Příručka uživatele Zrušit

Vybírání barev

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O vybírání barev

Barvy pro kresbu můžete v aplikaci Illustrator vybírat s použitím celé řady nástrojů, panelů a dialogových oken. Způsob výběru barev závisí na potřebách vaší kresby. Chcete-li například používat konkrétní barvy schválené určitou firmou, budete je chtít vybírat z knihovny vzorníku schválené touto společností. Pokud chcete, aby se vaše barvy shodovaly s barvami v jiné kresbě, můžete použít kapátko nebo dialogové okno Výběr barvy, ve kterém zadáte přesné hodnoty barev.

K vybírání barev můžete použít libovolné z následujících funkcí:

Panel Vzorník a panely knihoven vzorníků

Obsahují jednotlivé barvy a skupiny barev. Můžete volit z přednastavených vzorníků a knihoven, nebo si můžete vytvořit vlastní. Také můžete knihovny importovat.

Dialogové okno Výběr barvy

Obsahuje barevné spektrum, ze kterého můžete vizuálně vybírat barvy, textová pole pro hodnoty barev, umožňující ručně definovat barvy, a pole se vzorky barev.

Nástroj kapátko

Když s ním kliknete v kresbě, navzorkuje z ní barvu.

Panel Barvy

Obsahuje barevné spektrum, jezdce pro jednotlivé hodnoty barev (například jezdec Azurová) a textová pole pro hodnoty barev. Z panelu Barvy můžete určovat barvy výplní a tahů. Pomocí nabídky panelu Barvy můžete vytvářet inverzní a doplňkové barvy k aktuální barvě výplně nebo tahu a z vybrané barvy můžete vytvořit políčko vzorníku.

Panel Průvodce barvami

Nabízí několik pravidel harmonie, která můžete vybrat při vytváření skupin barev s použitím zvolené základní barvy. Můžete vytvářet variace barev s použitím různých odstínů a tónů, teplých a studených barev nebo živých a tlumených barev. Z tohoto panelu můžete otevřít skupinu barev v dialogovém okně Upravit barvy/Přebarvit kresbu.

Dialogové okno Upravit barvy/Přebarvit kresbu

Část tohoto dialogového okna obsahuje nástroje pro přesné definování či úpravy barev ve skupině barev nebo kresbě. Další část slouží pro přebarvení kresby pomocí barev ze skupiny barev, případně pro snížení počtu barev nebo jejich převedení pro výstup.

Příkaz Přidat vybrané barvy nebo tlačítko Nová skupina barev

Vytvořte skupinu barev obsahující barvy ve vybrané kresbě. Tento příkaz i tlačítko se nacházejí v panelu Vzorník.

Dialog pro výběr barvy – přehled

Dialogové okno Výběr barvy umožňuje vybrat barvu výplně nebo tahu volbou z barevného pole a spektra, číselným definováním barev nebo kliknutím na políčko vzorníku.

Dialogové okno Výběr barvy
Dialogové okno Výběr barvy

A. Pole barvy B. Barevné hodnoty HSB C. Obdélník nové barvy D. Obdélník původní barvy E. Posuvník barev F. Barevné spektrum G. Barevné hodnoty RGB H. Hexadecimální hodnota barvy I. Barevné hodnoty CMYK 

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy

 1. V panelu nástrojů nebo v panelu Barvy poklepejte na pole barvy výplně nebo tahu.

Změna barevného spektra zobrazeného v dialogovém okně Výběr barvy

 1. Klikněte na písmeno: H (odstín), s (sytost), B (jas), R (červená), G (zelená) nebo B (modrá).

Zobrazování pouze bezpečných webových barev

Jako bezpečné webové barvy se označují barvy používané všemi prohlížeči bez ohledu na platformu.

 1. Vyberte Pouze webové barvy.

Zobrazení vzorníku namísto barevného spektra

 1. Klikněte na Knihovny barev. Klikněte na Barevné modely, abyste se vrátili k zobrazení barevného spektra.

Výběr barvy pomocí dialogu pro výběr barvy

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 1. Klikněte nebo táhněte uvnitř barevného spektra. Kruhová značka označuje polohu barvy ve spektru.

 2. Táhněte trojúhelníky podél posuvníku barev nebo klikněte uvnitř posuvníku barev.

 3. Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.

 4. Klikněte na Knihovny barev, vyberte vzorek a klikněte na OK.

Panel Barvy – přehled

Panel Barvy (Okna > Barvy) se používá k aplikování barvy na výplň nebo tah objektu a také k úpravám a míchání barev. V panelu Barvy lze zobrazit hodnoty barev s použitím různých barevných modelů. Standardně se v panelu Barvy zobrazují pouze nejběžněji používané volby.

Panel Barvy
Panel Barvy

A. Barva výplně B. Barva tahu C. Nabídka panelu D. Pole Žádná E. Barevné spektrum pruh F. Posuvník barev G. Textové pole pro složku barvy 

Změna barevného modelu

 1. Z nabídky panelu zvolte Stupně šedi, RGB, HSB, CMYK nebo Bezpečné webové RGB.

Zobrazení všech voleb v panelu

 1. Z nabídky panelu zvolte Zobrazit volby. Nebo klikněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Výběr barev pomocí panelu Barvy

 1. Z nabídky panelu vyberte barevný režim, který chcete použít. Vybraný režim ovlivní pouze zobrazení panelu Barvy, nezmění barevný režim dokumentu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Táhněte nebo klikněte v posuvníku barev.

  • Se stisknutou klávesou Shift přetáhněte jezdec barvy – spolu s ním se budou pohybovat i ostatní jezdce (s výjimkou jezdců HSB). Tím se zachová podobná barva, ale s jiným odstínem nebo intenzitou.

  • Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.

  • Klikněte do pruhu spektra barev dole v panelu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klikněte do pole Žádná vlevo od pruhu barev; chcete-li vybrat bílou, klikněte na pole bílé barvy v pravém horním rohu pruhu barev; chcete-li vybrat černou, klikněte na pole černé barvy v pravém dolním rohu pruhu barev.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.