O předvolbách

Nastavení předvoleb vám umožní zajistit plynulé fungování aplikace Illustrator a její optimalizaci přesně pro ty akce, které v ní provádíte nejčastěji.

V souboru předvoleb aplikace Adobe Illustrator je uloženo mnoho programových nastavení, mimo jiné všeobecné volby zobrazení, volby pro ukládání souborů, volby výkonu, textu a voleb pro zásuvné moduly a odkládací disky. Většina těchto voleb se nastavuje v dialogovém okně Předvolby. Nastavení předvoleb se ukládají pokaždé, když ukončíte aplikaci.

Neočekávané chování aplikace může být způsobeno poškozenými předvolbami. Pokud máte podezření, že jsou předvolby poškozené, obnovte je na jejich výchozí nastavení.

Otevření dialogového okna předvoleb

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Windows) Vyberte Úpravy > Předvolby > [název sady předvoleb].

  • (macOS) Vyberte Illustrator > Předvolby > [název sady předvoleb].

  • V případě žádného výběru klikněte na tlačítko Předvolby v ovládacím panelu.

  Preferences-option_control-panel_2
  Tlačítko Předvolby na ovládacím panelu

 2. Výběrem volbu z nabídky vlevo v dialogovém okně Předvolby se přepněte na jinou sadu předvoleb.

Nastavení předvoleb aplikace Illustrator

Soubor předvoleb aplikace Illustrator spravuje příkazy a nastavení panelů v aplikaci. Při spuštění aplikace Illustrator se umístění panelů a příkazů uloží v souboru předvoleb aplikace Illustrator. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení aplikace Illustrator nebo změnit platné nastavení, odstraňte předvolby aplikace. Při opětovném spuštění vytvoří Illustrator automaticky soubor předvoleb a uloží jej.

Ruční obnovení předvoleb na výchozí hodnoty

 • Odstraňte nebo přejmenujte soubor předvoleb Adobe Illustrator. Při dalším spuštění aplikace Illustrator se v původním umístění vytvoří nový soubor předvoleb.

Rychlé obnovení předvoleb pomocí klávesové zkratky

 • Při spouštění aplikace Illustrator stiskněte a podržte klávesy Alt+Control+Shift (Windows) nebo Option+Command+Shift (macOS). Objeví se dotaz, zda chcete odstranit současná nastavení. Při dalším spuštění aplikace Illustrator se vytvoří nové soubory předvoleb.

V závislosti na používaném operačním systému se soubor předvoleb nachází v následujícím umístění:

macOS

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/cs_CZ*/Adobe Illustrator Prefs

Windows

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\cs_CZ*\x64\Adobe Illustrator Prefs

Poznámky:

 • Namísto <číslo verze> zapište následující hodnoty, podle toho, jakou verzi aplikace Illustrator máte instalovanou:
Vydání Illustrator CC Číslo verze
CC z října 2017 22
CC 2017 21
CC 2015.3 20
CC 2015 19
CC 2014 18
CC 17
 • Název složky se může lišit v závislosti na nainstalované jazykové verzi.
 • V operačním systému Windows je složka Application Data (Data aplikací) standardně skrytá. Chcete-li složku zobrazit, otevřete možnosti složky z ovládacích panelů a klikněte na kartu Zobrazení. V podokně Upřesnit nastavení vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory a složky nebo Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.
 • Pokud nedokážete soubor předvoleb najít, použijte příkaz Najít a vyhledejte AIPrefs (Windows) nebo Adobe Illustrator Prefs (macOS).

O zásuvných modulech

Zásuvné moduly jsou programy, které přidávají funkce do aplikace Adobe Illustrator. S programem se dodává řada zásuvných modulů pro vytváření speciálních efektů, které se automaticky instalují do složky Zásuvné moduly ve složce aplikace Illustrator.

Můžete nainstalovat libovolné komerční zásuvné moduly, vyvinuté pro Photoshop nebo Illustrator. Chcete-li nainstalovat zásuvný modul od Adobe, použijte jeho instalátor, pokud se dodává. Jinak přetáhněte kopii modulu do složky Zásuvné moduly uvnitř složky aplikace Illustrator. Pak restartujte Illustrator, aby se zásuvné moduly načetly. Chcete-li nainstalovat zásuvný modul od jiného dodavatele, postupujte podle instalačních pokynů, dodávaných spolu se zásuvným modulem.

Poznámka:

Otevřená architektura aplikace Adobe Illustrator umožňuje, aby vývojáři mimo Adobe vytvářeli další funkce přístupné z aplikace Adobe Illustrator. Pokud se zajímáte o vytváření zásuvných modulů kompatibilních s aplikací Adobe Illustrator, navštivte stránky www.adobe.com.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online