I Photoshop kan du få mest muligt ud af dine brugerdefinerede farveprofiler ved at lade Photoshop håndtere farvestyringen. Du kan også vælge at lade din(e) printer(e) styre farverne.

Bemærk:

Hvis du vil have et bedre overblik over farvestyring og arbejdsforløb, kan du se Om farvestyring.

Lad Photoshop bestemme de udskrevne farver

Hvis du har en brugerdefineret farveprofil til en bestemt kombination af printer, trykfarve og papir, giver det ofte bedre resultater at lade Photoshop styre farverne i stedet for printeren. 

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Udvid farvestyringsafsnittet til højre.

 3. Vælg Photoshop styrer farver i Farvehåndtering.
 4. Hvis du vil oprette en printerprofil, skal du vælge den profil, der passer bedst til outputenheden og papirtypen. Hvis der er knyttet nogen profiler til den aktuelle printer, anbringes de oven på menuen, med standardprofilen markeret.

  Jo mere nøjagtigt profilen beskriver outputenhedens virkemåde og udskriftsforholdene (f.eks. papirtype), desto mere nøjagtigt kan farvestyringssystemet oversætte de numeriske værdier for de faktiske farver i et dokument. (Se Installation af en farveprofil.)

 5. (Valgfrit) Angiv en af følgende indstillinger:

  Gengivelsesmetode

  Angiver, hvordan Photoshop konverterer farver til destinationens farverum. (Se Om gengivelsesmetoder).

  Kompensation for sort punkt

  Bevarer skyggedetaljer i billedet ved at simulere outputenhedens fulde dynamiske område.

 6. (Valgfrit) Vælg et af følgende under udskriftseksemplet:

  Tilpas trykfarver

  Marker for at se billedfarverne, som de faktisk bliver udskrevet, i visningsområdet.

  Advarsel om farvetilpasning

  Aktiveret, når Tilpas trykfarver er markeret. Markeres, hvis du vil fremhæve farver i billedet, der er uden for farveskalaen, alt efter den valgte printerprofil. En farveskala er det farveområde, et farvesystem kan vise eller udskrive. En farve, der kan vises i RGB, kan ligge uden for farveskalaen for den aktuelle printerprofil.

  Vis papir hvidt

  Indstiller farven hvid i eksempelvisningen til farven på papiret i den valgte printerprofil. Dette giver en mere præcis udskriftsvisning, hvis du udskriver på offwhite papir, såsom avistryk eller kunstpapir, som er mere beige end hvidt. Eftersom absolut hvid og sort skaber kontrast, vil mindre hvidt papir reducere den samlede kontrast i billedet. Offwhite papir kan også ændre den overordnede farvetone i billedet, så gule farver udskrevet på beige papir kan virke mere brunlige.

 7. Brug farvestyringsindstillingerne for printerdriveren i dialogboksen Udskriftsindstillinger, som automatisk åbnes, når du klikker på Udskriv.

  • Klik på knappen Udskriftsindstillinger i Windows for at få adgang til indstillingerne for printerdriveren.
  • I Mac OS skal du bruge pop op-menuen i dialogboksen Udskriftsindstillinger for at åbne indstillingerne for printerdriveren.
 8. Deaktiver farvestyring for printeren, så printerens profilindstillinger ikke tilsidesætter dine profilindstillinger.

  Alle printerdrivere har forskellige farvestyringsindstillinger. Hvis det ikke er tydeligt, hvordan farvestyring slås fra, kan du finde oplysningerne i dokumentationen til printeren.

 9. Klik på Udskriv.

Lad printeren bestemme de udskrevne farver

Hvis du ikke har en brugerdefineret profil til printeren og papirtypen, kan du lade printerdriveren håndtere farvekonverteringen. 

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Udvid farvestyringsafsnittet til højre.

  Bemærk:

  Punktet Dokumentprofil viser profilen, der er indlejret i billedet.

 3. Vælg Printer styrer farver i Farvehåndtering.
 4. (Valgfrit) Angiv under Gengivelsesmetode, hvordan farver skal konverteres til destinationsfarveområdet. Der vises en beskrivelse af hver valgmulighed i området Beskrivelse nederst.

  Mange ikke-PostScript printerdrivere ignorerer denne indstilling og bruger gengivelsesmetoden Sanselig. (Yderligere oplysninger finder du i Om gengivelsesmetoder).

 5. Brug farvestyringsindstillingerne for printerdriveren i dialogboksen Udskriftsindstillinger, som automatisk åbnes, når du klikker på Udskriv:

  • I Windows skal du vælge Udskriftsindstillinger for at åbne indstillingerne for printerdriveren.
  • I Mac OS skal du bruge pop op-menuen i dialogboksen Udskriftsindstillinger for at åbne indstillingerne for printerdriveren.

  Alle printerdrivere har forskellige farvestyringsindstillinger. Hvis det ikke er tydeligt, hvordan farvestyring slås til, kan du finde oplysningerne i dokumentationen til printeren.

 6. Klik på Udskriv.

En papirkorrektur (også kaldet en korrekturudskrift) er en simulering på tryk af det færdige resultat på en trykpresse. En papirkorrektur udskrives på en outputenhed, der er billigere end en trykpresse. Nogle inkjetprintere har den nødvendige opløsning til at frembringe billige udskrifter til papirkorrekturer.

 1. Vælg Vis > Korrekturopsætning, og vælg de outputbetingelser, du vil simulere. Det kan du gøre med en forudindstilling eller ved at oprette en brugerdefineret korrekturopsætning. Se Skærmkorrektur af farver.

  Visningen ændres automatisk i henhold til den korrektur, som du vælger. Vælg Brugerdefineret for at tilpasse korrekturindstillingerne, som du skal gemme, så du kan vælge dem i menuen Korrekturopsætning i dialogboksen Udskriv.

 2. Vælg Filer > Udskriv, når du har valgt en korrektur.
 3. Udvid farvestyringsafsnittet til højre.

 4. Vælg Photoshop styrer farver i Farvehåndtering.
 5. Vælg den profil, der skal bruges til din outputenhed, i Printerprofil.
 6. Vælg Papirkorrektur i menuen over menuen Korrekturopsætning eller menuen Gengivelsesmetode.

  Punktet Korrekturprofil nedenfor bør stemme overens med de indstillinger, du valgte tidligere.

 7. (Valgfrit) Angiv en af følgende indstillinger:

  Korrekturopsætning

  Vælg tilpassede korrekturer, som findes lokalt på harddisken.

  Simuler papirfarve

  Simulerer, hvordan farver ser ud på papiret på den simulerede enhed. Med denne indstilling får du den mest nøjagtige korrektur, men indstillingen er ikke tilgængelig for alle profiler.

  Simuler sort trykfarve

  Simulerer lysstyrken i mørke farver for den simulerede enhed. Med denne indstilling får du de mest nøjagtige korrekturer af mørke farver, men indstillingen er ikke tilgængelig for alle profiler.

 8. Brug farvestyringsindstillingerne for printerdriveren i dialogboksen Udskriftsindstillinger, som automatisk åbnes, når du klikker på Udskriv.

  • Klik på knappen Indstillinger i Windows for at få adgang til indstillingerne for printerdriveren.
  • I Mac OS skal du bruge pop op-menuen i dialogboksen Udskriftsindstillinger for at åbne indstillingerne for printerdriveren.
 9. Deaktiver farvestyring for printeren, så printerens profilindstillinger ikke tilsidesætter dine profilindstillinger.

  Alle printerdrivere har forskellige farvestyringsindstillinger. Hvis det ikke er tydeligt, hvordan farvestyring slås fra, kan du finde oplysningerne i dokumentationen til printeren.

 10. Klik på Udskriv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online