Příručka uživatele Zrušit

Otočení a zrcadlení objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Otočení objektů

Můžete natočit objekt kolem pevného bodu, který určíte. Výchozím vztažným bodem je středový bod objektu. Pokud máte výběr s více objekty, objekty se budou otáčet kolem jednoho vztažného bodu, kterým je standardně středový bod výběru nebo ohraničovacího rámečku. Chcete-li otočit každý objekt kolem vlastního středového bodu, použijte příkaz Transformovat jednotně.

Otočení objektů
Výsledek použití nástroje otáčení (vlevo) a příkazu Transformovat jednotně (vpravo)

Otočení objektu s použitím ohraničovacího rámečku

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. S nástrojem pro výběr  přemístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček a poblíž jeho táhla tak, aby se šipka změnila na , a pak táhněte.

Otočení objektu nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .

 3. Umístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček tak, aby se ukazatel změnil na , a pak táhněte.

Otočení objektu nástrojem otáčení

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj otáčení .

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt otočit kolem vlastního středového bodu, přetahujte ve směru otáčení kdekoli v okně dokumentu.

  • Chcete-li objekt otočit kolem jiného referenčního bodu, klepněte jednou kdekoli v okně dokumentu, abyste referenční bod přemístili. Pak posuňte ukazatel mimo vztažný bod a táhněte kruhovým pohybem.

  • Chcete-li otočit kopii objektu místo samotného objektu, začněte s přetahováním a pak podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Pokud chcete nastavit přesnější ovládání, přetahujte dále od referenčního bodu objektu.

Otočení objektu o určitý úhel

Pomocí příkazu Otočit můžete nastavit přesný úhel natočení.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li otáčet okolo jiného vztažného bodu, vyberte nástroj otáčení. Pak podržte Alt a klepněte v okně dokumentu do místa, kde chcete umístit vztažný bod.

  • Chcete-li otáčet okolo středového bodu, zvolte položky Objekt > Transformovat > Otočit nebo poklepejte na nástroj otáčení.

 3. Zadejte úhel otočení do textového pole Úhel. Záporný úhel otočí objekt po směru hodinových ručiček, kladný úhel otočí objekt proti směru hodinových ručiček.

 4. Pokud objekt obsahuje výplň vzorkem, vyberte Vzorky, abyste natočili vzorek. Zrušte výběr možnosti Objekty, chcete-li otočit pouze vzorek, ale ne objekty.

 5. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste změnili velikost kopie objektů.

  Poznámka:

  Chcete-li kruhově rozmístit více kopií objektu kolem referenčního bodu, posuňte referenční bod mimo střed objektu, klepněte na tlačítko Kopírovat, a pak opakovaně zvolte položky Objekt > Transformovat > Transformovat znovu.

Otočení objektu pomocí panelu Transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt otočit kolem středového bodu, zadejte v panelu hodnotu do volby Úhel.

  • Chcete-li objekt otočit kolem jiného referenčního bodu, klikněte na bílý čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu  v panelu a zadejte hodnotu do volby Úhel.

   Tip: Panel Transformace můžete také vyvolat kliknutím na X, Y, Š nebo V na ovládacím panelu.

 3. Pomocí panelu Transformace můžete otáčet symbolem kolem jeho vztažného bodu. Další informace získáte v tématu Vztažný bod symbolu.

Otočení více objektů jednotlivě

 1. Vyberte objekty, které chcete otočit.

 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Transformovat jednotně.

 3. V sekci Otočit v dialogovém okně proveďte některý z následujících úkonů:

  • Klepněte na ikonu úhlu nebo přetáhněte úsečku úhlu kolem ikony.

  • Do textového pole Úhel zadejte úhel mezi –360° a 360°.

 4. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste natočili kopie jednotlivých objektů.

Natočení os x a y dokumentu

Standardně jsou osy xy rovnoběžné s vodorovnými a svislými okraji okna dokumentu.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Zadejte úhel do textového pole Úhel omezení. Kladný úhel natočí osy proti směru hodinových ručiček, záporný úhel ve směru hodinových ručiček.

  Natočení os je užitečné, pokud se kresba skládá z více prvků natočených pod stejným úhlem, jako je například logo a text zobrazené pod úhlem 20°. Místo natočení každého prvku zvlášť můžete jednoduše natočit osy o 20°. Vše, co nakreslíte, se bude vytvářet podle nových os.

  Výchozí osy – osy natočené o 20°
  Objekt zarovnaný podle výchozích os (vlevo) a osy natočené o 20° (vpravo)

  Novým nastavením os nejsou ovlivněny následující objekty a akce:

  • Objekty, které již existují

  • Otáčení a prolnutí

  • Kreslení tužkou nebo nástrojem Živá vektorizace

Zrcadlení nebo převrácení objektů

Zrcadlení objektu převrátí objekt kolem neviditelné osy, kterou určíte. Objekty můžete zrcadlit nástrojem libovolné transformace, nástrojem zrcadlení nebo příkazem Zrcadlit. Chcete-li určit osu, podle níž chcete objekt zrcadlit, použijte nástroj zrcadlení.

Poznámka:

Abyste vytvořili zrcadlový obraz objektu, můžete při zrcadlení vytvořit kopii.

Zrcadlení objektu nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte objekt, který chcete zrcadlit.

 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte táhlo ohraničovacího rámečku přes protější okraj nebo táhlo, až se objekt zrcadlí požadovaným způsobem.

  • Chcete-li zachovat proporce objektu, podržte při přetahování rohového úchytu přes protější úchyt stisknutou klávesu Shift.

Zrcadlení objektu nástrojem zrcadlení

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte nástroj zrcadlení .

 3. Abyste nakreslili neviditelnou osu, podle které chcete objekt zrcadlit, klepněte kdekoliv v okně dokumentu, a tím nastavte první bod osy. Ukazatel se změní na šipku.

 4. Umístěte ukazatel do druhého bodu vytvářené neviditelné osy a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepnutím nastavte druhý bod neviditelné osy. Když klepnete, vybraný objekt se převrátí kolem určené osy.

  Nastavení prvního bodu osy kliknutím
  Kliknutím nastavte první bod osy (vlevo), pak dalším kliknutím nastavte další bod osy a vytvořte zrcadlový obraz objektu podle osy (vpravo).

  • Chcete-li zrcadlit kopii objektu, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a kliknutím nastavte druhý bod neviditelné osy.

  • Nastavte osu zrcadlení tažením ukazatelem místo klepnutí. Chcete-li omezit úhel na násobky 45°, podržte při přetahování stisknutou klávesu Shift. Při tažení se neviditelná osa zrcadlení otáčí kolem bodu, na který jste klepnuli v bodě 3, a zobrazuje se obrys zrcadleného objektu. Když je obrys v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  Otáčení osy tažením
  Otáčení osy zrcadlení tažením druhého bodu osy

Pokud chcete nastavit přesnější ovládání, přetahujte dále od referenčního bodu objektu.

Zrcadlení určením osy

 1. Vyberte objekt, který chcete zrcadlit.

  • Chcete-li objekt zrcadlit okolo středového bodu, zvolte položky Objekt > Transformovat > Zrcadlit nebo poklepejte na nástroj zrcadlení .

  • Chcete-li objekt zrcadlit okolo jiného vztažného bodu, klepněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) kdekoli v okně dokumentu.

 2. V dialogovém okně Zrcadlení vyberte osu, podle které chcete objekt zrcadlit. Můžete zrcadlit objekt podle vodorovné, svislé nebo natočené osy.

 3. Pokud objekt obsahuje vzorky a chcete je zrcadlit, vyberte Vzorky. (Chcete-li zrcadlit pouze vzorky, zrušte výběr položky Objekty.)

 4. Chcete-li si prohlédnout efekt před provedením, vyberte možnost Náhled.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt zrcadlit, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zrcadlit kopii objektu, klepněte na tlačítko Kopírovat.

Můžete povolit funkci Kreslení a úpravy v reálném čase, abyste vylepšili živý vzhled objektů při práci na nich. Povolení této funkce:

[Windows] Klikněte na Úpravy > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase.

[macOS] Klikněte na Illustrator > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.