Tabulátory

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Pro nastavení zarážek tabulátorů odstavce nebo textového objektu se používá panel Tabulátory (Okno > Text > Tabulátory). Další informace o používání a nastavení tabulátorů najdete v tomto tématu na stránkách Nápovědy.

Panel Tabulátory – přehled

Panel Tabulátory (Okna > Text > Tabulátory) se používá k nastavení zarážek tabulátorů pro odstavec nebo textový objekt.

Panel Tabulátory
Panel Tabulátory

A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Poloha tabulátoru C. Pole Výplň tabulátoru D. Pole Zarovnat na E. Nabídka panelu F. Pravítko tabulátorů G. Přitažení panelu nad rámeček 

Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Tabulátory. Chcete-li použít tuto nabídku, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu.

Zarovnání panelu Tabulátory k vybranému textovému objektu

Panel Tabulátory můžete umístit kamkoliv na pracovní ploše, ale většinou je užitečné zarovnat panel Tabulátory k textovému objektu.

 1. Klikněte na ikonu magnetu . Panel Tabulátory se přesune přímo nad vybraný textový objekt, počáteční bod se zarovná s levým okrajem. Pokud je to potřeba, můžete tažením tlačítka pro změnu velikosti v pravém dolním rohu panelu pravítko zvětšit nebo zmenšit.

Přitahování zarážek tabulátorů na dílky pravítka

Standardně můžete umísťovat tabulátory kamkoliv na pravítku tabulátorů.

 1. Zvolte Přitahovat na jednotky z nabídky panelu nebo při tažení zarážky tabulátoru podržte stisknutou klávesu Shift.

Změna jednotek pro pravítko tabulátorů

Měrné jednotky pro pravítko tabulátoru jsou určené nastavením pro všeobecné jednotky v předvolbách Jednotky (pro všechny soubory) nebo jednotkami určenými v dialogovém okně Nastavení dokumentu (pro aktuální soubor).

 • Chcete-li změnit jednotky pro všechny soubory, určete novou hodnotu Všeobecné v předvolbách Jednotky.
 • Chcete-li změnit jednotky pro současný soubor, určete nové jednotky v dialogovém okně Nastavení dokumentu.

Nastavení tabulátorů

Tabulátory se aplikují na celý odstavec. Když nastavíte první tabulátor, Illustrator odstraní všechny výchozí zarážky tabulátorů vlevo od této zarážky. Když zadáváte další zarážky tabulátorů, Illustrator odstraní všechny výchozí tabulátory mezi nastavenými tabulátory.

 1. Vložte textový kurzor do odstavce nebo vyberte textový objekt, chcete-li nastavit zarážky tabulátorů pro všechny odstavce v objektu.
 2. V panelu Tabulátory klikněte na tlačítko zarovnání tabulátoru, abyste určili, jak se text zarovná vzhledem k poloze tabulátoru:

  Tabulátor doleva

  zarovná vodorovný text doleva a nechá pravý okraj nezarovnaný.

  Středicí tabulátor

  vystředí text na značku tabulátoru.

  Tabulátor doprava

  zarovná vodorovný text doprava a nechá levý okraj nezarovnaný.

  Tabulátor dolů

  zarovná svislý text dolů a nechá horní okraj nezarovnaný.

  Tabulátor nahoru

  zarovná svislý text nahoru a nechá dolní okraj nezarovnaný.

  Desetinný tabulátor

  zarovná text podle určeného znaku, jako je tečka nebo znak dolaru. Tato volba je užitečná pro vytváření sloupců čísel.

  Zarovnání tabulátoru můžete jednoduše změnit, když ho vyberete a kliknete na jedno z těchto tlačítek.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na určité místo na pravítku tabulátorů, abyste umístili novou zarážku tabulátoru.

  • Zadejte polohu v poli X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter nebo Return. Pokud je vybraná hodnota X nebo Y, zvyšujte nebo snižujte hodnotu umístění tabulátoru po 1 bodu stisknutím klávesy s šipkou nahoru nebo dolů.

   Poznámka: Když použijete pravítko tabulátorů, nemůžete nastavit zarážky po menších krocích než 1. Pokud ale určujete polohu v poli X nebo Y, můžete nastavovat zarážky až po 0,01 bodu.

 4. Opakováním kroků 2 a 3 přidejte další zarážky tabulátorů.
Poznámka:

Informace o nastavení odsazení pomocí panelu Tabulátory viz Odsazení textu.

Opakování tabulátorů

Příkaz Opakovat tabulátor vytvoří více tabulátorů na základě vzdálenosti mezi tabulátorem a levým odsazením nebo předcházejícím tabulátorem.

 1. Kliknutím umístěte do odstavce textový kurzor.
 2. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 3. Z nabídky panelu zvolte Opakovat tabulátor.
  Opakované tabulátory
  Opakované tabulátory

  A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Zarážka tabulátoru na pravítku C. Nabídka panelu 

Posunutí tabulátorů

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte novou polohu do pole X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter nebo Return.

  • Přetáhněte tabulátor do nové polohy.

  • Chcete-li posunout všechny zarážky tabulátorů najednou, přetáhněte tabulátor se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

   Při tažení zarážky tabulátoru se ve vybraném textu objeví vizuální vodítko.

Odstranění tabulátorů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte tabulátor mimo pravítko tabulátorů.

  • Vyberte tabulátor a z nabídky panelu zvolte Odstranit tabulátor.

  • Chcete-li se vrátit k výchozím zarážkám tabulátorů, z nabídky panelu zvolte Odstranit všechny.

Určení znaků pro desetinné tabulátory

Desetinné tabulátory se používají k zarovnání textu na určený znak, jako je tečka nebo znak dolaru.

 1. V panelu Tabulátory vytvořte nebo vyberte desetinný tabulátor v pravítku tabulátorů.
 2. V poli Zarovnat na zadejte znak, podle kterého chcete zarovnávat. Můžete zadat nebo vložit jakýkoli znak. Zarovnávané odstavce by měly tento znak obsahovat.
  Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru
  Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru

Přidání výplně tabulátoru

Výplň tabulátoru je opakující se posloupnost znaků, například řada teček nebo pomlček, mezi tabulátorem a následujícím textem.

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. V poli Výplň zadejte posloupnost maximálně osmi znaků a pak stiskněte Enter nebo Return. Zadané znaky se budou opakovat po celé šířce tabulátoru.
 3. Chcete-li změnit písmo nebo jiné formátování výplně tabulátoru, vyberte znak tabulátoru v textovém rámečku a pomocí panelu Znaky nebo nabídky Text nastavte formátování.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.