Lær, hvordan farver dannes, og hvordan de relaterer sig til hinanden i Adobe Photoshop, så du kan arbejde mere effektivt.

Grundlæggende oplysninger om farver

Når du ved, hvordan farver dannes, og hvordan de relaterer sig til hinanden, kan du arbejde mere effektivt i Photoshop. I stedet for at opnå en effekt tilfældigt, kan du frembringe ensartede resultater takket være en forståelse for den grundlæggende farveteori.

Primærfarver

Additive primærfarver er de tre primærfarver (rød, grøn og blå), som danner alle farverne i det synlige spektrum, når de sættes sammen i forskellige kombinationer. Hvid dannes ved at tilføje lige dele rødt, blåt og grønt lys. Sort er resultatet af fuldstændigt fravær af rødt, blåt og grønt lys. Computerskærme er enheder, der bruger de additive primærfarver til at danne farver.

Additive farver (RGB) i Photoshop
Additive farver (RGB)

A. Rød B. Grøn C. Blå 

Subtraktive primærfarver er pigmenter, som danner et farvespektrum i forskellige kombinationer. I modsætning til skærme bruger printere subtraktive primærfarver (pigmenterne cyan, magenta, gul og sort) til at danne farver gennem subtraktiv blanding. Udtrykket "subtraktiv" bruges, fordi primærfarverne er rene, indtil de blandes sammen og bliver til farver, der er mindre rene udgaver af primærfarverne. Orange dannes f.eks. ved den subtraktive sammenblanding af magenta og gul.

Subtraktive farver (CMYK) i Photoshop
Subtraktive farver (CMYK)

A. Cyan B. Magenta C. Gul D. Sort 

Farvehjulet

Hvis du ikke har erfaring med at justere farvekomponenter, hjælper det at have et diagram over standardfarvehjulet ved hånden, når du arbejder med farvebalance. Du kan bruge farvehjulet til at forudsige, hvordan en ændring i én farvekomponent påvirker andre farver, og også hvordan ændringer oversættes mellem RGB- og CMYK-farvemodeller.

Farvehjul i Photoshop
Farvehjul

A. Rød B. Gul C. Grøn D. Cyan E. Blå F. Magenta 

Du kan f.eks. reducere mængden af en vilkårlig farve i et billede ved at øge mængden af dens modsætning på farvehjulet – og omvendt. Farver, der ligger modsat hinanden på standardfarvehjulet, kaldes komplementære farver. På samme måde kan du øge og reducere en farve ved at justere de to tilstødende farver på hjulet eller endda ved at justere de to farver, der støder op til dens modsætning.

I et CMYK-billede kan du reducere magenta enten ved at reducere mængden af magenta eller ved at øge dens komplementærfarve, som er grøn (farven over for magenta på farvehjulet). I et RGB-billede kan du reducere magenta ved at fjerne rød og blå eller tilføje grøn. Alle disse justeringer medfører en samlet farvebalance, som indeholder mindre magenta.

Farvemodeller, -rum og -tilstande

En farvemodel beskriver de farver, vi ser og arbejder med i digitale billeder. Farvemodellerne, f.eks. RGB, CMYK eller HSB, repræsenterer forskellige metoder (normalt numeriske) til at beskrive farver.

Et farverum er en speciel udgave af en farvemodel med en bestemt farveskala (farveinterval). Der er f.eks. et antal farverum i RGB-farvemodellen: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB osv.

Hver enhed har sit eget farverum, ligesom din skærm eller printer, og kan kun gengive farver inden for sin egen farveskala. Når et billede flyttes fra en enhed til en anden, kan farverne i billedet blive ændret, fordi hver enhed fortolker RGB- eller CMYK-værdierne i forhold til sit eget farverum. Du kan bruge farvestyring, når du flytter billeder, for at sikre, at de fleste farver er ens eller fremstår ens. Se Hvorfor farver nogle gange ikke stemmer overens.

I Photoshop bestemmer et dokuments farvetilstand, hvilken farvemetode der bruges til at vise og udskrive det billede, du arbejder på. I Photoshop baseres farvetilstandene på de farvemodeller, der egner sig til billeder brugt til udgivelse. Du kan vælge mellem RGB (rød, grøn, blå), CMYK (cyan, magenta, gul, sort), Lab-farver (baseret på CIE L*a*b*) og Gråtoner. Photoshop indeholder også tilstande til specialiseret farveoutput, som f.eks. Indekseret farve og Duotone. Farvetilstande bestemmer antallet af farver i, antallet af kanaler i og filstørrelsen på et billede. Valget af farvetilstand bestemmer også, hvilke værktøjer og filformater der er tilgængelige. Se Farvetilstande.

Når du arbejder med farverne i et billede, justerer du numeriske værdier i filen. Det er let at tænke på et tal som en farve, men disse numeriske værdier er ikke absolutte farver i sig selv – de har kun betydning som farver i farverummet for den enhed, der gengiver farverne.

Juster farvetone, mætning og lysstyrke

HSB-modellen er baseret på menneskets opfattelse af farver og beskriver tre grundlæggende farveegenskaber:

Farvetone

Farve, der reflekteres fra eller sendes igennem et objekt. Den måles som en placering på standardfarvehjulet udtrykt som en grad mellem 0° og 360°. Farvetonen identificeres normalt ved navnet på farven, f.eks. rød, orange eller grøn.

Farvemætning

Farvens styrke eller renhed (undertiden kaldet kroma). Farvemætningen repræsenterer mængden af gråt i forhold til farvetonen målt som en procent fra 0 % (grå) til 100 % (fuldt mættet). På standardfarvehjulet øges mætningen fra midten ud mod kanten.

Lysstyrke

Relativ lyshed eller mørkhed, normalt målt som en procent fra 0 % (sort) til 100 % (hvid).

HSB-farvemodel i Photoshop
HSB, farvemodel

A. Farvetone B. Farvemætning C. Lysstyrke 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online