1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Zvolte položky Efekt > Stylizace > Vržený stín.

 3. Nastavte volby pro vržený stín a klepněte na OK:

  Režim

  Určuje režim prolnutí pro vržený stín.

  Krytí

  Určuje hodnotu krytí, kterou chcete použít pro vržený stín.

  Posun X a Posun Y

  Určují vzdálenost, o kterou chcete stín posunout od objektu.

  Rozostření

  Určuje vzdálenost od okraje stínu, ve které chcete aplikovat rozostření. Illustrator vytvoří průhledný rastrový objekt, simulující rozostření.

  Barvy

  Určuje barvu stínu.

  Tmavost

  Určuje v procentech černou, kterou chcete přidat do vrženého stínu. V dokumentu CMYK hodnota 100 % použitá s vybraným objektem, který má jinou barvu výplně nebo tahu než černou, vytvoří stín s vícebarevnou černou. Hodnota 100 % použitá s vybraným objektem, který obsahuje pouze černou barvu výplně nebo tahu, vytvoří 100 % černý stín. Hodnota 0 % vytvoří stín stejné barvy, jako má vybraný objekt.