejího výběru v panelu OpenType nebo v panelu Glyfy.

Přidání stylistických sad do stylu znaků nebo odstavců

 1. Vybráním volby Okno > Text > Styly znaků nebo Styly odstavců otevřete panel Styly znaků nebo panel Styly odstavců.

 2. Vyberte možnost Nový znak / Styl odstavce z nabídky panelu.

 3. Vyberte kartu Funkce OpenType v levé části dialogového okna Nový Znak / Styl odstavce.

 4. Klikněte  a vyberte ze seznamu požadované stylistické sady.

  Character-panel--stylistic-sets
  Přidávání stylistických sad do stylu znaků
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Používání ozdobných písmen, titulkových alternativ nebo stylistických alternativ

Mnohá písma OpenType obsahují stylizované znaky, které umožňují přidávat do textu dekorativní prvky. Ozdobná písmena jsou znaky se zvýrazněnými kudrlinami. Titulkové alternativy jsou znaky (obvykle všechny velké, verzálkové) navržené k použití v textech velkých velikostí, jako jsou titulky. Stylistické alternativy jsou stylizované znaky, které vytvářejí čistě estetický efekt.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, na které chcete nastavení aplikovat. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType.
 3. V panelu OpenType proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Ozdobné, abyste zapnuli nebo vypnuli ozdobné znaky (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  • Klikněte na tlačítko Stylistické alternativy, abyste zapnuli nebo vypnuli stylistické alternativy (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  • Klikněte na tlačítko Titulkové alternativy, abyste zapnuli nebo vypnuli titulkové alternativy (pokud jsou v platném písmu dostupné).

Vkládání symbolů, rozdělovníků, pomlček a uvozovek

Nově v aplikaci Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umístěte textový kurzor do místa, kam chcete pomocí textového nástroje vložit znak.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Text > Vložit speciální znak
  • Klikněte pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte možnost Vložit speciální znak.
 3. Vyberte jednu z následujících možností: Symboly, Rozdělovníky a pomlčky a Uvozovky. 

 4. Z široké nabídky obsažené v aplikaci Illustrator vyberte požadovaný znak.

Vkládání znaků pro prázdné místo

Nově v aplikaci Adobe Illustrator CC 2017

 1. Umístěte textový kurzor do místa, kam chcete pomocí textového nástroje vložit znak pro prázdné místo.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Text > Vložit znak pro prázdné místo
  • Klikněte pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte možnost Vložit znak pro prázdné místo.
 3. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Dlouhá mezera

  Mezera bude odpovídat velikosti písma. Například v písmu velikosti 12 bodů je dlouhá mezera široká 12 bodů.

  Krátká mezera

  Mezera má poloviční šířku dlouhé mezery. Například v písmu velikosti 12 bodů je krátká mezera široká 6 bodů.

  Vlasová mezera

  Mezera má šířku o velikosti 1/24 dlouhé mezery. Například v písmu velikosti 12 bodů je vlasová mezera široká 0,5 bodu.

  Tenká mezera

  Mezera má šířku o velikosti jedné osminy dlouhé mezery. Například v písmu velikosti 12 bodů je tenká mezera široká 1,5 bodu.

Poznámka:

Když zvolíte možnost Text > Zobrazovat skryté znaky, zobrazí se zástupné symboly speciálních mezer.

Vložení znaku zalomení

Nově v aplikaci Adobe Illustrator CC 2017

Vložením znaku zalomení můžete zahájit nový řádek, aniž byste zahájili nový odstavec.

 1. Umístěte textový kurzor do místa, kam chcete pomocí textového nástroje vložit znak zalomení.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Text > Vložit znak zalomení > Vynucené zalomení řádku.
  • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit znak zalomení > Vynucené zalomení řádku.

Chcete-li znak zalomení odebrat, zobrazte si nejprve netisknutelné znaky výběrem možnosti Text > Zobrazovat skryté znaky. Poté můžete znak zalomení vybrat a odstranit.

Zobrazení nebo skrytí netištěných znaků

Mezi netištěné znaky patří tvrdé a měkké konce řádků (zalomení řádku), tabulátory, mezery, nerozdělitelné mezery, dvoubajtové znaky (včetně mezer), podmíněná rozdělení slov a znak konec textu.

Chcete-li, aby tyto znaky byly při formátování a úpravách textu viditelné, zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky. Zaškrtnutí označuje, že netištěné znaky jsou viditelné.