Příručka uživatele Zrušit

Vybírání barev

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O vybírání barev

Barvy pro kresbu můžete v aplikaci Illustrator vybírat s použitím celé řady nástrojů, panelů a dialogových oken. Způsob výběru barev závisí na potřebách vaší kresby. Chcete-li například používat konkrétní barvy schválené určitou firmou, budete je chtít vybírat z knihovny vzorníku schválené touto společností. Pokud chcete, aby se vaše barvy shodovaly s barvami v jiné kresbě, můžete použít kapátko nebo dialogové okno Výběr barvy, ve kterém zadáte přesné hodnoty barev.

K vybírání barev můžete použít libovolné z následujících funkcí:

Panel Vzorník a panely knihoven vzorníků

Obsahují jednotlivé barvy a skupiny barev. Můžete volit z přednastavených vzorníků a knihoven, nebo si můžete vytvořit vlastní. Také můžete knihovny importovat.

Výběr barvy

Obsahuje barevné spektrum, ze kterého můžete vizuálně vybírat barvy, textová pole pro hodnoty barev umožňující ručně definovat barvy a pole se vzorky barev.

Nástroj kapátko

Když s ním kliknete v kresbě, navzorkuje z ní barvu.

Panel Barvy

Obsahuje barevné spektrum, jezdce pro jednotlivé hodnoty barev (například jezdec Azurová) a textová pole pro hodnoty barev. Z panelu Barvy můžete určovat barvy výplní a tahů. Pomocí nabídky panelu Barvy můžete vytvářet inverzní a doplňkové barvy k aktuální barvě výplně nebo tahu a z vybrané barvy můžete vytvořit políčko vzorníku.

Panel Průvodce barvami

Nabízí několik pravidel harmonie, která můžete vybrat při vytváření skupin barev s použitím zvolené základní barvy. Můžete vytvářet variace barev s použitím různých odstínů a tónů, teplých a studených barev nebo živých a tlumených barev. Z tohoto panelu můžete otevřít skupinu barev v dialogovém okně Upravit barvy/Přebarvit kresbu.

Dialogové okno Upravit barvy/Přebarvit kresbu

Část tohoto dialogového okna obsahuje nástroje pro přesné definování či úpravy barev ve skupině barev nebo kresbě. Další část slouží pro přebarvení kresby pomocí barev ze skupiny barev, případně pro snížení počtu barev nebo jejich převedení pro výstup.

Příkaz Přidat vybrané barvy nebo tlačítko Nová skupina barev

Vytvořte skupinu barev obsahující barvy ve vybrané kresbě. Tento příkaz i tlačítko se nacházejí v panelu Vzorník.

Dialog pro výběr barvy – přehled

Nástroj pro výběr barvy vám umožní jedním z následujících způsobů zvolit barvu výplně nebo tahu pro objekt:

 • Výběr z barevného spektra.
 • Číselné definování barvy.
 • Kliknutí na vzorník.
Dialogové okno Výběr barvy
Dialogové okno Výběr barvy

A. Pole barvy B. Barevné hodnoty HSB C. Obdélník nové barvy D. Obdélník původní barvy E. Posuvník barev F. Barevné spektrum G. Barevné hodnoty RGB H. Hexadecimální hodnota barvy I. Barevné hodnoty CMYK 

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy

 1. V panelu nástrojů nebo v panelu Barvy poklepejte na pole barvy výplně nebo tahu.

Změna barevného spektra zobrazeného v dialogovém okně Výběr barvy

 1. Klikněte na písmeno: H (odstín), S (sytost), B (jas), R (červená), G (zelená) nebo B (modrá).

Zobrazování pouze bezpečných webových barev

Jako bezpečné webové barvy se označují barvy používané všemi prohlížeči bez ohledu na platformu.

 1. Vyberte Pouze webové barvy.

Zobrazení vzorníku namísto barevného spektra

 1. Klikněte na Knihovny barev. Klikněte na Barevné modely, abyste se vrátili k zobrazení barevného spektra.

Výběr barvy pomocí dialogu pro výběr barvy

Pokud budete chtít zvolit barvu pomocí nástroje pro výběr barvy, postupujte následovně:

 • Klikněte nebo táhněte uvnitř barevného spektra. Kruhová značka označuje polohu barvy ve spektru.
 • Táhněte posuvníkem barev nebo klikněte uvnitř posuvníku barev.
 • Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.
 • Označte Vzorky barev a vyberte vhodný vzorník.

Panel Barvy – přehled

Panel Barvy (Okna > Barvy) se používá k aplikování barvy na výplň nebo tah objektu a také k úpravám a míchání barev. V panelu Barvy lze zobrazit hodnoty barev s použitím různých barevných modelů. Standardně se v panelu Barvy zobrazují pouze nejběžněji používané volby.

Panel Barvy
Panel Barvy

A. Barva výplně B. Barva tahu C. Nabídka panelu D. Pole Žádná E. Barevné spektrum pruh F. Posuvník barev G. Textové pole pro složku barvy 

Změna barevného modelu

Z nabídky panelu zvolte Stupně šedi, RGB, HSB, CMYK nebo Bezpečné webové RGB. Illustrator si pamatuje poslední použitý barevný model pokaždé, když jej otevřete.

Výběr barev pomocí panelu Barvy

 1. Z nabídky panelu vyberte barevný režim, který chcete použít. Vybraný režim ovlivní pouze zobrazení panelu Barvy, nezmění barevný režim dokumentu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Táhněte nebo klikněte na posuvníku.

  • Se stisknutou klávesou Shift přetáhněte jezdec barvy – spolu s ním se budou pohybovat i ostatní jezdce (s výjimkou jezdců HSB). Tím se zachová podobná barva, ale s jiným odstínem nebo intenzitou.

  • Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.

  • Klikněte do pruhu spektra barev dole v panelu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klikněte do pole Žádná vlevo od pruhu barev; chcete-li vybrat bílou, klikněte na pole bílé barvy v pravém horním rohu pruhu barev; chcete-li vybrat černou, klikněte na pole černé barvy v pravém dolním rohu pruhu barev.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?