Import souborů Adobe PDF

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Formát Adobe PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souboru, který může obsahovat vektorová i bitmapová data. Kresby ze souborů PDF můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení.

 • Od vydání z března 2018 (verze 22.1) aplikace Illustrator CC lze k importu souborů PDF do aplikace Illustrator používat příkaz Otevřít. V dialogovém okně Volby importu PDF můžete zvolit, zda chcete otevřít jednu stránku, rozsah stránek nebo všechny stránky souboru PDF jako připojené nebo vložené stránky dokumentu aplikace Illustrator.
 • Pomocí příkazu Umístit s vybranou volbou Vazba můžete importovat soubor PDF (nebo jednu stránku PDF, pokud je to vícestránkový dokument) jako jeden obraz. Připojený obraz můžete upravit pomocí transformačních nástrojů; nemůžete ale vybrat a upravit jednotlivé jeho komponenty.
 • Pokud chcete upravit obsah souboru PDF, použijte příkaz Umístit s nezaškrtnutou volbou Vazba. Illustrator rozpozná jednotlivé komponenty v kresbě PDF a umožní vám upravovat jednotlivé komponenty jako samostatné objekty.
 • Použijte příkaz Vložit nebo metodu přetažení, chcete-li ze souboru PDF importovat vybrané komponenty, včetně vektorových objektů, bitmapových obrazů a textu.

Poznámka: Pokud použijete správu barev pro kresby v dokumentu, vložené obrazy PDF jsou součástí dokumentu a proto se na ně uplatní správa barev, když dokument pošlete na tiskové zařízení. Naopak pro připojené obrazy PDF se správa barev nepoužije, ani když je zapnutá pro zbytek dokumentu.

Import souboru Adobe PDF

Nově v aplikaci Illustrator CC, vydání z března 2018

Pokud jste otevřeli soubor Adobe PDF v aplikaci Illustrator pomocí příkazu Soubor > Otevřít , zadejte stránky, které chcete importovat. Můžete otevřít jednu stránku, rozsah stránek nebo všechny stránky. V dialogovém okně Volby importu PDF se zobrazí volby pro rozsah stránek. V tomto dialogovém okně můžete zobrazit miniaturu stánky před vlastním importem.

Dialogové okno Volby importu PDF

A. Náhled stránky B. Výběr čísla stránky pro zobrazení miniatury C. Import rozsahu stránek D. Import všech stránek E. Importovat jako připojený soubor 

 1. V aplikaci Illustrator zvolte možnosti Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor PDF a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně Volby importu PDF proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete otevřít určité stránky, zvolte možnost Rozsah a poté zadejte čísla stránek.
  • Pokud chcete otevřít celý dokument, zvolte možnostVšechny.

  Poznámka:

  Při importu připojeného nebo vícestránkového souboru PDF vytvoříte nový dokument. Při importu vloženého nebo jednostránkového souboru PDF můžete buď aktualizovat původní soubor PDF pomocí příkazu Uložit, nebo vytvořit nový dokument pomocí příkazu Uložit jako.

 4. Pokud chcete otevřít stránky souboru PDF jako odkazy, zaškrtněte políčko Pro optimální výkon importovat stránky PDF jako odkazy.

  Poznámka:

  • Pokud zvolíte možnost Všechny, aby byl importován celý dokument PDF, toto zaškrtávací políčko bude při výchozím nastavení zaškrtnuto a aplikace Illustrator otevře stránky jako odkazy.
  • Pokud zadáte rozsah stránek, které chcete importovat, zruší se při výchozím nastavení zaškrtnutí tohoto políčka a aplikace Illustrator vloží stránky do dokumentu.
 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Když otevřete vícestránkový soubor PDF, jehož velikost přesahuje velikost plátna, aplikace Illustrator zobrazí následující chybovou zprávu: Nelze otevřít kompletní soubor PDF, protože překračuje dostupnou oblast kreslení.

  Můžete kliknout na tlačítko OK a pokračovat.

Volby umístění Adobe PDF

Při umisťování souboru Adobe PDF pomocí příkazu Soubor > Umístit zadejte stránky, které chcete importovat. Pomocí volby Oříznout na také určíte, jak se má kresba oříznout:

Ohraničovací rámeček

Umístí se ohraničovací rámeček stránky PDF nebo minimální oblast, která obklopuje objekty na stránce včetně stránkových značek.

Obraz

Umístí se pouze oblast PDF ohraničená obdélníkem, který autor vytvořil pro kresbu (například pro klipart).

Oříznutí

Umístí se pouze oblast PDF, která se zobrazuje nebo tiskne v aplikaci Adobe Acrobat.

Řezání

Označuje místo, kde bude konečná stránka při výrobě fyzicky oříznuta, pokud existují řezací značky.

Spadávka

Umístí se pouze oblast, na kterou by se měl oříznout veškerý obsah stránky, pokud existuje oblast spadávky. Tato informace je užitečná, pokud se vytváří výstup stránky ve výrobním prostředí. Tištěná stránka může obsahovat i stránkové značky, které jsou mimo oblast spadávky.

Médium

Umístí se oblast, která představuje fyzickou velikost papíru původního dokumentu PDF (například rozměry listu papíru formátu A4), včetně stránkových značek.

Import jednobarevných, duplexových a triplexových obrazů ze souborů Adobe PDF

Když importujete kresbu ze souboru Adobe PDF, můžete importovat i data, která nelze vytvořit v aplikaci Illustrator. Ta se nazývají ne-nativní obrazy a zahrnují monochromatické obrazy, duplexy a triplexy. Jiné než nativní obrazy můžete také vygenerovat v aplikaci Illustrator použitím příkazu Sloučit průhlednost, aby se zachovaly přímé barvy.

Poznámka:

Schopnost aplikace Illustrator zachovat ne-nativní obrazy je v mnoha situacích užitečná. Illustrator například zachová informace o přímých barvách v připojených souborech PDF, když vytváříte barevné výtažky.

Jiné než nativní obrazy se v panelech Vrstvy a Vzhled standardně označí jako <Ne-nativní obraz>. Jiné než nativní obrazy můžete vybrat, přemístit, uložit a provést na nich základní transformace (jako je změna velikosti, otočení nebo zkosení). Nemůžete ale vybrat a upravit jejich jednotlivé komponenty. Kromě toho je nutné tento typ obrazů rastrovat před tím, než je můžete upravit nástroji zkapalnění.

Pokud chcete převést ne-nativní kresbu na objekt aplikace Illustrator, zvolte možnosti Objekt > Rastrovat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.