Příručka uživatele Zrušit

Tabulátory

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Získejte další informace o tabulátorech a o tom, jak je nastavit, opakovat, přesouvat a odstraňovat.

Tabulátory jsou tím nejjednodušším způsobem, jak zarovnat objekty na kresbě v aplikaci Illustrator. Pro nastavení zarážek tabulátorů odstavce nebo textového objektu se používá panel Tabulátory.

Panel Tabulátory
Panel Tabulátory

A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Poloha tabulátoru C. Pole Výplň tabulátoru D. Pole Zarovnat na E. Nabídka panelu F. Pravítko tabulátorů G. Přitažení panelu nad rámeček 

Zarovnání panelu Tabulátory k vybranému textovému objektu

Panel Tabulátory můžete umístit kamkoliv na pracovní ploše, ale většinou je užitečné zarovnat panel Tabulátory k textovému objektu.

 1. Označením ikony magnetu přesunete panel přímo nad vybraný textový objekt, kde počátek pravítek bude zarovnaný s levým okrajem. Pokud je to potřeba, můžete tažením tlačítka pro změnu velikosti v pravém dolním rohu panelu pravítko zvětšit nebo zmenšit.

Přitahování zarážek tabulátorů na dílky pravítka

Standardně můžete umísťovat tabulátory kamkoliv na pravítku tabulátorů.

 1. Zvolte Přitahovat na jednotky z nabídky panelu nebo při tažení zarážky tabulátoru podržte stisknutou klávesu Shift.

Změna jednotek pro pravítko tabulátorů

Měrné jednotky u pravítka tabulátoru jsou specifikovány v rámci předvoleb Jednotky (pro všechny soubory) nebo dialogovém okně Nastavení dokumentu (aktuální soubor).

 • Chcete-li změnit jednotky pro všechny soubory, určete novou hodnotu Všeobecné v předvolbách Jednotky.
 • Chcete-li změnit jednotky pro současný soubor, určete nové jednotky v dialogovém okně Nastavení dokumentu.

Nastavení tabulátorů

Tabulátory se aplikují na celý odstavec. Když nastavíte první tabulátor, Illustrator odstraní všechny výchozí zarážky tabulátorů vlevo od této zarážky. Když zadáváte další zarážky tabulátorů, Illustrator odstraní všechny výchozí tabulátory mezi nastavenými tabulátory.

 1. Vložte textový kurzor do odstavce nebo vyberte textový objekt, chcete-li nastavit zarážky tabulátorů pro všechny odstavce v objektu.
 2. V panelu Tabulátory klikněte na tlačítko zarovnání tabulátoru, abyste určili, jak se text zarovná vzhledem k poloze tabulátoru:

  Tabulátor doleva

  Zarovnání vodorovného textu doleva a ponechání pravého okraje nezarovnaného.

  Středicí tabulátor

  Vystředění textu na značku tabulátoru.

  Tabulátor doprava

  Zarovnání vodorovného textu doprava a ponechání levého okraje nezarovnaného.

  Tabulátor dolů

  Zarovnání svislého textu dolů a ponechání horního okraje nezarovnaného.

  Tabulátor nahoru

  Zarovnání svislého textu nahoru a ponechání spodního okraje nezarovnaného.

  Desetinný tabulátor

  Zarovnání textu podle určeného znaku, jako je tečka nebo znak dolaru. Tato volba je užitečná pro vytváření sloupců čísel.

  Zarovnání tabulátoru můžete jednoduše změnit, když ho vyberete a kliknete na jedno z těchto tlačítek.

 3. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Výběrem určitého místa na pravítku tabulátorů umístěte novou zarážku tabulátoru.

  • Zadejte polohu v poli X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (macOS). Pokud je vybraná hodnota X nebo Y, stiskněte klávesu šipka nahoru nebo dolů, abyste zvětšili nebo zmenšili hodnotu tabulátoru o 1 bod.

  Poznámka:

  Když použijete pravítko tabulátorů, nemůžete nastavit zarážky po menších krocích než 1. Pokud ale určujete polohu v poli X nebo Y, můžete nastavovat zarážky až po 0,01 bodu.

 4. Opakováním kroků 2 a 3 přidejte další zarážky tabulátorů.
Poznámka:

Informace o nastavení odsazení pomocí panelu Tabulátory viz Odsazení textu.

Opakování tabulátorů

Příkaz Opakovat tabulátor vytvoří více tabulátorů na základě vzdálenosti mezi tabulátorem a levým odsazením nebo předcházejícím tabulátorem.

 1. Označte textový kurzor v odstavci.

 2. Na panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.

 3. Vyberte možnost Opakovat tabulátor z nabídky na panelu.

Opakované tabulátory
Opakované tabulátory

A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Zarážka tabulátoru na pravítku C. Nabídka panelu 

Posunutí tabulátorů

 1. Na panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.

 2. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Zadejte novou polohu v poli X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (macOS).

  • Přetáhněte tabulátor do nové polohy.

  • Chcete-li posunout všechny zarážky tabulátorů najednou, přetáhněte tabulátor se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (macOS).

   Při tažení zarážky tabulátoru se ve vybraném textu objeví vizuální vodítko.

Odstranění tabulátorů

 1. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Přetáhněte tabulátor mimo pravítko tabulátorů.

  • Vyberte tabulátor a v nabídce panelu zvolte možnost Odstranit tabulátor.

  • Chcete-li se vrátit k výchozím zarážkám tabulátorů, v nabídce panelu zvolte možnost Vymazat vše.

Určení znaků pro desetinné tabulátory

Desetinné tabulátory se používají k zarovnání textu na určený znak, jako je tečka nebo symbol dolaru.

 1. Na panelu Tabulátory vytvořte nebo vyberte desetinný tabulátor  na pravítku tabulátorů.

 2. V poli Zarovnat na zadejte znak, podle kterého chcete zarovnávat. Můžete zadat nebo vložit jakýkoli znak. Zarovnávané odstavce by měly tento znak obsahovat.

Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru
Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru

Přidání výplně tabulátoru

Výplň tabulátoru je opakující se posloupnost znaků, například řada teček nebo pomlček, mezi tabulátorem a následujícím textem.

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. V poli Výplň zadejte posloupnost maximálně osmi znaků a pak stiskněte tlačítko Enter (Windows) nebo Return (macOS). Zadané znaky se budou opakovat po celé šířce tabulátoru.

 3. Chcete-li změnit písmo nebo jiné formátování výplně tabulátoru, vyberte znak tabulátoru v textovém rámečku a pomocí panelu Znaky nebo nabídky Text nastavte formátování.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online