Formát Adobe PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souboru, který může obsahovat vektorová i bitmapová data. Kresby ze souborů PDF můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení.

 • Od vydání z března 2018 (verze 22.1) aplikace Illustrator CC lze k importu souborů PDF do aplikace Illustrator používat příkaz Otevřít. V dialogovém okně Volby importu PDF můžete zvolit, zda chcete otevřít jednu stránku, rozsah stránek nebo všechny stránky souboru PDF jako připojené nebo vložené stránky dokumentu aplikace Illustrator.
 • Pomocí příkazu Umístit s vybranou volbou Vazba můžete importovat soubor PDF (nebo jednu stránku PDF, pokud je to vícestránkový dokument) jako jeden obraz. Připojený obraz můžete upravit pomocí transformačních nástrojů; nemůžete ale vybrat a upravit jednotlivé jeho komponenty.
 • Pokud chcete upravit obsah souboru PDF, použijte příkaz Umístit s nezaškrtnutou volbou Vazba. Illustrator rozpozná jednotlivé komponenty v kresbě PDF a umožní vám upravovat jednotlivé komponenty jako samostatné objekty.
 • Použijte příkaz Vložit nebo metodu přetažení, chcete-li ze souboru PDF importovat vybrané komponenty, včetně vektorových objektů, bitmapových obrazů a textu.

Poznámka: Pokud použijete správu barev pro kresby v dokumentu, vložené obrazy PDF jsou součástí dokumentu a proto se na ně uplatní správa barev, když dokument pošlete na tiskové zařízení. Naopak pro připojené obrazy PDF se správa barev nepoužije, ani když je zapnutá pro zbytek dokumentu.

Import souboru Adobe PDF

Nově v aplikaci Illustrator CC, vydání z března 2018

Pokud jste otevřeli soubor Adobe PDF v aplikaci Illustrator pomocí příkazu Soubor > Otevřít , zadejte stránky, které chcete importovat. Můžete otevřít jednu stránku, rozsah stránek nebo všechny stránky. V dialogovém okně Volby importu PDF se zobrazí volby pro rozsah stránek. V tomto dialogovém okně můžete zobrazit miniaturu stánky před vlastním importem.

PDF-Import-Options-dialog-box_1
Dialogové okno Volby importu PDF

A. Náhled stránky B. Výběr čísla stránky pro zobrazení miniatury C. Import rozsahu stránek D. Import všech stránek E. Importovat jako připojený soubor 
 1. V aplikaci Illustrator zvolte možnosti Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor PDF a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně Volby importu PDF proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete otevřít určité stránky, zvolte možnost Rozsah a poté zadejte čísla stránek.
  • Pokud chcete otevřít celý dokument, zvolte možnostVšechny.

  Poznámka:

  Při importu připojeného nebo vícestránkového souboru PDF vytvoříte nový dokument. Při importu vloženého nebo jednostránkového souboru PDF můžete buď aktualizovat původní soubor PDF pomocí příkazu Uložit, nebo vytvořit nový dokument pomocí příkazu Uložit jako.

 4. Pokud chcete otevřít stránky souboru PDF jako odkazy, zaškrtněte políčko Pro optimální výkon importovat stránky PDF jako odkazy.

  Poznámka:

  • Pokud zvolíte možnost Všechny, aby byl importován celý dokument PDF, toto zaškrtávací políčko bude při výchozím nastavení zaškrtnuto a aplikace Illustrator otevře stránky jako odkazy.
  • Pokud zadáte rozsah stránek, které chcete importovat, zruší se při výchozím nastavení zaškrtnutí tohoto políčka a aplikace Illustrator vloží stránky do dokumentu.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Když otevřete vícestránkový soubor PDF, jehož velikost přesahuje velikost plátna, aplikace Illustrator zobrazí následující chybovou zprávu: Nelze otevřít kompletní soubor PDF, protože překračuje dostupnou oblast kreslení.

  Můžete kliknout na tlačítko OK a pokračovat.

Volby umístění Adobe PDF

Při umisťování souboru Adobe PDF pomocí příkazu Soubor > Umístit zadejte stránky, které chcete importovat. Pomocí volby Oříznout na také určíte, jak se má kresba oříznout:

Ohraničovací rámeček

Umístí se ohraničovací rámeček stránky PDF nebo minimální oblast, která obklopuje objekty na stránce včetně stránkových značek.

Obraz

Umístí se pouze oblast PDF ohraničená obdélníkem, který autor vytvořil pro kresbu (například pro klipart).

Oříznutí

Umístí se pouze oblast PDF, která se zobrazuje nebo tiskne v aplikaci Adobe Acrobat.

Řezání

Označuje místo, kde bude konečná stránka při výrobě fyzicky oříznuta, pokud existují řezací značky.

Spadávka

Umístí se pouze oblast, na kterou by se měl oříznout veškerý obsah stránky, pokud existuje oblast spadávky. Tato informace je užitečná, pokud se vytváří výstup stránky ve výrobním prostředí. Tištěná stránka může obsahovat i stránkové značky, které jsou mimo oblast spadávky.

Médium

Umístí se oblast, která představuje fyzickou velikost papíru původního dokumentu PDF (například rozměry listu papíru formátu A4), včetně stránkových značek.

Import jednobarevných, duplexových a triplexových obrazů ze souborů Adobe PDF

Když importujete kresbu ze souboru Adobe PDF, můžete importovat i data, která nelze vytvořit v aplikaci Illustrator. Ta se nazývají ne-nativní obrazy a zahrnují monochromatické obrazy, duplexy a triplexy. Jiné než nativní obrazy můžete také vygenerovat v aplikaci Illustrator použitím příkazu Sloučit průhlednost, aby se zachovaly přímé barvy.

Poznámka:

Schopnost aplikace Illustrator zachovat ne-nativní obrazy je v mnoha situacích užitečná. Illustrator například zachová informace o přímých barvách v připojených souborech PDF, když vytváříte barevné výtažky.

Jiné než nativní obrazy se v panelech Vrstvy a Vzhled standardně označí jako <Ne-nativní obraz>. Jiné než nativní obrazy můžete vybrat, přemístit, uložit a provést na nich základní transformace (jako je změna velikosti, otočení nebo zkosení). Nemůžete ale vybrat a upravit jejich jednotlivé komponenty. Kromě toho je nutné tento typ obrazů rastrovat před tím, než je můžete upravit nástroji zkapalnění.

Pokud chcete převést ne-nativní kresbu na objekt aplikace Illustrator, zvolte možnosti Objekt > Rastrovat.