Příručka uživatele Zrušit

Formátování odstavců

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Panel Odstavec – přehled

Panel Odstavec (Okna > Text > Odstavec) se používá ke změně formátování sloupců a odstavců. Když je vybraný text nebo když je aktivní textový nástroj, můžete k formátování znaků použít také volby v ovládacím panelu.

Video o práci se znakovými a odstavcovými styly najdete na www.adobe.com/go/vid0047_cz.

Panel Odstavec zobrazující všechny volby
Panel Odstavec (zobrazeny všechny volby)

A. Zarovnání a zarovnání do bloku B. Levé odsazení C. Levé odsazení prvního řádku D. Mezera před odstavcem E. Dělení slov F. Pravé odsazení G. Mezera za odstavcem  

Volby pro formátování odstavců, například styl písma

A. Písmo B. Řez písma C. Velikost písma D. Zarovnat doleva E. Zarovnat na střed F. Zarovnat doprava 

Standardně jsou v panelu Znaky viditelné pouze nejběžněji používané volby. Chcete-li zobrazit všechny volby, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu. Nebo klikněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Zarovnání textu

Text v ploše a text na cestě může být zarovnaný k jednomu nebo oběma okrajům textové cesty.

 1. Vyberte textový objekt nebo vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit.

  Pokud nevyberete žádný textový objekt ani nevložíte kurzor do odstavce, zarovnání se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.

 2. V ovládacím panelu nebo v panelu Odstavec klikněte na tlačítko zarovnání.

Zarovnání textu do bloku

Text je zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zarovnat do bloku celý text v odstavci, buď včetně posledního řádku nebo kromě posledního řádku.

 1. Vyberte textový objekt nebo vložte textový kurzor do odstavce, který chcete zarovnat.

  Pokud nevyberete žádný textový objekt ani nevložíte kurzor do odstavce, zarovnání do bloku se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.

 2. V panelu Odstavec klikněte na tlačítko zarovnání do bloku.

Nastavení mezer mezi slovy a písmeny v textu zarovnaném do bloku

Můžete přesně nastavit, jak aplikace Adobe nastaví mezery mezi písmeny a slovy a změní měřítko znaků. Nastavení mezer je zvlášť užitečné pro text zarovnaný do bloku, ale mezery můžete upravit i v textu, který není zarovnaný do bloku.

 1. Vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit, nebo vyberte textový objekt nebo rámeček, chcete-li změnit všechny jeho odstavce.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 3. Zadejte hodnoty pro Mezery slov, Mezery znaků a Měřítko glyfů. Hodnoty Minimální a Maximální určují přijatelný rozsah velikosti mezer pouze pro odstavce zarovnané do bloku. Hodnota Požadované určuje požadovanou velikost mezer pro odstavce zarovnané do bloku i pro nezarovnané odstavce:

  Mezery slov

  Mezery mezi slovy, které vzniknou stisknutím mezerníku. Hodnoty pro Mezery slov mohou být v rozsahu od 0 % do 1000 %; při 100 % se mezi slova nepřidávají větší mezery.

  Mezery znaků

  Vzdálenost mezi písmeny, včetně hodnoty vyrovnání párů a prostrkání. Hodnoty pro Mezery znaků mohou být v rozsahu od ‑100 % do 500 %: při 0 % se mezi znaky nepřidávají žádné mezery, při 100 % se mezi znaky přidá celá šířka mezery.

  Měřítko glyfů

  Šířka znaků (glyf je libovolný znak v písmu). Hodnoty volby Měřítko glyfů se mohou pohybovat v rozmezí 50% až 200%.

  Tip: Nastavení mezer se vždy aplikuje na celý odstavec. Pokud chcete nastavit mezery jen u několika znaků, ale ne v celém odstavci, použijte možnost Prostrkání.

 4. Nastavte volbu Zarovnání jednoho slova, abyste určili, jak chcete zarovnat odstavce s jedním slovem.

  V úzkých sloupcích se občas může vyskytnout jedno slovo samostatně na řádku. Pokud je pro odstavec nastavené zarovnání do bloku, může se jedno slovo na řádku příliš roztáhnout. Místo toho, abyste takové slovo nechali plně zarovnané do bloku, můžete ho umístit na střed nebo zarovnat na levý nebo pravý okraj.

Odsazení textu

Odsazení je velikost mezery mezi textem a hranicí textového objektu. Odsazení ovlivňuje pouze vybraný odstavec nebo odstavce, takže můžete pro různé odstavce snadno nastavit různé odsazení.

Odsazení můžete nastavit v panelu Tabulátory, v ovládacím panelu nebo v panelu Odstavec. Když pracujete s textem v ploše, můžete také nastavit odsazení pomocí tabulátorů nebo změnou odstupu vsazení pro textový objekt.

Poznámka:

Při práci s japonským textem můžete použít k určení odsazení prvního řádku nastavení mojikumi místo voleb v panelu Odstavec. Pokud určíte odsazení pro první řádek v panelu Odstavec a specifikujete nastavení mojikumi pro odsazení prvního řádku, text se odsadí o součet obou odsazení.

Nastavení odsazení pomocí panelu Odstavec

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Nastavte příslušné hodnoty odsazení v panelu Odstavec. Proveďte například následující úkony:
  • Chcete-li odsadit celý odstavec o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení .

  • Chcete-li odsadit pouze první řádek odstavce o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení prvního řádku .

  • Chcete-li vytvořit předsazení o 1 pica, zadejte kladnou hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení a zápornou hodnotu (v tomto případě -1p) do pole Levé odsazení prvního řádku.

Nastavení odsazení pomocí panelu Tabulátory

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů se značkami odsazení  v panelu Tabulátory:
  • Přetáhněte horní značku, chcete-li odsadit první řádek textu. Přetáhněte dolní značku, chcete-li odsadit vše kromě prvního řádku. Přetáhněte dolní značku se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), chcete-li posunout obě značky a odsadit celý odstavec.

  Odsazení prvního řádku (vlevo) a bez odsazení (vpravo)
  Odsazení prvního řádku (vlevo) a bez odsazení (vpravo)

  • Vyberte horní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li odsadit první řádek textu. Vyberte dolní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li posunout vše kromě prvního řádku.

Vytvoření předsazení

Předsazení znamená, že jsou odsazeny všechny řádky odstavce s výjimkou prvního řádku. Předsazení je například užitečné, když chcete na začátek odstavce přidat včleněnou grafiku, nebo když chcete vytvořit seznam s odrážkami.

Bez předsazení (vlevo) a s předsazením (vpravo)
Bez předsazení (vlevo) a s předsazením (vpravo)

 1. Textovým nástrojem  klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. V ovládacím panelu nebo v panelu Tabulátory určete hodnotu levého odsazení větší než nula.
 3. Určete zápornou hodnotu levého odsazení prvního řádku jedním z následujících úkonů:
  • V panelu Odstavec zadejte zápornou hodnotu pro levé odsazení prvního řádku .

  • V panelu Tabulátory přetáhněte horní značku doleva nebo dolní značku doprava.

Nastavení mezer odstavců

 1. Vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit, nebo vyberte textový objekt, chcete-li změnit všechny jeho odstavce. Pokud nevložíte kurzor do odstavce ani nevyberete textový objekt, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. V panelu Odstavec nastavte hodnoty pro Mezera před ( nebo ) a Mezera za ( nebo ).
  Poznámka:

  Pokud odstavec začíná na horním okraji sloupce, nepřidá se před odstavec žádná mezera. V tomto případě můžete zvětšit proklad prvního řádku odstavce nebo změnit odstup vsazení pro textový objekt.

Předsazená interpunkce

S předsazenou interpunkcí vypadají okraje textu rovnější, protože se interpunkční znaménka posunou za okraje odstavce.

Odstavec bez předsazené interpunkce (vlevo) ve srovnání s odstavcem s předsazenou interpunkcí (vpravo)

Illustrator poskytuje následující volby pro předsazenou interpunkci:

Předsazená interpunkce latinky

Řídí zarovnání interpunkčních znaků pro určitý odstavec. Když je Předsazená interpunkce latinky zapnutá, následující znaky budou 100 % vně okrajů: jednoduché uvozovky, dvojité uvozovky, spojovníky, tečky a čárky; následující znaky budou z 50 % vně okrajů: hvězdičky, tildy, výpustky (trojtečky), en pomlčky, em pomlčky, dvojtečky, středníky. Chcete-li aplikovat toto nastavení, vložte textový kurzor do odstavce a vyberte Předsazená interpunkce latinky z nabídky panelu Odstavec.

Optické zarovnání okrajů

Nastaví zarovnání interpunkčních znaků pro všechny odstavce v textovém objektu. Když je zapnuté Optické zarovnání okrajů, latinková interpunkční znaménka i okraje některých písmen (například W a A) přesahují mimo okraje textu, takže text vypadá zarovnaný. Chcete-li aplikovat toto nastavení, vyberte textový objekt a zvolte Text > Optické zarovnání okrajů.

Burasagari

Řídí zarovnání dvoubajtových interpunkčních znaků (dostupných v čínských, japonských a korejských písmech). Tyto interpunkční znaky nejsou ovlivněny volbou Předsazená interpunkce latinky ani volbou Optické zarovnání okrajů.

Okraj, za který se interpunkce předsadí, je určený zarovnáním odstavce. Pro odstavce zarovnané doleva nebo doprava se interpunkce předsadí přes levý nebo pravý okraj. Pro odstavce zarovnané nahoru nebo dolů se interpunkce předsadí přes horní nebo dolní okraj. Pro odstavce zarovnané na střed nebo do bloku se interpunkce předsadí přes oba okraje.

Poznámka: Když je za interpunkčním znakem znak uvozovek, předsadí se oba znaky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?