Vytváření animací

O grafikách Flash

Formát souboru Flash (SWF) je vektorový formát grafického souboru pro kompaktní grafiky pro web, které lze libovolně zvětšovat. Protože tento formát souboru je vektorový, kresba si zachová kvalitu obrazu při jakémkoliv rozlišení a je ideální pro vytváření snímků animací. V aplikaci Illustrator můžete vytvářet jednotlivé snímky animace ve vrstvách, a pak obrazové vrstvy exportovat do jednotlivých snímků pro použití na webových stránkách. V souboru aplikace Illustrator můžete také definovat symboly, abyste zmenšili velikost animace. Při exportu bude každý symbol definován v souboru SWF pouze jednou.

Kresbu můžete uložit jako a soubor SWF pomocí příkazu Exportovat nebo Uložit pro web a zařízení. Každý z těchto příkazů má své výhody:

Příkaz Exportovat (SWF)

Poskytuje nejvíce kontroly nad kompresí animací a bitmap.

Příkaz Uložit pro web a zařízení

Poskytuje více kontroly pro kombinování SWF a bitmapových formátů v uspořádání rozděleném na řezy. Tento příkaz obsahuje méně voleb pro obraz než příkaz Exportovat (SWF) , ale použije naposledy použitá nastavení příkazu Exportovat.

Při přípravě kresby, kterou chcete uložit jako SWF, si pamatujte následující informace:

 • Chcete-li při používání symbolů udržet velikost souboru co nejmenší, aplikujte efekty raději na symbol v panelu Symboly než na instanci symbolu v kresbě.

 • Použití nástrojů zbarvení symbolů a aplikování stylu na symboly způsobí zvětšení souboru SWF, protože Illustrator musí vytvořit kopii každé instance symbolu, aby zachoval jejich vzhled.

 • Mřížkové objekty a přechody s více než osmi zarážkami se rastrují a objeví se jako tvary vyplněné bitmapou. Přechody s méně než osmi zarážkami se exportují jako přechody.

 • Vzorky se rastrují do malých obrazů velikosti kresby vzorku a dlaždicově vyplní kresbu.

 • Pokud bitmapový objekt přesahuje hranice řezu, do exportovaného souboru se vloží celý objekt.

 • SWF podporuje pouze zaoblená zakončení a spoje. Zkosená nebo hranatá zakončení a spoje se při exportu do SWF změní na zaoblené.

 • Text vyplněný vzorkem a vzorkem vyplněné tahy se převedou na cesty a vyplní se vzorkem.

 • Přestože text si při exportu do SWF zachová mnohé své vlastnosti, některé informace se ztratí. Při importu souboru SWG do Flash se nezachová proklad řádků, vyrovnání párů a prostrkání. Místo toho se text rozdělí na samostatné záznamy, aby se simuloval vzhled prokladu. Když se pak soubor SWF přehrává v přehrávači Flash Player, vzhled prokladu, vyrovnání párů a prostrkání v souboru se zachová. Pokud chcete exportovat text jako cesty, v dialogovém okně Volby SWF vyberte možnost Text jako obrysy nebo před exportem do formátu SWF převeďte text na křivky příkazem Vytvořit obrysy.

Vytváření animací Flash

Animace Flash lze v aplikaci Illustrator vytvořit mnoha způsoby. Jedním z nejsnadnějších je umístit každý snímek animace do samostatné vrstvy aplikace Illustrator a při exportu kresby vybrat volbu Vrstvy AI na snímky SWF.

 1. Vytvořte kresbu, kterou chcete animovat. Použijte symboly, abyste zmenšili velikost souboru animace a zjednodušili si práci.
 2. Vytvořte samostatnou vrstvu pro každý snímek animace.

  To můžete udělat tak, že vložíte základní kresbu do nové vrstvy, a pak kresbu upravíte. Nebo můžete použít příkaz Rozdělit do vrstev a automaticky generovat vrstvy obsahující objekty, které se postupně přidávají.

 3. Zkontrolujte, že vrstvy jsou v pořadí, ve kterém je chcete zobrazit jako snímky animace.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Soubor > Exportovat, jako formát zvolte Flash (SWF) a klikněte na Exportovat. Ve volbě Exportovat jako v dialogovém okně Volby SWF vyberte Vrstvy AI na snímky SWF. Nastavte další volby animace a klikněte na OK.

  • Zvolte Soubor > Uložit pro web a zařízení. Z nabídky Formát optimalizovaného souboru zvolte SWF. Z nabídky Typ exportu zvolte Vrstvy AI na snímky SWF. Nastavte další volby a klikněte na Uložit.

Práce s programy Illustrator a Flash

Kresbu aplikace Illustrator můžete přemístit do prostředí pro úpravy Flash nebo přímo do přehrávače Flash Player. Můžete kopírovat a vkládat kresby, ukládat soubory ve formátu SWF nebo kresby přímo exportovat do Flash. Kromě toho poskytuje Illustrator podporu pro dynamický text Flash a symboly filmových klipů.

Můžete také použít program Device Central a podívat se, jak se kresba aplikace Illustrator bude zobrazovat v přehrávači Flash Player na různých mobilních zařízeních.

Vložení kresby aplikace Illustrator

V aplikaci Illustrator můžete vytvořit graficky bohatou kresbu a jednoduše, rychle a bezproblémově ji zkopírovat a vložit do programu Flash.

Když vložíte kresbu aplikace Illustrator do programu Flash, zachovají se následující atributy:

 • Cesty a tvary

 • Možnost zvětšení a zmenšení

 • Tloušťky tahů

 • Definice přechodů

 • Text (včetně písem OpenType)

 • Připojené obrazy

 • Symboly

 • Režimy prolnutí

Kromě toho Illustrator a Flash podporují vložení kresby následujícími způsoby:

 • Když v kresbě aplikace Illustrator vyberete celé vrstvy nejvyšší úrovně a vložíte je do programu Flash, vrstvy se zachovají spolu se svými vlastnostmi (viditelnost a zamknutí).

 • Barvy aplikace Illustrator, které nejsou RGB (CMYK, stupně šedi a vlastní barvy) se v programu Flash převedou do RGB. Barvy RGB se vloží podle očekávání.

 • Když importujete nebo vložíte kresbu aplikace Illustrator, můžete použít různé volby k zachování efektů (například stínu textu) jako filtrů Flash.

 • Flash zachová masky aplikace Illustrator.

Export souborů SWF z aplikace Illustrator

Z aplikace Illustrator můžete exportovat soubory SWF, které odpovídají kvalitou a kompresí souborům SWF exportovaným z programu Flash.

Při exportu můžete vybrat některé z řady přednastavení a zajistit tak optimální výstup, a můžete také určit, jak se bude zacházet s více kreslicími plátny, symboly, vrstvami, textem a maskami. Můžete například určit, zda se symboly aplikace Illustrator exportují jako filmové klipy nebo jako grafiky, nebo můžete zvolit vytvoření symbolů SWF z vrstev aplikace Illustrator.

Import souborů aplikace Illustrator do programu Flash

Když chcete v aplikaci Illustrator vytvořit kompletní rozvržení a pak je importovat do programu Flash v jednom kroku, můžete kresbu uložit v nativním formátu aplikace Illustrator (AI) a importovat ji ve vysoké kvalitě do programu Flash pomocí příkazů Soubor > Importovat do plochy nebo Soubor > Importovat do knihovny v programu Flash.

Jestliže soubor aplikace Illustrator obsahuje více kreslicích pláten, vyberte plátno, které chcete importovat, v dialogovém okně voleb importu v aplikaci Flash a pro každou vrstvu v tomto plátnu zadejte nastavení. Všechny objekty ve vybraném plátně budou importovány jako jediná vrstva aplikace Flash. Jestliže ze stejného souboru AI naimportujete jiné kreslicí plátno, budou objekty z tohoto plátna naimportovány jako nová vrstva aplikace Flash.

Když importujete kresbu aplikace Illustrator jako soubor AI, EPS nebo PDF, Flash zachová stejné atributy jako pro vloženou kresbu aplikace Illustrator. Kromě toho, když importovaný soubor aplikace Illustrator obsahuje vrstvy, můžete je importovat libovolným z následujících způsobů:

 • Převést vrstvy aplikace Illustrator na vrstvy Flash

 • Převést vrstvy aplikace Illustrator na snímky Flash

 • Převést všechny vrstvy aplikace Illustrator do jedné vrstvy Flash

Pracovní postup se symboly

Pracovní postup se symboly v aplikaci Illustrator je podobný pracovnímu postup se symboly v programu Flash.

Vytvoření symbolu

Když vytváříte symbol v aplikaci Illustrator, můžete ho v dialogovém okně Volby symbolu pojmenovat a nastavit specifické volby pro Flash: typ symbolu filmový klip (což je standardní pro symboly Flash), umístění registrační mřížky Flash a vodítka pro změnu měřítka s 9 řezy. Kromě toho můžete v programech Illustrator a Flash používat mnoho stejných klávesových zkratek pro symboly (například F8 pro vytvoření symbolu).

Izolovaný režim pro úpravy symbolu

V aplikaci Illustrator poklepejte na symbol a tím ho otevřete v izolovaném režimu pro snadné úpravy. V izolovaném režimu lze upravovat pouze instanci symbolu — všechny ostatní objekty na kreslicí ploše jsou ztlumené a nedostupné. Po ukončení izolovaného režimu se symbol v panelu Symboly a všechny instance tohoto symbolu příslušným způsobem aktualizují. V programu Flash funguje režim úprav symbolu a panel Knihovna podobným způsobem.

Vlastnosti a vazby symbolu

Pomocí panelu Symboly nebo ovládacího panelu můžete snadno přiřadit názvy jednotlivým instancím symbolů, přerušit vazby mezi instancemi a symboly, zaměňovat instance symbolů jiným symbolem nebo vytvořit kopii symbolu. V programu Flash fungují úpravy v panelu Knihovna podobným způsobem.

Statické, dynamické a vstupní textové objekty

Když přenesete statický text z aplikace Illustrator do programu Flash, Flash převede text na obrysy. Kromě toho můžete v aplikaci Illustrator nastavit text jako dynamický. Dynamický text umožňuje úpravy obsahu textu ve Flash programem a snadnou správu projektů, které vyžadují lokalizaci do více jazyků.

V aplikaci Illustrator můžete určit jednotlivé textové objekty jako statické, dynamické nebo jako vstupní text. Dynamické textové objekty mají v aplikacích Illustrator a Flash podobné vlastnosti. V obou případech se například používá vyrovnání párů, které ovlivňuje všechny znaky v textovém bloku namísto jednotlivých znaků; v obou případech se text stejným způsobem vyhlazuje a v obou případech lze vytvořit vazbu na externí soubor XML obsahující text.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.