Tento článek popisuje pracovní postupy vytváření a úprav vzorků dostupné v aplikaci Adobe Illustrator CS6 a novějších. Více informací o práci se vzorky ve starších verzích Illustratoru najdete v tématu Vzorky.

Výukové video: Definování vzorku

Výukové video: Definování vzorku
Train Simple

Vytváření a úpravy vzorků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit vzorek, vyberte kresbu, ze které chcete vzorek vytvořit a poté vyberte příkaz Objekt > Vzorek > Vytvořit.
  • Chcete-li upravit existující vzorek, tak na něj dvakrát klikněte v políčku vzorku nebo vyberte objekt obsahující tento vzorek a klikněte na možnost Objekt > Vzorek > Upravit vzorek.
 2. (Volitelné) V dialogu Volby vzorku můžete zadat nový název vzorku nebo upravit stávající název.

 3. Upravte další volby dostupné v dialogu Volby vzorku:

  Panel Volby vzorku
  Panel Volby vzorku

  Typ dlaždic

  Vyberte rozvržení dlaždic:

  • Mřížka. Střed každé dlaždice je horizontálně a vertikálně zarovnán se středem přilehlých dlaždic.
  • Cihly po řádcích. Dlaždice mají obdélníkový tvar a jsou uspořádány v řádcích. Středy dlaždic v řádcích jsou horizontálně zarovnané. Středy dlaždic v každém druhém sloupci jsou vertikálně zarovnané.
  • Cihly po sloupcích. Dlaždice mají obdélníkový tvar a jsou uspořádány ve sloupcích. Středy dlaždic ve sloupcích jsou vertikálně zarovnané. Středy dlaždic v každém druhém sloupci jsou horizontálně zarovnané.
  • Šestihrany po sloupcích. Dlaždice mají šestiúhelníkový tvar a jsou uspořádány ve sloupcích. Středy dlaždic ve sloupcích jsou zarovnané svisle. Středy dlaždic v každém druhém sloupci jsou horizontálně zarovnané.
  • Šestihrany po řádcích. Dlaždice mají šestiúhelníkový tvar a jsou uspořádány v řádcích. Středy dlaždic v řádcích jsou zarovnané vodorovně. Středy dlaždic v každém druhém řádku jsou zarovnané svisle.

  Posun cihel

  Použít pro:

  • Cihly po řádcích. Určuje, o jak velkou část šířky dlaždic budou středy dlaždic v sousedních řádcích vertikálně posunuté.
  • Cihly po sloupcích. Určuje, o jak velkou část výšky dlaždic budou středy dlaždic v sousedních sloupcích posunuté vodorovně.

  Šířka / Výška

  Určete celkovou výšku a šířku dlaždice. Zvolte různé hodnoty, menší či větší, než je výška a šířka kresby. Hodnoty větší než je velikost kresby způsobí zvětšení dlaždice oproti kresbě a vložení prázdného místa mezi dlaždice. Hodnoty menší než je velikost kresby způsobí překrývání kresby v sousedních dlaždicích.

  Upravit velikost dlaždice podle kresby

  Touto volbou zmenšíte velikost dlaždice na velikost kresby použité k vytvoření vzorku.

  Přesunout dlaždici s kresbou

  Díky této volbě se bude při pohybování kresbou pohybovat také dlaždice.

  Vodorovné mezery / Svislé mezery

  Určete velikost prostoru mezi sousedními dlaždicemi.

  Překrývání

  Pokud se sousední dlaždice překrývají, určete, která se zobrazí vepředu.

  Počet kopií

  Určete, kolik řádků a sloupců dlaždic bude viditelných při provedení změny vzorku.

  Ztmavit kopie na

  Určete krytí náhledu kopií dlaždic kresby při provedení změny vzorku.

  Zobrazit okraj dlaždice

  Výběrem této volby zobrazíte kolem dlaždice okno.

  Zobrazit ohraničení políčka vzorníku

  Výběrem této volby zobrazíte část vzorku, který se opakuje a tvoří vzorek.

 4. V pruhu pod ovládacím panelem můžete zvolit, jestli se mají změny provedené ve vzorku uložit nebo zrušit.

  Poznámka:

  Pokud byl vytvořen nový vzorek, uloží se do panelu Vzorky barev. Pokud byl vzorek upraven, provede se aktualizace jeho definice v panelu Vzorky barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online