Příručka uživatele Zrušit

Prolnutí objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   21. Formátování asijských znaků
   22. Sazby pro asijská písma
   23. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   24. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O prolnutí objektů

Můžete prolnout objekty, abyste vytvořili a rovnoměrně rozmístili tvary mezi dvěma objekty. Můžete také prolnout dvě otevřené cesty, abyste vytvořili plynulý přechod mezi objekty, nebo můžete kombinovat prolnutí barev a objektů, a tím vytvořit barevný přechod ve tvaru určitého objektu.

Poznámka:

Prolnutí objektů není to samé, jako aplikování režimů prolnutí nebo průhlednosti na objekty. Informace o režimech prolnutí a průhlednosti viz O režimech prolnutí.

Když vytvoříte prolnutí, prolnuté objekty se chovají jako jeden objekt. Když přemístíte jeden z původních objektů nebo upravíte kotevní body původního objektu, prolnutí se příslušným způsobem změní. Navíc nové objekty v prolnutí mezi původními objekty nemají vlastní kotevní body. Prolnutí můžete rozdělit, abyste z něj vytvořili samostatné objekty.

Příklad použití prolnutí k rovnoměrnému rozmístění tvarů mezi dvěma objekty
Příklad použití prolnutí k rovnoměrnému rozmístění tvarů mezi dvěma objekty

Příklad použití prolnutí k plynulému přechodu barev mezi dvěma objekty
Příklad použití prolnutí k plynulému přechodu barev mezi dvěma objekty

Při prolnutí objektů a jejich barev platí následující pravidla:

 • Nemůžete vytvořit prolnutí mezi mřížkovými objekty.

 • Pokud prolnete jeden objekt vyplněný výtažkovou barvou a jiný objekt vyplněný přímou barvou, prolnuté tvary budou vyplněné prolnutými výtažkovými barvami. Pokud prolnete dvě různé přímé barvy, pro vybarvení mezilehlých tvarů se použijí výtažkové barvy. Pokud ale prolnete odstíny stejné přímé barvy, všechny mezilehlé kroky budou vyplněny určitým procentem přímé barvy.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma objekty vyplněnými vzorkem, jednotlivé kroky prolnutí budou vyplněny vzorkem z objektu na nejvyšší vrstvě.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi objekty, které mají nastavené režimy prolnutí v panelu Průhlednost, jednotlivé kroky použijí pouze režim prolnutí z nejvyššího objektu.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi objekty, které mají více atributů vzhledu (efekty, výplně nebo tahy), pokusí se Illustrator vytvořit přechod těchto voleb.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma instancemi stejného symbolu, jednotlivé kroky prolnutí budou instance tohoto symbolu. Pokud ale vytvoříte prolnutí mezi dvěma instancemi různých symbolů, jednotlivé kroky prolnutí nebudou instance symbolu.

 • Prolnutí se standardně vytváří jako skupina vykrojení průhlednosti, takže když se libovolný z kroků skládá z překrývajících se průhledných objektů, tyto objekty mezi sebou neprosvítají. Toto nastavení můžete změnit tak, že vyberete prolnutí a odznačíte volbu Vykrojení skupiny v panelu Průhlednost.

Vytvoření prolnutí

Nástroj prolnutí a příkaz Vytvořit prolnutí umožňují vytvořit prolnutí, což je řada mezilehlých objektů a barev mezi dvěma nebo více vybranými objekty.

Vytvoření prolnutí nástrojem prolnutí

 1. Vyberte nástroj prolnutí  .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit prolnutí v postupném pořadí bez otáčení, klikněte na každý objekt kdekoliv, kromě kotevních bodů.

  • Chcete-li vytvořit prolnutí k určitému kotevnímu bodu na objektu, klikněte na tento kotevní bod nástrojem prolnutí. Když je ukazatel nad kotevním bodem, kurzor se změní z bílého čtverečku na průhledný s černou tečkou uprostřed.

  • Chcete-li prolnout otevřené cesty, vyberte koncový bod na každé z cest.

 3. Až skončíte s přidáváním objektů do prolnutí, znovu klikněte na nástroj prolnutí.
  Poznámka:

  Standardně Illustrator vypočítá optimální počet kroků pro vytvoření plynulého přechodu barev. Chcete-li nastavit počet kroků nebo vzdálenosti mezi kroky, nastavte volby prolnutí. (Viz Volby prolnutí.)

Vytvoření prolnutí příkazem Vytvořit prolnutí

 1. Vyberte objekty, které chcete prolnout.
 2. Zvolte Objekt > Prolnutí > Vytvořit.
  Poznámka:

  Standardně Illustrator vypočítá optimální počet kroků pro vytvoření plynulého přechodu barev. Chcete-li nastavit počet kroků nebo vzdálenosti mezi kroky, nastavte volby prolnutí.

Volby prolnutí

U stávajícího prolnutí můžete změnit volby prolnutí. Vyberte prolnutý objekt a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Dvojitě klikněte na nástroj prolnutí
 • Vyberte možnost Objekt > Prolnutí > Volby prolnutí.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte v části Rychlé akce na tlačítko Volby prolnutí.

Zobrazí se dialogové okno Volby prolnutí, ve kterém můžete nastavit následující volby prolnutí:

Mezery

Určuje, kolik kroků se přidá do prolnutí.

Plynulé barvy

Určí, aby Illustrator automaticky vypočítal počet kroků prolnutí. Pokud jsou objekty vyplněné nebo vytažené různými barvami, vypočítá se optimální počet kroků pro dosažení plynulé změny barev. Pokud objekty obsahují identické barvy nebo obsahují přechody nebo vzorky, bude počet kroků odvozen od nejdelší vzdálenosti mezi okraji ohraničovacích rámečků obou objektů.

Určené kroky

Nastaví počet kroků mezi začátkem a koncem prolnutí.

Určená vzdálenost

Nastaví vzdálenost mezi jednotlivými kroky v prolnutí. Určená vzdálenost se měří od okraje jednoho objektu k odpovídajícímu okraji na následujícím objektu (například od pravého okraje jednoho objektu k pravému okraji následujícího objektu).

Orientace

Určuje orientaci prolnutých objektů.

Zarovnat podle stránky

Orientuje prolnutí kolmo k ose x stránky.

Zarovnat podle cesty

Orientuje prolnutí kolmo k cestě.

Prolnutí s volbou Zarovnat podle stránky
Prolnutí s volbou Zarovnat podle stránky

Prolnutí s volbou Zarovnat podle cesty
Prolnutí s volbou Zarovnat podle cesty

Změna osy prolnutého objektu

Osa je cesta, podél které jsou zarovnané kroky prolnutého objektu. Standardně tvoří osu přímka.

 • Chcete-li nastavit tvar osy, přetáhněte kotevní body a segmenty cesty na ose nástrojem pro přímý výběr.
 • Chcete-li nahradit osu jinou cestou, nakreslete objekt, který chcete použít jako novou osu. Vyberte objekt osy a prolnutý objekt a zvolte Objekt > Prolnutí > Nahradit osu.
 • Chcete-li obrátit pořadí prolnutí na ose, vyberte prolnutý objekt a zvolte Objekt > Prolnutí > Obrátit osu.

Obrácení pořadí překrývání v objektu prolnutí

 1. Vyberte objekt prolnutí.
 2. Zvolte Objekt > Prolnutí > Obrátit zepředu dozadu.
  Původní pořadí překrývání (nahoře) a po použití příkazu Obrátit zepředu dozadu (dole)
  Původní pořadí překrývání (nahoře) a po použití příkazu Obrátit zepředu dozadu (dole)

Uvolnění nebo rozdělení objektu prolnutí

Uvolněním objektu prolnutí se odstraní nové objekty a obnoví se původní objekty. Rozdělením objektu prolnutí se prolnutí rozdělí na samostatné objekty, které můžete jednotlivě upravit jako jakýkoliv jiný objekt.

 1. Vyberte objekt prolnutí.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Objekt > Prolnutí > Uvolnit.

  • Zvolte Objekt > Prolnutí > Rozdělit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.