Příručka uživatele Zrušit

Změna tvaru s použitím obálek

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O obálkách

Obálky jsou objekty, které deformují nebo mění tvar vybraných objektů. Můžete vytvořit obálku z objektů na kreslicí ploše nebo můžete použít jako obálku přednastavený tvar pokřivení nebo mřížku. Obálky můžete použít na libovolný objekt s výjimkou grafů, vodítek nebo připojených objektů.

Obálka s mřížkou
Obálka s mřížkou

Obálka vytvořená z jiného objektu
Obálka vytvořená z jiného objektu

V panelu Vrstvy se obálky zobrazují jako <Obálka>. Když aplikujete obálku, můžete i nadále upravovat původní objekty. Obálku můžete také kdykoliv upravit, odstranit nebo rozdělit. Můžete upravit tvar obálky nebo objekt s obálkou, ale ne obojí najednou.

Deformace objektů pomocí obálky

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vytvořte obálku jednou z následujících metod:
  • Chcete-li pro obálku použít přednastavený tvar pokřivení, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s pokřivením. V dialogovém okně Volby pokřivení vyberte styl pokřivení a nastavte volby.

  • Chcete-li vytvořit obálku s obdélníkovou mřížkou, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s mřížkou. V dialogovém okně Mřížka obálky nastavte počet řádků a sloupců.

  • Chcete-li použít objekt jako tvar obálky, zajistěte, aby vybraný objekt byl nahoře v pořadí překrývání. Pokud tomu tak není, použijte panel Vrstvy nebo příkaz Uspořádat a posuňte ho nahoru, a znovu vyberte všechny objekty. Pak zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s horním objektem.

 3. Změňte tvar obálky libovolnými z následujících úkonů:
  • Přetáhněte libovolný kotevní bod na obálce nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem mřížka.

  • Chcete-li odstranit kotevní body v mřížce, vyberte kotevní bod buď nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem mřížka a pak stiskněte Delete.

  • Chcete-li do mřížky přidat kotevní body, klikněte na mřížku nástrojem mřížka.

   Tip: Chcete-li na obálku aplikovat tah nebo výplň, použijte panel Vzhled.

Úpravy obsahu obálky

 1. Vyberte obálku a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Upravit obsah  v ovládacím panelu.

  • Zvolte Objekt > Deformace obálkou > Upravit obsah.

   Poznámka: Pokud se vaše obálka skládá ze seskupených cest, klikněte na trojúhelník vlevo od položky <Obálka> v panelu Vrstvy, abyste zobrazili a nastavili jako cíl cestu, kterou chcete upravit.

 2. Upravte ji podle potřeby.
  Poznámka:

  Když změníte obsah obálky, obálka se posune, aby se výsledek znovu vystředil podle původního obsahu.

 3. Chcete-li vrátit objekt do stavu s obálkou, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Upravit obálku  v ovládacím panelu.

  • Zvolte Objekt > Deformace obálkou > Upravit obálku.

Obnovení obálky

 1. Vyberte obálku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li obálku obnovit nebo přepnout na přednastavený styl pokřivení, zvolte nový styl pokřivení a nastavte volby v ovládacím panelu. Pokud chcete, klepněte na tlačítko Volby obálky , abyste otevřeli dialogové okno a nastavili další volby.

  • Chcete-li obnovit nebo přepnout na obálku s mřížkou, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Obnovit s mřížkou. Určete počet řádků a sloupců mřížky. Vyberte Zachovat tvar obálky, abyste zachovali tvar pokřivení beze změny.

Odstranění obálky

Obálku můžete odstranit tak, že ji buď uvolníte nebo rozdělíte. Uvolněním objektu s obálkou se vytvoří dva samostatné objekty: objekt v jeho původním stavu a tvar obálky. Rozdělením objektu s obálkou se obálka odstraní, ale objekt zůstane v pokřiveném tvaru.

 • Chcete-li obálku uvolnit, vyberte ji a zvolte Objekt > Deformace obálkou > Uvolnit.
 • Chcete-li obálku rozdělit, vyberte ji a zvolte Objekt > Deformace obálkou > Rozdělit.

Volby obálky

Volby obálky určují, jak se bude kresba deformovat podle obálky. Chcete-li nastavit volby obálky, vyberte objekt s obálkou a klepněte na tlačítko Volby obálky  v ovládacím panelu, nebo zvolte Objekt > Deformace obálkou > Volby obálky.

Vyhlazení

Vyhladí rastrové obrazy deformované obálkou. Když nevyberete volbu Vyhlazení, může být deformování rastrových obrazů rychlejší.

Zachovat tvar s použitím

Určí, jak rastrové obrazy zachovají svůj tvar, když jsou deformované nepravoúhlou obálkou. Vyberte Ořezová maska, chcete-li na rastrový obraz použít ořezovou masku, nebo Průhlednost, chcete-li na rastrový obraz aplikovat alfa kanál.

Věrnost

Určuje, jak přesně se má objekt přizpůsobit tvaru obálky. Zvýšení hodnoty Věrnost může přidat na deformované cesty více bodů a prodloužit čas potřebný k deformování objektů.

Deformovat vzhled

Deformuje atributy vzhledu (například aplikované efekty nebo grafické styly) společně s tvarem objektu.

Deformovat lineární přechody

Deformuje lineární přechody společně s tvarem objektu.

Deformovat výplně vzorkem

Deformuje výplně vzorkem společně s tvarem objektu.

Poznámka: Pokud rozdělíte obálku s vybranou volbou Deformovat, příslušná vlastnost se rozdělí samostatně.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.