O vybírání barev

Barvy pro kresbu můžete v aplikaci Illustrator vybírat s použitím celé řady nástrojů, panelů a dialogových oken. Způsob výběru barev závisí na potřebách vaší kresby. Chcete-li například používat konkrétní barvy schválené určitou firmou, budete je chtít vybírat z knihovny vzorníku schválené touto společností. Pokud chcete, aby se vaše barvy shodovaly s barvami v jiné kresbě, můžete použít kapátko nebo dialogové okno Výběr barvy, ve kterém zadáte přesné hodnoty barev.

K vybírání barev můžete použít libovolné z následujících funkcí:

Panel Vzorník a panely knihoven vzorníků

Obsahují jednotlivé barvy a skupiny barev. Můžete volit z přednastavených vzorníků a knihoven, nebo si můžete vytvořit vlastní. Také můžete knihovny importovat.

Dialogové okno Výběr barvy

Obsahuje barevné spektrum, ze kterého můžete vizuálně vybírat barvy, textová pole pro hodnoty barev, umožňující ručně definovat barvy, a pole se vzorky barev.

Nástroj kapátko

Když s ním kliknete v kresbě, navzorkuje z ní barvu.

Panel Barvy

Obsahuje barevné spektrum, jezdce pro jednotlivé hodnoty barev (například jezdec Azurová) a textová pole pro hodnoty barev. Z panelu Barvy můžete určovat barvy výplní a tahů. Pomocí nabídky panelu Barvy můžete vytvářet inverzní a doplňkové barvy k aktuální barvě výplně nebo tahu a z vybrané barvy můžete vytvořit políčko vzorníku.

Panel Průvodce barvami

Nabízí několik pravidel harmonie, která můžete vybrat při vytváření skupin barev s použitím zvolené základní barvy. Můžete vytvářet variace barev s použitím různých odstínů a tónů, teplých a studených barev nebo živých a tlumených barev. Z tohoto panelu můžete otevřít skupinu barev v dialogovém okně Upravit barvy/Přebarvit kresbu.

Dialogové okno Upravit barvy/Přebarvit kresbu

Část tohoto dialogového okna obsahuje nástroje pro přesné definování či úpravy barev ve skupině barev nebo kresbě. Další část slouží pro přebarvení kresby pomocí barev ze skupiny barev, případně pro snížení počtu barev nebo jejich převedení pro výstup.

Příkaz Přidat vybrané barvy nebo tlačítko Nová skupina barev

Vytvořte skupinu barev obsahující barvy ve vybrané kresbě. Tento příkaz i tlačítko se nacházejí v panelu Vzorník.

Dialog pro výběr barvy – přehled

Dialogové okno Výběr barvy umožňuje vybrat barvu výplně nebo tahu volbou z barevného pole a spektra, číselným definováním barev nebo kliknutím na políčko vzorníku.

Dialogové okno Výběr barvy
Dialogové okno Výběr barvy

A. Pole barvy B. Barevné hodnoty HSB C. Obdélník nové barvy D. Obdélník původní barvy E. Posuvník barev F. Barevné spektrum G. Barevné hodnoty RGB H. Hexadecimální hodnota barvy I. Barevné hodnoty CMYK 

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy

 1. V panelu nástrojů nebo v panelu Barvy poklepejte na pole barvy výplně nebo tahu.

Změna barevného spektra zobrazeného v dialogovém okně Výběr barvy

 1. Klikněte na písmeno: H (odstín), s (sytost), B (jas), R (červená), G (zelená) nebo B (modrá).

Zobrazování pouze bezpečných webových barev

Jako bezpečné webové barvy se označují barvy používané všemi prohlížeči bez ohledu na platformu.

 1. Vyberte Pouze webové barvy.

Zobrazení vzorníku namísto barevného spektra

 1. Klikněte na Knihovny barev. Klikněte na Barevné modely, abyste se vrátili k zobrazení barevného spektra.

Výběr barvy pomocí dialogu pro výběr barvy

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 1. Klikněte nebo táhněte uvnitř barevného spektra. Kruhová značka označuje polohu barvy ve spektru.

 2. Táhněte trojúhelníky podél posuvníku barev nebo klikněte uvnitř posuvníku barev.

 3. Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.

 4. Klikněte na Knihovny barev, vyberte vzorek a klikněte na OK.

Panel Barvy – přehled

Panel Barvy (Okna > Barvy) se používá k aplikování barvy na výplň nebo tah objektu a také k úpravám a míchání barev. V panelu Barvy lze zobrazit hodnoty barev s použitím různých barevných modelů. Standardně se v panelu Barvy zobrazují pouze nejběžněji používané volby.

Panel Barvy
Panel Barvy

A. Barva výplně B. Barva tahu C. Nabídka panelu D. Pole Žádná E. Barevné spektrum pruh F. Posuvník barev G. Textové pole pro složku barvy 

Změna barevného modelu

 1. Z nabídky panelu zvolte Stupně šedi, RGB, HSB, CMYK nebo Bezpečné webové RGB.

Zobrazení všech voleb v panelu

 1. Z nabídky panelu zvolte Zobrazit volby. Nebo klikněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Výběr barev pomocí panelu Barvy

 1. Z nabídky panelu vyberte barevný režim, který chcete použít. Vybraný režim ovlivní pouze zobrazení panelu Barvy, nezmění barevný režim dokumentu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Táhněte nebo klikněte v posuvníku barev.

  • Se stisknutou klávesou Shift přetáhněte jezdec barvy – spolu s ním se budou pohybovat i ostatní jezdce (s výjimkou jezdců HSB). Tím se zachová podobná barva, ale s jiným odstínem nebo intenzitou.

  • Zadejte hodnoty do libovolných textových polí.

  • Klikněte do pruhu spektra barev dole v panelu. Nechcete-li vybrat žádnou barvu, klikněte do pole Žádná vlevo od pruhu barev; chcete-li vybrat bílou, klikněte na pole bílé barvy v pravém horním rohu pruhu barev; chcete-li vybrat černou, klikněte na pole černé barvy v pravém dolním rohu pruhu barev.